IEF 502

Misbruik van recht

"The European Commission has fined Anglo-Swedish group AstraZeneca €60 million for misusing the patent system and the procedures for marketing pharmaceuticals to block or delay market entry for generic competitors to its ulcer drug Losec.

Competition Commissioner Neelie Kroes commented: “I fully support the need for innovative products to enjoy strong intellectual property protection so that companies can recoup their R & D expenditure and be rewarded for their innovative efforts. However, it is not for a dominant company but for the legislator to decide which period of protection is adequate." Lees meer

IEF 501

Roken en open vuur verboden

Het ANP bericht de voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat sigarenfabrikanten voorlopig hun reclamehouders op de toonbanken bij benzinestations mogen laten staan. Eerder had de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) boetes opgelegd, omdat de fabrikanten de tabakswet zouden hebben overtreden door op de toonbank sigaren in dispensers te presenteren.

IEF 500

Italiaans of toch een Spaanse citroenlikeur

Arrest GvEA, 15 juni 2005, Shaker / OHIM - Limiñana y Botella (Limoncello) Shaker di L. Laudato & C.

Sas heeft op 20 oktober 1999 een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend. Het betreft een beeldmerk voorzien van de woorden "Limoncello della Costiera Amalfitana" en "Shaker" en een met citroenen versierde rond bord. Op verzoek van het BHIM heeft Shaker haar aanvraag ingetrokken voor de alcoholvrije dranken. Deze is nu beperkt tot citroenlikeuren afkomstig uit de Costiera Amalfitana. Dit zou nl. de consument misleiden door hem te doen geloven dat de fles de "limoncello" genaamde likeur zou bevatten. Na publicatie van deze aanvraag heeft de Liminana y Botella SL oppositie hiertegen ingesteld op grond van haar ouder Spaanse woordmerk "LIMONCHELO" 

Zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep hebben de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd omdat de term "LIMONCELLO", visueel en fonetisch zou overeenstemmen met het oudere merk. Het GvEA maakt korte metten met het standpunt van kamer van beroep. Volgens het GvEA is het dominerende bestanddeel niet het woord "LIMONCELLO", maar juist het met citroenen versierde rond bord. Het Spaanse publiek zal niet in verwarring raken bij het zien van het Limoncello etiket op de fles van Shaker. Lees Arrest

IEF 499

Vandaag

Vandaag eist Stichting Brein eist in een kort geding tegen vijf internetproviders de gegevens van klanten die veel illegale muziekbestanden aanbieden op internet. Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm die optreedt namens de vijf gedaagde internetaanbieders is optimistisch over de afloop van de zaak. (Telegraaf)

Vandaag dient voor de rechtbank in Amsterdam een kort geding om de enige echte Top  40. "Het zijn naar eigen zeggen ‘een stel deuzige hobbyisten’, verslaafd aan hitlijstjes. Maar toen ze die hitlijstjes op internet gingen zetten, was de beer los. ‘Ze gaan met onze content aan de haal’, briest Gfk Mega Charts, eigenaar van die lijsten."  (BN-De Stem)

IEF 498

World Pack = merk

Uitspraak voorzieningenrechter 's-Gravenhage van 10 juni 2005, KG 05/434 (NMBS Holding/SNCB Holding c.s./TPG Post BV)  NMBS is houdster van het woordmerk WORLD PACK, ingeschreven in het Benelux-merkenregister onder nummer 576127. Zij gebruikt het woordmerk al vanaf 1994 onder meer op haar formulier voor pakketvervoer. TPG gebruikt sinds 2001 de aanduidingen 'Worldpack Basic" en Worldpack Special" voor vervoer van pakketten. TPG faalt in haar verweer dat het merk WORLD PACK geen onderscheidend vermogen zou hebben. TPG heeft betoogd dat het merk in de Engelse taal de waren en diensten zou beschrijven waarvoor het is gedeponeerd. NMBS heeft de voorzieningenrechter kunnen overtuigen dat het Engelse woord voor 'pakket' in de zin van 'postpakket' in de eerste plaats 'parcel' is.

