Slaafse nabootsing

IEF 17058

Combinatie van algemeen gangbare aan verkeersborden ontleende elementen niet monopoliseren voor ludieke feestartikelen

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 aug 2017, IEF 17058; (Paper Dreams tegen So Low), http://www.ie-forum.nl/artikelen/combinatie-van-algemeen-gangbare-aan-verkeersborden-ontleende-elementen-niet-monopoliseren-voor-ludi

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 augustus 2017, IEF 17058 (Paper Dreams tegen So Low) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Paper Dreams importeert en exporteert cadeauartikelen, relatiegeschenken en wenskaarten. So Low heeft geschenk- en feestartikelen afgenomen van Paper Dreams en heeft nu soortgelijke huldeschilden, dobbelstenen, bierviltjes en desk signs in haar collectie. De vorderingen voor auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing worden in kortgeding [IEF 15929] afwezen en bekrachtigd in beroep. Product van Paper Dreams bestaat uit combinatie van algemeen gangbare aan bestaande verkeersborden ontleende elementen, de mogelijkheden tot afwijking waren beperkt. Bij een wezenlijk andere kleurstelling of vorm zou de associatie met die borden verloren gaan. Zodanige aanpassing kan niet worden gevergd, omdat dat de facto tot monopolisering zou leiden.

 

IEF 16994

Vordering slaafse nabootsing afgewezen nu Holland Ticket Services geen spoedeisend belang heeft

Rechtbank Amsterdam 26 jul 2017, IEF 16994; ECLI:NL:RBAMS:2017:5240 ( Holland Ticket Services tegen Hello Amsterdam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-slaafse-nabootsing-afgewezen-nu-holland-ticket-services-geen-spoedeisend-belang-heeft

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 juli 2017, IEF 16994; ECLI:NL:RBAMS:2017:5240 (Holland Ticket Services tegen Hello Amsterdam) Slaafse nabootsing. HA geeft de 'Hello Amsterdam'-gids uit die zich richt op toeristen die Amsterdam bezoeken. HTS wil een soortgelijke gids gaan uitgeven onder de naam 'Amsterdam Welcome', gericht op bezoekers van de RAI en heeft hiervoor de aan HA gelieerde onderneming Amsterdam Media gevraagd. HA constateerde dat HTS tegen de afspraken in, haar gids ook buiten de RAI had verspreid. HA heeft daarop de voorkant van de nieuwe gids in dezelfde stijl laten maken als Amsterdam Welcome. HTS stelt dan ook dat de voorkant van de gids van HA een slaafse nabootsing is en dat door de gelijkenis verwarring ontstaat bij adverteerders. Partijen hebben onderhandeld maar hebben geen overeenstemming weten te bereiken over een tweede editie van Amsterdam Welcome. Nu het niet aannemelijk is dat deze er gaat komen, heeft HTS geen spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen. Dit leidt in een kort geding reeds tot afwijzing van alle vorderingen.

IEF 16982

Structuurmatten Compañero geen 'eigen gezicht' waardoor geen sprake is van slaafse nabootsing

Rechtbank Gelderland 19 jul 2017, IEF 16982; (Compañero tegen DG Rubber), http://www.ie-forum.nl/artikelen/structuurmatten-compa-ero-geen-eigen-gezicht-waardoor-geen-sprake-is-van-slaafse-nabootsing

Rechtbank Gelderland 19 juli 2017, IEF 16982 (Compañero tegen DG Rubber) Slaafse nabootsing. DG Rubber levert structuurmatten met antislipprofiel voor beton. Het profiel van de mat heeft de vorm van kleine piramides. X verlaat DG Rubber en start zijn eigen onderneming, Compañero. Deze brengt structuurmatten op de markt met wafelvormen en vierkantjes. Compañero komt erachter dat DG Rubber vervolgens ook structuurmatten op de markt heeft gebracht met wafelvormig en vierkant profiel. De voorzieningenrechter heeft bevolen de slaafse nabootsing van deze twee matten te staken. Vervolgens heeft DG Rubber dezelfde matten verkocht maar in het zwart i.p.v. donkergroen. Dit was volgens de voorzieningenrechter niet in strijd met het bevel. Compañero vordert dat DG Rubber wordt bevolen de slaafse/stelselmatige nabootsing te staken. De rechtbank oordeelt dat de matten van Compañero geen eigen gezicht hebben waardoor de gestelde nabootsing door DG Rubber niet onrechtmatig is.

