Slaafse nabootsing

IEF 16835

Hof: Atypische elementen van het uiterlijk van het kabouterpaar Plop en Kwebbel, en verwarringwekkende nabootsing van Piet Piraat

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 16835; (Vrolijke Kabouters/Pret Piraat tegen Studio 100), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-atypische-elementen-van-het-uiterlijk-van-het-kabouterpaar-plop-en-kwebbel-en-verwarringwekkende

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 16835 (Vrolijke Kabouters/Pret Piraat tegen Studio 100) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Studio 100 exploiteert onder meer de characters Kabouter Plop en Piet Piraat en vrienden. De rechtbank oordeelde dat deze personages auteursrechtelijke bescherming genieten en daarop inbreuk wordt gemaakt en dat het merk PRET PIRAAT te kwader trouw is gedeponeerd en een merkinbreuk oplevert [IEF 13912]. Het koppel Kabouter Plop en Kwebbel zijn afwijkend van indertijd gebruikelijke verschijningsvormen van dergelijke kabouterfiguren. Het vonnis wordt bekrachtigd, behalve de auteursrechtinbreuk ten aanzien van de characters Piet Piraat en zijn vrienden te staken; in plaats daarvan wordt een verbod op verwarringwekkende nabootsing afgegeven. Er rust op de verschijningsvorm van de personages geen auteursrecht. Het staat X vrij een piraat te exploiteren met een verschijningsvorm gelijkend op die van Piet Piraat, mits daarbij niet onnodig werd aangeleund tegen en verwarring werd gesticht met het personage van Studio 100.

IEF 16811

Wist voormalige contractspartij buitenkeukenproducent van geheimhouding met derde?

Rechtbank Amsterdam 2 feb 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wist-voormalige-contractspartij-buitenkeukenproducent-van-geheimhouding-met-derde
shm boretti

Rechtbank Amsterdam 2 februari 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti) Auteursrecht product en handleiding. Geen slaafse nabootsing. Geheime bedrijfsinformatie van haar voormalige contractspartij. Profiteren van toerekenbaar tekortschieten van geheimhouding derde tegenover diezelfde contractspartij. Sure Heat produceert en verkoopt barbecue- en grillapparatuur. Boretti brengt diverse gelijke producten op de markt. Sure Heat laat voor Boretti enkele serie buitenkeukens tot 2012 vervaardigen in China. Met de Chinese partij CHant heeft ze een geheimhoudingsovereenkomst. Op een beurs in 2014 worden sterkgelijkende Boretti-buitenkeukens ontdekt. Boretti betwist dat zij op de hoogte was van het bestaan en de inhoud van de tussen Sure Heat en Chant gesloten geheimhoudingsovereenkomst. SHM biedt bewijs aan en wordt toegelaten deze te leveren. De zaak wordt verwezen naar de rol. Omdat SHM geen eigen producten onder haar eigen naam op de markt brengt, is er geen sprake van slaafse nabootsing. SHM slaagt niet in het van haar gevraagde bewijs te leveren van de gestelde inbreuk op de auteursrecht op de buitenkeukens. De oorspronkelijke handleidingen zijn door Boretti openbaargemaakt, zonder naamsvermelding. Er zijn geen afspraken die derogeren aan artikel 8 Aw.

IEF 16779

Bewijsbeslag elektronische data volgt uit postcontractueel geheimhoudingsbeding over gegoten composieten dorpels

Rechtbank Gelderland 10 apr 2017, IEF 16779; ECLI:NL:RBGEL:2017:2358 (Holonite tegen Composietsteen en Ekosiet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsbeslag-elektronische-data-volgt-uit-postcontractueel-geheimhoudingsbeding-over-gegoten-composi
Holonite Composietsteen

Vzr. Rechtbank Gelderland 10 april 2017, IEF 16779; IT 2275; ECLI:NL:RBGEL:2017:2358 (Holonite tegen Composietsteen en Ekosiet) 843a Rv. Holonite is producent en distributeur van o.a. dorpels, vensterbanken en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen en bedient de Nederlandse, Belgische en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen. Composietsteen is een bouwmaterialengroothandel en specialist op het gebied van (gegoten) composietsteen. Partijen hadden een intentieovereenkomst met een postcontractuele geheimhoudingsclausule. Er wordt bewijsbeslag op elektronische data gevorderd. Dit kort geding kan worden aangemerkt als hoofdzaak ex 700 lid 3 Rv. De 'rechtsbetrekking' onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Er is wel een rechtsbetrekking uit hoofde van de inmiddels beëindigde intentieovereenkomst met geheimhoudingsverplichting. De zoektermen worden nader gespecificeerd om te voldoen aan de eis van 'bepaalde bescheiden'. De voorzieningenrechter geeft procedureregels voor de inzage.

