Mediarecht  

IEF 20722

Twitter niet aansprakelijk voor nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20722; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter), https://www.ie-forum.nl/artikelen/twitter-niet-aansprakelijk-voor-nepadvertenties

Rb. Amsterdam 18 mei 2022, IEF 20722, IT 3936; ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 (Eiser tegen Twitter) Kort geding. Jort Kelder heeft zowel Twitter als Google [IIEF 20273] voor de rechter gedaagd in verband met nepadvertenties die werden geplaatst met gebruik van hun advertentiediensten. In dit eerste vonnis van de rechtbank staan de advertentiedienst en tweets van Twitter centraal. Op het platform van Twitter zouden nepadvertenties en tweets worden verspreid met de foto en naam van Jort Kelder met het doel gebruikers over te halen om te investeren in cryptocurrency en andere financiële producten. Volgens Kelder had Twitter te weinig gedaan om te voorkomen dat de nepadvertenties en tweets werden verspreid op het platform. De rechter oordeelt dat Twitter hiervoor niet aansprakelijk is, omdat voldoende voorzorgsmaatregelen zouden zijn getroffen om de verspreiding van nepadvertenties en tweets te voorkomen. Hierdoor kan Twitter geen verwijt worden gemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de partijen achter de advertenties en tweets. De eis om Twitter te verplichten om gegevens van de partijen achter de advertenties en tweets te verschaffen aan Kelder wordt afgewezen, gezien de vordering onvoldoende zou zijn onderbouwd.

 

IEF 20702

Volkskrant mag beschuldigingen niet publiceren

10 mei 2022, IEF 20702; ECLI:NL:RBAMS:2022:2344 (Eiser tegen Volkskrant), https://www.ie-forum.nl/artikelen/volkskrant-mag-beschuldigingen-niet-publiceren

Vzr. Rb. Amsterdam 29 april 2022, IEF 20702; IT 3925; ECLI:NL:RBAMS:2022:2344 (Eiser tegen Volkskrant) Een extern onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen van een prominente D66'er werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Bing. Terwijl een eerder verschenen openbare publicatie van dit onderzoek geen conclusies nam inzake 'situaties van seksuele intimidatie of machtsmisbruik', bleek dit volgens de Volkskrant anders te zijn in een vertrouwelijk deel van het onderzoek. In dit vertrouwelijke deel zouden de conclusies kunnen worden getrokken die in contrast staan met de eerder genomen gepubliceerde onderzoek. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer en concludeert, dat in het licht van het feitencomplex, de aantijgingen van de Volkskrant onvoldoende steunen vinden. Het belang om niet te worden blootgesteld aan die aantijgingen weegt volgens de voorzieningenrechter dan ook zwaarder dan het publiceren van deze beweringen.

IEF 20697

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van het tijdschrift Mediaforum, nummer 2022-2.

45 Opinie
Staatspropaganda en uitingsvrijheid, Wouter Hins
46 Rechtspraktijk
De Verordening transparantie en gerichte politieke reclame – een eerste verkenning, Paul Kreijger
59 Documentatie
Rechtspraak
Binnenland

Jurisprudentie
62 Nr. 4 • HvJ EU 24 maart 2022, X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens, m.nt. Q.R. Kroes
67 Nr. 5 • Rb. Amsterdam (vzr.), Centraal Joods Overleg en Stichting CIDI Legal/Thierry Baudet, m.nt. A.J. Nieuwenhuis

IEF 20694

Ingezonden door Jaap Bremer en Allard van Duijn, Barentskrans, en Daan Frowijn, Magnus & Weiss.

Persbericht over ringkraan onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 28 apr 2022, IEF 20694; (Huisman tegen Mammoet), https://www.ie-forum.nl/artikelen/persbericht-over-ringkraan-onrechtmatig

Vzr. Rb. Midden-Nederland 28 april 2022, IEF 20694; C/16/535543 / KG ZA 22-92 (Huisman tegen Mammoet) Huisman Equipment sloot eind 2021 een overeenkomst met BMS Heavy Cranes voor het bouwen van een Ringkraan in 2023. Ringkranen zijn bijzondere kranen die op de afnemer worden afgestemd, waardoor grote financiële belangen zijn gemoeid met deze projecten. In een vooronderzoek van Huisman heeft deze ook een onderzoek ingesteld naar eventuele IE-recht inbreuken en geconcludeerd dat deze geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht bij het maken van deze kraan. In reactie op een persbericht van Huisman over de samenwerking met BMS heeft Mammoet diens eigen persbericht gepubliceerd. Vervolgens verschenen er in dezelfde branche waarin de partijen actief zijn publicaties naar aanleiding van dit persbericht. In dit persbericht beschuldigde Mammoet Huisman van een mogelijke inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten, aldus Huisman en deze stapt naar de rechter. De voorzieningenrechter gaat mee in de overwegingen van Huisman en acht dit als een onrechtmatige uitlating. Mammoet dient dus deze onrechtmatige uitlatingen hierover te staken en gestaakt te houden. Mammoet diende gezien het slechts de mogelijkheid betrof, bij diens verwijten additionele zorgvuldigheid in acht te nemen. Naast dit verbod zijn ook de twee rectificatievorderingen en de vordering tot opgave toegewezen. Hierbij diende Mammoet tevens een rectificatie aan te brengen op diens eigen website, ondanks dat het daadwerkelijke persbericht niet is gepubliceerd op haar website. 