IEF 16835

Hof: Atypische elementen van het uiterlijk van het kabouterpaar Plop en Kwebbel, en verwarringwekkende nabootsing van Piet Piraat

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 16835; ECLI:NL:GHAMS:2017:2036 (Vrolijke Kabouters/Pret Piraat tegen Studio 100), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-atypische-elementen-van-het-uiterlijk-van-het-kabouterpaar-plop-en-kwebbel-en-verwarringwekkende

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 16835 (Vrolijke Kabouters/Pret Piraat tegen Studio 100) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Studio 100 exploiteert onder meer de characters Kabouter Plop en Piet Piraat en vrienden. De rechtbank oordeelde dat deze personages auteursrechtelijke bescherming genieten en daarop inbreuk wordt gemaakt en dat het merk PRET PIRAAT te kwader trouw is gedeponeerd en een merkinbreuk oplevert [IEF 13912]. Het koppel Kabouter Plop en Kwebbel zijn afwijkend van indertijd gebruikelijke verschijningsvormen van dergelijke kabouterfiguren. Het vonnis wordt bekrachtigd, behalve de auteursrechtinbreuk ten aanzien van de characters Piet Piraat en zijn vrienden te staken; in plaats daarvan wordt een verbod op verwarringwekkende nabootsing afgegeven. Er rust op de verschijningsvorm van de personages geen auteursrecht. Het staat X vrij een piraat te exploiteren met een verschijningsvorm gelijkend op die van Piet Piraat, mits daarbij niet onnodig werd aangeleund tegen en verwarring werd gesticht met het personage van Studio 100.

IEF 16811

Wist voormalige contractspartij buitenkeukenproducent van geheimhouding met derde?

Rechtbank Amsterdam 2 feb 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wist-voormalige-contractspartij-buitenkeukenproducent-van-geheimhouding-met-derde
shm boretti

Rechtbank Amsterdam 2 februari 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti) Auteursrecht product en handleiding. Geen slaafse nabootsing. Geheime bedrijfsinformatie van haar voormalige contractspartij. Profiteren van toerekenbaar tekortschieten van geheimhouding derde tegenover diezelfde contractspartij. Sure Heat produceert en verkoopt barbecue- en grillapparatuur. Boretti brengt diverse gelijke producten op de markt. Sure Heat laat voor Boretti enkele serie buitenkeukens tot 2012 vervaardigen in China. Met de Chinese partij CHant heeft ze een geheimhoudingsovereenkomst. Op een beurs in 2014 worden sterkgelijkende Boretti-buitenkeukens ontdekt. Boretti betwist dat zij op de hoogte was van het bestaan en de inhoud van de tussen Sure Heat en Chant gesloten geheimhoudingsovereenkomst. SHM biedt bewijs aan en wordt toegelaten deze te leveren. De zaak wordt verwezen naar de rol. Omdat SHM geen eigen producten onder haar eigen naam op de markt brengt, is er geen sprake van slaafse nabootsing. SHM slaagt niet in het van haar gevraagde bewijs te leveren van de gestelde inbreuk op de auteursrecht op de buitenkeukens. De oorspronkelijke handleidingen zijn door Boretti openbaargemaakt, zonder naamsvermelding. Er zijn geen afspraken die derogeren aan artikel 8 Aw.

