Mediarecht

IEF 18603

Persvrijheid boven schending reputatie Chieftain

Belgische gerechten 17 jun 2019, IEF 18603; (Entropia tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/persvrijheid-boven-schending-reputatie-chieftain

Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 17 juni 2019, IEF 18603, IEFbe 2916 (Chieftain Ivestments tegen X) Mediarecht. Persvrijheid. Chieftain Ivestments (voorheen Entropia) is een telecommunicatienetwerk bedrijf in onder andere Vlaanderen en Nederland. X is een Nederlandse journalist en uitgever van een tijdschrift met betrekking tot telefonie. X bracht verslag uit van enkele gerechtelijke procedures in Nederland die de verbonden onderneming Chieftain Investments betroffen. Chieftain Investments vorderde daarop een schadevergoeding vanwege schending van haar goede naam en reputatie van en het gebruik van foutieve titels wat tot commerciële schade zou leiden. De vordering is ongegrond verklaard.

IEF 18591

Prejudiciële vraag HvJ EU: sprake van mededeling aan het publiek?

Duitse Gerechten 1 jul 2019, IEF 18591; (Stiftung tegen Bild-Kunst), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-hvj-eu-sprake-van-mededeling-aan-het-publiek

Bundesgerichtshof (Duitsland) 1 juni 2019, IEF 18591; C-392/19 (Stiftung tegen Bild-Kunst) Via MinBuza: Bild-Kunst beheert de Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) en biedt een online platform. In de DDB zelf worden alleen thumbnails opgeslagen. Wanneer de gebruiker op een zoekresultaat klikt, wordt hij doorgeleid naar de bijbehorende specifieke webpagina van de DBB. Met behulp van een zoekfunctie kan de gebruiker gericht voorwerpen opzoeken waarvan een digitale weergave beschikbaar is en rechtstreeks worden doorgeleid naar de website van de toeleverende instelling. Stiftung behartigt de auteursrechtelijke bevoegdheden in verband met werken van beeldende kunst. Voor de sluiting van een overeenkomst met Bild-Kunst over het gebruik van werken uit haar repertoire in de vorm van thumbnails, stelt zij als voorwaarde dat de volgende bepaling in die overeenkomst wordt opgenomen: de licentieneemster verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de onder deze overeenkomst vallende werken en beschermde materialen doeltreffende technische maatregelen toe te passen om deze werken en materialen te beveiligen tegen het plaatsen van frames. Verzoekster verzet zich hiertegen.

IEF 18588

Omroep BNN-VARA moet rectificatie bij uitzending #BOOS plaatsen

Rechtbank Midden-Nederland 11 jul 2019, IEF 18588; ECLI:NL:RBMNE:2019:3108 (Vastgoedondernemers tegen BNNVARA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/omroep-bnn-vara-moet-rectificatie-bij-uitzending-boos-plaatsen

Rechtbank Midden-Nederland 11 juli 2019, IEF 18588; ECLI:NL:RBMNE:2019:3108 (Vastgoedondernemers tegen BNNVARA) Omroep BNN-VARA moet bij een uitzending van het programma #BOOS een rectificatie plaatsen. In de uitzending worden eisers, ondernemers uit Groningen, van verschillende feiten beschuldigd. Zo zouden zij een verhuurbemiddelingsbureau bewust failliet hebben laten gaan om schuldeisers te ontlopen. Dit kan niet bewezen worden. De rectificatie moet voorafgaand aan de betreffende aflevering van #BOOS dertig seconden lang in beeld te zien zijn. In de rectificatie moet BNN-VARA verklaren dat de beschuldigingen over onder andere het bewust failliet laten gaan van het bedrijf ‘onvoldoende door feiten worden gedragen. BNN-VARA is ook veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van € 2500,- voor iedere dag dat de omroep niet aan de uitspraak voldoet, met een maximum van € 50.000,-.

IEF 18579

Verbod uitzending tv-programma Betrapt!

