Handelsnaamrecht

IEF 18125

Johnnie Walker ontbreekt in domeinnaam advertentie Bol.com en is daarmee niet in strijd met RvA

RCC 12 nov 2018, IEF 18125; (Aanbieding Johnnie Walker Red Label Bol.com), http://www.ie-forum.nl/artikelen/johnnie-walker-ontbreekt-in-domeinnaam-advertentie-bol-com-en-is-daarmee-niet-in-strijd-met-rva

Vzr. RCC 12 november 2018, IEF 18125; RB 3254; dossiernr. 2018/00743 (Aanbieding Johnnie Walker Red Label Bol.com) Voorzittersafwijzing. RvA. Domeinnaam. De uiting betreft de aanbieding van Johnnie Walker Red Label whisky op de website van bol.com. De klacht. Bol.com adverteert op haar website met sterk alcoholische drank en faciliteert het proces waarin deze drank kan worden besteld. Op grond van artikel 25 van de code (Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) 2014) moet op de website een agecheck actief zijn waarbij de bezoeker zijn geboortedatum ingeeft, aldus klager. Dat is bij de website van bol.com niet het geval. Klager kon sterke drank bestellen zonder ook maar ergens zijn geboortedatum te hoeven invullen. Klager legt ter onderbouwing screenshots over van het bestelproces van vier flessen Johnnie Walker whisky.

IEF 18099

Aviodome wekt verwarring door auditieve overeenstemming en soortgelijke diensten Aviodrome

Rechtbanken 12 nov 2018, IEF 18099; ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (Libéma tegen Teka), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aviodome-wekt-verwarring-door-auditieve-overeenstemming-en-soortgelijke-diensten-aviodrome

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 november 2018, IEF 18099; ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (Libéma tegen Teka) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum huisvestte in een geodetische koepel op Schiphol en werd gedreven onder de naam Aviodrome. Zij verhuisde naar Lelystad Airport. De koepel is niet mee verhuisd. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum ging failliet en de Libéma-groep heeft onder de naam Aviodrome gedreven onderneming en haar bezittingen en rechten uit dit faillissement overgenomen. Libéma is houdster van Benelux-merken Aviodrome met inschrijvingsnummers 0729120 en 1031434, klasse 43 (o.a. zalenverhuur). Teka, die zich richt op exploitatie van evenementenlocaties in Nederland, heeft de koepel gekocht. Zij heeft de naam Aviodome als handelsnaam ingeschreven en de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com geregistreerd. In reactie op een brief van Libéma waarin zij stelt dat Teka inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht, heeft Teka de domeinnaam uit de lucht gehaald en www.hetaviodome.nl en www.hetaviodome.com geregistreerd, en de inschrijving uit het handelsregister verwijderd. Doordat Aviodrome en Aviodome auditief overeenstemmen en beide ondernemingen soortgelijke diensten verrichten, is er sprake van merkinbreuk. Teka voert ondanks uitschrijving uit het handelsregister nog steeds feitelijk de handelsnaam Aviodome. Libéma heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek die gebruik wenst te maken van de koepel zich zal verwarren met het Aviodrome. Vorderingen toegewezen. 

IEF 18086

Overdracht domeinnaam colohouse.nl toegewezen: gebrek aan belang behoud

Kantonrechter 1 okt 2018, IEF 18086; ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (Colohouse c.s. tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overdracht-domeinnaam-colohouse-nl-toegewezen-gebrek-aan-belang-behoud

