Auteursrecht

IEF 17443

Voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, wordt door de Softwarerichtlijn beschermd

Hoge Raad 19 jan 2018, IEF 17443; ECLI:NL:HR:2018:56 (DCC c.s. tegen Forax), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorbereidend-materiaal-dat-al-van-dien-aard-is-dat-het-later-kan-resulteren-in-een-computerprogramm

HR 19 januari 2018, IEF 17443; IT 2467; ECLI:NL:HR:2018:56 (Diplomatic Card tegen Forax) Auteursrecht op software. Vereisten voor bescherming van ‘voorbereidend materiaal‘ als bedoeld in art. 1 lid 2 Softwarerichtlijn. Uit punt 7 van de considerans van de Softwarerichtlijn en het arrest SAS/WPL van het HvJEU blijkt dat uitsluitend voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, door de Softwarerichtlijn wordt beschermd. Functionaliteit niet beschermd, dat zou neerkomen op het monopoliseren van ideeën. Het arrest (IEF 15663) wordt vernietigd en doorverwezen naar het Hof Amsterdam voor verdere behandeling en beslissing omtrent de proceskostenveroordeling door het Hof.

IEF 17431

Driemaal het maximale indicatietarief, want door alle eiswijzigingen omvat de zaak drie verschillende procedures

Rechtbank Gelderland 10 jan 2018, IEF 17431; ECLI:NL:RBGEL:2018:156 (FSN c.s. tegen Accon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/driemaal-het-maximale-indicatietarief-want-door-alle-eiswijzigingen-omvat-de-zaak-drie-verschillende

Rechtbank Gelderland 10 januari 2018, IEF 17431; IT 2462; ECLI:NL:RBGEL:2018:156 (FSN c.s. tegen Accon) Auteursrecht. Software. Uitspraak na tussenvonnis. Omdat onvoldoende gesteld of gebleken dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, is Kirean niet auteursrechthebbende geworden van de software. Vorderingen uit hoofde van een mogelijk auteursrechtelijk beschermd werk kunnen niet met behulp van de akte van cessie worden overgedragen. De vorderingen van FSN worden afgewezen. Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak en gelet op het feit dat deze zaak in wezen door alle eiswijzigingen drie verschillende procedures [zie ook IEF 16506] omvat, wijst de rechtbank driemaal het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie in ie-zaken toe, zijnde € 120.000,00.

IEF 17429

Geen schadevergoeding voor gebruik natuurfoto's, omdat de stichting niet voor gebruik zou hebben betaald

Rechtbank Rotterdam 21 dec 2017, IEF 17429; (S tegen R en Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-schadevergoeding-voor-gebruik-natuurfoto-s-omdat-de-stichting-niet-voor-gebruik-zou-hebben-beta

Vzr. Rechtbank Rotterdam 21 december 2017, IEF 17429 (S tegen R en Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard) Auteursrecht. Schadevergoeding. S is gepensioneerd amateur-natuurfotograaf en houdt zich met name bezig met fotograferen van vogels in de omgeving van Zwijndrecht. De stichting onderhoud een aantal natuurgebieden rondom Zwijndrecht. De vogelwerkgroep, waar was S. lid van was, heeft met toestemming foto's op de site geplaatst. R heeft zonder toestemming dvd's gemaakt waarop foto's van S stonden en die tijdens de nieuwjaarsreceptie onder vrijwilligers verdeeld. S verzocht, met succes, om de foto's van de site te verwijderen, maar slechts 10 van de 52 vrijwilligers hebben de dvd's teruggegeven. Toestemming voor de plaatsing op de website is onvoldoende om ook gebruik te maken van de foto's op dvd's en in het bezoekerscentrum. Het verweer dat het gaat om gebruik voor onderwijs ex 16 Aw, zodat de vrijwilligers beter in staat te zijn vogelgeluiden te herkennen, faalt. Schending van het auteursrecht. De schadebegroting: S heeft niet gesteld dat de stichting of de mensen aan wie de dvd's zijn verstrekt, voor de foto's zou(den) hebben betaald indien zij deze niet op onrechtmatige wijze hadden verkregen. Van winstafdracht kan geen sprake zijn, omdat de stichting niet voor gebruik van de foto's zou hebben betaald. Afwijzing van de vordering.

