Octrooirecht

IEF 17118

Het compenseren van snelheden op inktdrukpers is een standaard maatregel en niet inventief

Rechtbank Den Haag 13 sep 2017, IEF 17118; ECLI:NL:RBDHA:2017:10453 (SPG Prints tegen Dover Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-compenseren-van-snelheden-op-inktdrukpers-is-een-standaard-maatregel-en-niet-inventief

Rechtbank Den Haag 13 september 2017, IEF 17118; ECLI:NL:RBDHA:2017:10453 (SPG Prints tegen Dover Europe) Octrooirecht. MS, onderdeel van de Dover groep, is houdster van Europees octrooi EP 159 voor "Digital printing and finishing method for fabrics and the like". SPG vordert nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 159 en verklaring voor recht van niet-inbreuk op het octrooi met betrekking tot de door SPG verhandelde inkjetdrukpers PIKE. Conclusie 1 van het octrooi ziet op een werkwijze voor het digitaal bedrukken van stoffen. De relevante vakman wist op grond van zijn algemene vakkennis met betrekking tot de aanvoerstap bij rotatiedrukpersen, dat het afstemmen van de aanvoersnelheid van de stof op de snelheid van de band essentieel is om een goede spreiding van de stof op de band te verkrijgen. Dat de compensatie van snelheden een niet-inventieve standaard maatregel is, wordt bevestigd door de omstandigheid dat in het octrooi niet is beschreven hoe de snelheden gecompenseerd worden. Het compenseren van de snelheden voor de relevante vakman lag op de prioriteitsdatum voor de hand. De rechter oordeelt dat conclusie 1 niet inventief is en vernietigt het Nederlandse deel van EP 159.
 

IEF 17115

Nederlands deel octrooi vloeistofkoelsysteem voor PC's vernietigd

Rechtbank Den Haag 20 sep 2017, IEF 17115; (Asetek tegen Cooler Master Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlands-deel-octrooi-vloeistofkoelsysteem-voor-pc-s-vernietigd

Rechtbank Den Haag 20 september 2017, IEF 17115 (Asetek tegen Cooler Master Europe) Octrooirecht. Asetek en Cooler Master verhandelen vloeistofkoelsystemen voor onder meer desktop PC's. Asetek is houdster van het Europees octrooi EP 771 vanaf 20 mei 2015 voor een 'Cooling system for a computer system'. In 2003 is het gebruiksmodel Lin gepubliceerd: 'Water pumping motor device with chamber'. Asetek vordert Cooler Master te verbieden om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 771. De rechtbank wijst de vordering af. Figuur 7 van Lin openbaren alle kenmerken van conclusie 1 van EP 771 duidelijk en ondubbelzinnig, zodat conclusie 1 niet nieuw is ten opzicht van Lin. Conclusie 2 van het octrooi wordt nietig verklaard wegens gebrek aan inventiviteit. Het Nederlandse deel van het octrooi van Asetek wordt vernietigd.

IEF 17111

Geen inbreuk model- en auteursrechten: alle elementen Bunch O Balloons technisch bepaald

Rechtbank Den Haag 15 sep 2017, IEF 17111; (Toi-Toys tegen Tinnus Enterprises), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-model-en-auteursrechten-alle-elementen-bunch-o-balloons-technisch-bepaald

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 september 2017, IEF 17111 (Toi-Toys tegen Tinnus Enterprises) Van het assortiment van Toi-Toys maakt het product 'Water Bombs' deel uit. Tinnus is houdster van Gemeenschapsmodellen 0001-0010 betreffende een 'Fluid distribution equipment', en heeft het product 'Bunch O Balloons' ontwikkeld. Toi-Toys vordert dat Tinnus zich onmiddellijk onthoudt van iedere mededeling aan derden dat de Water Bombs inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tinnus. De voorzieningenrechter acht de vormgeving van de waterballonnen en de rietjes en het gebruik van de elastiekjes technisch bepaald. Model 0001 wordt nietig verklaard. De technische bepaaldheid wordt onderstreept door de ingediende octrooiaanvraag met een grotendeels op dezelfde wijze vormgegeven voortbrengsel. Met betrekking tot het auteursrecht geldt eveneens de techniekrestrictie: op de Bunch O Balloons rust daarom geen auteursrecht. Nu alle elementen van de Bunch O Balloons technisch bepaald zijn, is het Toi-Toys toegestaan deze in haar Water Bombs over te nemen: van slaafse nabootsing is daarom geen sprake. Toi-Toys maakt geen inbreuk op de gestelde model- en auteursrechten van Tinnus.

IEF 17105

Hoge Raad: De twee-conclusie-regel is verenigbaar met art. 138 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag

Hoge Raad 15 sep 2017, IEF 17105; ECLI:NL:HR:2017:2363 (High Point tegen KPN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-de-twee-conclusie-regel-is-verenigbaar-met-art-138-lid-3-van-het-europees-octrooiverdrag

Hoge Raad 15 september 2017, IEF 17105; ECLI:NL:HR:2017:2363 (High Point tegen KPN) Octrooirecht. High Point is houdster van het Europees octrooi voor een ‘Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture’. Het hof beslist dat de door High Point bij de akte beperking octrooiconclusies naar voren gebrachte nieuwe octrooiconclusies niet toelaatbaar zijn op grond van de twee-conclusies-regel [IEF 15408]. De Hoge Raad bevestigt deze uitspraak. Art. 138 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag verzet zich niet tegen weigering van de nieuwe octrooiconclusies. Het recht op wijziging van de conclusies staat niet in de weg aan procedureregels die ertoe dienen het debat te concentreren en het geschil voortvarend te beslechten, zoals de twee-conclusie-regel. De nieuwe octrooiconclusies kunnen niet aangemerkt worden als nieuw feit waarop de grondslag van de eis moet kunnen worden aangepast. De nieuwe octrooiconclusies moeten worden geweigerd. 

IEF 17104

Poolse Botox-producten vallen niet onder bescherming octrooi Allergan

Rechtbank Den Haag 15 sep 2017, IEF 17104; (Allergan tegen Orifarm), http://www.ie-forum.nl/artikelen/poolse-botox-producten-vallen-niet-onder-bescherming-octrooi-allergan

Rechtbank Den Haag 15 september 2017, IEF 17104 (Allergan tegen Orifarm) Octrooirecht. De Amerikaanse onderneming Allergan is houdster van het Europese octrooi EP 1658858 B2: "Use of botulinum toxin for the treatment of recalcitrant voiding dysfunction". Orifarm, een Deense onderneming, houdt zcih bezig met de parallelimport van geneesmiddelen binnen Europa. Allergan vordert Orifarm te gebieden iedere inbreuk op het Nederlandse deel EP 858 te staken, in het bijzonder door de import vanuit Polen en verhandeling in Nederland van "BOTOX, poeder voor injectievloeistof 100E" te staken. Het Specifiek Mechanisme vormt een uitzondering op de communautaire uitputtingsregel maar wordt niet van toepassing geacht door de voorzieningenrechter omdat (voorshands) niet is komen vast te staan dat de Poolse octrooiwet niet voorzag in bescherming voor ‘second medical use-claims’ ten tijde van de toetreding van Polen tot de EU. Allergan kan geen bescherming ontlenen aan EP 858 om de parallel-import door Orifarm van de Poolse Botox-producten in Nederland tegen te gaan.

IEF 17099

Octrooi hot stamping techniek van ArcelorMittal vernietigd: voor de hand liggende werkwijze

Rechtbank Den Haag 13 sep 2017, IEF 17099; (Tata Steel tegen Arcelormittal), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-hot-stamping-techniek-van-arcelormittal-vernietigd-voor-de-hand-liggende-werkwijze

Rechtbank Den Haag 13 september 2017, IEF 17099; ECLI:NL:RBDHA:2017:10432 (Tata Steel tegen Arcelormittal) Octrooirecht. Tata Steel en ArcelorMittal zijn beide producenten van staal. ArcelorMittal is houdster van het Europese octrooi 2 242 863 B1 voor een "process for manufacturing stamped products, and stamped products prepared from the same". Tata Steel vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 863. Centraal in EP 863 staat de technologie van het door middel 'hot stamping' vervaardigen van staalproducten uit staalplaat of staalstrips. In het bijzonder richt het zich op de eigenschappen van de coating na het doorlopen van dit proces. Tata Steel bestrijdt de in conclusies 1 en 2 geclaimde werkwijzen met een nieuwheids- en inventiviteitsaanval. De rechtbank wijst de vordering toe. De werkwijze van conclusie 1 vloeit voort uit een voor de hand liggende wijze uit de meest nabije stand van de techniek. Ook conclusie 2 zal niet in stand kunnen blijven. Het Nederlandse deel van EP 863 wordt vernietigd. 

IEF 17091

Hoger beroep mag tussentijds ingesteld worden tegen afwijzing oppositie VSY tegen octrooi intra-oculaire lens

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17091; ECLI:NL:RBDHA:2017:10121 (Carl Zeiss Meditec tegen VSY), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoger-beroep-mag-tussentijds-ingesteld-worden-tegen-afwijzing-oppositie-vsy-tegen-octrooi-intra-ocul

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17091; LS&R 1500; ECLI:NL:RBDHA:2017:10121 (Carl Zeiss Meditec tegen VSY) Octrooirecht. Carl Zeiss is houder van het Europese octrooi EP2377493 op een intra-oculaire lens. Door VSY wordt een intra-oculaire lens op de markt gebracht onder de naam Tri-ED 611. Rechtbank Den Haag [IEF 16848] oordeelt dat de lens van gedaagden valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Carl Zeiss. Het Nederlandse deel is geldig: nawerkbaar, nieuw en inventief. Provisioneel inbreukverbod in afwachting nietigheidsoordeel van de buitenlandse delen. De rechtbank bepaalt dat er tussentijds hoger beroep zal kunnen worden ingesteld tegen de beslissing in het tussenvonnis. Er is sprake van een bijzondere omstandigheid: provisionele maatregel gelast in zelfde tussenvonnis waartegen hoger beroep wordt ingesteld. 

IEF 17085

Geen inbreuk op tweede hulpverzoek 'Gebruiksklaar urinekathetersamenstel'

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17085; ECLI:NL:RBDHA:2017:10120 (Coloplast tegen Hollister), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-tweede-hulpverzoek-gebruiksklaar-urinekathetersamenstel

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17085; LS&R 1499; ECLI:NL:RBDHA:2017:10120 (Coloplast tegen Hollister) Octrooirecht. Tweede hulpverzoek. Coloplast is houdster van EP 1 145 729 'Gebruiksklaar urinekathetersamenstel'. Eerder heeft deze rechtbank het octrooi vernietigd op basis van het hoofdverzoek en eerste hulpverzoek, daartegen is hoger beroep ingesteld. Coloplast vordert nu inbreuk op basis van het tweede hulpverzoek EP 729 B2. Coloplast heeft nog aangevoerd dat de VaPro reeds inbreuk maakt op deelkenmerk 2.1 omdat het water in de hydrofiele oppervlaktelaag moet worden aangemerkt als vloeibaar. Deze stelling, wat daar ook van zij, kan haar niet baten omdat dit ziet op de toestand van het water na activatie en niet op de (fysische) toestand van de activatiestof tijdens de activatie. Hollister maakt geen inbreuk. De vorderingen worden afgewezen.