Octrooirecht

IEF 16892

Hof bevestigt afwijzing inbreuk octrooi van HP printer-cartridges

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-afwijzing-inbreuk-octrooi-van-hp-printer-cartridges

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution) Europees octrooi. Inbreuk. Inventiviteit. Zie eerder IEF 15475. HP is houdster van EP 617 en vordert opnieuw inbreukverbod tegen Digital Revolution. Vordering wordt afgewezen: geen indirecte inbreuk wegens impliciete licentie bij aanschaf printer. Digital Revolution vordert niet-ontvankelijkheid van HP, dit blijft onbehandeld. 

IEF 16883

Vrijwaringsincident jegens derden toegewezen

Rechtbank Den Haag 14 jun 2017, IEF 16883; ECLI:NL:RBDHA:2017:6580 (Planet Safe tegen PON c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijwaringsincident-jegens-derden-toegewezen

Rechtbank Den Haag 14 juni 2017, IEF 16883 (Planet Safe tegen PON c.s.) Bodemzaak in eerste aanleg. Intellectuele eigendom. Vrijwaringsincidenten. Planet Safe houdt zich bezig met de productie van verkoop van Roofclix-daktegels. PON is een van de aandeelhouders van Planet Safe. X, uitvinder en enig bestuurder van PON, vordert in het incident de Stichting en Roofscaping in vrijwaring op te roepen. De incidentele vordering jegens derden wordt toegewezen.

 

IEF 16856

Wapperen met octrooi voor flapperbeweging vinlichaam onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 13 jun 2017, IEF 16856; ECLI:NL:RBDHA:2017:6376 (Quantum-Rotorswing tegen DMS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wapperen-met-octrooi-voor-flapperbeweging-vinlichaam-onrechtmatig
EP2782822

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 juni 2017, IEF 16856 (Quantum-Rotorswing tegen DMS) Octrooirecht. Quantum en DMS ontwikkelen stabiliseringstechnologie voor plezier- en jachtvaartuiging. RotorSwing werkt veel met Quantum samen. DMS heeft octrooien EP2782822 "Stabilizing fin and construction comprising said faid" overgenomen en 'wappert' daarmee naar de door Quantum vervaardigde 'WING'. DMS stuurt e-mails aan afnemers waarin zij aangeeft dat de WING onder de beschermingsomvang van haar Europees Octrooi valt. In het octrooi wordt de gemiddelde vakman geen andere manier geleerd om liftkracht bij stilliggen van het schip te verkrijgen dan door een op- en neergaande flapperbeweging van de vin over een rotatie-as in de lengterichting. Het octrooi heeft niet een grote mate van vernieuwing gebracht waardoor een ruime uitleg gerechtvaardigd zou zijn. DMS wordt veroordeeld tot doen van volledige opgave van namen en adressen aan wie zij mededelingen heeft gedaan dat de WING octrooiinbreuk pleegt. Binnen een week dient een rectificatie gestuurd te worden.

IEF 16848

Oppositie VSY tegen octrooi intra-oculaire lens Carls Zeiss afgewezen

Rechtbank Den Haag 7 jun 2017, IEF 16848; ECLI:NL:RBDHA:2017:6136 (Carl Zeiss Meditec tegen VSY), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-vsy-tegen-octrooi-intra-oculaire-lens-carls-zeiss-afgewezen

Rechtbank Den Haag 7 juni 2017, IEF 16848; LS&R 1461; ECLI:NL:RBDHA:2017:6136 (Carl Zeiss Meditec tegen VSY) Carl Zeiss houdt zich bezig met het ontwikkelen en verhandelen van lenzen, waaronder zogenaamde intra-oculaire lenzen. Dit is een kunstlens die in het menselijk oog wordt geïmplanteerd. Carl Zeiss is houder van het Europese octrooi EP2377493 op een intra-oculaire lens.
Tegen het octrooi is oppositie ingesteld door VSY. Door VSY wordt een intra-oculaire lens op de markt gebracht onder de naam Tri-ED 611. Rechtbank oordeelt dat de lens van gedaagden valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Carl Zeiss. Het Nederlandse deel is geldig: nawerkbaar, nieuw en inventief. Provisioneel inbreukverbod in afwachting nietigheidsoordeel van de buitenlandse delen.

IEF 16839

Nietigheidsvordering van Boskalis octrooi paalwageninstallatie afgewezen

Rechtbank Den Haag 7 jun 2017, IEF 16839; ECLI:NL:RBDHA:2017:5959 (Boskalis tegen Dredging), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigheidsvordering-van-boskalis-octrooi-paalwageninstallatie-afgewezen

Rechtbank Den Haag 7 juni 2017, IE 16839; ECLI:NL:RBDHA:2017:5959 (Boskalis tegen Dredging) Intellectueel-eigendomsrecht. Boskalis vordert vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi ingediend door Dredging betreffende een paalwageninstallatie van een baggerschip. Er is geen sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie, geen uitbreiding van de beschermingsomvang en wel sprake van inventiviteit. De nietigheidsvordering van Boskalis wordt daarom afgewezen.

IEF 16834

Verknochte zaken rechtsgeldig opzeggen exclusieve octrooilicentie-overeenkomst

Rechtbank Den Haag 1 feb 2017, IEF 16834; ECLI:NL:RBDHA:2017:910 (Level tegen Recair), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verknochte-zaken-rechtsgeldig-opzeggen-exclusieve-octrooilicentie-overeenkomst
EP 1 779 965

Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, IEF 16834; ECLI:NL:RBDHA:2017:910 (Level tegen Recair) en ECLI:NL:RBDHA:2017:911 Tussen Level en Recair bestaat een exclusieve licentieverhouding voor de geoctrooieerde warmtewisselaars. De duur daarvan loopt gelijk met de duur van het laatste te expireren octrooi genoemd in de annex. In onderhavige zaak betwist eiser dat gedaagde de licentie-overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd. In zaak 16-863 (zelfde eiser, zelfde gedaagde) vordering verbod tot inbreuk op octrooi, waarbij de stelling is dat gedaagde inbreuk maakt omdat de licentie-overeenkomst is opgezegd. Er is sprake van verknochtheid nu voor beide zaken van belang is of de licentie-overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd. zaak ECLI(...)911: Voegingsincident. Die zaak is bij vonnis van heden gevoegd met onderhavige zaak zodat gedaagde geen belang meer heeft. Voeging over en weer is niet nodig.

IEF 16832

Omgekatte, geoctrooieerde Beltclamps doorverkopen is inbreuk en concurrentie

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 feb 2017, IEF 16832; ECLI:NL:GHARL:2017:911 (Appellant tegen Shaw en SMC tegen Shaw), http://www.ie-forum.nl/artikelen/omgekatte-geoctrooieerde-beltclamps-doorverkopen-is-inbreuk-en-concurrentie

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2017, IEF 16832; ECLI:NL:GHARL:2017:911 (Appellant tegen Shaw en SMC tegen Shaw) Einde arbeidsrelatie. Octrooirechten. Shaw is verboden om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst en gedurende een periode van achttien maanden nadien activiteiten te ontplooien die concurrerend zijn. Bestuurder van Nederlandse dochtervennootschap van Amerikaans concern richt samen met enkele andere werknemers van de vestiging een BV op. Shaw verkoopt de door SAG geoctrooieerde beltclamps die worden gebruikt bij het repareren van transportbanden met een vulkaniseerpers. Shaw Almex India heeft deze beltclamps ontdaan van zijn originele logo en voorzien van een SMC sticker. Door deze beltclamps vervolgens weer door te verkopen heeft SMC Shaw concurrentie aangedaan. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep.

IEF 16816

Weglaten van (ongeveer) een week in conclusies is ongeoorloofde toegevoegde materie

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (Biogen tegen Celltrion), http://www.ie-forum.nl/artikelen/weglaten-van-ongeveer-een-week-in-conclusies-is-ongeoorloofde-toegevoegde-materie

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (Biogen tegen Celltrion) Octrooi-inbreukverbod afgewezen voor biosimilar van retuximab. Gerede kans dat octrooi voor ongeldig wordt gehouden vanwege ongeoorloofde toegevoegde materie. Biogen vordert een verbod van Celltrion om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van het octrooi. Het betoog van Celltrion dat sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie wordt bevestigd. Biogen heeft geen beroep gedaan op gedeeltelijke instandhouding. Zelfs als zij dit wel zou hebben gedaan, dienen de gevraagde voorzieningen te worden geweigerd. Naar voorlopig oordeel mag de tijdsaanduiding van (ongeveer) een week niet in de ingeroepen conclusies  ontbreken omdat weglating ervan ongeoorloofde toegevoegde materie betekent.