Mediarecht

IEF 18081

Geen rectificatie artikel Consumentenbond over zonnebrandspray, geen verstrekking stukken

Rechtbank Den Haag 6 nov 2018, IEF 18081; ECLI:NL:RBDHA:2018:13142 (Australian Gold tegen Consumentenbond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-artikel-consumentenbond-over-zonnebrandspray-geen-verstrekking-stukken

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 november 2018, IEF 18081; ECLI:NL:RBDHA:2018:13142 (Australian Gold tegen Consumentenbond) Mediarecht. De Consumentenbond heeft een artikel '1 op de 5 zonnebrandsprays biedt niet beloofde bescherming' gepubliceerd over zonnebrandsprays, waarin staat vermeld dat de zonnebrandspray van Australian Gold in plaats van de beloofde bescherming van 30 maar een bescherming biedt van 15. De voorzieningenrechter oordeelt dat de Consumentenbond dit artikel niet hoeft te verwijderen of rectificeren en ook geen nadere stukken hoeft te verstrekken aan eiseres over het verrichte onderzoek dat aan de publicatie ten grondslag ligt.

IEF 18078

Passage boek "Een bank in Suriname" miljoenenfraude wijlen man niet onrechtmatig door voldoende steun in feiten

Rechtbanken 30 okt 2018, IEF 18078; ECLI:NL:RBAMS:2018: (Een bank in Suriname), http://www.ie-forum.nl/artikelen/passage-boek-een-bank-in-suriname-miljoenenfraude-wijlen-man-niet-onrechtmatig-door-voldoende-steun
Een bank in Suriname

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 oktober 2018, IEF 18078; ECLI:NL:RBAMS:2018:7813 (Een bank in Suriname) Mediarecht. Man is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Kort daarna verschenen in diverse Surinaamse media berichten over miljoenenfraude bij de Surinaamsche Bank, waarbij de man betrokken zou zijn. Gedaagde heeft een boek laten uitbrengen met de titel "Een bank in Suriname" waarin is vermeld dat de omgekomen man de bank ruim vier miljoen Amerikaanse dollars hebben ontnomen door te frauderen met creditcards. Eisers, familie van de man, stellen immateriele schade geleden te hebben. De uitlatingen van gedaagde in het boek zouden niet onrechtmatig zijn geweest indien de man nog in leven was. De uitlating vond voldoende steun in de feiten. Weigering gevraagde voorzieningen. 

IEF 18072

Metro-columniste wederom onrechtmatig over seksueel wangedrag

Rechtbanken 14 mrt 2018, IEF 18072; ECLI:NL:RBAMS:2018:1555 (Eiser tegen TMG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/metro-columniste-wederom-onrechtmatig-over-seksueel-wangedrag

Rechtbank Amsterdam 14 maart 2018, IEF 18072; IT 2665; ECLI:NL:RBAMS:2018:1555 (Eiser tegen TMG) Mediarecht. Privacy. Metro-columniste schreef meerdere columns over eiser, die haar aangerand zou hebben. Eiser treedt regelmatig op in de televisieprogramma's "Dit was het nieuws" en "De wereld draait door". De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de geuite beschuldigingen onvoldoende steun vinden in het thans beschikbare feitenmateriaal en gebood TMG de columns en reacties daarop te verwijderen. TMG heeft daaraan voldaan, maar later schreef de Metro-columniste weer een column over seksueel wangedrag door een man. Deze is herleidbaar tot eiser en om deze reden had TMG redactioneel moeten ingrijpen om te voorkomen dat de columniste wederom, en in versterkte mate, op onrechtmatige wijze eiser in slecht daglicht zou plaatsen. De media-uitingen zijn onrechtmatig tegenover eiser zodat het grondrecht van TMG op vrijheid van meningsuiting minder zwaar weegt dan het belang van eiser bij bescherming van zijn eer, goede naam en reputatie. Vorderingen toegewezen.

IEF 18066

Artikel Parool over sluiting gokhallen van "stroman topcrimineel" rechtmatig: zocht zelf de media op

Gerechtshoven 30 okt 2018, IEF 18066; ECLI:NL:GHAMS:2018:3951 (Appellant tegen Het Parool c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-parool-over-sluiting-gokhallen-van-stroman-topcrimineel-rechtmatig-zocht-zelf-de-media-op

Hof Amsterdam 30 oktober 2018, IEF 18066; IT 2664; ECLI:NL:GHAMS:2018:3951 (Appellant tegen Het Parool c.s.) Mediarecht. Privacy. Appellant is verdachte in het strafproces tegen A en is eerder vrijgesproken van medeplegen van witwassen. Gemeente Amsterdam heeft een Bibob-besluit genomen waarbij de vergunningen voor de speelautomatenhallen van appellant zijn ingetrokken. Het Parool heeft hierover een artikel uitgegeven, mede inhoudende dat de overheid appellant als stroman van topcrimineel A ziet. Appellant acht deze berichtgeving onrechtmatig. De rechtbank heeft overwogen dat appellant zelf aandacht van de media heeft gezocht en mede daardoor een publiek figuur is geworden. De door Het Parool gehanteerde kwalificatie van appellant als stroman van A vindt voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Het recht op vrijheid van meningsuiting van Het Parool c.s. prevaleert. Het hof voegt daar aan toe dat witwassen van crimineel geld op de Wallen een maatschappelijke misstand betreft die onderdeel is van het publieke debat. Het hof bekrachtigt het vonnis.

