Handelsnaamrecht

IEF 17305

Foodhall Mout wordt slechts gebruikt als handelsnaam en niet als onderscheidingsteken van haar diensten

Rechtbank Midden-Nederland 27 nov 2017, IEF 17305; (Proeflokaal Mout tegen Foodhall Mout), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foodhall-mout-wordt-slechts-gebruikt-als-handelsnaam-en-niet-als-onderscheidingsteken-van-haar-diens
Proeflokaal Mout vs. Foodhall Mout

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 27 november 2017, IEF 17305 (Proeflokaal Mout tegen Foodhall Mout). Proeflokaal Mout is een eenmans-horecazaak in Groningen. Tevens is de eigenaar houdster van het Benelux woordmerk 'MOUT'. Foodhall Mout is een in Hilversum gevestigde Foodhall met verschillende horeca-gelegenheden. Foodhall Mout geeft aan dat zij de naam 'MOUT' enkel gebruikt ter aanduiding van haar onderneming (dus als handelsnaam) en niet als onderscheidingsteken van haar diensten. Proeflokaal Mout heeft niets aangevoerd waaruit blijkt dat het publiek de handelsnaam Foodhall Mout in feite opvat als gebruik van een onderscheidingsteken. Ook geen onrechtvaardigd voordeel uit of afbraak aan onderscheidend vermogen of reputatie van het woordmerk, nu voldoende aannemelijk dat de handelsnaam is bedacht en gebruikt voor het merkdepot. Andere onderneming heeft handelsnaam bedacht en eerst gebruikt, maar sprake van een geldige overdracht van de handelsnaam aan Foodhall Mout. Beroep op voor-voorgebruik kan Proeflokaal Mout niet baten, nu een niet ingeschreven merk geen beschermingsrecht geeft. Matiging van advocaatkosten aan de zijde van Foodhall Mout.

IEF 17280

Het publiek zal denken dat gedaagde een nevenvestiging is van grote landelijk bekende onderneming

Rechtbank Midden-Nederland 3 nov 2017, IEF 17280; ECLI:NL:RBMNE:2017:5481 (Brothers Evenementen tegen Brothers Weert), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-publiek-zal-denken-dat-gedaagde-een-nevenvestiging-is-van-grote-landelijk-bekende-onderneming
Handelsnaamrecht Brothers vs. Brothers

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 3 november 2017, IEF 17280; ECLI:NL:RBMNE:2017:5481 (Brothers Evenementen tegen Brothers Weert). Handelsnaamrecht. Het woord "brothers" is de Engelse vertaling van "broers" welke verwijst naar de oprichters van beide horeca-ondernemingen. Het Engels woord is niet beschrijvend voor de horeca en disco-optredens. De handelsnamen zijn gelijk en het werkgebied overlapt. Ondanks dat eiseres een mega-evenementenorganisatie is en gedaagde slechts een café exploiteert met een feestzaal, is er sprake van gelijke aard van ondernemingen. Het publiek zal denken dat gedaagde een nevenvestiging is van eiseres, en in zoverre de ondernemingen met elkaar verwarren. Staking bevolen.

IEF 17243

Stichting verzint niet zelf een handelsnaam, dat moeten haar bestuursleden doen

Antilliaanse Gerechten 30 okt 2017, IEF 17243; ECLI:NL:OGEAC:2017:157 (CURISES tegen I.C.U.C.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stichting-verzint-niet-zelf-een-handelsnaam-dat-moeten-haar-bestuursleden-doen

