Auteursrecht

IEF 16744

Hosting provider moet aan access provider identificerende klantgegevens verstrekken ten behoeve van Stichting BREIN

Rechtbank Amsterdam 26 apr 2017, IEF 16744; (XS News tegen Abavia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hosting-provider-moet-aan-access-provider-identificerende-klantgegevens-verstrekken-ten-behoeve-van

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 april 2017, IEF 16744; IT 2266 (XS News tegen Abavia) ISP. Tussenpersonen. Privacy. Abavia is een hostingprovider die diensten aan internettussenpersoon XS News verschaft waarbij is overeengekomen dat alles aan zal worden gedaan om uploads van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen. Newsconnection, klant bij XS News, is een usenet access provider. Zij is door stichting Brein aangesproken voor uploaden van duizenden films en series. Abavia weigert identificerende gegevens van drie usenetgebruikers te verstrekken. Met het vonnis van Rechtbank Oost-Brabant [IEF 16448] is voldoende aannemelijk dat op grote schaal door drie usenetgebruikers auteursrechtelijk beschermde werken illegaal zijn geüpload. De vordering strekt tot een onbeperkt aantal identificerende gegevens, hetgeen Abavia bovenmatig acht. Ter zitting is meegedeeld dat de gegevens die XS News zal verkrijgen aan Brein worden verstrekt. Zo heeft Abavia zelf in de hand om te verkomen dat zij in grote mate gegevens verschaft. Vordering wordt toegewezen.

IEF 16735

Nederlandse ondertitels bij films zijn een verveelvoudiging ex 13 Aw

Rechtbanken 19 apr 2017, IEF 16735; (Stichting Laat Ondertitels Vrij tegen stichting BREIN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-ondertitels-bij-films-zijn-een-verveelvoudiging-ex-13-aw
slov

Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16735 (Stichting Laat Ondertitels Vrij tegen stichting BREIN) Auteursrecht. Handhavingswijze Brein. SLOV en X, onderdeel van collectief van vertalers Simply Releases Team, hebben ondertitels bij televisie- en filmproducties gemaakt en stelden deze via internet ter beschikking. SLOV vordert primair verklaring voor recht dat vervaardiging van Nederlandse ondertiteling van een filmwerk geproduceerd in een vreemde taal 1) een zelfstandig werk kan zijn en geen toestemming van auteursrechthebbende van filmwerk nodig is voor openbaarmaking en 2) dat een inhoudelijk vergelijk moet zijn tussen filmwerk en de ondertiteling, waarbij herkenbare auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen. Ondertitels zijn uitingen van informatie en vallen onder vrijheid van meningsuiting ex 10 EVRM en 11 Handvest EU. Volgens artikel 13 Aw is een vertaling een verveelvoudiging waar toestemming van de oorspronkelijke auteursrechthebbende voor nodig is. Het is onduidelijk welke norm Brein volgens SLOV heeft overtreden; de opmerking dat de handelswijze van Brein onbetamelijk is en in strijd is met hoe men zich in het maatschappelijk verkeer betaamt, is daartoe onvoldoende. Vorderingen worden afgewezen.

IEF 16730

Rectificeren van brief aan Thuiswinkelorganisatie over kopiëren Peuterbed

Rechtbank Oost-Brabant 13 apr 2017, IEF 16730; ECLI:NL:RBOBR:2017:2167 (Petite Amélie tegen Laagsteprijsgarantie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificeren-van-brief-aan-thuiswinkelorganisatie-over-kopi-ren-peuterbed

