Slaafse nabootsing

IEF 16730

Rectificeren van brief aan Thuiswinkelorganisatie over kopiëren Peuterbed

Rechtbank Oost-Brabant 13 apr 2017, IEF 16730; ECLI:NL:RBOBR:2017:2167 (Petite Amélie tegen Laagsteprijsgarantie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificeren-van-brief-aan-thuiswinkelorganisatie-over-kopi-ren-peuterbed

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 13 april 2017, IEF 16730; ECLI:NL:RBOBR:2017:2167 (Petite Amélie tegen Laagsteprijsgarantie) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gebruik foto's. Rectificatie. Petite Amélie is producent en detail/groothandel via internet van peuterbedje LEON in het grijs en VIVIEN in het wit. Laagsteprijsgarantie heeft in haar webwinkel MILÈNE in wit en grijs aangeboden onder gebruik van de professionele foto's van Petite Amélie. Bij gebrek aan onderbouwing komt Petite Amélie geen auteursrecht toe op basis van artikel 4 en 7. Voor een beroep op de slaafse nabootsing wordt niet 'een eigen plaats in de markt' aangetoond. Hoewel Petite Amélie terecht verontwaardigd is over het gebruik van haar foto's, kan schadevergoeding niet worden toegewezen, bij gebrek aan onderbouwing. In reconventie veroordeelt de voorzieningenrechter Petite Amélie om een schriftelijke rectificatie aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarin zij, in vervolg op haar eerdere brief mededeelt dat Laagsteprijsgarantie geen inbreuk maakt op IE-recht.

IEF 16534

Geen inbreuk op marketing- en productformat POO POURRI

Rechtbank Den Haag 20 jan 2017, IEF 16534; ECLI:NL:RBDHA:2017:454 (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-marketing-en-productformat-poo-pourri

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 januari 2017, IEF 16534; ECLI:NL:RBDHA:2017:454 (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser) Eiseres heeft eerder met succes inzage gevorderd [IEF 16210], daartegen loopt hoger beroep. Scentsible stelt dat er sprake is van merkinbreuk en op de auteursrechten die rusten op het 'marketing- en productformat' van POO POURRI en de video's (‘Girls Don’t Poop’ en V.I.Poo-), niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten en onrechtmatig kopiëren van marketingstrategie. De vorderingen worden afgewezen. Het format, zo stelt Scentsible, is uniek en behelst een volledig nieuwe manier om toiletartikelen aan de man de brengen: een combinatie van taboedoorbrekende en directe taal, humor en frivole productvormgeving met expliciete verwijzingen naar toiletgebruik. Het format is echter te abstract omdat de meeste elementen daarvan in de kern neerkomen op het claimen van een bepaalde stijl en de elementen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Voor de bescherming van een stijl, geldt dat de Auteurswet geen exclusief recht geeft aan een kenmerkende stijl. Ook het volgen van een stijl is geen nabootsing ex artikel 13 Aw. Een veelheid van grondslagen voor de vordering wordt afgewezen.

IEF 16470

Trebs mag bewijs leveren dat na einde overeenkomst partijen elkaars pizzaoven zouden dulden

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 dec 2016, IEF 16470; ECLI:NL:GHARL:2016:10382 (Trebs tegen Food & Fun), http://www.ie-forum.nl/artikelen/trebs-mag-bewijs-leveren-dat-na-einde-overeenkomst-partijen-elkaars-pizzaoven-zouden-dulden

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, IEF 16470 (Trebs tegen Food & Fun) Tussenarrest. Bewijs. Slaafse nabootsing. Reclamerecht. OHP. Beide partijen brengen een pizzaoven op de markt. Food & Fun heeft een ex parte verbod op basis van haar auteursrecht. Trebs vordert verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld ex 6:194a BW door het doen van mededelingen over de illegaliteit van de in China, voor Food & Fun, vervaardigde pizzarette die Trebs verkoopt. Het hof staat Trebs toe om bewijs te leveren dat het de bedoeling van beide partijen was dat zij na ommekomst van de overeenkomst elkaars pizzaoven op de markt zouden dulden. Zo biedt Trebs aan degenen die bij het opstellen van de regeling betrokken waren (de directeur en toenmalige advocaat, mr. Mazèl) dit te laten verklaren.