IEF 18058

Conclusie AG: Eenvoudig militair rapport niet auteursrechtelijk beschermd

HvJ EU 25 okt 2018, IEF 18058; ECLI:EU:C:2018:870 (Funke Medien NRW), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-eenvoudig-militair-rapport-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Conclusie AG HvJ EU 25 oktober 2018, IEF 18058; IEFbe 2777; ECLI:EU:C:2018:870; C‑469/17 (Funke Medien NRW) Auteursrecht. Volgens AG Szpunar (persbericht) kan een eenvoudige militair rapport geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Allereerst voldoet zo'n rapport niet als een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Ten tweede zou zo'n beperking een ongerechtvaardigde beperking betekenen van de vrijheid van meningsuiting. Conclusie AG:

„Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, gelezen in samenhang met artikel 52, lid 1, ervan, moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat zich niet kan beroepen op het auteursrecht zoals neergelegd in artikel 2, onder a), en artikel 3, lid 1, [InfoSoc-Richtlijn] teneinde te verhinderen dat vertrouwelijke documenten van die lidstaat worden meegedeeld aan het publiek in het kader van een debat over vraagstukken van algemeen belang. Deze uitlegging staat er niet aan in de weg dat die lidstaat andere bepalingen van nationaal recht toepast, met name die inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie, mits hij daarbij het Unierecht in acht neemt.”

 

IEF 17999

Hof bekrachtigt in turbo spoed appel dat Undercover in Nederland uitgezonden mag worden (uitgewerkt)

Hof Amsterdam 27 sep 2018, IEF 17999; ECLI:NL:GHAMS:2018:3546 (X tegen Noordkaap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-in-turbo-spoed-appel-dat-undercover-in-nederland-uitgezonden-mag-worden-uitgewerkt

Hof Amsterdam 27 september 2018, IEF 17999 (X tegen Noordkaap) Eiser biedt diensten aan via sexjobs.nl, onder de schuilnaam Taliesha. De J heeft op verzoek van Taliesha twee telefoonabonnementen afgesloten en diverse keren geld uitgeleend. In totaal gaat het om ongeveer 13.000 euro. De J heeft Alberto Stegeman van Undercover in Nederland benaderd. (...) Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt X in de kosten van het geding in hoger beroep (€726 aan verschotten en €3.222 voor salaris).

IEF 18042

Tuchtrechter: Dreiging met aangifte van laster door advocaat niet onbegrijpelijk na "onnozele onzin"

Overig 3 okt 2018, IEF 18042; (Beloning juridisch medewerker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tuchtrechter-dreiging-met-aangifte-van-laster-door-advocaat-niet-onbegrijpelijk-na-onnozele-onzin

Vz. Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 3 oktober 2018, IEF 18042; IT 2658; zaak 18-577 (Beloning juridisch medewerker) Tuchtrecht. Mediarecht. Na enkele weken werken als juridisch medewerker bij verweerder, heeft klager van hem te horen gekregen dat hij niet meer op het kantoor van verweerder hoefde te komen. Klager heeft voor de door hem verrichte werkzaamheden geen beloning ontvangen. Verweerder heeft in kort geding over een negatieve uitlating op social media door klager aangegeven bereid te zijn alsnog een vergoeding te geven aan klager. Dit staat niet in het dictum en dit is hij niet nagekomen. Klager heeft meerdere malen per e-mail verzocht dit alsnog te doen, maar verweerder heeft gedreigd aangifte te doen van laster indien klager hem alsnog met  "deze onnozele onzin" benadert. De klacht houdt in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in art. 46 Advocatenwet door het niet nakomen van de rechterlijke uitspraak en het op onnodig grievende wijze dreigen met het doen van aangifte tot laster. Of er sprake is van een onvoorwaardelijke toezegging van de verweerder, is een vraag waarover de civiele rechter oordeelt. Het is niet onbegrijpelijk dat verweerder na het zoveelste verzoek op voornoemde wijze reageert. Het verwijt dat verweerder in zijn e-mail heeft gedreigd met het doen van aangifte is evenmin (onnodig) grievend. Klager heeft zich in de tussentijd kennelijk niet willen wenden tot de civiele rechter voor nakoming. De klachten zijn ongegrond.

IEF 18038

Artikel Story over nieuwe partner bekende tv-presentatrice geen inbreuk privacy

Rechtbanken 12 okt 2018, IEF 18038; ECLI:NL:RBAMS:2018:7397 (Eiser tegen Sanoma c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-story-over-nieuwe-partner-bekende-tv-presentatrice-geen-inbreuk-privacy

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018, IEF 18038; IT 2702 (Eiser tegen Sanoma c.s.) Portretrecht. Mediarecht. De (nieuwe) partner van een bekende tv-presentatrice en nieuwslezeres vordert een verbod op het vastleggen van zijn portret en een verbod op (verdere) publicatie van zijn portret in weekblad "Story", uitgegeven door Sanoma. Hij is meerdere malen gevolgd en gefotografeerd. Sanoma c.s. hebben o.a. de toezeggingen gedaan hem niet meer te volgen voor foto's van hem alleen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat deze toezeggingen geen gestand zullen doen. Eiser heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de foto's en het artikel schadelijk zijn voor zijn reputatie. Het artikel bevat geen onjuistheden of grievende passages. De vorderingen zijn afgewezen.