Handelsnaamrecht

IEF 17616

Niet iedere graad van verwarring tussen Addcomm en Appcomm rechtvaardigt een gebod tot naamswijziging

Rechtbank Amsterdam 11 apr 2018, IEF 17616; ECLI:NL:RBAMS:2018:2558 (Addcomm tegen Appcomm), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-iedere-graad-van-verwarring-tussen-addcomm-en-appcomm-rechtvaardigt-een-gebod-tot-naamswijzigin
Addcomm Appcomm

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 april 2018, IEF 17616; ECLI:NL:RBAMS:2018:2558 (Addcomm tegen Appcom) Handelsnaamrecht. AddCom is in 1996 opgericht en verleent fysieke en online marketing, zoals online applicaties. Appcomm is in 2013 opgericht en verleent eveneens online diensten met op maat gemaakte apps. De handelsnaam Appcomm wijkt zowel visueel als auditief slechts in geringe mate af van AddComm. De namen zijn niet louter beschrijvend, immers zijn ze samengesteld uit afkortingen (enerzijds Add van advertisement en App van application en anderzijds Comm van communication) die geen beschrijving van de onderneming geeft. Het palet aan diensten van AddComm is ruimer, maar ze begeven zich in beperkte mate op dezelfde markt. Klanten hebben een hoger dan gemiddeld niveau van oplettendheid. In geringe mate is verwarringsgevaar te duchten, maar niet iedere graad van verwarring rechtvaardigt een gebod tot naamswijziging.

IEF 17610

Amsterdam Aesthetics is niet gelijkluidend aan Essential Aesthetics en wijkt niet in slechts geringe mate af

Rechtbank Amsterdam 29 mrt 2018, IEF 17610; (Essential Aesthetics tegen Amsterdam Aesthetics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/amsterdam-aesthetics-is-niet-gelijkluidend-aan-essential-aesthetics-en-wijkt-niet-in-slechts-geringe
essential aesthetics amsterdam aesthetics

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 maart 2018, IEF 17610 (Essential Aesthetics tegen Amsterdam Aesthetics) Handelsnaamrecht. Contract. Essential Aesthetics houdt zich bezig met medische diensten op het gebied van plastische, reconstructieve en anti-aging behandelingen. Partners zijn persoonlijk en zakelijk uit elkaar gegaan middels aandelenoverdracht aan de een. De ander richt Amsterdam Aesthetics op. Essential Aesthetics vordert een verbod op gebruik van de handelsnaam Amsterdam Aesthetics, de bijbehorende domeinnaam, het ontwerp van de website en het Amsterdam Aesthetics logo. Voorzover er geen is handelsnaaminbreuk en auteursrecht inbreuk, heeft Essential Aesthetics gesteld dat ook zonder IE-inbreuk de (niet inbreukmakende gelijkenissen) in combinatie met het inhuren op ZZP-basis van dezelfde artsen, een onrechtmatige daad opleveren jegens Essential Aesthetics. Het inhuren van (deels) dezelfde artsen en plaatsen daarvan op de website zou onrechtmatig zijn omdat het bij zou dragen aan (onrechtmatige) verwarring. Die vorderingen worden afgewezen. Enkel verbiedt de voorzieningenrechter om gebruik te maken van e-mailadressen en andere contactgegevens van klanten van Essential Aesthetics en gedurende 2 jaar contacten te onderhouden in de zin van de vaststellingsovereenkomst.

IEF 17598

Illustratief voor de verwarring is dat ook partijen zelf in de namen Leff! en LEF! hebben vergist

Rechtbank Oost-Brabant 30 mrt 2018, IEF 17598; (Leff! Kinderkleding tegen LEF! Kinderschoenen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/illustratief-voor-de-verwarring-is-dat-ook-partijen-zelf-in-de-namen-leff-en-lef-hebben-vergist
leff kinderkleding lef kinderschoenen