Gelet op het 'Umfeld', neemt de Pizzarette een eigen plek op de markt in. Er is een verwarringsgevaar en Food &Fun kan zich tegen verhandeling van de aangepaste PizzaGusto in een 4- ,6- en 8-persoonsuitvoering verzetten. Dat kan echter niet grensoverschrijdend (5.38-5.41). Food & Fun kan zich niet rechtstreeks op de Wet OHP beroepen (5.44). Onder een mededeling kan niet het goed zelf of de slaafse nabootsing of de foto daarvan worden verstaan (5.45).

IEF 16428

Geen slaafse nabootsing noch onrechtmatige advertorial huidverzorgingsproducten

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 nov 2016, IEF 16428; (PFB tegen CRT Emotions), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-noch-onrechtmatige-advertorial-huidverzorgingsproducten
pfb avoyd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 november 2016, IEF 16428 (PFB tegen CRT Emotions) Eind distributierelatie. Slaafse nabootsing. PFB ontwikkelt en verkoop huidverzorgingsproducten tegen huidirratie en ingegroeide haren. CRT is fabrikant en distributeur. Partijen hadden een  distributierelatie; CRT is niet langer geautoriseerde dealer en komt onder het merk Avoyd met een vergelijkbaar product. In een vakblad wordt Avoyd geïntroduceerd als "PFB Vanish wordt vervangen door Avoyd". Het artikel is aan te merken als een 'advertorial' en geldt als reclame ex 6:194a BW; omdat het blad bestemd is voor beslissingsbevoegde managers in de drogisterij-branche, wordt bekend verondersteld met de rol van CRT als distributeur van PFB-Vanish. Er is geen beroep gedaan op een auteurs- of merkrecht en de totaalindruk van beide verpakkingen levert geen verwarringsgevaar op in de zin van slaafse nabootsing. CRT heeft mededeling op haar website geplaatst over einde van de distributie en heeft geen opzettelijke verwarring gecreëerd. De rechtbank wijst de vorderingen af.

IEF 16364

Sonja Bakker heeft geen plagiaat gepleegd

Rechtbank Noord-Holland 9 nov 2016, IEF 16364; ECLI:NL:RBNHO:2016:8389 (Pols tegen Sonja Bakker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sonja-bakker-heeft-geen-plagiaat-gepleegd
Pols dieetboek

Rechtbank Noord-Holland 9 november 2016, IEF 16364; ECLI:NL:RBNHO:2016:8389 (Pols tegen Sonja Bakker) Auteursrecht. Plagiaat. Slaafse natbootsing. Pols heeft net als Sonja Bakker een dieetboek geschreven. Pols stelt meerdere maren dat er sprake is van plagiaat, gepleegd door Sonja Bakker, omdat de boeken te veel overeenkomen. Pols vordert een verklaring voor recht dat Sonja Bakker onrechtmatig heeft gehandeld door een inbreuk te maken op haar auteursrecht. Subsidiair vordert zij een verklaring voor recht dat Sonja Bakker onrechtmatig heeft gehandeld door delen van haar boek slaafs na te bootsen. Naar het oordeel van de rechtbank is er onvoldoende onderbouwd dat teksten uit het boek van Pols een op een zijn overgenomen in het boek van Sonja Bakker. Mogelijk bestaat er een bepaalde gelijkenis tussen bepaalde zinnen of zinsopbouw, maar volgens de rechtbank laat dit zich goed verklaren door de omstandigheid dat het hier in beide gevallen gaat om dieetboeken. De vorderingen op basis van de gestelde inbreuk op het auteursrecht worden dan ook afgewezen. Dit geldt ook voor de vordering op grond van slaafse nabootsing.