Volgens de rechter wordt het woord 'PACK' niet opgevat als verwijzend naar (post)pakketten. Ook het verweer dat NMBS haar merk gedurende een onafgebroken periode van vijf jaren niet zou hebben gebruikt, gaat niet op. Vast is komen te staan dat het merk op het voornoemde formulier wordt gebruikt. Opvallend is dat op dit formulier (zie afbeelding vonnis) beeldelementen zijn toegevoegd aan het merk WORLD PACK. Kennelijk is dit beeldmerk niet geregistreerd. Misschien is NMBS er ooit wel eens opgewezen dat de woordcombinatie 'world pack' wel eens als beschrijvend zou kunnen worden opgevat. Lees vonnis

IEF 497

Spa niet in Form

Arrest GvEA 15-06-05, T-186,/04, SPA Monopole vs. OHIM/Spaform Ltd.

Na inzake SPAFINDERS (lees hier) de deksel op de neus te hebben gekregen, boekt frequent oppossant Spa Monopole nu wel een succesje. Zij het een nipte...

Het Engelse bedrijf Spaform Ltd. deponeert woordmerk SPAFORM voor o.m. (bubbel)baden (klasse 11), pompen (9) en drukmeters (7). Spa Monopole maakt bezwaar op grond van haar merken SPA THERMES (o.m. klasse 11) en SPA (klasse 32). Spa Monopole stelt dat SPA een bekend merk (dat was na SPAFINDERS immers al 'in the pocket') is en beroept zich met betrekking tot dit merk op art. 8 lid 5 van de Gemeenschapsmerkverordening.

Spa Monopole vergeet echter het inschrijvingsbewijs van SPA bij haar bezwaarschrift over te leggen, danwel het merk in haar bezwaarschrift af te beelden. Wél vermeldt Spa Monopole in haar bezwaarschrift registratienummer, -datum en lidstaat van inschrijving.

De oppositieafdeling van het OHM wijst de vordering gebaseerd op SPA THERMES wegens gebrek aan overeenstemming af, en oordeelt de vordering gebaseerd op SPA niet-ontvankelijk o.g.v. art. 18 lid 1 Uitvoeringsverordening ("uit bezwaarschrift moet blijken op grond van welk ouder merk of ouder recht oppositie wordt ingesteld"). Kamer van Beroep bevestigt beslissing.

Het GvEA redt Spa Monopole. Het oordeelt dat het merk SPA door Spa Monopole voldoende duidelijk is aangeduid om te kunnen identificeren op welk ouder merk oppositie wordt ingesteld. Art. 18 lid 1 verplicht niet dat het merk moet worden afgebeeld danwel dat een inschrijvingsbewijs moet worden overgelegd. Beslissing Kamer van Beroep vernietigd (voor wat betreft SPA).

IEForum kan niet anders dan instemmen met dit wijze anti-bureaucratische besluit van het GvEA

Lees hier het gehele arrest.

IEF 494

Gokje wagen? (2)

De verdeling van de eu.-domeinnamen wordt voorbereid, de loting om de door de SIDN vrijgegeven .nl-domeinnamen is inmiddels in volle gang (zie ook eerder bericht op IEForum). Het SIDN heeft inmiddels 2700 aanvragen voor de 44 te vergeven domeinnamen binnen gekregen. De domeinnaam e-mail.nl blijkt het populairst met 600 aanvragen.

Belangstellenden hoeven niet meer te reageren, de inschrijving is gisteren gesloten. Lees hier het gehele bericht.

IEF 492

Verdeel en Heers

Dit klinkt interessant. Altijd al willen weten hoe al die heffingen verdeeld worden en hoe het in godsnaam mogelijk is dat zo'n verdeling rechtvaardig gebeurt? Misschien verschaft het artikel 'Wantoestanden bij thuiskopieheffingen' in de nieuwe PC-Active nieuwe inzichten. 
 