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2018, IEF 17598 (Leff! Kinderkleding tegen LEF! Kinderschoenen) Handelsnaamrecht. Leff! Kinderkleding (2005) exploiteert een winkel in Bergeijk. LEF! Kinderschoenen opent op 14 februari 2018 een winkel in Veldhoven. In de aanloop van de opening is contact gemaakt over het voornemen onder die naam te starten. Er is sprake van een duidelijk vergelijkbare aard van de ondernemingen op slechts 14 kilometer van elkaar gelegen. Illustratief is dat ook partijen zelf zich in hun pleidooien een enkele maal hebben vergist in de namen en de voorzieningenrechter heeft bij het vervaardigen van dit vonnis steeds het onderscheid bewust in de gaten moeten houden en zich steeds weer moeten afvragen: wie van de twee was nou weer Leff! en wie LEF!? en wie van de twee partijen deed er nu in kleding en wie in schoenen? Staking van handelsnaaminbreuk wordt bevolen binnen 14 dagen.

IEF 17579

De niet geheel overlappende rechtsgebieden, noch afstand, doen niet af aan verwarringsgevaar tussen LINK en LINQ

Rechtbank Amsterdam 21 mrt 2018, IEF 17579; ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (LINK tegen LINQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-niet-geheel-overlappende-rechtsgebieden-noch-afstand-doen-niet-af-aan-verwarringsgevaar-tussen-li

Rechtbank Amsterdam 21 maart 2018, IEF 17579; ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (LINK tegen LINQ) Handelsnaamrecht. Zie eerder IEF 16870. LINK voert advocatenpraktijk in Amsterdam en Amersfoort en is houdster van een Beneluxmerk, domeinnaam, social media-accounts. LINQ is een advocatenmaatschap met praktijk in Roermond, gericht op MKB. De niet geheel overlappende rechtsgebieden doen niet af aan het verwarringsgevaar, nu de kern bij beide immers het in de hoedanigheid van advocaat verlenen van bijstand. De geografische afstand (200 km over de weg) doet evenmin afbreuk, LINK stelt zich uitdrukkelijk te richten op rechtszoekenden uit het gehele land. Staking handelsnaaminbreuk wordt bevolen.

IEF 17555

'Making It Happen Now' hoeft niet te worden gestaakt of overgedragen

Rechtbank Midden-Nederland 7 mrt 2018, IEF 17555; ECLI:NL:RBMNE:2018:782 (Making It Happen Now), http://www.ie-forum.nl/artikelen/making-it-happen-now-hoeft-niet-te-worden-gestaakt-of-overgedragen

Rechtbank Midden-Nederland 7 maart 2018, IEF 17555; ECLI:NL:RBMNE:2018:782 (Making It Happen Now) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Partijen hebben gezamenlijk onder de naam 'Making it happen now' een vastgoedevenement georganiseerd. Vier jaar later wordt de stekker uit de samenwerking getrokken. Tot zover lijken partijen het met elkaar eens te zijn. Wat betreft andere feiten in de zaak staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Eiseres vordert gedaagde te veroordelen het gebruik van de domeinnaam www.makingithappennow.nl, de handelsnaam 'Making It Happen Now' en het beeldmerk te staken, de domeinnaam over te dragen en de handelsnaam en het beeldmerk uit te schrijven. Eiseres heeft onvoldoende onderbouwd dat zij de handelsnaam reeds gebruikte voordat gedaagde de handelsnaam is gaan gebruiken. Omdat is vastgesteld dat er op het moment van registratie van de domeinnaam geen sprake was van handelsnaamgebruik door eiseres, was de registratie van de domeinnaam door gedaagde niet onrechtmatig. Op basis van de overgelegde stukken kan niet worden vastgesteld dat het beeldmerk al door eiseres werd gebruikt ter onderscheiding van hun diensten voorafgaand aan het depot door gedaagde. Daarbij komt dat het enkele weten of behoren te weten van het bestaan van het ‘voorgebruik’ niet langer voldoende is om van een depot te kwader trouw te spreken. De vorderingen worden afgewezen. 