Vzr. Rechtbank Gelderland 1 oktober 2018, IEF 18086; ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (Colohouse c.s. tegen gedaagde) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Nauwe samenwerking tussen Colohouse Holding LLC, actief in de VS, en Netrouting. Gedaagde heeft voor Netrouting de domeinnaam colohouse.nl geregistreerd. Colohouse Holding LLC heeft Netrouting overgenomen. Colohouse B.V. is opgericht, zij vordert medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam. Gedaagde heeft namelijk geen enkel belang omdat de website niet wordt gebruikt. Vanwege het feit dat eiser 2 ter zitting is verschenen, en tijdens die zitting heeft aangevoerd dat niet gedaagde maar hijzelf houder is van de domeinnaam, vordert Colohouse voor dat geval ook veroordeling van eiser 2 tot meewerking van de overdracht. Gedaagde heeft aangevoerd dat hij de domeinnaam aan eiser 2 heeft verkocht, waaruit kan worden geconcludeerd dat hij geen belang (meer) heeft bij behoud van de domeinnaam. Eiser 2 stond ondanks de koopovereenkomst met gedaagde bij SIDN niet officieel als houder van de domeinnaam geregistreerd. Gezien Colohouse de handelsnaam Colohouse in Nederland in het handelsregister heeft ingeschreven, is aannemelijk dat eiser 2 na een officiele registratie bij SIDN als houder de domeinnaam niet in gebruik zal kunnen nemen zonder dat verwarring is te geduchten bij het publiek o.g.v. art. 5 Hnw. Belang van eiser 2 voor behouden van de domeinnaam ontbreekt, terwijl Colohouse vanwege haar naar Nederland uitgebreide werkzaamheden wel belang heeft bij verkrijging van de domeinnaam, die volledig overeenstemt met haar handelsnaam. Vorderingen toegewezen. 

IEF 17985

Belgische rechter niet bevoegd want Emirates richt zich niet actief op dat territorium

Belgische gerechten 10 sep 2018, IEF 17985; http://www.ie-forum.nl/artikelen/belgische-rechter-niet-bevoegd-want-emirates-richt-zich-niet-actief-op-dat-territorium

Rechtbank van Koophandel Brussel 10 september 2018, IEF 17985; IT 2638; IEFbe 2736 (Sky Fresh tegen Emirates) Handelsnaamrecht. Sky Fresh is een ontwikkelaar van web- en smartphone apps. Emirates lanceerde een nieuwe luchtvrachtdienst 'Emirates SkyFresh'. Emirates heeft besloten om de naam te vervangen door 'Emirates Fresh'. Sky Fresh vordert een definitieve staking van het gebruik van het teken Sky Fresh. Emirates richt zich niet actief op het territorium (EU/Belgie) waar Sky Fresh bescherming geniet. Nergens blijkt uit dat het Belgische filiaal van Emirates het betwiste teken zou hebben gebruikt. De rechtbank verklaart zich zonder rechtsmacht.

IEF 17935

Webwinkel Sport Direct moet ontoegankelijk gemaakt worden in België wegens verwarring met Sportsdirect.com

Belgische gerechten 26 jun 2018, IEF 17935; (Sportsdirect.com tegen Sport Direct), http://www.ie-forum.nl/artikelen/webwinkel-sport-direct-moet-ontoegankelijk-gemaakt-worden-in-belgi-wegens-verwarring-met-sportsdirec

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17935; IEFbe 2726 (Sportsdirect.com tegen Sport direct) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Sport direct verkoopt sportkleding via webwinkel www.sportdirect.com/.nl/.eu/.be. Sportsdirect.com is een sportwinkel met fysieke winkels en een website www.sportsdirect.be/.com. Sportsdirect.com vordert dat sport direct het gebruik van de tekens 'sport direct' en 'sportdirect.com' te staken. Het gevaar op verwarring is groot doordat ze zich richten op hetzelfde doelpubliek en de handelsnamen, op één letter na, identiek zijn. Sportsdirect.com is eerste gebruiker in België en heeft recht op bescherming van haar handelsnaam sportsdirect.com en verweerster moet zich onthouden van het gebruik van de gelijkluidende handelsnaam sportdirect.com. Dit impliceert niet dat de webwinkel van Sport direct ontoegankelijk moet worden gemaakt. In hoger beroep vordert Sportsdirect.com ontoegankelijkheid van de website van Sport direct. Handelsnamen Sportsdirect.com en Sport direct zijn visueel en auditief quasi identiek waardoor verwarring ontstaat. Sport direct maat zich schuldig aan een misleidende handelspraktijk. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17905