"Minstens 40 procent van de heffing op beschrijfbare dvd's of cd's, die bedoeld is om artiesten en andere rechthebbenden schadeloos te stellen voor zogenaamde thuiskopieën, komt nooit bij de artiesten terecht. En over 35 procent van de schijfjes zou al helemaal geen heffing worden afgedragen, omdat deze via het grijze circuit worden verkocht."

"Uit tientallen gesprekken met juristen, producenten van beschrijfbare media, vertegenwoordigers van brancheverenigingen, ministeries, parlementariërs èn met de Stichting Thuiskopie komen geruchtmakende conclusies: niet alleen komt minstens 40 procent van het geïnde geld nooit bij de rechthebbende terecht, er wordt bovendien gebruik gemaakt van uit de lucht gegrepen marketinggegevens, de Stichting Thuiskopie grijpt naast minstens € 17,5 miljoen aan omzet uit grijze circuits en er worden verouderde verdeelsleutels gehanteerd waardoor ook het weinige overgebleven geld bij de verkeerde mensen terechtkomt.

Twijfelachtig. De door de overheid ingestelde overlegstructuren blijken ronduit twijfelachtig. PC-Active bekritiseert de voorgenomen heffingen op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf en signaleert het gebrek aan expertise bij de overheid en de door haar aangestelde beslissingnemers, waardoor Nederland op termijn buiten de boot dreigt te vallen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen in de elektronica."

IEF 491

vriezen of dooien

In principle, file-sharing software is a innovative and promising technology, however, many P2P users are making unauthorised copies not only of music, but increasingly also of video and software...It is difficult to establish a basis to prove a causal relationship between the 20% fall in overall revenues experienced by the music industry between 1999 and 2003, but digital piracy may be an important impediment to the success of legitimate online content markets. Trek hier zelf een conclusie uit het OESO report on the digital music industry (En nee, het logo is niet van Nauta).

IEF 490

71t Mediawet

Het Commissariaat voor de Media heeft vandaag bepaald dat het Talpa niet kan dwingen een sublicentie te geven aan de NOS voor het uitzenden van beknopte beelden van voetbalwedstrijden van de Eredivisie. De NOS had om een uitspraak van het Commissariaat gevraagd op basis van het voorkeursrecht in de Mediawet.

Volgens commissaris Inge Brakman is het artikel (71t Mediawet) waarop de NOS zich beroept, oorspronkelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat belangrijke evenementen, waaronder voetbalwedstrijden, niet achter de decoder verdwijnen en te ontvangen zijn door nagenoeg het hele Nederlandse publiek: “Daar wordt nu door de uitzendingen van Talpa en RTL4 aan voldaan. Lees meer.

IEF 489

Harde Euro's

Wat de IE-invalshoek is, is onbetaald niet duidelijk, maar het zal ongetwijfeld iets met auteursrecht of merkenrecht te maken hebben: Uitgeverij L.J. Veen eist 400.000 euro als de makers van het voetbaltijdschrift Hard Gras overstappen naar Nieuw Amsterdam, de nieuwe uitgeverij van Derk Sauer. Het Parool (1 euro)

IEF 488

Wat een fijne site

Nog een Engelstalig bericht, maar het is vandaag niet anders: "The Internet Law Library features extensive summaries of over 340 court decisions shaping the law of the web; providing facts, analysis and pertinent quotes from cases of interest to those who do business on the Internet and in New Media. These court decisions address a broad array of topics, including copyright and trademark infringement, dilution and other intellectual property issues, jurisdiction, linking, framing, keying, meta tags, pop-up ads, consumer complaint or gripe sites, tax, clip-art, online defamation, domain name disputes, e-mail, privacy, subpoenas, MP3s, encryption, gambling, click-wrap agreements, shrink wrap licenses, and spam, among others." Klik hier.

IEF 487

Deze maan wordt u aangeboden door...

Als er toch al de hele tijd kamervragen worden gesteld over reclame en reclamecodes, waarom dan niet eens over reclame vanuit de ruimte? Serieus, iIn Amerika is het al verboden, maar onze parlementariërs weten waarschijnlijk nog niet eens waartoe de ESA in Noordwijk in staat is, wanneer de subsidiekranen worden dichtgedraaid.

