Handelsnaamrecht

IEF 17513

Belang bij staking handelsnaaminbreuk Flippin' Burgers vanwege ontbreken redelijke termijn instellen van hoofdzaak

Rechtbank Rotterdam 7 feb 2018, IEF 17513; (Flippin' Burgers tegen Web&Vloed), http://www.ie-forum.nl/artikelen/belang-bij-staking-handelsnaaminbreuk-flippin-burgers-vanwege-ontbreken-redelijke-termijn-instellen

Rechtbank Rotterdam 7 februari 2018, IEF 17513 (Flippin' Burgers tegen Web&Vloed) Bodemprocedure. In kort geding [IEF 16525] werd bepaald dat gedaagde handelsnaaminbreuk pleegt door foodtrucks te exploiteren op festivals en gebruik van de domeinnaam en wordt verbod opgelegd. Beeldmerkinbreuk ex 2.20 lid 1 sub a BVIE. De voorlopige voorziening verliest haar werking (1019i lid 2 Rv) door een verklaring als bedoeld in het eerste lid wanneer na tenminste 31 dagen ,waarvan ten minste 20 werkdagen, geen eis in de hoofdzaak is ingesteld. Omdat in onderhavig geval geen termijn is gesteld, zou het bevel de handelsnaam te staken haar kracht verliezen. Flippin' Burgers heeft een belang bij toewijzing. Het auteursrecht op het door Web & Vloed-logo is niet overgedragen. Toewijzing vorderingen zonder dwangsommen. Proceskosten worden gecompenseerd.

IEF 17420

Judoschool Team Gouwe Sports maakt geen handelsnaaminbreuk op Budo Gouweleeuw

Rechtbank Rotterdam 23 okt 2017, IEF 17420; ECLI:NL:RBROT:2017:7911 (Budo Gouweleeuw tegen Team Gouwe Sports), http://www.ie-forum.nl/artikelen/judoschool-team-gouwe-sports-maakt-geen-handelsnaaminbreuk-op-budo-gouweleeuw
budo gouweleeuw team gouwe sports

Vzr. Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2017, IEF 17420; ECLI:NL:RBROT:2017:7911 (Budo Gouweleeuw tegen Team Gouwe Sports) Handelsnaamrecht. Op 29 maart 2017 wordt aan gedaagde medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst als verenigingsmanager bij judoschool Budo Gouweleeuw niet wordt verlengd. Op 3 mei 2017 start richt hij judoschool Team Gouwe Sports op, gelegen op circa 2,5 km afstand van Budo Gouweleeuw. Van onrechtmatige concurrentie is geen sprake, het bewijs hiervoor is onvoldoende door Budo Gouweleeuw onderbouwd. Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake. Hoewel beide judoscholen in Delft gevestigd zijn en zij zich voornamelijk richten op de judosport, blijkt uit de omstandigheden van het geval onvoldoende om de conclusie te dragen dat verwarring tussen de rechtspersonen bij het publiek te duchten is.

IEF 17416

Verwarring aannemelijk tussen handelsnamen Flexexpert en Flexexperts

Rechtbank Gelderland 18 dec 2017, IEF 17416; ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (Flexexpert/Flexexperts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-aannemelijk-tussen-handelsnamen-flexexpert-en-flexexperts

Vzr. Rechtbank Gelderland 18 december 2017, IEF 17416; ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (Flexexpert/Flexexperts) Handelsnaamrecht. FlexExpert neemt sinds 1991 onder de naam FlexExpert deel aan het economisch verkeer en in 2000 het de domeinnaam ‘flexexpert.nl’  geregistreerd. EquiPlus neemt sinds 2016 onder de namen Flex-Experts en FlexExperts deel aan het economisch verkeer en heeft domeinnaam ‘flex-experts.nl’ geregistreerd. De voorzieningenrechter oordeelt dat de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam FlexExpert. Omdat beide ondernemingen zich op dezelfde markt richten en zij deels soortgelijke diensten aanbieden is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. Voorts zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van de website. De Kamer van Koophandel hanteert dezelfde zogenaamde Standaard Bedrijfs Indelings-code. Het is aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen. Ditzelfde geldt voor beide domeinnamen. Deze worden als handelsnaam aangemerkt, omdat zij nagenoeg identiek zijn aan de handelsnamen.

IEF 17391

We-Light geen inbreuk op handelsnaam Key-light, maar wel onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 17 nov 2017, IEF 17391; ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (Key-Light International tegen We-Light International), http://www.ie-forum.nl/artikelen/we-light-geen-inbreuk-op-handelsnaam-key-light-maar-wel-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 17 november 2017, IEF 17391; ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (Key-Light International tegen We-Light International). Handelsnaamrecht. Zuiver beschrijvende handelsnamen. De niet-beschrijvende elementen van de handelsnamen Key-Light International en We-Light International stemmen begripsmatig en visueel niet overeen, maar wel auditief. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aan het vereiste van artikel 5 Hnw is voldaan, omdat de overeenstemmende elementen in combinatie met het beschrijvende woord 'light' geen verwarring oproept. Het gebruik van de handelsnaam is echter wel in algemene zin onrechtmatig. Gedaagde is een ex-werknemer van eiser en werkzaam in dezelfde branche, voor hetzelfde relevante publiek/dezelfde relaties. Het is aannemelijk dat relaties van eiser de naam van gedaagde associëren met Key-Light.