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 13 april 2017, IEF 16730; ECLI:NL:RBOBR:2017:2167 (Petite Amélie tegen Laagsteprijsgarantie) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gebruik foto's. Rectificatie. Petite Amélie is producent en detail/groothandel via internet van peuterbedje LEON in het grijs en VIVIEN in het wit. Laagsteprijsgarantie heeft in haar webwinkel MILÈNE in wit en grijs aangeboden onder gebruik van de professionele foto's van Petite Amélie. Bij gebrek aan onderbouwing komt Petite Amélie geen auteursrecht toe op basis van artikel 4 en 7. Voor een beroep op de slaafse nabootsing wordt niet 'een eigen plaats in de markt' aangetoond. Hoewel Petite Amélie terecht verontwaardigd is over het gebruik van haar foto's, kan schadevergoeding niet worden toegewezen, bij gebrek aan onderbouwing. In reconventie veroordeelt de voorzieningenrechter Petite Amélie om een schriftelijke rectificatie aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarin zij, in vervolg op haar eerdere brief mededeelt dat Laagsteprijsgarantie geen inbreuk maakt op IE-recht.

IEF 16727

Ex parte tegen wekelijkse Usenetuploader en spotter van populaire dance- en trance-muziek

Rechtbanken 10 apr 2017, IEF 16727; (GeForce), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-wekelijkse-usenetuploader-en-spotter-van-populaire-dance-en-trance-muziek
GeForce

Ex parte Vzr. Rechtbank Noord-Holland 10 april 2017, IEF 16727 (GeForce) Auteursrecht. Stichting BREIN bericht: Stichting BREIN heeft na een ex parte beschikking van de Rechtbank Noord-Holland voor een schikking getroffen met een grootschalige Usenet uploader van populaire dance- en trance-muziek. De uploader uploadde op grote schaal, wekelijks nieuwe DJ-sets op het Usenet en ‘spotte’ dezelfde content vervolgens op ‘spotwebsites’ om de uploads bekend te maken bij het publiek, opdat gebruikers de door hem geüploade content konden vinden en deze vervolgens van het Usenet konden downloaden. De uploader is door de rechter bevolen de inbreuk te staken op verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

IEF 16722

BREIN pakt internetradiopiraten aan

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 apr 2017, IEF 16722; (internetradiostation GBC Radio), http://www.ie-forum.nl/artikelen/brein-pakt-internetradiopiraten-aan
gbc

Ex parte Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 april 2017, IEF 16721 (BREIN tegen internetradiostation GBC Radio) Stichting BREIN bericht: Afgelopen week verkreeg BREIN een rechterlijk ex parte bevel tegen de exploitant van het internet radiostation GBC Radio. Het station zond door middel van streaming muziek uit op internet, verwierf daarmee inkomsten door middel van advertenties maar weigerde een muzieklicentie te kopen. De exploitant is door de rechter bevolen de inbreuk te staken op verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro. "Prima natuurlijk als mensen dit als hobby hebben en voor een paar tientjes koop je een licentie, dan ben je legaal", zegt BREIN directeur Tim Kuik. "Net zoals je voor je apparatuur geld uitgeeft, is het ook redelijk dat je betaalt voor de muziek die je gebruikt. Doe je dat niet dan kan het je duur komen te staan." De beheerder heeft nu een tekst op zijn site gezet waarin hij uitlegt dat hij op last van BREIN is gestopt en kondigt aan dat hij "met licentie" terug zal komen http://www.gezelligkletsen.nl "Dit was niet de enige internetradiopiraat, er lopen ook nog andere zaken, wordt vervolgd", aldus Kuik.

IEF 16693

Vernieuwde versie van Groot Surinaams Kookboek door voormalig distributeur maakt inbreuk

Rechtbank Amsterdam 13 mrt 2017, IEF 16693; ECLI:NL:RBAMS:2017:1968 (Groot Surinaams Kookboek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernieuwde-versie-van-groot-surinaams-kookboek-door-voormalig-distributeur-maakt-inbreuk
groot Surinaams kookboek