"The Federal Aviation Administration proposed to amend its regulations to ensure that it can enforce a law that prohibits "obtrusive" advertising in zero gravity. Objects placed in orbit, if large enough, could be seen by people around the world for long periods of time."

"Large advertisements could destroy the darkness of the night sky," regulators said. For instance, outsized billboards deployed by a space company into low Earth orbit could appear as large as the moon and be seen without a telescope, the FAA said. Big and bright advertisements might hinder astronomers. Currently, the FAA lacks the authority to enforce the existing law." (ABCnews)

IEF 486

Verborgen zeden

Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven dat naar zijn oordeel, en ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Beneluxlanden. Iedere IEer kent de voorbeelden die horen bij deze categorie, maar is waarschijnlijk nog onbekend met het laatste tijdverdrijf van logo-ontwerpers:

“The game that designers across the nation are playing is; can they design a logo and get it approved without the client realising it's a big spurting penis? We asked our readers to send in the best cock logos from around the world for our team of experts to evaluate” Bekijk logo’s hier.

IEF 485

Harmonisatie in het Midden-Oosten

Ieder conflict heeft tegenwoordig ook een IE-paragraafje, dat blijkt maar weer: The Palestinian Ministry of National Economy is currently in the process of setting up a mechanism to unify the registers of trademarks and other registers of industrial property rights (IPRs) in the West Bank and Gaza.  This mechanism will be applied as follows:

• The Jordanian laws concerning industrial property, which are now applied in the West Bank (the 1952 Trademark Law No. 33 and the 1953 Patents and Industrial Designs Law No. 22) are to be extended to Gaza.
• The decision of extending the Jordanian laws to Gaza is expected to be made during one of the upcoming Council of Ministers’ sessions, which is expected to take place within two weeks.
• The two trademark registers (West Bank and Gaza’s) will be merged into one, and it will administratively and organizationally be affiliate with the ministry.
• The official fees will be unified; the same official fees imposed in the West Bank will be applied to Gaza Strip.
• The registration of trademarks, patents, and industrial designs will take place at the Ministry’s headquarters in Ramallah, noting that the registration in Gaza will continue for a while. (Bron: Agip)

IEF 484

Meldpunt Computercriminaliteit

Afgelopen vrijdag is in de minsterraad, naar aanleiding van de instemming met de voortgangsrapportage terrorismebestrijding van minister Donner van Justitie en minister Remkes van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, besloten tot instelling van een meldpunt Computercriminaliteit. Volgens de voortgangsrapportage terrorismebestrijding "is de terrorismedreiging op onderdelen veranderd maar is deze nog steeds 'substantieel'. Hoewel er de afgelopen maanden geen sprake is geweest van een terroristisch incident tegen Nederland moet hiermee nog steeds rekening worden gehouden."

Hoewel radicale en terroristische uitingen prioriteit krijgen, zal het meldpunt ook aandacht besteden aan andere vormen van ICT criminaliteit (met uitzondering van kinderporno want daarvoor is het Meldpunt Kinderporno opgericht). In het meldpunt zijn de betrokken partijen vertegenwoordigd die zorgen voor verdere afhandeling. Het meldpunt voert ook zelf onderzoek op het internet uit.

IEF 482

Zwembad

IP Watch bericht dat The Swiss newspaper Le Temps on Thursday reported on the involvement of the WIPO building director in the construction of a personal swimming pool for Director General Kamil Idris According to sources cited in the story, the swimming pool was purchased in France in 2003 and paid for in cash by the building director, who worked frequently on the project site in his personal capacity sometimes during office hours.

In recent months, the organisation has been called upon to address a series of questions about the organisation’s financial and management practices that have come under scrutiny along with the United Nations at large. In addition, complaints have arisen about the way meetings of WIPO’s members are conducted and policies are developed. A WIPO official noted to IP-Watch Tuesday that “neither WIPO, nor any WIPO official, is under investigation.” Lees uitgebreid artikel hier.