Hof Amsterdam 28 jun 2018, IEF 18579; ECLI:NL:GHAMS:2019:2302 (X tegen Talpa TV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-uitzending-tv-programma-betrapt

Hof Amsterdam 28 juni 2019, IEF 18579, IT 2819; ECLI:NL:GHAMS:2019:2302 (X tegen Talpa TV) Hoger beroep. Kort geding. Verboden wordt de uitzending van televisieprogramma Betrapt! op grond van journalistieke tekortkomingen in het onderzoek naar en de presentatie van de feiten, en het belang van de in het programma beschuldigde personen dat zij niet lichtvaardig aan verdachtmakingen worden blootgesteld. Uit het beeldmateriaal en de overige stukken is niet voldoende duidelijk dat er excessief geweld is gebruikt. Van Talpa TV c.s. mocht worden verwacht dat zij nader onderzoek zouden doen naar de toedracht van het incident.

IEF 18563

Misgelopen marktaandeel Tele2 door KPN

Hof Den Haag 2 jul 2019, IEF 18563; ECLI:NL:GHDHA:2019:1682 (KPN tegen Tele2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/misgelopen-marktaandeel-tele2-door-kpn

Hof Den Haag 2 juli 2019, IEF 18563, IT&R 2815; ECLI:NL:GHDHA:2019:1682 (KPN tegen Tele2) Telecommunicatiewet. Internet. Tele2 verwijt aan KPN dat zij in de jaren 2000-2003 geen gedeelde toegang tot het aansluitnetwerk heeft versterkt, waardoor Tele2 geen internet via ADSL kon aanbieden en marktaandeel zou hebben misgelopen. Tele2 heeft de normschending in drie periodes onderverdeeld. Slechts over de periode 1 juli 2000 tot 1 september 2000 heeft KPN onrechtmatig gehandeld, de rest is verjaard. Het hof verwijst de zaak naar de rol van 10 september 2019.

IEF 18514

Uitlatingen ingezonden brief over bouw ziekenhuis zijn niet onrechtmatig

Antilliaanse Gerechten 4 jun 2019, IEF 18514; ECLI:NL:OGHACMB:2019:100 (Flocker Camelia Winkel tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-ingezonden-brief-over-bouw-ziekenhuis-zijn-niet-onrechtmatig

Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba e.a. 4 juni 2019, IEF 18514; ECLI:NL:OGHACMB:2019:100 (Flocker Camelia Winkel tegen X) Hoger beroep in kort geding. FCW is een advocatenkantoor. Geïntimideerde X stuurt met regelmatig ingezonden brieven naar de lokale dagbladen. Daarnaast is X freelance medewerker van Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen). Hij is ook politiek actief. Sona is belast met het beheer van de bouw van een nieuw ziekenhuis op Curaçao. Advocatenkantoor FCW heeft in een evaluatieverslag aan de minister geadviseerd om Sona te vervangen door een daadkrachtiger orgaan. X heeft daarop in twee kranten een ingezonden brief gepubliceerd waarin hij FCW o.a. een louchekantoor noemt. Partijen die nauw bij de advisering en besluitvorming rondom de bouw van het ziekenhuis betrokken zijn, begeven zich in het publieke domein. Zij moeten zich er rekenschap van geven dat hun doen en laten stevige reacties kan oproepen en dat daarover publiekelijk debat wordt gevoerd. De uitlatingen in de ingezonden brief over FCW in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis HNO zijn niet onrechtmatig, geen Caribische invulling norm art 10 EVRM en 6.162 BW.

IEF 18487

Geen bedrog bij tv-programma SBS over zaaddonor

Rechtbank Amsterdam 22 mei 2019, IEF 18487; (Zaaddonor tegen SBS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-bedrog-bij-tv-programma-sbs-over-zaaddonor

Rechtbank Amsterdam 22 mei 2019, IEF 18487; (Zaaddonor tegen SBS) In 2011 zond SBS het tv-programma 'Undercover in Nederland' over spermadonatie uit, hierin was aandacht voor eiser X die voor diverse vrouwen zaaddonor is geweest. In de uitzending werd uiteengedaan dat de wensvrouwen niet door hem waren geïnformeerd over het erfelijke Syndroom van Asperger dat bij hem was gediagnostiseerd. Eiser vordert herroeping van het vonnis, rectificatie en diverse verboden tot verdere verspreiding van de beelden. Er is geen sprake van bedrog in de zin van art. 382 sub a Rv bij de procedure op 4 december 2013, omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden. Het geding kan niet worden heropend.