Slaafse nabootsing

IEF 17515

Verschillen tussen tafelgashaarden springen meer in het oog dan overeenkomsten

Hof Den Haag 20 feb 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GHDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschillen-tussen-tafelgashaarden-springen-meer-in-het-oog-dan-overeenkomsten

Hof Den Haag 20 februari 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC) Modellenrecht. In principaal beroep concludeert Arpe tot vernietiging van het bestreden vonnis [IEF 15897] en afwijzing van de vorderingen van HCC. Omdat de overeenkomsten tussen de tafelgashaarden meer 'gewone' elementen betreffen en de verschillen juist in het oog springen, is het hof van oordeel dat Arpe met de Thyone geen inbreuk maakt. Daar de totaalindrukken van de tafelgashaarden niet zodanig overeenstemmen, is van auteursrechtinbreuk geen sprake. Een beroep op slaafse nabootsing slaagt ook niet, omdat HCC onvoldoende heeft onderbouwd dat haar tafelgashaard een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt. 

IEF 17480

Geen nodeloze verwarring tussen De Scheveninger en De Scheveningsche Courant

Rechtbank Den Haag 30 jan 2018, IEF 17480; ECLI:NL:RBDHA:2018:895 (De Scheveningsche Courant tegen De Scheveninger), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-nodeloze-verwarring-tussen-de-scheveninger-en-de-scheveningsche-courant

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 januari 2018, IEF 17480; ECLI:NL:RBDHA:2018:895 (De Scheveningse Courant tegen De Scheveninger) Slaafse nabootsing. HKM is uitgever van "De Scheveningsche Courant". Op 11 mei 2017 is gedaagde ontslagen als directeur van HKM. Op 3 juli 2017 heeft gedaagde zijn eenmanszaak laten registreren in het handelsregister, waarvan de activiteiten onder andere bestaan uit het uitgeven van een huis aan huiskrant in Scheveningen. HKM stelt dat het blad van gedaagde vrijwel identiek is aan De Scheveningsche Courant, terwijl gedaagde structureel de adverteerders in de Scheveningsche Courant beweegt over te stappen naar De Scheveninger. HKM beroept zich onsuccesvol op onrechtmatige concurrentie en slaafse nabootsing. De overeenstemmende naam en inhoud van De Scheveninger brengt geen nodeloze verwarring met zich mee. De vorderingen worden afgewezen. 

IEF 17461

Geen inbreuk of slaafse nabootsing verkoopmeubel babykleding

Rechtbank Rotterdam 1 dec 2017, IEF 17461; ECLI:NL:RBROT:2017:9479 (Texant tegen Cetex Fashion), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-of-slaafse-nabootsing-verkoopmeubel-babykleding

Vzr. Rechtbank Rotterdam 1 december 2017, IEF 17461; ECLI:NL:RBROT:2017:9479 (Texant tegen Cetex Fashion) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Texant verkoopt babytextiel van het merk 'Very Important Baby'. Zij biedt haar afnemers de mogelijkheid aan om haar producten aan te bieden in een door Texant te leveren verkoopmeubel. Een andere verkoper van babytextiel, Cetex Fashion, biedt haar afnemers een zelfde mogelijkheid aan. Texant stelt dat het verkoopmeubel van Cetex Fashion een inbreuk op het auteursrecht van Texant oplevert. Texant maakt niet aannemelijk dat zij als maker van het verkoopmeubel is aan te duiden en kan zich niet beroepen op het auteursrecht. Van slaafse nabootsing is ook geen sprake, omdat Cetex Fashion het verkoopmeubel reeds voor de oprichting van Texant al op de markt heeft gebracht.

IEF 17379

Ook hof acht vormmerk CAPRI-SUN technisch bepaald, dus nietig

Hof Amsterdam 19 dec 2017, IEF 17379; (Capri Sun tegen Riha Wesergold), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-hof-acht-vormmerk-capri-sun-technisch-bepaald-dus-nietig

Hof Amsterdam 19 december 2017, IEF 17379 (Capri Sun tegen Riha Wesergold). Vormmerk. Slaafse nabootsing. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Het hof is met de rechtbank Amsterdam [IEF 14511] van oordeel dat alle wezenlijke elementen van het stazakje technisch bepaald zijn, zodat het vormmerk nietig is. Mede door het voorgaande faalt een beroep op slaafse nabootsing. Het betreft immers kenmerken die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Tevens wijst het hof op de prominent in beeld gebrachte merknaam op het zakje van Riha. 

IEF 17378

Eindvonnis: Structuurmatten geen eigen gezicht

Rechtbank Gelderland 25 okt 2017, IEF 17378; ECLI:NL:RBGEL:2017:6597 (Compañero tegen DG Rubber), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eindvonnis-structuurmatten-geen-eigen-gezicht

Rechtbank Gelderland 25 oktober 2017, IEF ; ECLI:NL:RBGEL:2017:6597 (Compañero tegen DG Rubber). Slaafse nabootsing. Compañero verwijt DG Rubber slaafse nabootsing. In een tussenvonnis [IEF 16982] oordeelt de rechbank dat de matten van Compañero geen eigen gezicht hebben waardoor de gestelde nabootsing door DG Rubber niet onrechtmatig is. In dit vonnis blijft de rechtbank bij hetgeen is overwogen in het tussenvonnis.

