Auteursrecht

IEF 16665

Architect kan zich niet verzetten op basis van raampatroon als een kenmerkend stijlelement

Hof Amsterdam 21 mrt 2017, IEF 16665; ECLI:NL:GHAMS:2017:927 (X tegen CRI residence Amstelveen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/architect-kan-zich-niet-verzetten-op-basis-van-raampatroon-als-een-kenmerkend-stijlelement

Hof Amsterdam 21 maart 2017, IEF 16665; ECLI:NL:GHAMS:2017:927  (X tegen CRI residence Amstelveen) Persoonlijkheidsrechten. Kantorenpark De Bovenlanden in Amstelveen. Het casco van het gebouwencomplex is bepaald en X heeft passend in de stijl van de zogenoemde organische architectuur een ontwerp voor de buitenkant van het complex verder uitgewerkt. Eigenaar CRI is voornemens het complex een woonbestemming te geven en heeft zonder voorafgaand overleg een ingrijpende transformatie gepland. Kenmerkende organische stijlelementen worden verwijderd en thans geschakelde bouwblokken losgekoppeld. In kort geding worden de vorderingen tot verbod om uitvoering te geven aan de transformatie afgewezen [IEF 15797]: “Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van totale vernietiging is het uitgangspunt niet of het casco blijft staan, maar of kenmerkende elementen van het oude ontwerp zichtbaar blijven in het nieuwe ontwerp.” Het Hof bekrachtigt het vonnis. Indien het raampatroon als een kenmerkend stijlelement moet worden beschouwd, betekent dit niet dat het als zelfstandig werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dat een vijfde deel (de ATOS-vleugel) niet zal worden gesloopt of gerestyled is niet aangetoond. Aannemelijk is dat de vleugel dusdanig wordt gewijzigd dat de totaalindruk een geheel andere is. Er is dus sprake van volledige vernietiging en niet van wijziging of aantasting ex 25 Aw Vorderingen afgewezen.

IEF 16650

Hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd, wel merkinbreuk en misleiding

Rechtbank Den Haag 10 mrt 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hair-extensions-niet-auteursrechtelijk-beschermd-wel-merkinbreuk-en-misleiding

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 maart 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx) Modellenrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Auteursrecht. Pasoda ontwikkelt en verkoopt hair extensions van menselijk haar onder de naam Flip-In Hair. Zij is houdster van EU-Merkrechten, en twee Gemeenschapsmodellen en voor een hair extension. Hair Workxx is houdster een Gemeenschapsmodel voor een hair extension. Partijen zijn een distributieovereenkomst aangegaan. Het modelrecht is ingeschreven op de inmiddels gefailleerde vennootschap FIH. Hair extensions zijn niet auteursrechtelijk beschermd, de doorzichtige bevestigingsdraad van de hair extensions is zozeer technisch dan wel functioneel bepaald dat het geen persoonlijk stempel draagt. Flip in hair is niet verworden tot soortnaam, er is sprake van merkinbreuk. Door folders zo te laten lijken, is er sprake van auteursrechtinbreuk. De slogan 'Look good in the hair you wear' is niet beschermd. Er is sprake van misleiding middels een vrijwel identieke verpakking en er dient te worden gerectificeerd. Merkinbreuk door flipinhair.us niet aangenomen, omdat alleen op EU-merken beroep wordt gedaan.

IEF 16648

Auteursrecht op server-exemplaar van software is uitgeput

Rechtbank Amsterdam 10 mrt 2017, IEF 16648; (Formal Systems tegen Verum Software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrecht-op-server-exemplaar-van-software-is-uitgeput