IEF 20687

Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger

Aflevering oplichters aangepakt mag uitgezonden

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IEF 20687; ECLI:NL:RBAMS:2022:1966 (Eiser tegen RTL en Simpelzodiak), https://www.ie-forum.nl/artikelen/aflevering-oplichters-aangepakt-mag-uitgezonden

Vzr. Rb. Amsterdam 13 april 2022, IEF 20687; ECLI:NL:RBAMS:2022:1966 (Eiser tegen RTL en Simpelzodiak) In een nieuwe aflevering van Oplichters aangepakt staat het verhaal van eiser centraal. Het programma beschuldigt eiser van oplichting en gaat hier uitgebreid op in. Het programma wordt uitgezonden door RTL en centraal staat voor hen de uitingsvrijheid van art. 10 lid 1 EVRM die dient te worden afgewogen tegen het recht op privacy van eiser. De voorzieningenrechter oordeelt dat de rechten van eiser voldoende worden gewaarborgd, gezien deze ten aanzien van de beschuldigingen voldoende de kans krijgt op wederhoor, dat het feitencomplex de vermeende feiten ondersteunen en dat ten opzichte van de vermeende inbreuk op diens privacy ook voldoende waarborgen worden getroffen door de programmamakers. Hierdoor wordt het beroep van eiser verworpen.

IEF 20618

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Uitzending Stegeman niet onrechtmatig

Rechtbank Oost-Brabant 24 mrt 2022, IEF 20618; ECLI:NL:RBOBR:2022:1055 (Eiser tegen De Nationale Politie en Noordkaap), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-stegeman-niet-onrechtmatig

Ktr. Rb Oost-Brabant 24 maart 2022, IEF 20618; ECLI:NL:RBOBR:2022:1055 (Eiser tegen De Nationale Politie en Noordkaap) Dit vonnis heeft betrekking op een uitzending van het tv-programma Stegeman op de Bres uit 2018. In die uitzending is te zien hoe Stegeman en zijn team meneer H. opspoorden, die jaren ervoor een zeer dure camper had gekocht en op zijn naam had laten stellen, terwijl hij de koopprijs daarvoor nooit heeft voldaan. En dat ondanks een rechterlijk vonnis waarbij meneer H. veroordeeld was het aankoopbedrag van bijna 45.000,- alsnog aan de verkoper te betalen.

IEF 20583

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Hanneke van Lith, Van Kaam.

Vordering verjaard

Hof Den Haag 1 mrt 2022, IEF 20583; (Santanera tegen TU Delft en AVROTROS), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-verjaard

Hof Den Haag 1 maart 2022, IEF 20583; C/09/585475 / HA RK 19-713 (Santanera tegen TU Delft en AVROTROS) In een tv-uitzending van TROS Radar in 2004 is aandacht besteed aan de BioStabil en is de hanger onder meer door medewerkers van de TU Delft kritisch beoordeeld. Daarop zijn door de bedenker, Santanera, in 2004 en 2012 [ IEF 11801] zonder succes procedures gevoerd tegen AVROTROS. In 2017 is de bedenker van de BioStabil opnieuw een procedure gestart tegen AVROTROS waarbij om herroeping van het vonnis uit 2005 rondom de uitzending in 2004 werd verzocht, welke vordering eveneens werd afgewezen [IEF 17611]. In 2020 is de bedenker opnieuw een bodemprocedure tegen AVROTROS gestart  [IEF 19703].