Gerecht in EA van Curaçao 30 oktober 2017, IEF 17243; ECLI:NL:OGEAC:2017:157 (CURISES tegen I.C.U.C.). Handelsnaamrecht. Eiseres, opgericht in 1994, en gedaagde, opgericht in 2013 door een voormalig bestuurder van eiseres, hebben ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van academische onderwijsprogramma’s. Eiseres gebruikt voor haar activiteiten in - elk geval vanaf 2010 - de handelsnaam I.C.U.C. (spreek uit: I see you see) op onder meer haar website, gebouw, advertenties en op diploma’s van haar studenten. De statutaire naam van gedaagde bevat de afkorting I.C.U.C. en zij gebruikt die naam ook in haar logo, op haar website, etc. Bij beide partijen staat I.C.U.C. voor Inter-Continental University of the Caribbean. Het is aannemelijk dat het gebruik door beide partijen van nagenoeg gelijke handelsnamen verwarring kan veroorzaken bij het publiek. Hoewel de voormalig bestuurder van eiseres de handelsnaam bedacht heeft, dient te gelden dat een stichting niet zelf iets kan verzinnen; dat moeten haar bestuursleden of derden voor haar doen. Doorslaggevend is niet wie de bedenkers zijn van de naam, maar de omstandigheid dat de naam werd bedacht ten behoeve van eiseres en haar activiteiten, dat het bestuur van eiseres vervolgens besloten heeft die naam als handelsnaam te gebruiken en dat eiseres die naam vervolgens ook daadwerkelijk in gebruik heeft genomen. Eiseres is aldus rechthebbende op de handelsnaam. Gedaagde dient te stoppen met het voeren van de handelsnaam I.C.U.C.

IEF 17221

Door toevoeging Nelson aan City Resort is handelsnaam niet langer verwarringwekkend

Rechtbank Oost-Brabant 27 okt 2017, IEF 17221; (Fitland Oss tegen City Hotel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/door-toevoeging-nelson-aan-city-resort-is-handelsnaam-niet-langer-verwarringwekkend

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 27 oktober 2017, IEF 17221 (Fitland Oss tegen City Hotel) Geen inbreuk handelsnaamrecht door toevoeging Nelson. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 4 september 2017 [IEF 17081] Fitland Oss verboden om City Resort Oss als handelsnaam te gebruiken. Fitland Oss stelt dat haar nieuwe handelsnaam "Nelson City Resort Oss" is toegestaan. Door de onderscheidende toevoeging Nelson is de naam niet langer verwarringwekkend met "City Hotel". Partijen verschillen van mening over het neergelegde verbod. De voorzieningenrechter oordeelt dat Fitland voldoet aan de in het vonnis van 4 september 2017 uitgesproken veroordeling. Door het woord Nelson voor City Resort Oss te plaatsen is sprake van een (handels)naam die voldoende onderscheidend is van de verboden handelsnamen City Resort Hotel Oss en City Resort Oss. Het is niet de bedoeling van de voorzieningenrechter geweest om de woorden City Resort en Hotel in de handelsnaam volledig te verbieden. Fitland heeft geen dwangsommen verbeurd.

IEF 17216

Uitvaartbegeleider maakt inbreuk op handelsnaam "Puur"

Rechtbank Midden-Nederland 22 sep 2017, IEF 17216; ECLI:NL:RBMNE:2017:5061 (uitvaartondernemer tegen uitvaartbegeleider), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitvaartbegeleider-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-puur

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 22 september 2017, IEF 17216; ECLI:NL:RBMNE:2017:5061 (Uitvaartverzorging Puur) Inbreuk handelsnaam. Eiser begeleidt en verzorgt uitvaarten vanaf 2010 en vordert dat gedaagden elk gebruik van de aanduiding "Puur" in hun handelsnamen of anderszins staken. Gedaagde houdt zich bezig met stervens-, uitvaart- en rouwbegeleiding vanaf oktober 2016. Beide handelsnamen bestaan uit drie woorden en beginnen met het woord "Puur". De voorzieningenrechter constateert dat puur het kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen is, de overige woorden zijn zuiver beschrijvend. Partijen verschillen van mening of zij precies dezelfde activiteiten verrichten, maar vastgesteld moet worden dat zij in ieder geval overlappende activiteiten hebben, namelijk uitvaartverzorging. Gelet op de overlap in activiteiten en werkgebied acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat het gevaar bestaat dat het publiek vanwege de geringe afwijkingen tussen beide handelsnamen, de ondernemingen met elkaar zal verwarren. Gedaagde maakt met haar handelsnaam inbreuk op de handelsnaam van eiser en moet binnen vier weken de aanduiding "puur" in hun handelsnaam staken.  

IEF 17185

Theo-Willem van Leeuwen - Loods5 een kringloopwinkel?

