Handelsnaamrecht

IEF 17039

Indirect verwarringsgevaar met handelsnaam 'Het Werkstation' voor zakelijke dienstverlening

Rechtbank Noord-Holland 3 aug 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Werkstation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/indirect-verwarringsgevaar-met-handelsnaam-het-werkstation-voor-zakelijke-dienstverlening

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Het Werkstation) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Verweerster dient haar handelsnaam ‘Werkstation’ en domeinnaam www.werkstation.net o.g.v. art. 5 Handelsnaamwet te wijzigen, omdat deze naam (vrijwel) identiek is aan die van verzoekster. Ondanks de niet (geheel) vergelijkbare activiteiten van partij, kan dit bij het publiek tot indirecte verwarring leiden. Beide ondernemingen richten zich op zakelijke dienstverlening en zijn deels in hetzelfde geografische gebied werkzaam. De handelsnaam is onderscheidend genoeg: het woord ‘werkstation’ is niet zonder meer beschrijvend voor de activiteiten van partijen. 

IEF 17007

Inbreuk op het Uniemerk Alvar & Millas door het gebruik in domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen

Belgische gerechten 21 okt 2016, IEF 17007; (Black Planet tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-het-uniemerk-alvar-millas-door-het-gebruik-in-domeinnamen-en-sociaalnetwerkprofielen

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 oktober 2016, IEF 17007; IEFbe 2291 (Black Planet tegen X) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Black Planet is actief in de muziekwereld en was de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas', waar X deel van uitmaakte. Sinds de beëindiging van de samenwerking droeg X al zijn aandelen in de vennootschap over en nam ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet. De Uniemerken 'Alvar & Millas' en 'Black PLanet' behoren toe aan Black Planet. Zij stelde echter vast dat X, ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van deze tekens gezien X nog steeds eigenaar is van de domeinnamen alvarandmillas.be/.com en blackplanetrecordings.com. De rechtbank stelt vast dat X door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken, inbreuk pleegt op het Uniemerk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het teken Black Planet.

IEF 17016

Zoon voert inbreukmakende handelsnaam door gebruikmaking van familienaam vader

Rechtbank Gelderland 24 jul 2017, IEF 17016; ECLI:NL:RBGEL:2017:4180 (Familiebedrijf Grond en Sloopwerk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zoon-voert-inbreukmakende-handelsnaam-door-gebruikmaking-van-familienaam-vader

Vzr. Rechtbank Gelderland 24 juli 2017, IEF 17016; ECLI:NL:RBGEL:2017:4180 (Familiebedrijf Grond en Sloopwerk) Handelsnaamrecht. Een familiebedrijf dat zich bezighoudt met de uitvoering van sloopwerk en infrastructurele werken is opgericht door de vader van gedaagde. Na 25 jaar in dienst te zijn geweest beëindigd gedaagde zijn dienstverband en begint een eigen onderneming onder dezelfde handelsnaam. Eiseres vordert staking handelsnaaminbreuk. In beide namen komen de elementen ‘[naam]’ en ‘Grond- en Sloopwerk’ voor en de gedreven ondernemingen zijn gevestigd in aangrenzende gemeenten. Verwarringsgevaar tussen ondernemingen wordt aannemelijk geacht. Gebruik van de handelsnaam van gedaagde wordt verboden. Alle overige vorderingen worden afgewezen.

IEF 17013

Vordering overdracht domeinnaam afgewezen nu onvoldoende aannemelijk is dat eiser deze niet wilde overdragen i.v.m. de beoogde samenwerking

Rechtbank Rotterdam 18 mei 2017, IEF 17013; ECLI:NL:RBROT:2017:5476 (canvasfoto.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-overdracht-domeinnaam-afgewezen-nu-onvoldoende-aannemelijk-is-dat-eiser-deze-niet-wilde-ov

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 mei 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5476; IEF 17013 (canvasfoto.nl) Kort geding. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Eiser heeft de domeinnaam 'canvasfoto.nl' gekocht. De website heeft eiser met gedaagde ingericht. Gedaagde was verantwoordelijk voor de installatie van de webshop. Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen partijen waarin de intentie is uitgesproken te gaan samenwerken. Met het oog op de samenwerking zijn eiser en gedaagde verhuisd naar een nieuwe kantoorruimte, in het pand waar ook Hoi4U gevestigd is. Gedaagde heeft vervolgens de domeinnaam 'canvasfoto.nl', die op naam van de eiser stond, op naam van Hoi4U gezet. Eiser heeft Hoi4U gesommeerd de domeinnaam binnen twee dagen weer op naam van eiser te zetten. Vordering tot afgifte domeinnaam en handelsnaam afgewezen. Partijen hebben mondeling overeenkomst tot samenwerking gesloten daaruit is niet voldoende aannemelijk geworden dat eiser de handelsnaam en domeinnaam niet wenste over te dragen in het kader van de beoogde samenwerking. Verder is de vordering tot schending van de auteursrechten onvoldoende onderbouwd.