 

IEF 17428

Naast Ziggo en XS4ALL moeten ook andere internet service providers The Pirate Bay blokkeren

Rechtbank Midden-Nederland 12 jan 2018, IEF 17428; (Stichting BREIN tegen de providers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/naast-ziggo-en-xs4all-moeten-ook-andere-internet-service-providers-the-pirate-bay-blokkeren

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 januari 2018, IEF 17428; IT 2460; ECLI:NL:RBMNE:2018:114 (Stichting Brein tegen de providers) Uit het persbericht van BREIN: De rechtbank Midden-Nederland [wijst] dezelfde voorlopige blokkering van The Pirate Bay toe als eerder de rechter in Den Haag [IEF 17123]. KPN, T-mobile, Tele2, Zeelandnet, CAIW moeten binnen 10 dagen blokkeren. Het gaat om de IP-adressen en meer dan 150  domeinen waarop TPB bereikbaar is. Vodafone en Online volgden het Haagse vonnis tegen Ziggo en XS4ALL al. Op het niet voldoen aan de blokkering staat een dwangsom van 10.000 euro plus 2.000 per dag daarna tot een maximum van 1 miljoen euro.​ BREIN mag de te blokkeren ​lijst met adressen ​en domeinen ​aanpassen.

De service providers moeten ook 16.000 euro proceskosten aan BREIN vergoeden. Dit geldt niet voor KPN omdat die vooraf aangaf het oordeel van de rechter zonder verweer te zullen volgen nu haar dochter XS4ALL al moet blokkeren. De anderen voerden uitgebreid verweer dat al door de rechter in Den Haag beoordeeld was. Ook werd hun eis in reconventie omtrent ​gevaar van ​overblo​kkeren​ afgewezen​ want BREIN houdt dat in de gaten. Zeelandnet moet ook nog 2.500 euro extra proceskosten betalen omdat zij ten onrechte vond dat zij in Zeeland gedaagd had moeten worden in plaats van samen met de anderen.

IEF 17423

Betalingsverplichting aan omroep MAX gekoppeld aan duur van de overeenkomst

Rechtbank Amsterdam 10 jan 2018, IEF 17423; (Omroep MAX tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/betalingsverplichting-aan-omroep-max-gekoppeld-aan-duur-van-de-overeenkomst

Rechtbank Amsterdam 10 januari 2018, IEF 17423 (Omroep MAX tegen gedaagden) Auteursrecht. Contracten. Muziekrecht. In 2014 heeft omroep MAX een overeenkomst met gedaagden gesloten, zodat MAX de muziek van componist B mag gebruiken in het programma Nederland in Beweging. In dit contract is bepaald dat gedaagden het via Buma/Stemra ontvangen bedrag voor deze muziek doorbetalen aan MAX. Op 31 december 2015 eindigt de overeenkomst van rechtswege en op 6 januari 2016 heeft MAX meegedeeld dat zij de overeenkomst niet verlengt. Tussen partijen is in geschil de uitleg van de overeenkomst voor wat betreft de vraag of op gedaagden nog een (door)betalingsverplichting rust na het eindigen van de overeenkomst. MAX stelt dat de betaling door gedaagden is gekoppeld aan het gebruik van de muziek tot 2016 en er met het eindigen van de overeenkomst geen einde kwam aan de betalingsverplichting. Gedaagden stellen dat de betalingsverplichting is gekoppeld aan de duur van de overeenkomst. MAX heeft geen feiten en omstandigheden aangedragen die tot de conclusie kunnen leiden dat de betalingsverplichting gekoppeld was aan het gebruik van de muziek.

