Modellenrecht

IEF 16889

Gemeenschapsmodel toiletbril ontbeert eigen karakter

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2017, IEF 16889; ECLI:EU:T:2017:411 (Kneidinger Toiletbril), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodel-toiletbril-ontbeert-eigen-karakter

Gerecht EU 21 juni 2017, IEF 16889; IEFbe 2218; ECLI:EU:T:2017:411; T-286/16 (Kneidinger Toiletbril) Gemeenschapsmodelrecht. Nietigheidsprocedure. Toiletbril [model]. Ouder Gemeenschapsmodel. Eigen karakter en nieuwheid ontbreekt. Het beroep wordt afgewezen; het model is niet nieuw.

 

IEF 16846

Modelrecht komt toe aan ontwerper, niet aan failliete vennootschap Selamat

Rechtbank Gelderland 24 mei 2017, IEF 16846; ECLI:NL:RBGEL:2017:3001 (Curator Selamat Innocations tegen Trint), http://www.ie-forum.nl/artikelen/modelrecht-komt-toe-aan-ontwerper-niet-aan-failliete-vennootschap-selamat

Rechtbank Gelderland 24 mei 2017, IEF 16846; ECLI:NL:RBGEL:2017:3001 (Curator Selamat Innocations tegen Trint) Modelrecht. Curator spreekt (indirect) bestuurders aan wegens onrechtmatig handelen en vordert afdracht van een modelrecht en € 18.000,- voor de volstorting van aandelen. Vorderingen op grond van de artikelen 6:162, 2:9 en 2:248 BW worden afgewezen. Er is geen causaal verband tussen het tijdelijk onttrekken van actief en het uiteindelijke faillissement. Het modelrecht behoort toe aan de ontwerper van het model, niet aan de failliete vennootschap. Door een zogenaamd “kasrondje” is er geen sprake geweest van volstorting van aandelen. Vordering tot volstorting aandelen niet verjaard, deels toegewezen.

IEF 16814

Nederlandse rechter bevoegd ondanks woonplaats gedaagde in China

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16814; ECLI:NL:RBDHA:2017:5087 (Philips tegen Ningbo Youhe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-rechter-bevoegd-ondanks-woonplaats-gedaagde-in-china

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16814; ECLI:NL:RBDHA:2017:5087 (Philips tegen Ningbo Youhe) Auteursrecht. Gemeenschapsmodelrecht. Verstek. Internationale bevoegdheid jegens Chinese gedaagde. Gedaagde is niet verschenen in de procedure, maar het is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde van de terechtzitting op de hoogte was en dat zij de dagvaarding tijdig heeft ontvangen. Er daarom met toepassing van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag worden overgegaan tot verstekverlening. Nu gedaagde woonplaats heeft in China is de voorzieningenrechter in beginsel slechts bevoegd op grond van artikel 6 sub e Rv (forum locus delicti). Indien zou worden aangenomen dat er in China geen voorziening voorhanden is om de inbreuk tegen te gaan, valt niet in te zien waarom van eiseressen (die onderdeel zijn van een groot concern) niet kan worden gevergd om in de relevante EU-lidstaten een procedure aanhangig te maken. Eiseressen kunnen in Nederland op grond van de Gemeenschapsmodelrechten wel een grensoverschrijdend verbod verkrijgen. Belang om daarnaast een verbod op basisc van auteursrechten en slaafse nabootsing is minder gewichtig. De voorzieningenrechter beveelt gedaagde iedere inbreuk op de gemeenschapsmodelrechten te staken, onder dwangsom van €10.000 per dag(deel) of €200 per verkocht inbreukmakend product, met een maximum van €250.000.

IEF 16803

Ex parte beschikkingen tegen 'opblaasbare loungers' van Blokker, Leen Bakker en Makro

Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, IEF 16803; (Fatboy tegen Blokker; Leen Bakker en Makro), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-beschikkingen-tegen-opblaasbare-loungers-van-blokker-leen-bakker-en-makro
lamzac beschikking

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 3 mei 2017 (Fatboy tegen Blokker), 9 mei (tegen Leen Bakker) en 18 mei 2017 (tegen Makro), IEF 16803. Merkenrecht. Modellenrecht. Grijsmaking volgens 1019b-d en 1019e Rv. Gestelde inbreuk op merken- en modellenrechten op de LAMZAC THE ORIGINAL door de verkoop van de 'opblaasbare lounger'. Voorzieningenrechter beveelt staking binnen 4 uur na betekening voor aanbieden via Blokker.nl als in de winkelfilialen en verwijdering van afbeelding van de website en in de folder. Op last van een dwangsom van €25 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000. Leen Bakker blijkt een zustervennootschap van Blokker te zijn, het is Fatboy niet bekend of Blokker de voorraden heeft doorgespeeld aan Leen Bakker. Staking binnen 24 uur door Leen Bakker, en 12 uur door Makro met dwangsom van €250 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000.

