Modellenrecht

IEF 16650

Hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd, wel merkinbreuk en misleiding

Rechtbank Den Haag 10 mrt 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hair-extensions-niet-auteursrechtelijk-beschermd-wel-merkinbreuk-en-misleiding

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 maart 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx) Modellenrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Auteursrecht. Pasoda ontwikkelt en verkoopt hair extensions van menselijk haar onder de naam Flip-In Hair. Zij is houdster van EU-Merkrechten, en twee Gemeenschapsmodellen en voor een hair extension. Hair Workxx is houdster een Gemeenschapsmodel voor een hair extension. Partijen zijn een distributieovereenkomst aangegaan. Het modelrecht is ingeschreven op de inmiddels gefailleerde vennootschap FIH. Hair extensions zijn niet auteursrechtelijk beschermd, de doorzichtige bevestigingsdraad van de hair extensions is zozeer technisch dan wel functioneel bepaald dat het geen persoonlijk stempel draagt. Flip in hair is niet verworden tot soortnaam, er is sprake van merkinbreuk. Door folders zo te laten lijken, is er sprake van auteursrechtinbreuk. De slogan 'Look good in the hair you wear' is niet beschermd. Er is sprake van misleiding middels een vrijwel identieke verpakking en er dient te worden gerectificeerd. Merkinbreuk door flipinhair.us niet aangenomen, omdat alleen op EU-merken beroep wordt gedaan.

IEF 16630

Walter Hart - Schaf de techniekexceptie in het modelrecht af

Vooruitlopend op Debat II van het VIE symposium in Zeist op 15 maart 2017 over de techniekexceptie in het IE-recht, neem ik hierbij alvast een voorschot op de discussie. Het afgelopen jaar ben ik bij twee inbreukprocedures op een modelrecht betrokken geweest, de zitzakkenzaak [IEF 16137] en de Bunchems [IEF 16516]. In beide zaken speelde de techniekexceptie een belangrijke rol. De techniekexceptie houdt in dat je geen modelrecht kunt krijgen voor kenmerken van een product die uitsluitend door technische overwegingen worden bepaald. Mijn conclusie op basis van deze twee zaken is dat de techniekexceptie in het modelrecht geen enkel doel dient en beter afgeschaft kan worden.

IEF 16624

Conclusie AG over beslissingen over nevenvorderingen bij verweerders uit verschillende lidstaten

HvJ EU 1 mrt 2017, IEF 16624; ECLI:EU:C:2017:146 (Nintendo tegen BigBen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-over-beslissingen-over-nevenvorderingen-bij-verweerders-uit-verschillende-lidstaten

Conclusie AG HvJ EU 1 maart 2017, IEF 16624; IEFbe ; ECLI:EU:C:2017:146; Gevoegde zaken C-24/16 en C-25/16 (Nintendo tegen BigBen) Modellenrecht. Afbeelden van accessoires voor game consoles. Beslissingen over nevenvorderingen bij een inbreukvordering hebben rechtsgevolgen in de gehele EU. Begrippen ,andere sancties’ en ,handelingen bestaande in de reproductie ter illustratie’. Het recht dat van toepassing is op nevenvorderingen, is het recht van grondgebied van de lidstaat waar de gebeurtenis die de grondslag vormt voor de inbreuk. Conclusie AG:

1)      Artikel 79, lid 1 [EEX-Vo], moet aldus worden uitgelegd dat beslissingen van een nationale rechter jegens twee verweersters die in twee verschillende lidstaten zijn gevestigd, naar aanleiding van nevenvorderingen bij een inbreukvordering, zoals vorderingen tot schadevergoeding, tot vernietiging of terugroeping van de inbreukmakende producten, tot vergoeding van de advocatenkosten of ook tot publicatie van de uitspraak, rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de EU.

IEF 16603

Conclusie AG: Identificatie van het voortbrengsel relevant voor beoordeling nieuwheid of eigen karakter?

Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 feb 2017, IEF 16603; ECLI:EU:C:2017:80 (Easy Sanitary Solutions, EUIPO tegen Group Nivelles), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-identificatie-van-het-voortbrengsel-relevant-voor-beoordeling-nieuwheid-of-eigen-karakt

Conclusie AG HvJ EU 1 februari 2017, gevoegde zaken C‑361/15 P en C‑405/15 P; ECLI:EU:C:2017:80 (Easy Sanitary Solutions, EUIPO tegen Group Nivelles) Modelrecht. De AG geeft het Hof in overweging te beslissen als volgt: Het arrest van het Gerecht EU 13 mei 2015 (IEF 14958; T‑15/13, EU:T:2015:281), wordt gedeeltelijk vernietigd, aangezien het Gerecht in de punten 112 tot en met 133 van dit arrest heeft beoordeeld of de identificatie van het voortbrengsel waarin het tot staving van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde oudere model was verwerkt, relevant is voor de beoordeling van de nieuwheid of het eigen karakter van het litigieuze model. Daarmee zijn de grenzen van de in artikel 61, lid 2, van GModVo geregelde rechtmatigheidstoetsing van de beslissingen van de beroepskamers van het EUIPO overschreden.

