Auteursrecht

IEF 16893

Bezwaar tegen goedkeuringsbesluit Tarieven Live Markt is ongegrond

Overig 20 jun 2017, IEF 16893; (Live Markt Tarieven), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bezwaar-tegen-goedkeuringsbesluit-tarieven-live-markt-is-ongegrond

CvTA Beslissing op bezwaar 20 juni 2017, IEF 16893 (Live Markt Tarieven) Tariefverhoging. De Organisatoren Dance hebben een bezwaar ingediend tegen het goedkeuringsbesluit van het College voor wijziging van de Tarieven voor de Live Markt van Buma Stemra. Ze stellen dat de tariefverhoging van 20-25% buitensporig is. Vanwege de bevoorrechte positie waarin de leden van de VVEM zich bevonden (25% korting) t.o.v. andere live events, is de tariefverhoging niet buitensporig. Verder ziet het College geen reden waarom Buma Stemra de systematiek (waarmee de hoogte van het live-tarief wordt vastgesteld), vanwege het wegvallen van de VVEM korting zou moeten wijzigen, nu deze tot dusver naar behoren heeft gefunctioneerd. Het College acht het bezwaar van de Organisatoren Dance ongegrond. De verzoeken tot heroverweging, correctie en/of aanvulling van het goedkeuringsbesluit worden afgewezen.

 

IEF 16891

Octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk lamparmaturen

Rechtbank Den Haag 21 jun 2017, IEF 16891; ECLI:NL:RBDHA:2017:6743 (Hygro tegen Futurecare c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-merk-en-auteursrechtinbreuk-lamparmaturen

Rechtbank Den Haag 21 juni 2017, IEF 16891; ECLI:NL:RBDHA:2017:6743 (Hygro tegen Futurecare c.s.) Merkenrecht. Auteursrecht. Zie eerder: IEF 15403 en IEF 14982. De Australische onderneming Hygro houdt zich bezig met de verkoop van de door haar ontwikkelde “Adjust-A-Wings” lamparmaturen. Na staking van de leveringen aan Futurecare c.s. besloot het bedrijf zelf lamparmaturen aan te bieden onder de naam “Adjust-A-Shades”. Hygro vordert met succes de staking octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk. Nu Futurecare c.s. niet heeft betwist dat de armaturen die zij heeft verhandeld onder de beschermingsomvang van het octrooi vielen, staat daarmee de octrooi-inbreuk vast. De gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermt: producten zijn met een kopie van de gebruiksaanwijzing van Hygro verhandeld.  

 

IEF 16880

Rechtbank bevoegd nu deel van vorderingen verklaringen van onbepaalde waarde betreffen

Rechtbank Den Haag 7 jun 2017, IEF 16880; ECLI:NL:RBDHA:2017:6574 (Warmgarant tegen CKI-Groep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-bevoegd-nu-deel-van-vorderingen-verklaringen-van-onbepaalde-waarde-betreffen

Rechtbank Den Haag 7 juni 2017, IEF 16880; ECLI:NL:RBDHA:2017:6574 (Warmgarant tegen CKI-Groep) Auteursrecht. Bevoegdheidsincident. Gedaagde stelt dat de zaak naar de kamer voor kantonzaken moet worden verwezen. Dit wordt afgewezen omdat een deel an de verklaringen voor recht zien op auteursrechtinbreuk waarbij de waarde kan worden bepaald op een bedrag onder € 25.000,- en een deel van de vorderingen betreffen echter verklaringen voor recht waarbij de waarde onbepaalbaar is, zodat team Handel bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

IEF 16874

Hof bevestigt bestreden vonnis nietigheid Triple Barrel woord- en beeldmerken

Belgische gerechten 3 nov 2014, IEF 16874; (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-bestreden-vonnis-nietigheid-triple-barrel-woord-en-beeldmerken

Hof van Beroep Gent 3 november 2014 & Rechtbank van Koophandel Gent 13 december 2012, IEF 16874; IEFbe 2210 (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat) Merkenrecht. Auteursrecht. Splin is gespecialiseerd in het maken en op de markt brengen van elektronische bingo's, waaronder de belangrijkste, "Montana". Hier kun je onder andere het spel "TRIPLE BARREL" op spelen waar Splin een woord- en beeldmerk op heeft. Verder claimt Splin houder te zijn van de auteursrechten op de grafische vormgeving van de spellen van "Montana". Concurrent Eurautomat ontwikkelt ook bingo's en brengt ze op de markt. Partijen beschuldigen elkaar over en weer van inbreuken op hun beweerde intellectuele rechten. Hof bevestigt het bestreden vonnis dat de merken van Splin nietig zijn, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Er is daarom geen merkinbreuk van Eurautomat. Splin komt tevens geen auteursrechten toe op de grafische vormgeving van de spellen.

Leestip: r.o. 14 t/m 16.