Vzr. Rechtbank Amsterdam 10 maart 2017, IEF 16648; IT 2246 (Formal Systems tegen Verum Software) Software. Auteursrecht. FSEL is een door computer wetenschappers van Oxford University opgerichte onderneming en heeft software Failures-Divergences Refinement (FDR) ontwikkeld; voor analyse en verbetering van nieuwe computerprogramma's. Verum heeft een licentie afgenomen voor FDR2. Via internet maakt haar software een koppeling met servers waarop FDR2 draait. Na faillissement van Verum (oud) zijn de IE-rechten door de curator aan Verum (nieuw) verkocht. Partijen hebben een (nieuwe) heads of agreement gesloten. De auteursrechten op het exemplaar van de FDR2 op de server van Verum zijn uitgeput [vgl. Usedsoft. Ranks]. Het eigen gebruik door Verum van FDR 2 op haar server maakt daarmee geen inbreuk op het auteursrecht. Er zijn aanwijzingen dat mogelijk wel FDR2 gebruikt ten behoeve van derden, maar vanwege de complexiteit van de zaak is terughoudendheid op zijn plaats. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen in conventie en reconventie.

IEF 16644

Rijdende rechter over foto van gebroken beschuit met muisjes

Arbitrage 18 jan 2017, IEF 16644; (Kuiper tegen Hollandse Hoogte/Permission Machine), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rijdende-rechter-over-foto-van-gebroken-beschuit-met-muisjes
Ton Poortvliet gebroken beschuit

Bindend Advies De Rijdende Rechter 18 januari 2017, zaaknummer S21-71 (Kuiper tegen Hollandse Hoogte/Permission Machine) Bekijk de uitzending. Hogere schadevergoeding aan inbreuk dan niet-betaalde licentievergoeding. Kuiper is zelfstandig ondernemer. Zij voert een praktijk als doula, trainer, uitvaartbegeleider en lifecoach. Op haar website had zij een foto van een gebroken beschuitje geplaatst, die afkomstig is van de website Dutchfreecard.nl. De foto heeft 8 à 9 jaar op haar website gestaan. De fotograaf van deze foto is Ton Poortvliet. Hij wordt voor de exploitatie van zijn werk vertegenwoordigd door Hollandse Hoogte/Permission Machine. Kuiper heeft wellicht gedacht dat de foto’s op Dutchfreecard.nl gratis te gebruiken waren en dat de brieven van Permission Machine onder de naam ‘Graphic Detective’ spookfacturen waren; dat ontslaat haar niet van schadeplichtigheid. Ook een onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. De misgelopen licentie-inkomsten zijn €200. Als slechts de misgelopen licentievergoeding als schade zou worden toegewezen, zou schending van het auteursrecht voor de dader een ‘niet-geschoten-is-altijd-mis’ kwestie worden. De schadevergoeding zal daarom in ieder geval hoger moeten zijn dan de niet-betaalde licentievergoeding en wordt vastgesteld op €500. Deskundige in de zaal: professor Dirk Visser.

IEF 16641

Ex parte: aanbod van hyperlinks naar streams op Place2use achter een pay-wall is IE-inbreuk

Rechtbank Noord-Nederland 14 feb 2017, IEF 16641; (Place2use.net), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-aanbod-van-hyperlinks-naar-streams-op-place2use-achter-een-pay-wall-is-ie-inbreuk
Place2use.net

Ex parte Rechtbank Noord-Nederland 14 februari 2017, IEF 16641; IT 2242(Place2use.net) Auteursrecht. Piraterij. Place2use verkoopt op grote schaal toegang tot ongeautoriseerde streams van films en TV-films die ongeautoriseerd op internet zijn geüpload. Dagelijks worden nieuwe links aangeboden onder meer zeer recent uitgebrachte films. Er zijn diverse soorten accounts waar gebruikers uitsluitend toegang toe krijgen na betaling van een bedrag. Er zijn 8.500 geregistreerde gebruikers, 2.000 gebruikers bezoeken de website dagelijks. De streamingdienst heeft tenminste 200 betalende gebruikers. In de ingebouwde player zit tevens een download-knop. Het aanbieden van streams met een winstoogmerk is inbreuk op auteurs- en naburige rechten. Omdat de streams-omgeving uitsluitend te bereiken is nadat een gebruiker betaling heeft gedaan, wordt er inbreuk gepleegd (red. GS Media). Openbaarmaken van de filmposters en DVD-hoezen is eveneens inbreukmakend.