Zie de column hier en de uitspraak [IEF 17184] hier. In 1999 wordt er een nieuw winkelconcept gelanceerd: Loods5. In een enorm pand kunnen fabrikanten, importeurs en groothandelaren een ruimte huren, om daar hun eigen producten te verkopen. In het pand is van alles te vinden, van designstoelen, tuinmeubels, keukengerei tot aan een kunstafdeling. Van alles op het gebied van wonen. Het concept is een succes. De winkelformule krijgt een vervolg in Amersfoort en Sliedrecht. Het bedrijf heeft de naam en het logo als merk vastgelegd in de Benelux en treedt hardhandig op tegen bedrijven met een vergelijkbare naam. Maar kan Loods5 iedereen zomaar verbieden het woord ‘Loods’ te gebruiken in combinatie met een cijfer/letter voor de verhandeling van woonaccessoires?

IEF 17184

Geen verwarring tussen 'rotzooi' van LoodsG en 'stijlvol, nieuw design' van Loods5

Rechtbank Noord-Nederland 7 jul 2017, IEF 17184; ECLI:NL:RBNNE:2017:2486 (Loods5 tegen LoodsG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarring-tussen-rotzooi-van-loodsg-en-stijlvol-nieuw-design-van-loods5

Rechtbank Noord-Nederland 7 juli 2017, IEF 17184; ECLI:NL:RBNNE:2017:2486 (Loods5 tegen LoodsG). Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Loods5 is een winkel dat het shop-in-shopprincipe hanteert, waarbij woon- en lifestyleproducten worden verhandeld. Zij handelt sinds 1995 onder de handelsnaam Loods5 en heeft daarnaast verschillende beeld- en woordmerken geregistreerd met betrekking tot de benaming Loods5. LoodsG opereert sinds 2014 onder die naam en verkoopt allerhande producten, waaronder o.a. meubels, kunst en oude bouwmaterialen. Loods5 vordert staking van de inbreuk op haar rechten. De vorderingen op de merkrechten worden door de rechter afgewezen, omdat de beeldmerken aanzienlijk verschillen. Het onderscheidend deel van het woordmerk 'Loods5' is 'Loods' en dit wordt veelvuldig gebruikt voor de verkoop van diverse zaken. Ook de waren die partijen verkopen zijn maar in geringe mate soortgelijk. Het argument dat Loods G in het kielzog van Loods 5 probeert te varen wordt, niet nader onderbouwd door de rechter, eveneens van tafel geveegd. Het beroep op de handelsnaam levert Loods5 ook niets op, de rechter oordeelt dat het niet aannemelijk is dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen beide ondernemingen. Alle vorderingen van Loods5 worden afgewezen.

IEF 17154

Woord- en beeldmerken 'LOTUS' ten onrechte gebruikt door Stichting LOTUS

Rechtbank Midden-Nederland 4 okt 2017, IEF 17154; (LOTUS tegen Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/woord-en-beeldmerken-lotus-ten-onrechte-gebruikt-door-stichting-lotus
Organisatie LOTUS

Vzr. Rb. Midden-Nederland 4 oktober 2017, IEF 17154 (LOTUS tegen Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland e.a.) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. LOTUS is een in 1975 opgerichte koepelvereniging die zich inzet voor zogenoemde 'lotus-slachtoffers', zij is houdster van verscheidene woord-, beeld- en handelsmerken. Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland c.s. zijn medio 2016 opgericht. LOTUS vordert staking van inbreuk. De namen 'Stichting LOTUS centrale Blaricum & Flevoland' en 'Vereniging LOTUS kring actief' stemmen globaal in aanmerkelijke mate overeen met het woordmerk LOTUS. Aan het merk LOTUS komt groot onderscheidend vermogen toe nu dit merk al tientallen jaren bekend is bij het relevante publiek. De verwarring heeft plaatsgevonden, nu gedaagden deel hebben genomen aan het economisch verkeer voor gelijke/soortgelijke activiteiten als waarvoor het woordmerk LOTUS staat ingeschreven. Het betreft een eigen verantwoordelijkheid van gedaagden om na te gaan of het voeren van een bepaalde naam juridisch toelaatbaar is. Ondanks toezeggingen zijn gedaagden niet overgegaan tot wijziging van de handelsnamen. De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen toe.