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 maart 2017, IEF 16693 ; ECLI:NL:RBAMS:2017:1968(Stichting Kankantrie tegen gedaagde) Auteursrecht. Gedaagde distribueert en geeft boeken uit. Stichting Kankantrie produceert en verkoop het "Groot Surinaams Kookboek". Weliswaar zijn er geen schriftelijke bewijsstukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat de Stichting sinds de jaren ’70 over het auteursrecht beschikt, maar daar staat tegenover dat zij kennelijk al die jaren het kookboek op de Nederlandse markt heeft gebracht, zonder dat daartegen anderen (de school in Suriname) is geprotesteerd. Met succes verzet de stichting zich tegen het op de markt brengen van een vernieuwde versie van het “Groot Surinaams Kookboek” door gedaagde, de voormalig distributeur van dit kookboek. Na ontbinding van de overeenkomst is o.a. via bol.com hetzelfde kookboek met een andere streepjescode en tweedehands aangeboden. Ook wordt een herziene versie aangebode met toegevoegde recepten en andere foto's, zelfs spelfouten zijn overgenomen. Opgave hoeft niet met controle en goedkeuring door een onafhankelijk accountant [zie HP/Benson, r.o. 4.59]

IEF 16689

Bij verstek: auteursrechtinbreuk door vertoning Eredivisie live registraties

Rechtbank Amsterdam 30 mrt 2017, IEF 16689; (Eredivisie tegen Cafe 't Pitje v.h. Lammie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bij-verstek-auteursrechtinbreuk-door-vertoning-eredivisie-live-registraties

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 maart 2017, IEF 16689 (Eredivisie tegen Cafe 't Pitje v.h. Lammie) Auteursrecht. Verstekzaak. Gedaagde pleegt inbreuk op de auteursrechten van eiseressen onder meer door de vertoning van live registraties van voetbalwedstrijden, promofilmpjes, studioprogramma's zoals voor- en nabeschouwing tijdens en rond livewedstrijden in haar Café 't Pitje vh. Lammie. Dit wordt versterkt met een dwangsom van €1.000 per dag(deel) tot een maximum van €15.000. Toevoeging van de inzender: De rechtbank heeft snel vonnis gewezen met het oog op ‘De Klassieker’ Feyenoord – Ajax die a.s. zondag zal worden gespeeld.

IEF 16665

Architect kan zich niet verzetten op basis van raampatroon als een kenmerkend stijlelement

Hof Amsterdam 21 mrt 2017, IEF 16665; ECLI:NL:GHAMS:2017:927 (X tegen CRI residence Amstelveen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/architect-kan-zich-niet-verzetten-op-basis-van-raampatroon-als-een-kenmerkend-stijlelement

Hof Amsterdam 21 maart 2017, IEF 16665; ECLI:NL:GHAMS:2017:927  (X tegen CRI residence Amstelveen) Persoonlijkheidsrechten. Kantorenpark De Bovenlanden in Amstelveen. Het casco van het gebouwencomplex is bepaald en X heeft passend in de stijl van de zogenoemde organische architectuur een ontwerp voor de buitenkant van het complex verder uitgewerkt. Eigenaar CRI is voornemens het complex een woonbestemming te geven en heeft zonder voorafgaand overleg een ingrijpende transformatie gepland. Kenmerkende organische stijlelementen worden verwijderd en thans geschakelde bouwblokken losgekoppeld. In kort geding worden de vorderingen tot verbod om uitvoering te geven aan de transformatie afgewezen [IEF 15797]: “Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van totale vernietiging is het uitgangspunt niet of het casco blijft staan, maar of kenmerkende elementen van het oude ontwerp zichtbaar blijven in het nieuwe ontwerp.” Het Hof bekrachtigt het vonnis. Indien het raampatroon als een kenmerkend stijlelement moet worden beschouwd, betekent dit niet dat het als zelfstandig werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dat een vijfde deel (de ATOS-vleugel) niet zal worden gesloopt of gerestyled is niet aangetoond. Aannemelijk is dat de vleugel dusdanig wordt gewijzigd dat de totaalindruk een geheel andere is. Er is dus sprake van volledige vernietiging en niet van wijziging of aantasting ex 25 Aw Vorderingen afgewezen.