IEF 16993

Vennootschap Arbita maakt geen inbreuk op Beneluxmerk Arbita nu de houder, mede-oprichter blijkt te zijn

Belgische gerechten 13 sep 2016, IEF 16993; ( Arbita), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vennootschap-arbita-maakt-geen-inbreuk-op-beneluxmerk-arbita-nu-de-houder-mede-oprichter-blijkt-te-z

Hof van beroep Brussel 13 september 2016, IEF 16993; IEFbe 2283 (Arbita) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Appellant (advocaat zijnde) heeft het Beneluxmerk 'Arbita'. Geïntimeerde heeft kort daarna een vennootschap opgericht onder de naam Arbita. Zij heeft als maatschappelijk doel: administratief en juridisch dienstencentrum ter ondersteuning van klanten en het adviseren bij de behandeling van hun geschillen. Appellant vordert stopzetting van het gebruik van Arbita als vennootschapsnaam en/of handelsnaam. Appellant was echter zeer nauw betrokken bij de oprichting van geïntimeerde. Uit het ontwerp van de oprichtingsakte blijkt dat de vennootschapsnaam Arbita zou worden aangenomen. Appellant heeft daartegen geen enkel bezwaar geformuleerd, zodat hij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd. De vorderingen van appellant zijn daarom ongegrond.

IEF 16964

Door programmering Podium 0113 soortgelijkheid van diensten met Poppodium 013

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 jul 2017, IEF 16964; ECLI:NL:RBZWB:2017:4651 (Poppodium 013 tegen Podium 0113), http://www.ie-forum.nl/artikelen/door-programmering-podium-0113-soortgelijkheid-van-diensten-met-poppodium-013

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 juli 2017, IEF 16964; ECLI:NL:RBZWB:2017:4651 (Poppodium 013 tegen Podium 0113) Uitspraak uit de toekomst (20juli) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Poppodium 013 is exploitant van een poppodium in Tilburg, netnummer 013, en houdster van het Benelux woordmerk “013”. Podium 0113, het netnummer van Goes, start in 2017 met een poppodium in Goes. Poppodium 013 vordert staking merk- en handelsnaamrechtinbreuk. Merkinbreuk wordt aangenomen: “013” is niet uitsluitend beschrijvend. Sprake van soortgelijkheid van diensten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat het publiek de programmering van Podium 0113 zal beschouwen als verwant met die van Poppodium 013, zodat aan het criterium van soortgelijkheid van diensten is voldaan. Vorderingen betreffende merk- en handelsnaamrechtinbreuk worden toegewezen. 

IEF 16963

Vermeende merk- en handelsnaaminbreuk Norah Plastics strandt op spoedeisend belang

Rechtbank Gelderland 10 jul 2017, IEF 16963; http://www.ie-forum.nl/artikelen/vermeende-merk-en-handelsnaaminbreuk-norah-plastics-strandt-op-spoedeisend-belang

Vzr. Rechtbank Gelderland 10 juli 2017, IEF 16963 (Norah tegen Engels) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Norah houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van kunststofproducten en is houdster van een aantal domein- en handelsnamen. In 2012 vindt een aandelenoverdracht aan Engels plaats en zij gaat vervolgens de domein- en handelsnamen voeren. Nadien registreren beide partijen ‘Norah’-gerelateerde merken. Norah vordert staking inbreuk handelsnaam- en merkrechtinbreuk. Discussie over vermeende inbreuken bestaat al sinds 2012. Onduidelijkheid over inhoudelijke kwesties nopen (mogelijk) tot nadere bewijslevering. Afwijzing vorderingen: geen spoedeisend belang. 

IEF 16918

NBG moet inbreuk op grond van auteurs- en merkrechten Miro staken

Rechtbank Den Haag 28 jun 2017, IEF 16918; ECLI:NL:RBDHA:2017:7101 (NBG tegen Miro M), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nbg-moet-inbreuk-op-grond-van-auteurs-en-merkrechten-miro-staken

Rechtbank Den Haag 28 juni 2017, IEF 16918 (NBG tegen Miro M) Zie eerder IEF 16475. Vonnis in incident. Miro vordert NBG te gebieden het gebruik van het teken "Van Ruysdael" in de Benelux te staken, iedere inbreuk op de auteursrechten van Miro te staken, iedere inbreuk op de merkrechten van Miro in Frankrijk te staken en NBG te verbieden om uitlatingen te doen met de strekking dat zij "Van Ruysdael" heeft overgenomen. Hof stelt dat Miro zich kan beroepen op een oudere handelsnaam en zich met recht kan beroepen op het arrest Eurotype. Miro is auteursrechthebbende en inbreuk door NBG moet gestaakt worden. Het gebruik van het teken Van Ruysdael in Frankrijk is inbreuk o.g.v. artikel 5 lid 1 sub a en b Merkenrichtlijn.


Leestip: r.o. 4.5, 4.6, 4.11, 4.15, 4.16 en 4.19.