IEF 16779

Bewijsbeslag elektronische data volgt uit postcontractueel geheimhoudingsbeding over gegoten composieten dorpels

Rechtbank Gelderland 10 apr 2017, IEF 16779; ECLI:NL:RBGEL:2017:2358 (Holonite tegen Composietsteen en Ekosiet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsbeslag-elektronische-data-volgt-uit-postcontractueel-geheimhoudingsbeding-over-gegoten-composi
Holonite Composietsteen

Vzr. Rechtbank Gelderland 10 april 2017, IEF 16779; IT 2275; ECLI:NL:RBGEL:2017:2358 (Holonite tegen Composietsteen en Ekosiet) 843a Rv. Holonite is producent en distributeur van o.a. dorpels, vensterbanken en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen en bedient de Nederlandse, Belgische en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen. Composietsteen is een bouwmaterialengroothandel en specialist op het gebied van (gegoten) composietsteen. Partijen hadden een intentieovereenkomst met een postcontractuele geheimhoudingsclausule. Er wordt bewijsbeslag op elektronische data gevorderd. Dit kort geding kan worden aangemerkt als hoofdzaak ex 700 lid 3 Rv. De 'rechtsbetrekking' onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Er is wel een rechtsbetrekking uit hoofde van de inmiddels beëindigde intentieovereenkomst met geheimhoudingsverplichting. De zoektermen worden nader gespecificeerd om te voldoen aan de eis van 'bepaalde bescheiden'. De voorzieningenrechter geeft procedureregels voor de inzage.

IEF 16763

IKEA Krusning is niet bewust slaafs ontleend aan de Proplamp

Rechtbank Amsterdam 12 apr 2017, IEF 16763; ECLI:NL:RBAMS:2017:2513 (Proplamp tegen IKEA Krusning), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ikea-krusning-is-niet-bewust-slaafs-ontleend-aan-de-proplamp
Proplamp IKEA Krusning

Rechtbank Amsterdam 12 april 2017, IEF 16763; ECLI:NL:RBAMS:2017:2513 (Proplamp tegen IKEA Krusning) Slaafse nabootsingsleer ziet alleen op bewuste ontlening. Het leerstuk van de slaafse nabootsing is ontwikkeld aan de hand van gevallen waarin een eerder product doelbewust is gekopieerd. Rechthebbenden staat inmiddels een keur aan intellectuele eigendomsrechten en hieraan verbonden handhavingsmaatregelen ter beschikking. Hieruit volgt dat de rechter de norm wat onbetamelijk is inzake slaafse nabootsing, terughoudend dient in te vullen. Toegegeven dat de Krusning gelijkenissen vertoond met de Proplamp. Niet is gebleken dat voor 2014 al sprake is van zo een grote bekendheid van de Proplamp dat het aannemelijk is dat een Deense of Zweedse ontwerpster daar kennis van heeft genomen.

IEF 16746

Handy Heater heeft eigen plaats door combinatie van gebogen voorzijde en ronde vormen

Rechtbank Den Haag 26 apr 2017, IEF 16746; ECLI:NL:RBDHA:2017:4379 (Ontel, Tommy Teleshopping, JML tegen tvWinkel en TekTVShop en Tel Sell), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handy-heater-heeft-eigen-plaats-door-combinatie-van-gebogen-voorzijde-en-ronde-vormen
Handy Heater

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 april 2017, IEF 16747; ECLI:NL:RBDHA:2017:4379 (Ontel, Tommy Teleshopping, JML tegen tvWinkel en TekTVShop en Tel Sell) Slaafse nabootsing. Auteursrecht. OnTel ontwikkelt en distribueert een keramische plug-in heater onder de naam Handy Heater en is houdster van Gemeenschapsmodel 003611672-0001. TEK en Tel Sell verkopen via tv en internet ook een Handy Heater. Tel Sell heeft weliswaar via een tussenpersoon 121 originele OnTel Handy Heaters ingekocht, maar tussen de proefaankopen waren ook counterfeit producten geleverd. Er is sprake van slaafse nabootsing: De combinatie van de ronde vormen en de gebogen voorzijde is er voldoende afstand tot het vormgevingserfgoed genomen. Nu TEK en Tel Sell zich schuldig hebben gemaakt aan het slaafs nabootsen van de OnTel Handy Heater en inbreuk hebben gemaakt op het aan OnTel toekomende auteursrecht ten aanzien van de productfoto’s en stills, zijn de gevorderde verboden toewijsbaar. Uit de intrekking van de modelrechtelijke grondslag kan niet zonder meer worden afgeleid dat OnTel de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent.