Handelsnaamrecht

IEF 18288

Verwarrende overeenstemming merk en handelsnaam DOMEK en BIALYDOMEK

Rechtbank Amsterdam 8 mrt 2019, IEF 18288; (Domek tegen Bialydomek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarrende-overeenstemming-merk-en-handelsnaam-domek-en-bialydomek
domek bialydomek

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 maart 2019, IEF 18288 (Domek tegen Bialydomek) Handelsnaamrecht. Domek is sinds 2011 een financiële dienstverlener en makelaardij in onroerende goederen. Bialydomek is sinds 2016 een administratie- en boekhoudkantoor. Beide ondernemingen hebben een huisje en het woord domek in hun logo. Ze bieden soortgelijke diensten aan en de doelgroepen van de partijen overlappen; partijen zijn allebei (via internet) landelijk actief, maar richten zich op de Poolse doelgroep. De rechter oordeelt dat de handelsnaam DOMEK een ruime beschermingsomvang heeft omdat zij een brede bekendheid heeft verworven onder de Poolse gemeenschap in Nederland. Gezien de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen is er gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek. Staking van gebruik van het teken als handelsnaam en merk, en binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het Bialydomek-logo te (doen) wijzigen.

IEF 18230

Merkenrechtelijke bescherming, ook al is merk niet zelf bedacht

Rechtbank Rotterdam 30 jan 2019, IEF 18230; ECLI:NL:RBROT:2019:783 (Handelsnaam dansgroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkenrechtelijke-bescherming-ook-al-is-merk-niet-zelf-bedacht

Rechtbank Rotterdam 30 januari 2019, IEF 18230; ECLI:NL:RBROT:2019:783 (Handelsnaam dansgroep). Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eerste aanleg. Eiser en gedaagde zijn beiden danser en choreograaf van beroep. Zij hebben beiden deel uitgemaakt van dezelfde dansgroep (genaamd: handelsnaam 1). Deze groep is in 2005 opgericht. In 2010 heeft eiser een onderneming opgericht en geregistreerd bij de KvK (genaamd: handelsnaam 2). Sinds oktober 2016 exploiteert gedaagde een onderneming op het gebeid van dans (genaamd: handelsnaam 3). Eiser is van mening dat handelsnaam 3 inbreuk maakt op zijn merk- en handelsnaamrecht. De rechtbank oordeelt dat het feit dat eiser de naam niet zelf bedacht heeft niet in de weg staat aan een geldig merkdepot. Gedaagde betwist vervolgens niet dat hij de handelsnaam heeft gebruikt, maar stelt dat het gebruik met toestemming was. Dat dit niet het geval is dient nu bewezen te worden door eiser. Dit bewijs zal eiser vandaag (13 februari 2019) proberen te leveren.

IEF 18221

Inbreuk op merk- en handelsnaamrechten LOTUS

Rechtbanken 6 feb 2019, IEF 18221; ECLI:NL:RBMNE:2019:488 (LOTUS tegen Improvement Training en Adviesbureau/Lotuskring ABCD), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merk-en-handelsnaamrechten-lotus

Rechtbank Midden-Nederland 6 februari 2019, IEF 18221; ECLI:NL:RBMNE:2019:488 (LOTUS tegen Improvement Training en Adviesbureau/Lotuskring ABCD). Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Kern van het geschil betreft de vraag of er sprake is van inbreuk door gedaagden op aan eiser toekomende merk- en handelsnaamrechten. De rechtbank oordeelt dat de naam LOTUS over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. Daarnaast oordeelt de rechtbank ook dat er zowel visueel als auditief grote overeenstemming is met de door Improvement Training en Adviesbureau en Lotuskring ABCD gebruikte tekens. Zodoende concludeert de rechtbank dat Improvement Training en Adviesbureau en Lotuskring ABCD inbreuk maken op de merken- en handelsnaamrechten van LOTUS.

IEF 18210

Handelsnaam Appcomm maakt geen inbreuk op de reeds bestaande handelsnaam Addcomm

Hof Amsterdam 29 jan 2019, IEF 18210; (Addcomm tegen Appcomm), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-appcomm-maakt-geen-inbreuk-op-de-reeds-bestaande-handelsnaam-addcomm
Addcomm Appcomm

Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210; zaaknr. 200.239.350/01 (Addcomm tegen Appcomm) Handelsnaamrecht. Zie eerder [IEF 17616]. Addcomm heeft gevorderd dat Appcomm wordt bevolen het gebruik van de handelsnaam Appcomm en de domeinnaam appcomm.nl te staken. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen. Gelet op het feit dat beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van (online) communicatie, acht het hof aannemelijk dat het publiek het identieke bestanddeel 'comm' in de beide handelsnamen zal opvatten als een verwijzing naar die activiteiten, zodat bij de beoordeling van de mate waarin het publiek de betrokken handelsnamen als overeenstemmend ervaart, meer nadruk ligt op vergelijking van de bestanddelen 'Add' en 'App', die niet identiek zijn. Verder betrok het hof in zijn beoordeling de verschillen in grafische presentatie van de handelsnamen op de websites, dat niet is gebleken dat Appcomm de handelsnaam opzettelijk heeft gekozen om daarmee Addcomm schade te berokkenen en het dat niet is gebleken van enig concreet geval van verwarring bij het publiek.

Het hof wijst de vorderingen van Addcomm derhalve af.