IEF 16868

Ex parte marktplaatsaanbieder op basis van HvJ EU Filmspeler-arrest

Rechtbank Den Haag 13 jun 2017, IEF 16868; (Marktplaatsaanbieder mediaspelers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-marktplaatsaanbieder-op-basis-van-hvj-eu-filmspeler-arrest
mediaspeler

Rechtbank Den Haag 9 juni 2017, IEF 16868 (Mediaspeler marktplaatsechtpaar) Auteursrecht. Uit het persbericht: Het offensief van BREIN tegen aanbieders van voorgeÏnstalleerde mediaspelers die naar illegale content linken duurt voort. ​Jongste wapenfeit is een ex parte rechterlijk bevel tegen een echtpaar dat via Marktplaats advertenties zulke spelers aanbood. Zij moeten hun aanbod staken op straffe van een dwangsom van 2.000 euro per speler met een maximum van 50.000 euro. Inmiddels is met hen een schikking ter hoogte van 10.000 euro getroffen. Ook hebben de aanbieders afstand gedaan van hun handelsvoorraad. ​Op 26 april bepaalde de hoogste Europese rechter dat de verkoop van mediaspelers die naar illegale content linken auteursrechtinbreuk maakt (HvJ EU filmspeler). Zulke verkoop is dus verboden. Verkopers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding of winstafdracht. Inmiddels zijn ​circa 190​ verkopers gestopt​. Met een aantal lopen schikkingsonderhandelingen.​

IEF 16866

Robbert Santifort - Wat is er nieuw aan het Pirate Bay-arrest en eindigt de saga hiermee?

Afgelopen jaar zijn we overspoeld door arresten van het Europese Hof van Justitie (HVJEU) over auteursrechten vs. internet: van hyperlinken uit illegale bron (GeenStijl-arrest), aansprakelijkheid van een tussenpersoon (McFadden-arrest), verkoop van een mediaplayer met een add-ons naar illegale streams (Filmspeler-arrest), tot aan torrents die verwijzen naar materiaal uit illegale bron (Pirate Bay-arrest). Het auteursrecht gaat nog altijd vol de strijd aan met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Auteursrechthebbenden hebben jarenlang met lede ogen moeten toekijken hoe de technologie (of eigenlijk mensen en bedrijven) een loopje nam met hun materiaal.

IEF 16859

HvJ EU: Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan het publiek

HvJ EU 14 jun 2017, IEF 16859; ECLI:EU:C:2017:456 (Stichting Brein tegen Ziggo-XS4ALL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-indexeringssite-met-zoekmotor-the-pirate-bay-doet-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 14 juni 2016, IEF 16859; IEFbe 2198; IT 2301, zaak C‑610/15; ECLI:EU:C:2017:456 (Stichting Brein tegen Ziggo BV, XS4ALL Internet BV) Zie eerder IEF 16572, IEF 15422; IEF 14976 en IEF 13467. Auteursrecht. Peer-to-peer. Indexeringssite met behulp waarvan beschermde werken zonder toestemming van rechthebbenden kunnen worden gedeeld – Artikel 8, lid 3 – Gebruik door een derde van diensten van een tussenpersoon om inbreuk te maken op het auteursrecht – Verzoek om een verbod. Uit het persbericht: De beschikbaarstelling en het beheer van een online platform voor het delen van beschermde werken als „The Pirate Bay” kunnen een inbreuk op het auteursrecht vormen De betrokken werken worden weliswaar geüpload door de gebruikers van dat platform, maar toch spelen de beheerders een onontkoombare rol bij de beschikbaarstelling van deze werken. HvJ EU:

Het begrip „mededeling aan het publiek”, in de zin van artikel 3, lid 1, van [InfoSocRl] moet aldus worden uitgelegd dat, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, de gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een peer-to-peernetwerk te delen, hieronder valt.

IEF 16862

BGH stelt HvJ EU vragen over het openbaar maken geheime, auteursrechtelijk beschermde, militaire beheersverslagen door de pers

HvJ EU 1 jun 2017, IEF 16862; I ZR 139/15 (Afghanistan Papiere), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bgh-stelt-hvj-eu-vragen-over-het-openbaar-maken-geheime-auteursrechtelijk-beschermde-militaire-behee

BGH 1 juni 2017, IEF 16862; IEFbe 2201; I ZR 139/15 (Afghanistan Papiere) Auteursrecht. Geheime status. Persvrijheid. Grondrechten. De federale republiek Duitsland laat weekberichten maken over de buitenland inzet van het leger. Die berichten 'nur für den Dienstgebrauch', dus geheim, en zijn ingeschaald op de minst hoge geheimhoudingsschaal. Er zijn samenvattingen die wel openbaar zijn. Het online portaal van de Westdeutschen Allgemeinen Zeitung wenst inzicht te krijgen in deze berichten uit 2001 tot 2012; via onbekende weg heeft ze een groot deel van deze geheime berichten openbaargemaakt als 'Afghanistan Papiere'. Gestelde vragen gaan over de verhouding van auteursrechtelijk exclusiviteit die een beperking kan vormen voor persvrijheid: