Handelsnaamrecht

IEF 16725

Merkrechtlicentiehouder doet enkel succesvol beroep op verbodsrecht ex 5 Hnw

Rechtbank Midden-Nederland 17 mrt 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkrechtlicentiehouder-doet-enkel-succesvol-beroep-op-verbodsrecht-ex-5-hnw
senso sensa

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa) Verstek. Bevoegdheden licentiehouder beeldmerk. Dutch Design Group is de houder van Beneluxbeeldmerk, Dutch Design Netherlands is een dochter met een eeuwigdurende licentie. Als licentiehouder komt Dutch Design Netherlands geen recht toe - zoals in 2.21 lid 4 BVIE of 2.32 BVIE het recht toe om vordering in te stellen tot afleggen van rekening en verantwoording - op basis van de handelsnaamwet. Er is geen uitdrukkelijke of stilzwijgende volmacht verleend om deze vordering te doen. Verbod ex artikel 5 Hnw toegewezen.

IEF 16668

TSO Techniek is niet dezelfde onderneming waarvan destijds handelsnaamgebruik werd gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 feb 2017, IEF 16668; (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tso-techniek-is-niet-dezelfde-onderneming-waarvan-destijds-handelsnaamgebruik-werd-gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEF 16668 (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Staking. Misbruik van recht. Technical Support Oosterhout is houder van het woordmerk TSO. TSO Techniek heeft activa, waaronder IE-rechten overgedragen gekregen van TSO Noord. De rechtbank wees stakingsvordering af en stelt dat TSO misbruik maakt van recht [IEF 14157]. TSO is echter kenmerkend in beide handelsnamen, de toevoeging "Techniek" neemt de overeenstemming niet weg. De intrekking van de (stilzwijgende) handelsnaamlicentie voor onbepaalde duur is geen misbruik van recht. TSO Techniek is niet (meer) dezelfde onderneming van wie destijds het gebruik van de handelsnaam werd gedoogd. Het is een andere rechtspersoon, met een andere bestuurder en eigenaar die onmiddellijk na verwerving van de activa zich tot Technical Support Oosterhout heeft gewend met een schriftelijke sommatie. Geen overdracht van het beeldmerk. Het beeldmerk mag niet worden gebruikt door TSO Techniek, maar het in eigendom hebben van een beeldmerk is niet onrechtmatig. Het Hof vernietigt het vonnis en beveelt staking van gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk.

IEF 16559

Geen spoedeisend belang De Huizendokter na 13 maanden na aanpassing website

Rechtbank Amsterdam 31 jan 2017, IEF 16559; (De Huizendokter F tegen T), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-de-huizendokter-na-13-maanden-na-aanpassing-website
huizendokter

Vzr. Rechtbank Amsterdam 31 januari 2017, IEF 16559 (De Huizendokter F tegen T) Handelsnaamrecht. Spoedeisend belang. De Huizendokter Haarlem geeft zijn opdrachtgevers bouwkundig advies en onderhouddomein dehuizendokter.nl. Gedaagde schrijft in het handelsregister "De Huizendokter" in; onderhoudt een YouTubekanaal met klusadvies en houdt zich bezig met bouwkundige keuringen; aangeboden via domeinnamen zonder deze term (bijvoorbeeld: bouwkundige-keuring-amsterdam.com). Partijen hebben in oktober 2015 een gesprek gehad, T heeft hem geïnformeerd over de wijzigingen aan de website (verwijderen van 'Haarlem'); die mail is beantwoord. Het spoedeisend belang is verdwenen door het langdurig stilzitten van De Huizendokter. De gegeven redenen (ziekte van schoonmoeder, niet-onderbouwd reclame-offensief, voicemail waarin samenwerking wordt voorgesteld) maken het niet aannemelijk dat de situatie ingrijpend is gewijzigd. De Huizendokter kan de uitkomst van een bodemprocedure afwachten.

IEF 16555

Eiser is in de nabije toekomst voornemens een shortgolfbaan aan te leggen

Rechtbank Overijssel 26 jan 2017, IEF 16555; (Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente (STPPGT) tegen Short Golf Twente (SGT)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-is-in-de-nabije-toekomst-voornemens-een-shortgolfbaan-aan-te-leggen
short golf twente

Ktr. Rechtbank Overijssel 26 januari 2017, IEF 16555 (Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente (STPPGT) tegen Short Golf Twente (SGT)) Handelsnaamrecht. STPPGT heeft in 2014 een KvK-inschrijving gedaan voor het exploiteren van een Shortgolfbaan, Pitch & Putt golfbaan. SGT heeft zich een jaar later ingeschreven voor beheer en onderhoud van een short golfbaan en geven van clinics. Eiser verzoekt verbod op voet van 6 Hnw voor de namen Shortgolf Twente en Putt & Putt Golf Twente en de domeinnaam, subsidiair wijziging van de namen zodat het de gestelde onrechtmatig opheft. SGT stelt, terecht, dat de handelsnaam feitelijk niet wordt gedreven. Desgevraagd heeft SGPPT aangegeven dat hij in de nabije toekomst voornemens is een short golfbaan aan te leggen. Hij kan niet aantonen dat hij een onderneming drijft onder deze naam. Vorderingen worden afgewezen. De proceskosten van SGT ad €3.725,95, valt binnen de indicatietarieven in IE-zaken, maar komt de kantonrechter niet redelijk of evenredig voor. Er wordt €1.500 aan proceskosten toegewezen.

IEF 16525

Logo Flippin' Burgers gemaakt in opdracht, maar niet exclusief, wel handelsnaaminbreuk door met foodtruck op festival te staan

Rechtbank Rotterdam 20 dec 2016, IEF 16525; ECLI:NL:RBROT:2016:10152 (Flippin' Burgers tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/logo-flippin-burgers-gemaakt-in-opdracht-maar-niet-exclusief-wel-handelsnaaminbreuk-door-met-foodtru
flippin' burgers

Vzr. Rechtbank Rotterdam 20 december 2016, IEF 16525; ECLI:NL:RBROT:2016:10152 (Flippin' Burgers tegen gedaagde) Contractenrecht. Samenwerking. Logo. handelsnaam. Flippin' Burgers exploiteert foodtrucks. Gedaagde ontwerpt en realiseert reclame- en promotiemateriaal. Partijen werken samen waarbij de winst wordt gedeeld volgens 70/30-ratio. Gedaagde ontwerpt in opdracht een logo, de website en registreert de domeinnaam. Na beëindiging blijft gedaagde de handelsnaam en het logo gebruiken. Ondanks dat Flippin' Burgers het logo als eerste openbaar heeft gemaakt, zonder vermelding van gedaagde als maker, is hij niet ex art. 8 Aw maker. Dit artikel is niet op eenmanszaken van toepassing. Nu niet is gebleken dat partijen anders zijn overeengekomen, geldt gedaagde als maker. Dat de opdracht impliciet een exclusief en niet in tijd beperkt gebruiksrecht inhield, kan niet worden aangenomen. Partijen hebben de samenwerking en de in dat kader aan gedaagde verstrekte opdracht niet op papier gezet. Gedaagde pleegt wel handelsnaaminbreuk door foodtrucks te exploiteren op festivals en gebruik van de domeinnaam. Verbod op handelsnaaminbreuk wordt gegeven.

IEF 16523

Gebruik 'VP' bij registratie Vrouwen Partij(VP) is functioneel en niet misleidend

Raad van State 13 jan 2017, IEF 16523; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-vp-bij-registratie-vrouwen-partij-vp-is-functioneel-en-niet-misleidend
vrouwen partij(VP) vrijzinnige partij

ABRvS 13 januari 2017, IEF 16523; RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad) Als randvermelding. Het centraal stembureau heeft de politieke groepering Vrouwen Partij de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ ingeschreven in het register voor de Tweede Kamer-verkiezing. De Vrijzinnige Partij stelt zonder succes beroep in. Bij de kiezer zal niet de indruk ontstaan dat de beide politieke groeperingen op enigerlei wijze verbonden zijn. De afkorting VP wordt niet functioneel gebruikt door de Vrijzinnige Partij. De Beleidsregel staat tekens, zoals '(VP)', in relatie tot de rest van de aanduiding toe, mits ze functioneel zijn. Dat de Vrijzinnige Partij, naar zij stelt, in het maatschappelijk verkeer de letters VP als afkorting gebruikt en dat die afkorting ook als element in de geregistreerde aanduiding van de Vrouwen Partij is opgenomen, maakt niet dat die aanduiding als geheel reeds daarom voor de kiezers misleidend is.

IEF 16513

The Office Operators en The Office Hosts mogen naast elkaar bestaan

Rechtbank Amsterdam 11 jan 2017, IEF 16513; (The Office Operators tegen Bouwens), http://www.ie-forum.nl/artikelen/the-office-operators-en-the-office-hosts-mogen-naast-elkaar-bestaan
office operators office host

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 januari 2017, IEF 16513 (The Office Operators tegen Bouwens) Handelsnaamrecht. The Office Operators is een onderneming die full-service flexwerk en vergaderplekken in Nederland en België aanbiedt. Het personeel draagt rode jurken of rode dassen. Bouwens biedt receptie-beveiliging en chauffeursdiensten onder de naam The Office Host, met hosts in rode jurken. Hoewel beiden facilitaire diensten verlenen, zitten zij niet of nauwelijks in elkaars vaarwater. The Office Operators richt zich op bedrijven die kantoorruimte en flexplekken met eventueel aanvullend faciliterend personeel. Bouwens richt zich enkel op de kantoordiensten receptie, beveiliging en chauffeurs. De handelsnaam The Office Operators is beschrijvend en er zijn geen bijkomende omstandigheden die het onrechtmatig maken.

IEF 16500

Verwarring door gebruik mesologie-zwolle brengt niet ondenkbeeldig risico op bijvoorbeeld lekken persoonsgegevens

Rechtbank Overijssel 12 dec 2016, IEF 16500; ecli:nl:rbove:2016:4885 (Mesologie Zwolle tegen Praktijk Complementaire Geneeskunde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-door-gebruik-mesologie-zwolle-brengt-niet-ondenkbeeldig-risico-op-bijvoorbeeld-lekken-per
mesologie zwolle

Vzr. Rechtbank Overijssel 12 december 2016, IEF 16500 (Mesologie Zwolle tegen Praktijk Complementaire Geneeskunde) Mesologie is een relatief nieuw specialisme binnen de gezondheidszorg, waarbij reguliere medische kennis en alternatieve geneeswijzen worden gecombineerd en vooral naar de patiënt als geheel wordt gekeken. Domeinnaam MesologieZwolle.nl is van eiser en gedaagde heeft mesologie-zwolle.nl (met koppelteken) geregistreerd. “Mesologie Zwolle” is beschrijvend, maar de domeinnamen van partijen zijn niet slechts deels overeenstemmend zijn, maar volledig identiek. Verwarring heeft zich al vijfmaal gerealiseerd en er is een niet ondenkbeeldige risico dat er persoonsgegevens lekken, misverstanden ontstaan en communicatie wordt verstoord, met alle mogelijk schadelijke gevolgen van dien. In dit geval sprake is van bijkomende omstandigheden en gebruik van de handelsnaam en domeinnaam en mailadres @mesologie-zwolle.nl moet worden gestaakt.