IEF 17407

Vordering tot vernietiging sigaretten in bodemprocedure afgewezen

Rechtbank Den Haag 3 jan 2018, IEF 17407; ECLI:NL:RBDHA:2018:4 (Philip Morris tegen World Freight Logistics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-vernietiging-sigaretten-in-bodemprocedure-afgewezen

Rechtbank Den Haag 3 januari 2018, IEF 17407; ECLI:NL:RBDHA:2018:4 (Philip Morris tegen World Freight Logistics) Merkenrecht. Auteursrecht. Transitgoederen. In kort geding (zie IEF 15739) is Philip Morris de mogelijkheid geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat de sigaretten van WFL bestemd waren voor de Nederlandse markt, zodat zij de sigaretten kon doen vernietigen. De rechtbank passeert het bewijs dat Philip Morris hiertoe aandraagt wegens het ontbreken van onderbouwing. De vordering tot vernietiging van de sigaretten van Philip Morris wordt afgewezen en de vordering tot verval van het beslag wordt toegewezen.

IEF 17402

CvTA-goedkeuring gewijzigde bijlagen bij het repartitieregelement De Thuiskopie, bestuurs- en directiereglement

CvTA 21 nov 2017, IEF 17402; (Stichting de Thuiskopie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvta-goedkeuring-gewijzigde-bijlagen-bij-het-repartitieregelement-de-thuiskopie-bestuurs-en-directie
cvta

CvTA 21 november 2017, IEF 17402; 2017162 (Stichting de Thuiskopie) Thuiskopie. Organisatie. Op 7 november 2017 verzocht Stichting de Thuiskopie om goedkeuring van het CvTA van een gewijzigd repartitiereglement (met bijlagen) en aansluitovereenkomst en een gewijzigd bestuurs- en directiereglement. Het College besloot de bijlagen bij het repartitiereglement en het bestuurs- en directiereglement goed te keuren. Het College ontvangt nog graag een aangepaste versie van het repartitiereglement waarin de opmerkingen over de verwijzing naar de statuten in de titel van het document en de beslissingsbevoegdheid in onvoorziene gevallen zijn verwerkt (artikel 12).

IEF 17400

Vijfmaal inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrecht foto's FLAKKA-gebruiker

Rechtbank Den Haag 19 dec 2017, IEF 17400; (foto Flakka-gebruiker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vijfmaal-inbreuk-op-auteursrecht-en-persoonlijkheidsrecht-foto-s-flakka-gebruiker

Ktr. Rechtbank Den Haag 19 december 2017, IEF 17400; ECLI:NL:RBDHA:2017:15526 (Foto Flakka-gebruiker) Auteursrecht. Professioneel foto- en videografen creëren ten behoeve van SP Networks foto's en video's van de actualiteiten in de regio Haaglanden (artikel Midden op het kruispunt en toch de weg kwijt zijn). SP Networks kan licenties verkopen en er is een lastgevingsovereenkomst voor handhaving auteursrecht en persoonlijkheidsrechten. Op Trendviraal.nl zijn vier foto's geüpload en openbaargemaakt in het artikel "Zombie-Dr*gs Flakka gebruiker opgepakt in Den Haag! (beelden)". Inbreuk staat vast. De schade wordt berekend aan de hand van de algemene voorwaarden van Vereniging Dutch Photographers en vastgesteld op €285,00, welk bedrag de kantonrechter als redelijk voorkomt. Vijfmaal inbreuk op auteursrecht à €285,00, eveneens vijfmaal ontbreken naamsvermelding, vijfmaal wekken van indruk dat TRENDVIRAAL auteursrechthebbende is, eenmaal verminking à €285,00 (stuk afgesneden). Totaalschadebedrag: €4.560,00 en proceskostenveroordeling: €5.362,45.