Geen verwarringsgevaar vermelding Beach Hotel want hotels bevinden zich in verschillende provincies

Rechtbank Den Haag 27 jun 2018, IEF 17905; ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (Hotel van Oranje ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-vermelding-beach-hotel-want-hotels-bevinden-zich-in-verschillende-provincies

Ktr. Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, IEF 17905; ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (Beach Hotel tegen Hotels van Oranje) Handelsnaamrecht. Verzoekster en verweerster drijven beiden een onderneming met als beide als handelsnamen onder meer 'Beach Hotel', respectievelijk in Zeeland en in Noordwijk. Verweerster heeft bepaalde (wellness)faciliteiten waarover verzoekster niet beschikt. Verzoekster heeft verzocht dat de verweerder zijn handelsnaam wijzigt. Beide ondernemingen richten zich op het verschaffen van onderdak in een hotel dat nabij de kust is gelegen, maar ze zijn actief in verschillende regio's en beschikken over verschillende faciliteiten. De kantonrechter wijst de verzoeken af.

IEF 17890

Verwarring doordat tot voor kort op dezelfde plek wél een broodje Mario werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam

Rechtbank Midden-Nederland 1 aug 2018, IEF 17890; ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (Broodje Mario tegen Sfizio Mario), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-doordat-tot-voor-kort-op-dezelfde-plek-w-l-een-broodje-mario-werd-verkocht-maar-niet-door

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 1 augustus 2018, IEF 17890; ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (Broodje Mario tegen Sfizio Mario) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Tot maart 2018 werden de handelsnamen ‘Sfizio’ en ‘Sfizio & broodje Mario’ gebruikt voor de onderneming aan de Oudenoord. De toenmalige eigenaar had een persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om die naam te gebruiken en het, in Utrecht bekende, ‘broodje Mario’ te verkopen. De huidige eigenaar heeft de onderneming overgenomen en de naam gewijzigd naar ‘Sfizio Mario’. Er is een mondelinge overeenkomst dat de huidige eigenaar geen gebruik zal maken van het merk ‘Broodje Mario’ en dat hij geen broodje met die naam zal verkopen. Dat hij dit de afgelopen maanden wel heeft gedaan is volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk. De handelsnaam ‘Broodje Mario’ is in Utrecht erg bekend en heeft daarom een ruime bescherming maar dat geldt niet voor het afzonderlijke element ‘Mario’. De beide handelsnamen lijken niet zodanig op elkaar dat dit gevaar voor verwarring oplevert. Dat er toch verwarring is ontstaan komt misschien doordat het bekende broodje tot voor kort op de Oudenoord werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam van de delicatessenzaak.

IEF 17887

Advertenties van uitvaartondernemers staan op één pagina van huis-aan-huis-krant

Rechtbank Midden-Nederland 25 jul 2018, IEF 17887; https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:3613 (uitvaartondernemers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/advertenties-van-uitvaartondernemers-staan-op-n-pagina-van-huis-aan-huis-krant

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 juli 2018, IEF 17887; ECLI:NL:RBMNE:2018:3613 (Uitvaartondernemers) Handelsnaamrecht. Beide ondernemingen houden zich beiden bezig met uitvaartverzorging in de omgeving van De Bilt. Sinds 1994 adverteert eiseres ze in het huis-aan-huisblad De Vierklank. Sinds 2018 adverteert gedaagde ook in De Vierklank en de advertenties van partijen worden op één pagina weergegeven. Gelet op deze overlap in activiteiten en werkgebied is aannemelijk geacht dat het gevaar bestaat dat de inwoners van de gemeente De Bilt, vanwege de geringe afwijkingen tussen de handelsnamen, de ondernemingen van partijen met elkaar zal verwarren. De staking van de handelsnaam wordt bevolen.