Mediarecht

IEF 19613

Ernstige ongegronde beschuldigingen in publicatie

Hof Den Haag 1 dec 2020, IEF 19613; ECLI:NL:GHDHA:2020:2246 (Sabah Duitsland tegen Gemeenteraad c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ernstige-ongegronde-beschuldigingen-in-publicatie

Hof Den Haag 1 december 2020, IEF 19613; ECLI:NL:GHDHA:2020:2246 (Sabah Duitsland tegen Gemeenteraad c.s.) Onrechtmatige perspublicaties. Sabah geeft een krant uit die veel gelezen wordt door Turkse Nederlanders. In meerdere artikelen wordt het Rotterdamse oud-gemeenteraadslid Yazir in verband gebracht met de beweging van Fetullah Gülen en de als racistisch gekenschetste PVV. Door het publiceren van beschuldigingen over verraad, betrokkenheid bij terrorisme en het verraden van Turken aan de Nederlandse overheid heeft Sabah onrechtmatig gehandeld ten opzichte van Yazir en de gemeente Rotterdam. De publicaties zijn onder meer onrechtmatig omdat daarin ernstige ongegronde beschuldigingen worden geuit, die ook ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de betrokkene. Het wordt Sabah verboden de onrechtmatige uitingen te herhalen zonder onderbouwing. Er moet een rectificatie worden geplaatst.

IEF 19608

VoetbalTV hoeft boete AP niet te betalen

Rechtbank Midden-Nederland 23 nov 2020, IEF 19608; ECLI:NL:RBMNE:2020:5111 (VoetbalTV tegen Autoriteit Persoonsgegevens), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voetbaltv-hoeft-boete-ap-niet-te-betalen

Rechtbank Midden-Nederland 23 november 2020, IEF 19608, IT 3337; ECLI:NL:RBMNE:2020:5111 (VoetbalTV tegen Autoriteit Persoonsgegevens) Privacyrecht. VoetbalTV is een (inmiddels failliet) internetplatform waarop amateurvoetbalwedstrijden worden uitgezonden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat VoetbalTV voor het maken van opnames en het uitzenden van voetbalwedstrijden geen geldige grondslag heeft en zij verwerkt daarmee dus onrechtmatig persoonsgegevens. Volgens de AP maakt VoetbalTV door de opnames inbreuk op de privacy van een groot aantal betrokkenen, onder wie veel minderjarige voetballers en rechtvaardigt dit een boete van € 575.000,-.

IEF 19563

Perspublicaties over vastgoedondernemer niet onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 28 okt 2020, IEF 19563; ECLI:NL:RBNNE:2020:3814 (Eiser tegen NDC Mediagroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-vastgoedondernemer-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 28 oktober 2020, IEF 19563, IT 3313; ECLI:NL:RBNNE:2020:3814 (Eiser tegen NDC Mediagroep) Onrechtmatige uiting. Eiser is een vastgoedondernemer. NDC is een uitgeverij van kranten en exploiteert te website Sikkom, een zogenaamde stadsblog gericht op Groningse studenten. Tussen partijen is in geschil of NDC onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld door de publicatie op de website Sikkom van het artikel: "Groninger verhuurder [eiser] zit vast op verdenking van fraude", alsmede door de publicatie van de column: "Column | Peter R. de Vries strijdt in de media tegen criminelen, zijn zoon strijdt namens [eiser] tegen ons".

IEF 19535

Beschuldigingen van doodsbedreiging zijn onrechtmatig

Rechtbank Rotterdam 9 sep 2020, IEF 19535; ECLI:NL:RBROT:2020:9018 (Beschuldigingen doodsbedreiging), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beschuldigingen-van-doodsbedreiging-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Rotterdam 9 september 2020, IEF 19535, IT 3294; ECLI:NL:RBROT:2020:9018 (Beschuldigingen doodsbedreiging) Onrechtmatige uiting. Rectificatie. Kort geding. Eiser werkt als docent bij een school in Rotterdam. Gedaagde is of was voorzitter van de medezeggenschapsraad. Gedaagde heeft uitlatingen gedaan op Facebook waarin zij eiser ervan beschuldigt dat hij haar tijdens een MR-vergadering met de dood heeft bedreigd, door te zeggen “ik ga je hoofd scheuren”. Van deze vergadering is een geluidsopname. De door gedaagde gestelde bedreiging door eiser is mede gelet op de ter zitting beluisterde geluidsopname niet aannemelijk geworden. De uitlatingen van gedaagde waarin zij eiser direct of indirect van bedreiging beschuldigt zijn daarom onrechtmatig. Het verbod om deze uitlatingen te doen wordt toegewezen. Gedaagde moet een rectificatie op zijn Facebookpagina plaatsen en verzenden aan de school.