IEF 16214

Technische functie van e-bike beschermhoezen

Rechtbank Den Haag 31 aug 2016, IEF 16214; ECLI:NL:RBDHA:2016:10130 (Fahrer tegen Tranig To), http://www.ie-forum.nl/artikelen/technische-functie-van-e-bike-beschermhoezen
E-bike onderdelen (beschermhoes)

Rechtbank Den Haag 31 augustus 2016, IEF 16214; ECLI:NL:RBDHA:2016:10130 (Fahrer tegen Trading To) Auteursrecht. Modelrecht. Slaafse nabootsing. In deze kwestie is de eiser een in Duitsland woonachtige ondernemer die zich bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen en verhandelen van accessoires voor elektrische fietsen. Hij heeft een hoes ontwikkeld die om een onder de bagagedrager geplaatste accu wordt aangebracht. Trading, een distributeur van van de eiser, is een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van accessoires voor elektrische fietsen. Tot deze accessoires behoren o.a. beschermhoesjes. In de loop van 2015 is Trading een eigen lijn van beschermhoezen op de markt gaan brengen onder het merk Mellen. Alle door eiser als relevant voor de modelrechtelijke bescherming beschouwde uiterlijke kenmerken van de hoezen, met uitzondering van het label en de plaatsing daarvan, worden geacht uitsluitend door hun technische functie te zijn bepaald. Vorderingen op grond van modelrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing worden afgewezen.

IEF 16167

Modelrecht voor slipperzool uit samenstelconcept waarschijnlijk nietig

Rechtbank Midden-Nederland , IEF 16167; ECLI:NL:RBMNE:2016:4395 (Bandajanas tegen BV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/modelrecht-voor-slipperzool-uit-samenstelconcept-waarschijnlijk-nietig
bandajanas

Vzr. Rechtbank 29 juli 2016, IEF 16167; ECLI:NL:RBMNE:2016:4395 (eiser tegen BV)
Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eiser heeft een concept bedacht van teenslippers die je kunt samenstellen door een keuze te maken voor een kleur zool, het materiaal en de kleur van de aan de zool te bevestigen bandjes en accessoires. Hiervoor is een Benelux-model gedeponeerd. De door eiser overgelegde voorbeelden van marketing en reclame is er steeds sprake van het gehele concept/de gehele Bandajana-slipper (zool plus bandjes en eventuele accessoires). De oudere JOLI-slipper was eerder op de markt dan BANDAJANAS-modeldepot. Het is onvoldoende aannemelijk dat eiseres met succes een beroep kan doen op bescherming van haar slipperzool op grond van intellectuele eigendomsrechten of slaafse nabootsing.

IEF 16098

Uitleg vaststellingsovereenkomst over slaafse nabootsing stoelserie door partij bijgestaan door IE-advocaat

Hoge Raad 8 jul 2016, IEF 16098; ECLI:NL:HR:2016:1444 (Satelliet tegen Robos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitleg-vaststellingsovereenkomst-over-slaafse-nabootsing-stoelserie-door-partij-bijgestaan-door-ie-a
flash stoelenserie

HR 8 juli 2016, IEF 16098; ECLI:NL:HR:2016:1444 (Satelliet tegen Robos)
Contractenrecht. Vaststellingsovereenkomst n.a.v. geschil over slaafse nabootsing. Nakoming toezegging. De Hoge Raad doet de zaak af zonder nadere motivering ex 81 lid 1 RO. Uitleg, gerechtvaardigd vertrouwen, art. 3:35 BW; Onduidelijkheid met betrekking tot de reikwijdte van de toezegging komt in de gegeven omstandigheden, waarbij appellante zich heeft laten bijstaan door een deskundige, voor rekening van appellante. Beroep op aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid wordt afgewezen. Beroep op nawerking faalt eveneens nu appellante op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van slaafse nabootsing. Eerder ECLI:NL:GHARL:2015:214. Uit de conclusie AG: