Over IE-Forum

IE-Forum.nl ontsluit op onafhankelijke wijze zo veel mogelijk relevante IE-informatie voor de Nederlandse praktijk. U kunt uw IE-informatie insturen naar: redactie@ie-forum.nl. De redactie maakt regelmatig samenvattingen en commentaren. Alle stukken worden op persoonlijke titel geschreven.

De kernredactie en de redactie staan voor de kwaliteit en zien erop toe dat IE-Forum.nl neutraal blijft: niet verbonden aan of afhankelijk van een kantoor of organisatie. IE-Forum.nl is een open platform, voor iedereen toegankelijk. Bent u jurist en schrijft u graag? We komen graag met u in contact.

IE-Forum.nl: uw kennis online!

Kernredactie
Frank Eijsvogels (Hoyng Monegier)
Evert van Gelderen (BANNING)
Frits Gerritzen (Allen&Overy)
Hidde Koenraad (Simmons & Simmons)
Marieke Neervoort (SOLV advocaten)
Martijn Schok (NVPI)

Redactie
Thijs van Aerde (Houthoff Buruma)
Lotte Anemaet (VU Amsterdam)
Laura Bonnes (Koninklijke Ten Cate)
Marco Box (V.O.)
Hein-Piet van Boxel (Novagraaf)
Roderick Chalmers (AKD)
Marjolein Driessen (Legaltree)
Laura Fresco (Hoyng Monegier)
Alphons Geerlings (de Merkplaats)
Wieke During (Bird & Bird LLP)
Bart Jansen (IOI Loders Croklaan)
Douwe Linders (Deikwijs)
Sophie van Loon (Kennedy Van der Laan)
Elise Menkhorst (BANNING)
Cees Mulder (Universiteit Maastricht)
Marieke Poulie (Hogan Lovells)
Rutger van Rompaey (Van Benthem & Keulen)
Nanda Ruyters (BRight advocaten)
Ewoud Swart (LG Electronics)
Eliëtte Vaal (AKD)
Femke Vos (Louwers IP|Technology Advocaten)
Tomas Westenbroek (BBIE / VU Amsterdam)
Claudia Zeri (BarentsKrans N.V.)

Raad van Advies
Prof. mr. J.J. Brinkhof (UU)
Prof. mr. M. de Cock Buning (UU)
Prof. mr. T. Cohen Jehoram (EUR)
Prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts (RUG)
Prof. mr. C.E.F.M. Gielen (RUG)
Prof. mr. F.W. Grosheide (UU)
Prof. mr. W.A. Hoyng (UvT))
Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper (Hoge Raad)
Prof. mr. J. J.C. Kabel (UvA)
Prof. mr. A.W.J. Kamperman Sanders (UM)
Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen (VU)
Mr. E.J. Numann (Hoge Raad)
Prof. dr. G. van Overwalle (UvT)
Prof. mr. A.A. Quaedvlieg (RU)
Prof. dr. M.R.F. Senftleben (VU)
Prof. mr. J.H. Spoor (VU)
Prof. mr. D.W.F. Verkade (Hoge Raad)
Prof. mr. D.J.G. Visser (UL)

Eindredacteur Daniël Sterenborg doet de dagelijkse berichtgeving: redactie@ie-forum.nl.

Bij het samenstellen van onze database gaan wij zorgvuldig te werk. Heeft u bezwaar tegen publicatie van een bericht, neemt u dan contact op met de uitgever Claudia Zuidema: czuidema@delex.nl.

IE-Forum: uw kennis online!