IEF 19531

Rectificatie van corruptiebeschuldigingen toegewezen

Antilliaanse Gerechten 14 okt 2020, IEF 19531; ECLI:NL:OGEAA:2020:421 (Projectleider FASE tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-van-corruptiebeschuldigingen-toegewezen

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 oktober 2020, IEF 19531, IT 3292; ECLI:NL:OGEAA:2020:421 (Projectleider FASE tegen gedaagde) Mediarecht. Rectificatie. Kort geding. Eiseres is projectleider bij ‘Fondo di Asistencia Social di Emergencia’ (hierna: ‘FASE’) in Aruba. Gedaagde heeft eiseres op social media meerdere malen beschuldigd van corruptie, van het stelen van FASE-gelden en van het delen van die gelden met collega’s. De vorderingen van eiseres worden toegewezen. Gedaagde moet de uitlatingen verwijderen en een rectificatieverklaring afleggen op straffe van verbeurte van dwangsommen van maximaal Afl. 50.000,-. Indien maximale verbeurte van dwangsommen niet leidt tot nakoming van dit vonnis, is eiseres gemachtigd dit vonnis ten uitvoer te leggen door middel van een lijfsdwang van maximaal 7 dagen voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft.

IEF 19513

KRO-NCRV mag documentaire ‘Nederland Fraudeland’ niet uitzenden

Rechtbank Den Haag 9 okt 2020, IEF 19513; ECLI:NL:RBDHA:2020:10395 (Nederland Fraudeland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kro-ncrv-mag-documentaire-nederland-fraudeland-niet-uitzenden

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2020, IEF 19513; ECLI:NL:RBDHA:2020:10395 (Nederland Fraudeland) Mediarecht. Kort geding. Uitwerking van een verkort vonnis waarin Selfmade Films en KRO-NCRV is verboden om, kort gezegd, de documentaire ‘Nederland Fraudeland’ uit te zenden. Het betreft een filmdocumentaire over het werk van de FIOD, waarbij de documentairemakers het opsporingsonderzoek naar fraude door sushiketen Sumo van dichtbij hebben gevolgd. De documentairemakers hebben daarbij ongeclausuleerd inzage gekregen in alle opsporingsgegevens. Die verstrekkingen hadden geen wettelijke grondslag en hiermee is een inbreuk gemaakt op het recht van de verdachten op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Hun belang bij bescherming van hun persoonlijke levenssfeer weegt naar voorlopig oordeel in dit geval zwaarder dan het recht van de documentairemakers op vrijheid van expressie en persvrijheid. Selfmade Films en KRO-NCRV worden verboden om enige opname met betrekking tot de strafzaak uit te zenden op straffe van een dwangsom van € 100.000,-.

IEF 19491

Oplichter mag herkenbaar in beeld worden gebracht

29 sep 2020, IEF 19491; ECLI:NL:RBMNE:2020:4237 (X tegen AVROTROS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oplichter-mag-herkenbaar-in-beeld-worden-gebracht

Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2020, IEF 19491, ECLI:NL:RBMNE:2020:4237 (X tegen AVROTROS) Kort geding. AVROTROS is van plan in een uitzending van het tv-programma Opgelicht?! aandacht te besteden aan de activiteiten van eiser die onder valse voorwendselen huurovereenkomsten aanbood en (ten onrechte) huurpenningen en borg incasseerde. Volgens AVROTROS heeft eiser zich ook in het verleden al meerdere malen schuldig gemaakt aan oplichting. AVROTROS wil in de uitzending van Opgelicht?! van 29 september 2020 aandacht besteden aan de zaak en tijdens die uitzending zullen onder andere ook op 15 september 2020 gemaakte opnames worden uitgezonden. Eiser wil dat met deze procedure voorkomen.

IEF 19455

Uitlatingen Inspectie over cardiologen niet onrechtmatig

Hof Den Haag 15 sep 2020, IEF 19455; ECLI:NL:RBDHA:2018:14015 (Cardiologen tegen de Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-inspectie-over-cardiologen-niet-onrechtmatig

Hof Den Haag 15 september 2020, IEF 19455, LS&R 1865; ECLI:NL:RBDHA:2018:14015 (Cardiologen tegen de Staat) Mediarecht. Onrechtmatige uitlatingen. Een drietal cardiologen vormden een maatschap in een ziekenhuis. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een tuchtklacht ingediend tegen de cardiologen. De Inspectie heeft ten overstaan van het Regionaal Tuchtcollege in het bijzijn van de media het standpunt ingenomen dat de cardiologen ‘op alle fronten’ tekort zijn geschoten en dat patiënten zijn ‘blootgesteld aan het incompetente handelen van deze drie cardiologen’. Daarnaast heeft de Inspectie zich in de media negatief uitgelaten over de cardiologen. De cardiologen vorderen onder meer veroordeling van de Staat tot publicatie van een rectificatie op grond van art. 6:167 BW.