Handelsnaamrecht

IEF 17185

Theo-Willem van Leeuwen - Loods5 een kringloopwinkel?

Zie de column hier en de uitspraak [IEF 17184] hier. In 1999 wordt er een nieuw winkelconcept gelanceerd: Loods5. In een enorm pand kunnen fabrikanten, importeurs en groothandelaren een ruimte huren, om daar hun eigen producten te verkopen. In het pand is van alles te vinden, van designstoelen, tuinmeubels, keukengerei tot aan een kunstafdeling. Van alles op het gebied van wonen. Het concept is een succes. De winkelformule krijgt een vervolg in Amersfoort en Sliedrecht. Het bedrijf heeft de naam en het logo als merk vastgelegd in de Benelux en treedt hardhandig op tegen bedrijven met een vergelijkbare naam. Maar kan Loods5 iedereen zomaar verbieden het woord ‘Loods’ te gebruiken in combinatie met een cijfer/letter voor de verhandeling van woonaccessoires?

IEF 17184

Geen verwarring tussen 'rotzooi' van LoodsG en 'stijlvol, nieuw design' van Loods5

Rechtbank Noord-Nederland 7 jul 2017, IEF 17184; ECLI:NL:RBNNE:2017:2486 (Loods5 tegen LoodsG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarring-tussen-rotzooi-van-loodsg-en-stijlvol-nieuw-design-van-loods5

Rechtbank Noord-Nederland 7 juli 2017, IEF 17184; ECLI:NL:RBNNE:2017:2486 (Loods5 tegen LoodsG). Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Loods5 is een winkel dat het shop-in-shopprincipe hanteert, waarbij woon- en lifestyleproducten worden verhandeld. Zij handelt sinds 1995 onder de handelsnaam Loods5 en heeft daarnaast verschillende beeld- en woordmerken geregistreerd met betrekking tot de benaming Loods5. LoodsG opereert sinds 2014 onder die naam en verkoopt allerhande producten, waaronder o.a. meubels, kunst en oude bouwmaterialen. Loods5 vordert staking van de inbreuk op haar rechten. De vorderingen op de merkrechten worden door de rechter afgewezen, omdat de beeldmerken aanzienlijk verschillen. Het onderscheidend deel van het woordmerk 'Loods5' is 'Loods' en dit wordt veelvuldig gebruikt voor de verkoop van diverse zaken. Ook de waren die partijen verkopen zijn maar in geringe mate soortgelijk. Het argument dat Loods G in het kielzog van Loods 5 probeert te varen wordt, niet nader onderbouwd door de rechter, eveneens van tafel geveegd. Het beroep op de handelsnaam levert Loods5 ook niets op, de rechter oordeelt dat het niet aannemelijk is dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen beide ondernemingen. Alle vorderingen van Loods5 worden afgewezen.

IEF 17154

Woord- en beeldmerken 'LOTUS' ten onrechte gebruikt door Stichting LOTUS

Rechtbank Midden-Nederland 4 okt 2017, IEF 17154; (LOTUS tegen Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/woord-en-beeldmerken-lotus-ten-onrechte-gebruikt-door-stichting-lotus
Organisatie LOTUS

Vzr. Rb. Midden-Nederland 4 oktober 2017, IEF 17154 (LOTUS tegen Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland e.a.) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. LOTUS is een in 1975 opgerichte koepelvereniging die zich inzet voor zogenoemde 'lotus-slachtoffers', zij is houdster van verscheidene woord-, beeld- en handelsmerken. Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland c.s. zijn medio 2016 opgericht. LOTUS vordert staking van inbreuk. De namen 'Stichting LOTUS centrale Blaricum & Flevoland' en 'Vereniging LOTUS kring actief' stemmen globaal in aanmerkelijke mate overeen met het woordmerk LOTUS. Aan het merk LOTUS komt groot onderscheidend vermogen toe nu dit merk al tientallen jaren bekend is bij het relevante publiek. De verwarring heeft plaatsgevonden, nu gedaagden deel hebben genomen aan het economisch verkeer voor gelijke/soortgelijke activiteiten als waarvoor het woordmerk LOTUS staat ingeschreven. Het betreft een eigen verantwoordelijkheid van gedaagden om na te gaan of het voeren van een bepaalde naam juridisch toelaatbaar is. Ondanks toezeggingen zijn gedaagden niet overgegaan tot wijziging van de handelsnamen. De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen toe.

IEF 17151

AmeriChiro wijkt slechts in geringe mate af van American Chiro

Rechtbank Den Haag 29 sep 2017, IEF 17151; ECLI:NL:RBDHA:2017:11107 (American Chiropractie tegen Oud Voorburg Chiropractie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/americhiro-wijkt-slechts-in-geringe-mate-af-van-american-chiro

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 september 2017, IEF 17151; ECLI:NL:RBDHA:2017:11107 (American Chiropractie tegen Oud Voorburg Chiropractie) Handelsnaamrecht. American Chiro is sinds 2015 een onderneming op het gebied van chiropractie. Gedaagde drijft een chiropractiepraktijk onder de handelsnaam 'Oud Voorburg Chiropractie'. Sinds mei 2015 heeft zij een franchiseovereenkomst met Americhiro OU, en is ze gerechtigd de naam 'Americhiro' te gebruiken. Gedaagde maakt met het gebruik van de handelsnamen 'AmeriChiro' en 'American Chiropractic Center' inbreuk op de oudere handelsnaamrechten van American Chiro. De handelsnamen wijken slechts in geringe mate af van die van American Chiro. De ondernemingen van partijen hebben een gelijke aard en zijn gevestigd in hetzelfde verzorgingsgebied. Bij het publiek is tussen de ondernemingen verwarring te duchten. De voorzieningenrechter gebiedt gedaagde om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van American Chiro te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de tekens AmeriChiro en American Chiropractic. 