IEF 17389

Handelsnaam 'Royal Dutch' is misleidend gebruik predicaat 'Koninklijke'

Kantonrechter 30 nov 2017, IEF 17389; ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 (Stichting tegen Royal Dutch Holding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-royal-dutch-is-misleidend-gebruik-predicaat-koninklijke

Ktr. Rechtbank Den Haag 30 november 2017, IEF 17389; ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 (Royal Dutch Holding). Handelsnaamrecht. De kroondrager heeft de mogelijkheid om, bij wijze van respect en waardering, het predicaat: “Koninklijke” te verlenen aan onder meer ondernemingen. Om voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking te komen dient een onderneming aan een aantal vereisten te voldoen. Royal Dutch Holding voldoet niet aan deze vereisten. De kantonrechter is van oordeel dat de huidige Nederlandse samenleving is dusdanige mate is geïnternationaliseerd, dat het relevante publiek veel minder onderscheid zal maken tussen "koninklijke Nederlandse" en "Royal Dutch". Derhalve, veroordeelt de kantonrechter de Holding om zodanige wijziging in haar handelsnaam aan te brengen dat de aanduiding “Royal” in de handelsnaam “Royal Dutch Holding" komt te vervallen. 

IEF 17359

Verwarring tussen beschrijvende handelsnamen webcamsex en webcam-sex, maar geen onrechtmatigheid

Rechtbank Noord-Nederland 8 dec 2017, IEF 17359; ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (PK Multimedia tegen E-Entertainment), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-tussen-beschrijvende-handelsnamen-webcamsex-en-webcam-sex-maar-geen-onrechtmatigheid
pk multimedia tegen e-entertainment

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 8 december 2017, IEF 17359; ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (PK Multimedia tegen E-Entertainment). Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. PK Multimedia (PKM) handelt onder de handelsnaam webcamsex.nl, gebruikt eenzelfde domeinnaam en heeft een beeldmerk. E-Entertainment heeft de domeinnaam webcam-sex.nl geregistreerd. De totaalindrukken van het merk en het teken zijn sterk verschillend. De visuele verschillen springen in die mate in het oog dat niet gesproken kan worden van verwarringsgevaar. Webcamsex betreft een beschrijvende aanduiding voor de diensten die partijen aanbieden. De aanduiding webcam-sex is sterk verwarringwekkend met de aanduiding webcamsex. Van onrechtmatig gebruik van een beschrijvende handelsnaam is slechts sprake als er bijkomende omstandigheden worden gesteld. Nu PKM geen bijkomende omstandigheden heeft aangevoerd kan niet worden aangenomen dat het gebruik door E-Entertainment onrechtmatig is. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik geldt hetzelfde.

IEF 17305

Foodhall Mout wordt slechts gebruikt als handelsnaam en niet als onderscheidingsteken van haar diensten

Rechtbank Midden-Nederland 27 nov 2017, IEF 17305; (Proeflokaal Mout tegen Foodhall Mout), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foodhall-mout-wordt-slechts-gebruikt-als-handelsnaam-en-niet-als-onderscheidingsteken-van-haar-diens
Proeflokaal Mout vs. Foodhall Mout

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 27 november 2017, IEF 17305 (Proeflokaal Mout tegen Foodhall Mout). Proeflokaal Mout is een eenmans-horecazaak in Groningen. Tevens is de eigenaar houdster van het Benelux woordmerk 'MOUT'. Foodhall Mout is een in Hilversum gevestigde Foodhall met verschillende horeca-gelegenheden. Foodhall Mout geeft aan dat zij de naam 'MOUT' enkel gebruikt ter aanduiding van haar onderneming (dus als handelsnaam) en niet als onderscheidingsteken van haar diensten. Proeflokaal Mout heeft niets aangevoerd waaruit blijkt dat het publiek de handelsnaam Foodhall Mout in feite opvat als gebruik van een onderscheidingsteken. Ook geen onrechtvaardigd voordeel uit of afbraak aan onderscheidend vermogen of reputatie van het woordmerk, nu voldoende aannemelijk dat de handelsnaam is bedacht en gebruikt voor het merkdepot. Andere onderneming heeft handelsnaam bedacht en eerst gebruikt, maar sprake van een geldige overdracht van de handelsnaam aan Foodhall Mout. Beroep op voor-voorgebruik kan Proeflokaal Mout niet baten, nu een niet ingeschreven merk geen beschermingsrecht geeft. Matiging van advocaatkosten aan de zijde van Foodhall Mout.

IEF 17280

Het publiek zal denken dat gedaagde een nevenvestiging is van grote landelijk bekende onderneming

Rechtbank Midden-Nederland 3 nov 2017, IEF 17280; ECLI:NL:RBMNE:2017:5481 (Brothers Evenementen tegen Brothers Weert), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-publiek-zal-denken-dat-gedaagde-een-nevenvestiging-is-van-grote-landelijk-bekende-onderneming
Handelsnaamrecht Brothers vs. Brothers

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 3 november 2017, IEF 17280; ECLI:NL:RBMNE:2017:5481 (Brothers Evenementen tegen Brothers Weert). Handelsnaamrecht. Het woord "brothers" is de Engelse vertaling van "broers" welke verwijst naar de oprichters van beide horeca-ondernemingen. Het Engels woord is niet beschrijvend voor de horeca en disco-optredens. De handelsnamen zijn gelijk en het werkgebied overlapt. Ondanks dat eiseres een mega-evenementenorganisatie is en gedaagde slechts een café exploiteert met een feestzaal, is er sprake van gelijke aard van ondernemingen. Het publiek zal denken dat gedaagde een nevenvestiging is van eiseres, en in zoverre de ondernemingen met elkaar verwarren. Staking bevolen.