Handelsnaamrecht

IEF 17905

Geen verwarringsgevaar vermelding Beach Hotel want hotels bevinden zich in verschillende provincies

Rechtbank Den Haag 27 jun 2018, IEF 17905; ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (Hotel van Oranje ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-vermelding-beach-hotel-want-hotels-bevinden-zich-in-verschillende-provincies

Ktr. Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, IEF 17905; ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (Beach Hotel tegen Hotels van Oranje) Handelsnaamrecht. Verzoekster en verweerster drijven beiden een onderneming met als beide als handelsnamen onder meer 'Beach Hotel', respectievelijk in Zeeland en in Noordwijk. Verweerster heeft bepaalde (wellness)faciliteiten waarover verzoekster niet beschikt. Verzoekster heeft verzocht dat de verweerder zijn handelsnaam wijzigt. Beide ondernemingen richten zich op het verschaffen van onderdak in een hotel dat nabij de kust is gelegen, maar ze zijn actief in verschillende regio's en beschikken over verschillende faciliteiten. De kantonrechter wijst de verzoeken af.

IEF 17890

Verwarring doordat tot voor kort op dezelfde plek wél een broodje Mario werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam

Rechtbank Midden-Nederland 1 aug 2018, IEF 17890; ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (Broodje Mario tegen Sfizio Mario), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-doordat-tot-voor-kort-op-dezelfde-plek-w-l-een-broodje-mario-werd-verkocht-maar-niet-door

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 1 augustus 2018, IEF 17890; ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (Broodje Mario tegen Sfizio Mario) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Tot maart 2018 werden de handelsnamen ‘Sfizio’ en ‘Sfizio & broodje Mario’ gebruikt voor de onderneming aan de Oudenoord. De toenmalige eigenaar had een persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om die naam te gebruiken en het, in Utrecht bekende, ‘broodje Mario’ te verkopen. De huidige eigenaar heeft de onderneming overgenomen en de naam gewijzigd naar ‘Sfizio Mario’. Er is een mondelinge overeenkomst dat de huidige eigenaar geen gebruik zal maken van het merk ‘Broodje Mario’ en dat hij geen broodje met die naam zal verkopen. Dat hij dit de afgelopen maanden wel heeft gedaan is volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk. De handelsnaam ‘Broodje Mario’ is in Utrecht erg bekend en heeft daarom een ruime bescherming maar dat geldt niet voor het afzonderlijke element ‘Mario’. De beide handelsnamen lijken niet zodanig op elkaar dat dit gevaar voor verwarring oplevert. Dat er toch verwarring is ontstaan komt misschien doordat het bekende broodje tot voor kort op de Oudenoord werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam van de delicatessenzaak.

IEF 17887

Advertenties van uitvaartondernemers staan op één pagina van huis-aan-huis-krant

Rechtbank Midden-Nederland 25 jul 2018, IEF 17887; https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:3613 (uitvaartondernemers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/advertenties-van-uitvaartondernemers-staan-op-n-pagina-van-huis-aan-huis-krant

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 juli 2018, IEF 17887; ECLI:NL:RBMNE:2018:3613 (Uitvaartondernemers) Handelsnaamrecht. Beide ondernemingen houden zich beiden bezig met uitvaartverzorging in de omgeving van De Bilt. Sinds 1994 adverteert eiseres ze in het huis-aan-huisblad De Vierklank. Sinds 2018 adverteert gedaagde ook in De Vierklank en de advertenties van partijen worden op één pagina weergegeven. Gelet op deze overlap in activiteiten en werkgebied is aannemelijk geacht dat het gevaar bestaat dat de inwoners van de gemeente De Bilt, vanwege de geringe afwijkingen tussen de handelsnamen, de ondernemingen van partijen met elkaar zal verwarren. De staking van de handelsnaam wordt bevolen.

IEF 17879

Mexx (Bedding) voor matrassen en boxsprings maken inbreuk op Mexx voor beddengoed

Rechtbank Den Haag 24 jul 2018, IEF 17879; ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (Mexx tegen Globa Sleep hodn Mexx Bedding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mexx-bedding-voor-matrassen-en-boxsprings-maken-inbreuk-op-mexx-voor-beddengoed
Mexx bedding

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 juli 2018, IEF 17879; ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (Mexx tegen Globa Sleep hodn Mexx Bedding) In het kort: Inbreuk op merk Mexx voor beddengoed door gebruik tekens Mexx en Mexx Bedding voor matrassen en boxsprings, waardoor gevaar voor verwarring. Relevante publiek is gewone consument, al is gedaagde groothandelaar. Inbreuk art. 5a Hnw. Spoedeisend belang.

IEF 17831

Geringe afwijking in de naamgeving tussen Bandit en Bandit Mistgeneratoren

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2018, IEF 17831; (Bandit tegen Bandit mistgeneratoren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geringe-afwijking-in-de-naamgeving-tussen-bandit-en-bandit-mistgeneratoren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2018, IEF 17831 (Bandit tegen Bandit mistgeneratoren) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Bandit produceert beveiligingsapparatuur, in het bijzonder mistgeneratoren. In de dagelijkse praktijk heeft BM de rol van distributeur in Nederland van Bandit NV beveiligingsapparatuur uitgevoerd. BM houdt sinds 2001 de domeinnaam bandit.nl. Aan deze domeinnaam is een actieve website verbonden waarop onder de naam Bandit diensten en producten worden aangeboden op het gebied van de verkoop van Bandit mistgeneratoren en meer in het algemeen het installeren en onderhouden van alarminstallaties. Bandit vordert dat BM en BI wordt geboden zich te onthouden van elk gebruik van aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op het door Bandit NV geregistreerde merk Bandit. Er is sprake van een geringe afwijking in de naamgeving van partijen en door de aard van die ondernemingen is bij het publiek verwarringsgevaar te duchten. Vorderingen worden toegewezen ex 5 Hnw en 2.20 lid 1 sub b BVIE. Overdracht domeinnaam wordt bevolen.