 

IEF 16637

Vragen aan HR over aan wie restitutie van teveel betaalde thuiskopieheffing toekomt

Rechtbank Den Haag 8 mrt 2017, IEF 16637; ECLI:NL:RBDHA:2017:2170 (Imation tegen Stichting de Thuiskopie/Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hr-over-aan-wie-restitutie-van-teveel-betaalde-thuiskopieheffing-toekomt

Rechtbank Den Haag 8 maart 2017, IEF 16636; ECLI:NL:RBDHA:2017:2170 (Imation tegen Stichting de Thuiskopie/Staat) Auteursrecht. Thuiskopie. Imation is importeur van blanco gegevensdragers en is gehouden tot afdracht van thuiskopievergoeding ex artikel 16c Aw. De afdracht is gestaakt voor levering aan zakelijk gebruik (commercial channel), dat zich onderscheidt van haar consumer channel. Met een beroep op verrekening is afdracht geheel gestaakt. De rechtbank stelt de Hoge raad prejudiciële vragen over aan wie restitutie van teveel betaalde thuiskopieheffing toekomt.

IEF 16635

Omschrijving gegevensverzameling in computersysteem te vaag om als databank te gelden

Hof 's-Hertogenbosch 28 feb 2017, IEF 16635; ECLI:NL:GHSHE:2017:831 (Vehicle System Engineering tegen Dutch Automative Engineering Company), http://www.ie-forum.nl/artikelen/omschrijving-gegevensverzameling-in-computersysteem-te-vaag-om-als-databank-te-gelden

Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 2017, IEF 16635; ECLI:NL:GHSHE:2017:831 (Vehicle System Engineering tegen Dutch Automative Engineering Company) Auteursrecht. Databankenrecht. VSE ontwikkeld en optimaliseert truck- en transportmaterieel met digitaal geregelde hydraulica. Geïntimeerden waren in dienst bij VSE met een non-concurrentie en geheimhoudingsbeding. Zij zijn bij het later opgerichte DAEC in dienst getreden. DAEC doet aan technisch speur- en ontwikkelingswerk en het testen van vrachtwagenprototypes. Geen IE-inbreuk. De omschrijving van de gegevensverzameling in VSEs computersysteem is te vaag om te kwalificeren als een databank. Bovendien is een inbreuk onvoldoende onderbouwd door te stellen dat er gegevens zijn opgevraagd die niet strikt nodig waren voor de uitvoering van de werkzaamheden. De auteursrechtelijke bescherming van de werktekeningen kan in het midden blijven, het is niet geconcretiseerd wat de dreiging van de schending door openbaarmaking of verveelvoudiging inhoudt. Het hof vernietigt de afwijzing van de vordering van VSE; afschriften van bestanden mogen met VSE worden gedeeld die aan VSE toebehoren of haar producten betreffen. Het non-concurrentiebeding ziet alleen op het ontwerpen, fabriceren of verkoop van gelijk of verwante producten, dat doet DAEC niet.

IEF 16628

Complexiteit van applicatie maakt van verzuimsoftware een werk

Rechtbank Rotterdam 15 feb 2017, IEF 16628; ECLI:NL:RBROT:2017:1583 (Track Innovations tegen Vijverberg Medical Consultants), http://www.ie-forum.nl/artikelen/complexiteit-van-applicatie-maakt-van-verzuimsoftware-een-werk

Rechtbank Rotterdam 15 februari 2017, IEF 16628; IT 2237; ECLI:NL:RBROT:2017:1583 (Track Innovations tegen Vijverberg Medical Consultants) Rechtspraak.nl: Auteursrecht. Vastgestelde samenstelling en complexiteit maken dat verzuimsoftwareprogramma ‘Track Verzuim’ kwalificeert als werk. In aanzienlijk mate auteursrechtelijk beschermde elementen overgenomen in programma D-Care. Gebruik daarvan, na waarschuwing voor mogelijk illegale software, levert toerekenbare inbreuk op.