IEF 16763

IKEA Krusning is niet bewust slaafs ontleend aan de Proplamp

Rechtbank Amsterdam 12 apr 2017, IEF 16763; ECLI:NL:RBAMS:2017:2513 (Proplamp tegen IKEA Krusning), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ikea-krusning-is-niet-bewust-slaafs-ontleend-aan-de-proplamp
Proplamp IKEA Krusning

Rechtbank Amsterdam 12 april 2017, IEF 16763; ECLI:NL:RBAMS:2017:2513 (Proplamp tegen IKEA Krusning) Slaafse nabootsingsleer ziet alleen op bewuste ontlening. Het leerstuk van de slaafse nabootsing is ontwikkeld aan de hand van gevallen waarin een eerder product doelbewust is gekopieerd. Rechthebbenden staat inmiddels een keur aan intellectuele eigendomsrechten en hieraan verbonden handhavingsmaatregelen ter beschikking. Hieruit volgt dat de rechter de norm wat onbetamelijk is inzake slaafse nabootsing, terughoudend dient in te vullen. Toegegeven dat de Krusning gelijkenissen vertoond met de Proplamp. Niet is gebleken dat voor 2014 al sprake is van zo een grote bekendheid van de Proplamp dat het aannemelijk is dat een Deense of Zweedse ontwerpster daar kennis van heeft genomen.

IEF 16746

Handy Heater heeft eigen plaats door combinatie van gebogen voorzijde en ronde vormen

Rechtbank Den Haag 26 apr 2017, IEF 16746; ECLI:NL:RBDHA:2017:4379 (Ontel, Tommy Teleshopping, JML tegen tvWinkel en TekTVShop en Tel Sell), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handy-heater-heeft-eigen-plaats-door-combinatie-van-gebogen-voorzijde-en-ronde-vormen
Handy Heater

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 april 2017, IEF 16747; ECLI:NL:RBDHA:2017:4379 (Ontel, Tommy Teleshopping, JML tegen tvWinkel en TekTVShop en Tel Sell) Slaafse nabootsing. Auteursrecht. OnTel ontwikkelt en distribueert een keramische plug-in heater onder de naam Handy Heater en is houdster van Gemeenschapsmodel 003611672-0001. TEK en Tel Sell verkopen via tv en internet ook een Handy Heater. Tel Sell heeft weliswaar via een tussenpersoon 121 originele OnTel Handy Heaters ingekocht, maar tussen de proefaankopen waren ook counterfeit producten geleverd. Er is sprake van slaafse nabootsing: De combinatie van de ronde vormen en de gebogen voorzijde is er voldoende afstand tot het vormgevingserfgoed genomen. Nu TEK en Tel Sell zich schuldig hebben gemaakt aan het slaafs nabootsen van de OnTel Handy Heater en inbreuk hebben gemaakt op het aan OnTel toekomende auteursrecht ten aanzien van de productfoto’s en stills, zijn de gevorderde verboden toewijsbaar. Uit de intrekking van de modelrechtelijke grondslag kan niet zonder meer worden afgeleid dat OnTel de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent.