IEF 17825

Verwarring te vrezen voor vestiging Twinkeltje in de straat waar 't Winkeltje sinds 1974 zit

Rechtbank Oost-Brabant 6 jul 2018, IEF 17825; ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 ('t Winkeltje tegen Twinkeltje), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-te-vrezen-voor-vestiging-twinkeltje-in-de-straat-waar-t-winkeltje-sinds-1974-zit

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 6 juli 2018 IEF 17825; ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (Bomitex tegen Twinkeltje) Handelsnaamrecht. Bomitex exploiteert een kledingzaak genaamd 't Winkeltje in Uden. Twinkeltje verkoopt dames- en kindermode, wooninrichtingen en accessoires in Den Bosch. Op 9 mei 2018 adverteerde Twinkeltje met de mededeling dat ze een dameskledingwinkel zou gaan openen in Uden. Bomitex heeft direct bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de handelsnaam Twinkeltje. Dit verzoek is niet gehonoreerd en in het pand in Uden hangen posters met de mededeling dat Twinkeltje daar een winkel gaat openen. De twee vestigingen van Twinkeltje in Den Bosch hebben niet tot verwarring onder het publiek geleid omdat de bekendheid van 't Winkeltje zich beperkt tot Uden en omgeving. Maar nu Twinkeltje de bedoeling heeft zich met een damesmodezaak te vestigen in Uden, en bovendien in de straat waar 't Winkeltje sinds 1974 met haar (dames)modezaak gevestigd is, wordt aangenomen dat er verwarring bij het publiek te vrezen is. De vordering wordt toegewezen, omdat voldoende aannemelijk is geworden dat verwarring bij het publiek is te vrezen.

IEF 17813

Brandwacht Inhuren maakt inbreuk op handelsnaam Brandwacht Huren

Rechtbanken 4 jul 2018, IEF 17813; ECLI:NL:RBNHO:2018:5667 (Brandwacht Huren tegen Brandwacht Inhuren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/brandwacht-inhuren-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-brandwacht-huren

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 4 juli 2018, IEF 17813 (Brandwacht huren tegen Brandwacht Inhuren) Handelsnaamrecht. Brandwacht Huren is een onderneming die zich bezig houdt met het leveren van pariculiere brandwachten, het verzorgen van emergency rescue teams, adviseringen op het gebied van arbeidsveiligheid en het in- en doorlenen van personeel. Ze stuurden naar aanleiding van een klantvraag altijd een SMS-bericht of WhatsApp-bericht uit aan de contacten. Begin 2018 hebben ze geconstateerd dat eenmanszaak Emergency Services is gaan drijven onder de handelsnaam Brandwacht Inhuren. Ze bieden dezelfde diensten aan en heeft een WhatsApp-bericht gestuurd naar de contacten uit het netwerk van Brandwacht Huren. Het versturen van het WhatsApp-bericht aan brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren, het doen van LinkedIn-verzoeken als eigenaar van Brandwacht Inhuren aan brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren alsmede het opnemen van de telefoon met ‘Brandwacht Huren’ dan wel ‘Brandwacht Inhuren’, bewust verwarring in de hand heeft gewerkt met het oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent. De gedaagde is veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam.

IEF 17794

Dezelfde handelsnaam voor brasserie binnen 5 kilometer is schending non-concurrentiebeding

Hof Amsterdam 12 jun 2018, IEF 17794; ECLI:NL:GHAMS:2018:1943 (Handelsnaam X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dezelfde-handelsnaam-voor-brasserie-binnen-5-kilometer-is-schending-non-concurrentiebeding

Hof Amsterdam 12 juni 2018, IEF 17794; ECLI:NL:GHAMS:2018:1943 (Handelsnaam X) Tussenarrest. In maart 2012 is Appellant in dienst getreden bij Geïntimeerde in brasserie X in Amsterdam-Noord. Enkele maanden later zijn de partijen in onderhandelingen getreden over de koop van X door Appellant. Uiteindelijk is in september 2013 de koopovereenkomst gesloten, inclusief een non-concurrentiebeding. In 2013 en 2014 schreef Geïntimeerde respectievelijk brasserie X in Zaandam en brasserie X in Amsterdam-Oost in bij de KvK. Blijkens Google Maps bedraagt de afstand tussen brasserie X te Amsterdam Noord en brasserie X te Amsterdam-Oost 4,63 kilometer. Het beroep van Appellant op dwaling wordt afgewezen, omdat in het licht van het non-concurrentiebeding Geïntimeerde niet had hoeven meedelen dat zij voornemens was een X-vestiging te openen binnen een straal van 5 kilometer. Het staat vast dat Geïntimeerde het non-concurrentiebeding heeft geschonden. Beroep op de contractuele verboden is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Partijen worden in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over de hoogte van de contractuele boete. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.