IEF 18180

Vorderingen afgewezen, handelsnaam Rodizio Rotterdam volledig beschrijvend

Rechtbanken 4 jan 2018, IEF 18180; (Rodizio tegen Brasilbinkie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-handelsnaam-rodizio-rotterdam-volledig-beschrijvend

Vzr. Rechtbank Rotterdam 4 januari 2019, IEF 18180 (Rodizio tegen Brasilbinkie) Handelsnaamrecht. Rodizio Rotterdam exploiteert onder die naam een Braziliaans restaurant. Als handelsnamen zijn in het handelsregister "Rodizio Rotterdam" en "Rodizio" geregistreerd. Brasilbinkie exploiteert onder de namen Brasilbinkie en Brasilbinkie Rodizio Rotterdam ook een Braziliaans restaurant in Rotterdam. Als handelsnamen zijn ingeschreven "Brasilbinkie B.V." en "Rodizio Rotterdam". Rodizio is een uit Brazilië afkomstig all-you-can-eat-concept. Rodizio Rotterdam stelt dat er handelsnaaminbreuk is omdat de combinatie van woorden gelijk is, zij eerder was met gebruik en de aard en de locaties van de ondernemingen ook gelijk zijn. De combinatie van de woorden "Rodizio" en "Rotterdam" maakt nog niet dat andere ondermingen deze zuiver beschrijvende woorden niet in hun handelsnaam mogen opnemen. Brasilbinkie combineert de woorden met de zelfbedachte, unieke, naam "Brasilbinkie", welke naam door haar bovendien steeds voorop gesteld wordt. Vorderingen afgewezen.

IEF 18171

Geen handelsnaaminbreuk op Bakkerij Marakesh: hoge mate beschrijvend van aard

Rechtbanken 12 sep 2018, IEF 18171; (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-handelsnaaminbreuk-op-bakkerij-marakesh-hoge-mate-beschrijvend-van-aard

Rechtbank Amsterdam 12 september 2019, IEF 18171 (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Partijen drijven beide een banketbakkerij/boulangerie. De v.o.f. Marakesh handelt bij de uitoefening van haar onderneming onder de naam "Bakkerij Marakesh", gedaagde drijft een eenmanszaak onder de naam "La Boulangerie Traditionelle Marrakech". De v.o.f. stelt dat de door gedaagde gebruikte handelsnaam in geringe mate afwijkt van het meest kenmerkende deel door de v.o.f. gevoerde handelsnaam. Van belang is dat de handelsnaam van de v.o.f. in hoge mate beschrijvend van aard is. Hierdoor geniet de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam een zeer geringe mate van bescherming: beschrijvende woorden kunnen niet worden gemonopoliseerd. Er bestaat voldoende verschil tussen beide handelsnamen, door het anders schrijven van Marrakech en de toevoeging van "la boulangerie" en "traditionelle". Vorderingen afgewezen.

IEF 18148

Vorderingen afgewezen, depot te kwader trouw ouder merk Ribatutta Ensemble

Rechtbanken 27 nov 2018, IEF 18148; (Ribattuta), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-depot-te-kwader-trouw-ouder-merk-ribatutta-ensemble

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 27 november 2018, IEF 18148 (Ribattuta) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Auteursrecht. Oneerlijke handelspraktijken. Eiser stelt o.a. dat er inbreuk is gepleegd op het Benelux woordmerk "Ribatutta ensemble", die 8 juni 2018 geregistreerd is. Drie dagen later heeft gedaagde hiernaast afgebeelde Benelux beeldmerk geregistreerd. Merkenrechtelijk beschouwd geldt dat eiser een ouder merkrecht heeft en dat hij dit eerdere recht ook tegenover gedaagde kan inroepen. Een beroep op art. 2.20 lid 1 onder a BVIE slaagt niet omdat het woordmerk niet gelijk is aan de gebruikte tekens door gedaagde. Een beroep op art. 2.20 lid 1 onder b BVIE slaagt niet omdat gedaagde de benaming Ribatutta Musica al sinds 2016 te goeder trouw gebruikt en dat het merkdepot door eiser van het woordmerk moet worden aangemerkt als een depot te kwader trouw. Vorderingen afgewezen.

IEF 18134

Vorderingen toegewezen, Finaxe maakt handelsnaaminbreuk op Finext

Rechtbanken 30 nov 2018, IEF 18134; ECLI:NL:RBDHA:2018:14182 (Finext tegen Finaxe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-toegewezen-finaxe-maakt-handelsnaaminbreuk-op-finext

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 november 2018, IEF 18134; ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2018:14182 (Finext tegen Finaxe) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Finext is ingeschreven in het handelsregister en heeft Beneluxmerkinschrijvingen geregistreerd. Zij houdt zich bezig met adviseren van organisaties om de financiele functie te verbeteren. Finaxe is in het handelsregister ingeschreven als uitzendbureau. Zij heeft het woordmerk FINAXE & TALENT voor klasse 35 bij het BOIP gedeponeerd. In oktober 2017 is Finext op de hoogte geraakt van het bestaan van Finaxe, naar aanleiding van een vraag van één van haar klanten of Finaxe een nieuwe tak van Finext is. De handelsnaam FINEXT is een niet bestaand woord zonder zelfstandige betekenis. Uitgaande van de Engelse uitspraak van beide handelsnamen, is er een grote mate van auditieve overeenstemming. Het enige klankverschil is de letter 't'. De visuele overeenstemming is minder groot maar biedt onvoldoende tegenwicht. Beide partijen zijn actief in de financiele sector en het kan voorkomen dat partijen dezelfde klanten bedienen. Finaxe handelt daarom in strijd met art. 5 Hnw. Gelet op de bevestiging van Finext dat geen belang bestaat bij beoordeling van de merkenrechtelijke grondslag indien de primaire vorderingen op grond van het handelsnaamrecht zullen worden toegewezen, komt de voorzieningenrechter aan een beoordeling van die grondslag niet toe. Vorderingen toegewezen.