IEF 20429

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Geen aanleiding voor andere belangenafweging tv-uitzending

Hof Amsterdam 28 dec 2021, IEF 20429; (Noordkaap en Talpa TV tegen X), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-aanleiding-voor-andere-belangenafweging-tv-uitzending

Hof Amsterdam 28 december 2021, IEF 20429; C/13/700785/KG ZA 2 1-323 (Noordkaap en Talpa TV tegen X) Zaak over het niet “volledig onherkenbaar” in beeld te brengen van X in een uitzending van het televisieprogramma “Undercover in Nederland” over misstanden in een kattenfokkerij. Zie [IEF 19385] en [IEF 20024]. Er wordt geoordeeld dat de blur wel voldoende was om X onherkenbaar te maken, en dat er dus geen dwangsom is verbeurd, zoals de voorzieningenrechter nog wel aannam. Het fokken van ‘designkatten’ die gewild zijn om hun uitzonderlijke uiterlijk zonder dat rekening wordt gehouden met de nadelen die dat voor hun welzijn oplevert is een maatschappelijke misstand. Het is de taak van de media het publiek daarover te informeren. De uitzending draagt daaraan bij, aldus het hof. Voorts is van belang dat in de uiteindelijke uitzending, ten opzichte van het in juli 2020 getoonde materiaal, aanpassingen hebben plaatsgehad die de totaalindruk van het item in voor gunstige zin hebben beïnvloed. Daartegenover staan, nog steeds, de belangen van dat haar persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Het hof ziet, gelet op al het voorgaande, geen aanleiding om de afweging tussen de zwaarwegende belangen van Noordkaap c.s. en die van anders te maken dan de voorzieningenrechter in het eerste kortgedingvonnis heeft gedaan. Er is dan ook geen grond om de vordering toe te wijzen voor zover die ziet op het verwijderen van de beschuldigingen. Ook de subsidiaire vordering (het laten meelopen van de banner) is, om dezelfde redenen, niet toewijsbaar.

IEF 20387

Ingezonden door Bertil van Kaam en Oskar Mulder, Van Kaam.

Uitlatingen in Zembla over granuliet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 8 dec 2021, IEF 20387; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBDHA:2021:13108 (Graniet Import Benelux tegen Gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-zembla-over-granuliet-onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 8 november 2021, IEF 20387; ECLI:NL:RBDHA:2021:13108 (Graniet Import Benelux tegen Gedaagde) Op 6 februari 2020 heeft het programma Zembla in een tv-uitzending aandacht besteed aan het verondiepingsproject Over de Maas, waarvoor granuliet van het bedrijf Graniet Import Benelux B.V. is gebruikt. In deze uitzending beschuldigt gedaagde, een voormalig officier van justitie, het bedrijf van strafbare feiten zoals valsheid in geschrifte en illegale afvalstort. Ondanks het feit dat onderzoeken en rechterlijke uitspraken concluderen dat granuliet veilig is voor mens en milieu en dat er geen sprake is geweest van een overtreding bij de toepassing van granuliet in Over de Maas, is gedaagde nadien steeds bij zijn beschuldigingen gebleven. De rechtbank Den Haag verklaart voor recht dat de strafrechtelijke beschuldigingen van gedaagde onrechtmatig zijn jegens Graniet Import Benelux en verbiedt gedaagde, op straffe van een dwangsom, om soortgelijke uitlatingen in de toekomst te doen. Voorts wordt gedaagde bevolen een rectificatie te publiceren via het ANP-netwerk, alsmede om Zembla te verzoeken een rectificatie te plaatsen op de homepage van haar website. Zie ook het bericht over deze uitspraak in databank JUROU.

IEF 20306

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Geen reden om uitzending over zorginstelling te verbieden

Rechtbank Amsterdam 26 okt 2021, IEF 20306; ECLI:NL:RBAMS:2021:6086 (Zuster Norma tegen Noordkaap en Talpa), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-reden-om-uitzending-over-zorginstelling-te-verbieden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2021, IEF 20306; ECLI:NL:RBAMS:2021:6086 (Zuster Norma tegen Noordkaap en Talpa) Noordkaap produceert het tv-programma Undercover in Nederland dat wordt uitgezonden onder verantwoordelijkheid van Talpa. Zuster Norma is een bedrijf dat kleinschalige zorg biedt aan ouderen met een vorm van dementie. Noordkaap is voornemens om op 4 november 2021 een uitzending van het programma Undercover in Nederland te wijden aan Zuster Norma. Zuster Norma vordert een verbod van de voorgenomen uitzending. De voorzieningenrechter oordeelt onder meer dat de in de uitzending geuite beschuldigingen voldoende steun vinden in het feitenmateriaal. Het is aannemelijk dat bij Zuster Norma sprake is (of in ieder geval tot recent is geweest) van een gebrek aan bevoegd personeel, ondermaatse zorg en een gebrekkige administratie. Aannemelijk is dat Zuster Norma reputatieschade zal lijden als gevolg van de uitzending. Gezien de misstanden waarvan sprake is (geweest) en gezien de negatieve publiciteit in het verleden, heeft zij die schade echter tot op zekere hoogte aan zichzelf te wijten. Dit is dan ook geen reden om de uitzending te verbieden. Zuster Norma wordt in het ongelijk gesteld. Er wordt niet voldaan aan de hoge eisen die worden gesteld aan een preventief uitzendverbod.