IEF 17129

Ranee van der Straaten - The risks of personal branding

Recent changes to EU trademark law have made it easier to take action against infringing trade names. But how should companies approach situations in which the alleged infringer is an individual trading under his or her own name? Your personal name has been yours since birth and will be yours for the rest of your life. Unsurprisingly, you feel entitled to use it as you please. However, using your name as your company name or product brand can have serious legal consequences. Your personal name might be similar or identical to someone else’s trademark and using it in the course of trade might thus amount to trademark infringement.

IEF 17114

Verwarringsgevaar niet genoeg voor bescherming louter beschrijvende handelsnaam

Hof Den Haag 19 sep 2017, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (ANS Trading tegen Parfumswinkel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-niet-genoeg-voor-bescherming-louter-beschrijvende-handelsnaam

Hof Den Haag 19 september 2017, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (ANS Trading tegen Parfumswinkel) Handelsnaamrecht. Conflicterende handelsnamen 'Parfumswinkel' en 'Parfumswebwinkel'. Met de rechtbank [IEF 16033] is het Hof van oordeel dat Parfumswinkel niet een gebruikelijke aanduiding in de branche is, dat is parfumerie. De rechtbank heeft geoordeeld dat door de grote gelijkenis tussen de handelsnamen Parfumswinkel en Parfumswebwinkel verwarring te duchten is tussen de ondernemingen. Het Hof vernietigt dit vonnis. Het Hof oordeelt dat voor de handelsnaamrechtelijke bescherming van louter beschrijvende handelsnamen niet voldoende is dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar dat voor een beroep op art. 5 Hnw nodig is dat er sprake is van bijkomende omstandigheden die een verbod op grond van art. 5 Hnw rechtvaardigen. In verband met een subsidiair voorgedragen grief oordeelt het Hof dat de naam Parfumswinkel geheel niet onderscheidend is en niet bekend is geworden. Het grote verschil in vormgeving van de handelsnamen, gevoegd bij het (minimale) verschil tussen de handelsnamen zelf, brengt, gezien de zeer geringe beschermingsomvang van de oudere niet onderscheidende handelsnaam Parfumswinkel, met zich dat het gebruik van de jongere handelsnaam Parfumswebwinkel geen gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen oplevert. 

 

IEF 17113

Exclu-Floors maakt inbreuk op merk ExcluFloorS, maar mag handelsnaam blijven gebruiken

Rechtbank Gelderland 13 sep 2017, IEF 17113; ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (ExcluFloorS tegen Exlu-Floors), http://www.ie-forum.nl/artikelen/exclu-floors-maakt-inbreuk-op-merk-exclufloors-maar-mag-handelsnaam-blijven-gebruiken

Rechtbank Gelderland 13 september 2017, IEF 17113; IEFbe 2345; ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (ExcluFloorS tegen Exlu-Floors) Inbreuk merkenrecht. ExcluFloorS en Exclu-Floors handelen beide in PVC vloeren. ExcluFloorS heeft een licentie voor het gebruik van het woord-/beeldmerk ExcluFloorS voor onder meer reparaties en installatiewerkzaamheden van PVC vloeren. Volgens ExcluFloorS maakt Exclu-Floors inbreuk op haar merk en handelsnaam. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een verrassende en ongebruikelijke samenstelling: het woord ExcluFloorS komt onderscheidingskracht toe. Gelet op de zeer grote mate van overeenstemming, de aangeboden waren waarvoor het merk en het teken worden gebruikt zijn dezelfde, en dat ExcluFloorS onderscheidend vermogen heeft kan bij afnemers van PVC-vloeren verwarring ontstaan. Beide partijen bieden exclusieve vloeren aan, waardoor de aard van de ondernemingen zeer nauw verwant is, maar dit doen zij in verschillende landen. ExcluFloorS is alleen gevestigd in Nederland en Exclu-Floors in België: gelet op de gescheiden markten maakt Exclu-Floors geen inbreuk op de handelsnaam van ExcluFloorS. 

IEF 17098

Direct en indirect verwarringsgevaar tussen handelsnamen Project Moore en Moore Partners

Rechtbank Amsterdam 12 sep 2017, IEF 17098; (Project Moore Advocaten tegen Moore Partners), http://www.ie-forum.nl/artikelen/direct-en-indirect-verwarringsgevaar-tussen-handelsnamen-project-moore-en-moore-partners

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 september 2017, IEF 17098 (Project Moore Advocaten tegen Moore Partners) Inbreuk handelsnaamrecht. Project Moore, advocatenkantoor IT-recht en privacy, vordert Moore Partners, een IT-adviesbureau, te veroordelen om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Project Moore te staken en de inschrijving van de handelsnaam Moore Partners door te laten halen. De vordering wordt toegewezen. De bestanddelen 'Moore' zijn in beide namen het meest kenmerkend en zijn auditief, visueel en begripsmatig identiek. 'Project' en 'Partners' zijn louter beschrijvend. De handelsnaam van Moore Partners wijkt in geringe mate af van Project Moore. De activiteiten van partijen zijn complementair aan elkaar en vertonen zelfs overlap: beide partijen adviseren cliënten die te maken hebben met technologische ontwikkelingen en veranderprocessen. Het gevaar bestaat dat het publiek de ondernemingen met elkaar zal verwarren. De voorzieningenrechter veroordeelt Moore Partners om binnen een maand een naamswijziging door te voeren en iedere inbreuk te staken, in het bijzonder door Moore Partners van haar website te verwijderen.