IEF 16767

Inbreuk en ongeoorloofde reclame, want de kaarthouder is volgens marktkraamhouder "exact hetzelfde"

Rechtbank Den Haag 1 mei 2017, IEF 16767; ECLI:NL:RBDHA:2017:4450 (Secrid tegen marktkraamhouder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-en-ongeoorloofde-reclame-want-de-kaarthouder-is-volgens-marktkraamhouder-exact-hetzelfde

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 mei 2017, IEF 16767; IEFbe 2155; RB 2845; ECLI:NL:RBDHA:2017:4450 (Secrid tegen X) Secrids productlijn begon in 2009 met de Cardprotector, een kaarthouder voor maximaal 6 kaarten van het sandaard creditcardformaat en is uitgebreid met de Miniwallet. Secrid is houdster van octrooi EP 2 434 922 B1 en Benelux modelregistratie 38548-01. Octrooi- en modelrechtinbreuk op deze kaarthouder en wallet wordt aangenomen. Uit de overlegde videobeelden blijkt ook van ongeoorloofde vergelijkende reclame op een braderie, nu de inbreukmakende kaarthouders aan de man worden gebracht met misleidende mededelingen: "Het is gewoon hetzelfde materiaal, wat ik zeg. Exact hetzelfde, alleen het enige wat zij hebben is met verf hebben ze hier Figuretta of Secrid hebben ze erop gezet. Dat is het verschil."

IEF 16749

Radiatoren hebben eenzelfde uiterlijk als het ingeroepen Gemeenschapsmodel

Belgische gerechten 14 mrt 2017, IEF 16749; (Vasco voorheen The Heating Company tegen Quin/Sabi Therm), http://www.ie-forum.nl/artikelen/radiatoren-hebben-eenzelfde-uiterlijk-als-het-ingeroepen-gemeenschapsmodel

Hof van beroep Brussel 14 maart 2017, IEF 16749; IEFbe 2147 (Vasco voorheen The Heating Company tegen Quin/Sabi Therm) Gemeenschapsmodel. Vordering tot staking. Het Hof van Beroep zegt voor recht dat de 'ALBE' en 'RIVA' radiatoren eenzelfde uiterlijk hebben als en/of geen andere algemene indruk wekken dan de radiator afgebeeld in de inschrijving van het Gemeenschapsmodel met nummer 000169370-0002 en de radiatoren afgebeeld in de inschrijving van het internationaal model met nummer DM/060899. Geïntimeerden worden veroordeeld tot onmiddellijke stopzetting van de productie en commercialisatie van inbreukmakende radiatoren onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 per inbreuk en per dag.

IEF 16748

Recall voor Kimberleytafels en forfaitaire schade voor gebruik productfoto's

Rechtbank Den Haag 26 apr 2017, IEF 16748; ECLI:NL:RBDHA:2017:4392 (Eichholtz tegen Van Roon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/recall-voor-kimberleytafels-en-forfaitaire-schade-voor-gebruik-productfoto-s

Rechtbank Den Haag 26 april 2017, IEF 16748; ECLI:NL:RBDHA:2017:4392 (Eichholtz tegen Van Roon) Auteursrecht. Modellenrecht. Na kort geding IEF 15583 en executie-kort geding voor een variant op de Kimberleytafel IEF 15183, de bodemprocedure. Van Roon heeft geen vordering ingesteld tegen de rechtsgeldigheid van Eichholtz modelrechten ex 85 GModVo ingesteld. De enkele stelling dat Eichholtz volgens een ex-werknemer “nooit zelf ontwerpen maakt, maar altijd kopieert” en dat de datering van de ontwerptekeningen 'niet geloofwaardig is' volstaat niet om het makerschap te betwijfelen. De Asscher-tafels van Eichholtz hebben een geheel andere ruimtelijke indruk en onderscheid zich van het Umfeld. In de Kimberley-tafels zijn vrijwel alle auteursrechtelijk beschermde trekken overgenomen. De vormgeving van de (tweede set) Emerald-tafels zijn meer dan een variant op het model van Eichholtz en maken een andere algemene indruk. Een recall van de Kimberyley-tafels wordt bevolen. Tot slot wordt voor het gebruik van productfoto's, aangeleverd door Decoline een leverancier, de schade forfaitair begroot op €2.800,00 vanwege inbreuk op auteursrechten.

IEF 16650

Hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd, wel merkinbreuk en misleiding

Rechtbank Den Haag 10 mrt 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hair-extensions-niet-auteursrechtelijk-beschermd-wel-merkinbreuk-en-misleiding

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 maart 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx) Modellenrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Auteursrecht. Pasoda ontwikkelt en verkoopt hair extensions van menselijk haar onder de naam Flip-In Hair. Zij is houdster van EU-Merkrechten, en twee Gemeenschapsmodellen en voor een hair extension. Hair Workxx is houdster een Gemeenschapsmodel voor een hair extension. Partijen zijn een distributieovereenkomst aangegaan. Het modelrecht is ingeschreven op de inmiddels gefailleerde vennootschap FIH. Hair extensions zijn niet auteursrechtelijk beschermd, de doorzichtige bevestigingsdraad van de hair extensions is zozeer technisch dan wel functioneel bepaald dat het geen persoonlijk stempel draagt. Flip in hair is niet verworden tot soortnaam, er is sprake van merkinbreuk. Door folders zo te laten lijken, is er sprake van auteursrechtinbreuk. De slogan 'Look good in the hair you wear' is niet beschermd. Er is sprake van misleiding middels een vrijwel identieke verpakking en er dient te worden gerectificeerd. Merkinbreuk door flipinhair.us niet aangenomen, omdat alleen op EU-merken beroep wordt gedaan.