IEF 17550

Vakantie Makelaar in strikte zin geen louter beschrijvende handelsnaam in relatie tot de aangeboden diensten

Rechtbank Noord-Holland 8 mrt 2018, IEF 17550; (Vakantie Makelaar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vakantie-makelaar-in-strikte-zin-geen-louter-beschrijvende-handelsnaam-in-relatie-tot-de-aangeboden

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 8 maart 2018, IEF 17550 (Vakantie Makelaar) Handelsnaamrecht. Vakantie Makelaar drijft sinds 2007 onder die naam een onderneming die zich bezig houdt met makelaarsactiviteiten met een specifieke focus op vakantie en recreatie onroerend goed. A heeft in 2017 de domeinnaam www.de-vakantiemakelaar.nl geregistreerd, die hij gebruikt ten behoeve van de verkoop van vakantiewoningen. Vakantie Makelaar vordert A te bevelen inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken. A voert aan dat er sprake is van een louter beschrijvende handelsnaam, die niet mag worden gemonopoliseerd. De voorzieningenrechter oordeelt dat er in strikte zin, gelet op de combinatie van de woorden 'Vakantie' en 'Makelaar' in relatie tot de aangeboden diensten geen sprake is van een louter beschrijvende handelsnaam. Omdat er gevaar voor verwarring bestaat, is er sprake van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Vakantie Makelaar. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17523

Fysio Roermond is zuiver beschrijvend voor diensten en de plaats

Kantonrechter 21 feb 2018, IEF 17523; ECLI:NL:RBLIM:2018:1801 (Fysio Roermond tegen Fysiotherapie Roermond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/fysio-roermond-is-zuiver-beschrijvend-voor-diensten-en-de-plaats
fysio roermond

Ktr. Rechtbank Limburg 21 februari 2018, IEF 17523; ECLI:NL:RBLIM:2018:1801 (Fysio Roermond tegen Fysiotherapie Roermond ) Handelsnaamwet. Geen inbreuk op handelsnaam. Er is sprake van louter beschrijvende handelsnamen/internet-domeinnamen en partijen kunnen dan geen beroep doen op bescherming op grond van de Handelsnaamwet. Het gebruik van (nagenoeg) dezelfde handelsnaam/domeinnaam is onrechtmatig als sprake is van bijkomende omstandigheden die mede verwarring kunnen veroorzaken. In dit geval is daar geen sprake van. Overigens overweegt de kantonrechter nog ten overvloede dat verweerder sinds 1 januari 2018 gebruik maakt van de handelsnaam Fysiotherapie en Echografie Roermond.

IEF 17513

Belang bij staking handelsnaaminbreuk Flippin' Burgers vanwege ontbreken redelijke termijn instellen van hoofdzaak

Rechtbank Rotterdam 7 feb 2018, IEF 17513; ECLI:NL:RBROT:2018:1421 (Flippin' Burgers tegen Web&Vloed), http://www.ie-forum.nl/artikelen/belang-bij-staking-handelsnaaminbreuk-flippin-burgers-vanwege-ontbreken-redelijke-termijn-instellen

Rechtbank Rotterdam 7 februari 2018, IEF 17513; ECLI:NL:RBROT:2018:1421 (Flippin' Burgers tegen Web&Vloed) Bodemprocedure. In kort geding [IEF 16525] werd bepaald dat gedaagde handelsnaaminbreuk pleegt door foodtrucks te exploiteren op festivals en gebruik van de domeinnaam en wordt verbod opgelegd. Beeldmerkinbreuk ex 2.20 lid 1 sub a BVIE. De voorlopige voorziening verliest haar werking (1019i lid 2 Rv) door een verklaring als bedoeld in het eerste lid wanneer na tenminste 31 dagen ,waarvan ten minste 20 werkdagen, geen eis in de hoofdzaak is ingesteld. Omdat in onderhavig geval geen termijn is gesteld, zou het bevel de handelsnaam te staken haar kracht verliezen. Flippin' Burgers heeft een belang bij toewijzing. Het auteursrecht op het door Web & Vloed-logo is niet overgedragen. Toewijzing vorderingen zonder dwangsommen. Proceskosten worden gecompenseerd.