IEF 16730

Rectificeren van brief aan Thuiswinkelorganisatie over kopiëren Peuterbed

Rechtbank Oost-Brabant 13 apr 2017, IEF 16730; ECLI:NL:RBOBR:2017:2167 (Petite Amélie tegen Laagsteprijsgarantie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificeren-van-brief-aan-thuiswinkelorganisatie-over-kopi-ren-peuterbed

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 13 april 2017, IEF 16730; ECLI:NL:RBOBR:2017:2167 (Petite Amélie tegen Laagsteprijsgarantie) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gebruik foto's. Rectificatie. Petite Amélie is producent en detail/groothandel via internet van peuterbedje LEON in het grijs en VIVIEN in het wit. Laagsteprijsgarantie heeft in haar webwinkel MILÈNE in wit en grijs aangeboden onder gebruik van de professionele foto's van Petite Amélie. Bij gebrek aan onderbouwing komt Petite Amélie geen auteursrecht toe op basis van artikel 4 en 7. Voor een beroep op de slaafse nabootsing wordt niet 'een eigen plaats in de markt' aangetoond. Hoewel Petite Amélie terecht verontwaardigd is over het gebruik van haar foto's, kan schadevergoeding niet worden toegewezen, bij gebrek aan onderbouwing. In reconventie veroordeelt de voorzieningenrechter Petite Amélie om een schriftelijke rectificatie aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarin zij, in vervolg op haar eerdere brief mededeelt dat Laagsteprijsgarantie geen inbreuk maakt op IE-recht.

IEF 16534

Geen inbreuk op marketing- en productformat POO POURRI

Rechtbank Den Haag 20 jan 2017, IEF 16534; ECLI:NL:RBDHA:2017:454 (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-marketing-en-productformat-poo-pourri

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 januari 2017, IEF 16534; ECLI:NL:RBDHA:2017:454 (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser) Eiseres heeft eerder met succes inzage gevorderd [IEF 16210], daartegen loopt hoger beroep. Scentsible stelt dat er sprake is van merkinbreuk en op de auteursrechten die rusten op het 'marketing- en productformat' van POO POURRI en de video's (‘Girls Don’t Poop’ en V.I.Poo-), niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten en onrechtmatig kopiëren van marketingstrategie. De vorderingen worden afgewezen. Het format, zo stelt Scentsible, is uniek en behelst een volledig nieuwe manier om toiletartikelen aan de man de brengen: een combinatie van taboedoorbrekende en directe taal, humor en frivole productvormgeving met expliciete verwijzingen naar toiletgebruik. Het format is echter te abstract omdat de meeste elementen daarvan in de kern neerkomen op het claimen van een bepaalde stijl en de elementen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Voor de bescherming van een stijl, geldt dat de Auteurswet geen exclusief recht geeft aan een kenmerkende stijl. Ook het volgen van een stijl is geen nabootsing ex artikel 13 Aw. Een veelheid van grondslagen voor de vordering wordt afgewezen.

IEF 16470

Trebs mag bewijs leveren dat na einde overeenkomst partijen elkaars pizzaoven zouden dulden

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 dec 2016, IEF 16470; ECLI:NL:GHARL:2016:10382 (Trebs tegen Food & Fun), http://www.ie-forum.nl/artikelen/trebs-mag-bewijs-leveren-dat-na-einde-overeenkomst-partijen-elkaars-pizzaoven-zouden-dulden

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, IEF 16470; ECLI:NL:GHARL:2016:10382 (Trebs tegen Food & Fun) Tussenarrest. Bewijs. Slaafse nabootsing. Reclamerecht. OHP. Beide partijen brengen een pizzaoven op de markt. Food & Fun heeft een ex parte verbod op basis van haar auteursrecht. Trebs vordert verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld ex 6:194a BW door het doen van mededelingen over de illegaliteit van de in China, voor Food & Fun, vervaardigde pizzarette die Trebs verkoopt. Het hof staat Trebs toe om bewijs te leveren dat het de bedoeling van beide partijen was dat zij na ommekomst van de overeenkomst elkaars pizzaoven op de markt zouden dulden. Zo biedt Trebs aan degenen die bij het opstellen van de regeling betrokken waren (de directeur en toenmalige advocaat, mr. Mazèl) dit te laten verklaren.

Gelet op het 'Umfeld', neemt de Pizzarette een eigen plek op de markt in. Er is een verwarringsgevaar en Food &Fun kan zich tegen verhandeling van de aangepaste PizzaGusto in een 4- ,6- en 8-persoonsuitvoering verzetten. Dat kan echter niet grensoverschrijdend (5.38-5.41). Food & Fun kan zich niet rechtstreeks op de Wet OHP beroepen (5.44). Onder een mededeling kan niet het goed zelf of de slaafse nabootsing of de foto daarvan worden verstaan (5.45).