 

IEF 16593

Nietigverklaring van Gemeenschapsmodel op thermosifons voor verwarmingsradiatoren

Gerecht EU (voorheen GvEA) 16 feb 2017, IEF 16593; ECLI:EU:T:2017:87 (Antrax tegen Vasco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigverklaring-van-gemeenschapsmodel-op-thermosifons-voor-verwarmingsradiatoren
Radiator

Gerecht EU 16 februari 2017, IEF 16593; IEFbe 2089; ECLI:EU:T:2017:87 (Antrax tegen Vasco) In het kort: Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Samenstelling van de kamer van beroep, onpartijdigheid. Oudere gemeenschapsmodellen. Verzadiging van de stand van de techniek. Nietigheidsgrond. Geen eigen karakter. Antrax is houdster van gemeenschapsmodellen voor thermosifons voor verwarmingsradiatoren. Vasco vordert met succes de nietigverklaring op basis van oudere Duitse modellen. De kamer van beroep vernietigt deze beslissing op grond van ontoereikende passende motivering voor het ontbreken van nieuwheid, maar verklaart het model nietig vanwege ontbreken eigen karakter. Het Gerecht EU verwerpt het beroep.

IEF 16592

Niet naleven van beheersovereenkomst gezamenlijke IE-rechten heeft geen derdenwerking

Rechtbank Den Haag 8 feb 2017, IEF 16592; ECLI:NL:RBDHA:2017:1087 (Tower Living tegen De Kleine Winst), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-naleven-van-beheersovereenkomst-gezamenlijke-ie-rechten-heeft-geen-derdenwerking
tower living

Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, IEF16592; ECLI:NL:RBDHA:2017:1087 (Tower Living tegen De Kleine Winst) Uitputting. Tower Living is een groothandel in meubel- en interieurproducten. Bestuurder A en Indonesische vennootschap X ontwikkelen de Daan-collectie die op internationale beurs IFEX als Aimann Collection wordt aangeboden. X en A spreken een gezamenlijk auteursrecht af. Ze distribueert via geselecteerd netwerk Jouw Meubel. DKW drijft een (web)winkel in meubels en woondecoraties. Na sommatie aan DKW, volgt een vaststellingsovereenkomst met boeteclausule en een daarna gestelde overtreding daarvan door DWK. Echter X heeft de Kolony-meubels in de EER gebracht en er wordt met succes een beroep gedaan op uitputting. Ex 14 lid 2 GModVo komt het (niet-geregistreerd Gemeenschaps)modelrecht hun ook gezamenlijk toe. Nu sprake is van economische verbondenheid, moet het in de handel brengen van de Kolony-meubels in beginsel worden geacht te zijn geschied met toestemming van A. Het niet naleven van de beheersovereenkomst door X heeft geen auteursrechtelijke of modelrechtelijke derdenwerking. Vorderingen - ook tot nietigverklaring Gemeenschapsmodellen en niet bestaan van auteursrecht - worden afgewezen.

IEF 16516

Gemeenschapsmodelinbreukverbod voor klitteband speelballetjes

Rechtbank Amsterdam 12 jan 2017, IEF 16516; ECLI:NL:RBAMS:2017:298 (Spin Master tegen High5 Products), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodelinbreukverbod-voor-klitteband-speelballetjes
Bunchems

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017, IEF 16496; ECLI:NL:RBAMS:2017:298 (Spin Master tegen High5 Products) Gemeenschapsmodelrecht. Spinmaster verhandelt plastic (klittenband) speelballetjes onder de naam "Bunchems". Door de balletjes aan elkaar te "klitten" kunnen vormen en figuren worden gemaakt. Zij is houdster van een gemeenschapsmodel. High5 verhandelt soortgelijke balletjes onder de naam "Linkeez". Spin Master beroept zich op het auteursrecht, terwijl in het land van oorsprong, de VS, een design patent niet samen met een auteursrecht kan vallen en dus geen bescherming via 2 lid 7 Berner Conventie geniet. Of dit Amerikaanse design patent nieuwheidsschadelijk is, is niet eenvoudig te beantwoorden en gaat dit kort geding te buiten. Het modelrecht beschermt meer dan enkel de technisch verworvenheid van 'het haakje', maar ook het pluizige karakter, de keuze van lengte en dikte van de tentakels, de rangschikking en de vorm. Er is modelrechtinbreuk. De standpunten over het auteursrecht en de slaafse nabootsing behoeft dan ook geen verdere bespreking. Het opbergkoffertje en de grote dozen maken geen inbreuk. De verzameling van accessoires (snorren, hoeden en brillen) is één op één gekopieerd en maken auteursrechtinbreuk. Verbod en recall worden bevolen.

IEF 16472

Ex parte verbod in gehele EU vanwege Gemeenschapsmodelrechten Swarovski

Rechtbank Den Haag 19 dec 2016, IEF 16472; (Swarovski tegen Kannai), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-in-gehele-eu-vanwege-gemeenschapsmodelrechten-swarovski

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 19 december 2016, IEF 16472, IEFbe 2041 (Swarovski tegen Kannai) Ex parte op basis van het ex parte-formulier; slechts de aangekruiste onderdelen van deze beschikking. Het verzoek wordt op onderdelen afgewezen. Het bevel wordt slechts op basis van de Gemeenschapsmodelrechten toegewezen voor de gehele EU.