IEF 17224

Vrijgeven bewijsbeslag stuit af op verschillen tussen 'tekening' en 'kanttekening'

Rechtbank Gelderland 26 jun 2017, IEF 17224; (Holonite tegen Composietsteen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijgeven-bewijsbeslag-stuit-af-op-verschillen-tussen-tekening-en-kanttekening
Holonite Composietsteen

Vzr. Rechtbank Gelderland 26 juni 2017, IEF 17224; IT 2388 (Holonite tegen Composietsteen). Artikel 438 lid 4 Rv. Bewijsbeslag. Holonite is producent en distributeur van o.a. dorpels. Composietsteen is een bouwmaterialengroothandel en specialist op het gebied van (gegoten) composietsteen. Op enig moment heeft Composietsteen ook dorpels aan haar assortiment toegevoegd. Holonite heeft conservatoir bewijsbeslag gelegd op alle afschriften van documentatie en en kopieën van elektronische data. Bij vonnis [IEF 16779] is Composietsteen een gebod opgelegd om de deurwaarder toe te staan een definitieve selectie op te maken op basis van drie categorieën zoektermen en deze, na toestemming van Composietsteen, voor te leggen aan (de advocaat van) Holonite. Bij de daaropvolgende selectie heeft de deurwaarder één document geselecteerd. Composietsteen heeft kenbaar gemaakt dat er bezwaren bestaan tegen het vrijgeven van het document aan Holonite. Hierop is de deurwaarder een procedure ex artikel 438 lid 4 Rv gestart. In de zoektermen van het vonnis stond onder andere het woord 'tekening'. In het geselecteerde document staan naast woorden uit categorie A en B ook het woord 'kanttekening', dit woord komt niet overeen met het woord 'tekening'. Nu er in de eerdere procedure veel aandacht is besteed aan het vaststellen van de zoektermen, moet worden geconcludeerd dat het geselecteerde document buiten de context van het eerder gewezen vonnis valt. 

IEF 17058

Combinatie van algemeen gangbare aan verkeersborden ontleende elementen niet monopoliseren voor ludieke feestartikelen

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 aug 2017, IEF 17058; (Paper Dreams tegen So Low), http://www.ie-forum.nl/artikelen/combinatie-van-algemeen-gangbare-aan-verkeersborden-ontleende-elementen-niet-monopoliseren-voor-ludi

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 augustus 2017, IEF 17058 (Paper Dreams tegen So Low) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Paper Dreams importeert en exporteert cadeauartikelen, relatiegeschenken en wenskaarten. So Low heeft geschenk- en feestartikelen afgenomen van Paper Dreams en heeft nu soortgelijke huldeschilden, dobbelstenen, bierviltjes en desk signs in haar collectie. De vorderingen voor auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing worden in kortgeding [IEF 15929] afwezen en bekrachtigd in beroep. Product van Paper Dreams bestaat uit combinatie van algemeen gangbare aan bestaande verkeersborden ontleende elementen, de mogelijkheden tot afwijking waren beperkt. Bij een wezenlijk andere kleurstelling of vorm zou de associatie met die borden verloren gaan. Zodanige aanpassing kan niet worden gevergd, omdat dat de facto tot monopolisering zou leiden.

 

IEF 16994

Vordering slaafse nabootsing afgewezen nu Holland Ticket Services geen spoedeisend belang heeft

Rechtbank Amsterdam 26 jul 2017, IEF 16994; ECLI:NL:RBAMS:2017:5240 ( Holland Ticket Services tegen Hello Amsterdam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-slaafse-nabootsing-afgewezen-nu-holland-ticket-services-geen-spoedeisend-belang-heeft

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 juli 2017, IEF 16994; ECLI:NL:RBAMS:2017:5240 (Holland Ticket Services tegen Hello Amsterdam) Slaafse nabootsing. HA geeft de 'Hello Amsterdam'-gids uit die zich richt op toeristen die Amsterdam bezoeken. HTS wil een soortgelijke gids gaan uitgeven onder de naam 'Amsterdam Welcome', gericht op bezoekers van de RAI en heeft hiervoor de aan HA gelieerde onderneming Amsterdam Media gevraagd. HA constateerde dat HTS tegen de afspraken in, haar gids ook buiten de RAI had verspreid. HA heeft daarop de voorkant van de nieuwe gids in dezelfde stijl laten maken als Amsterdam Welcome. HTS stelt dan ook dat de voorkant van de gids van HA een slaafse nabootsing is en dat door de gelijkenis verwarring ontstaat bij adverteerders. Partijen hebben onderhandeld maar hebben geen overeenstemming weten te bereiken over een tweede editie van Amsterdam Welcome. Nu het niet aannemelijk is dat deze er gaat komen, heeft HTS geen spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen. Dit leidt in een kort geding reeds tot afwijzing van alle vorderingen.