Handelsnaamrecht

IEF 18210

Handelsnaam Appcomm maakt geen inbreuk op de reeds bestaande handelsnaam Addcomm

Hof Amsterdam 29 jan 2019, IEF 18210; (Addcomm tegen Appcomm), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-appcomm-maakt-geen-inbreuk-op-de-reeds-bestaande-handelsnaam-addcomm
Addcomm Appcomm

Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210; zaaknr. 200.239.350/01 (Addcomm tegen Appcomm) Handelsnaamrecht. Zie eerder [IEF 17616]. Addcomm heeft gevorderd dat Appcomm wordt bevolen het gebruik van de handelsnaam Appcomm en de domeinnaam appcomm.nl te staken. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen. Gelet op het feit dat beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van (online) communicatie, acht het hof aannemelijk dat het publiek het identieke bestanddeel 'comm' in de beide handelsnamen zal opvatten als een verwijzing naar die activiteiten, zodat bij de beoordeling van de mate waarin het publiek de betrokken handelsnamen als overeenstemmend ervaart, meer nadruk ligt op vergelijking van de bestanddelen 'Add' en 'App', die niet identiek zijn. Verder betrok het hof in zijn beoordeling de verschillen in grafische presentatie van de handelsnamen op de websites, dat niet is gebleken dat Appcomm de handelsnaam opzettelijk heeft gekozen om daarmee Addcomm schade te berokkenen en het dat niet is gebleken van enig concreet geval van verwarring bij het publiek.

Het hof wijst de vorderingen van Addcomm derhalve af.

IEF 18180

Vorderingen afgewezen, handelsnaam Rodizio Rotterdam volledig beschrijvend

Rechtbanken 4 jan 2018, IEF 18180; (Rodizio tegen Brasilbinkie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-handelsnaam-rodizio-rotterdam-volledig-beschrijvend

Vzr. Rechtbank Rotterdam 4 januari 2019, IEF 18180 (Rodizio tegen Brasilbinkie) Handelsnaamrecht. Rodizio Rotterdam exploiteert onder die naam een Braziliaans restaurant. Als handelsnamen zijn in het handelsregister "Rodizio Rotterdam" en "Rodizio" geregistreerd. Brasilbinkie exploiteert onder de namen Brasilbinkie en Brasilbinkie Rodizio Rotterdam ook een Braziliaans restaurant in Rotterdam. Als handelsnamen zijn ingeschreven "Brasilbinkie B.V." en "Rodizio Rotterdam". Rodizio is een uit Brazilië afkomstig all-you-can-eat-concept. Rodizio Rotterdam stelt dat er handelsnaaminbreuk is omdat de combinatie van woorden gelijk is, zij eerder was met gebruik en de aard en de locaties van de ondernemingen ook gelijk zijn. De combinatie van de woorden "Rodizio" en "Rotterdam" maakt nog niet dat andere ondermingen deze zuiver beschrijvende woorden niet in hun handelsnaam mogen opnemen. Brasilbinkie combineert de woorden met de zelfbedachte, unieke, naam "Brasilbinkie", welke naam door haar bovendien steeds voorop gesteld wordt. Vorderingen afgewezen.

IEF 18171

Geen handelsnaaminbreuk op Bakkerij Marakesh: hoge mate beschrijvend van aard

Rechtbanken 12 sep 2018, IEF 18171; (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-handelsnaaminbreuk-op-bakkerij-marakesh-hoge-mate-beschrijvend-van-aard

Rechtbank Amsterdam 12 september 2019, IEF 18171 (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Partijen drijven beide een banketbakkerij/boulangerie. De v.o.f. Marakesh handelt bij de uitoefening van haar onderneming onder de naam "Bakkerij Marakesh", gedaagde drijft een eenmanszaak onder de naam "La Boulangerie Traditionelle Marrakech". De v.o.f. stelt dat de door gedaagde gebruikte handelsnaam in geringe mate afwijkt van het meest kenmerkende deel door de v.o.f. gevoerde handelsnaam. Van belang is dat de handelsnaam van de v.o.f. in hoge mate beschrijvend van aard is. Hierdoor geniet de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam een zeer geringe mate van bescherming: beschrijvende woorden kunnen niet worden gemonopoliseerd. Er bestaat voldoende verschil tussen beide handelsnamen, door het anders schrijven van Marrakech en de toevoeging van "la boulangerie" en "traditionelle". Vorderingen afgewezen.

IEF 18148

Vorderingen afgewezen, depot te kwader trouw ouder merk Ribatutta Ensemble

Rechtbanken 27 nov 2018, IEF 18148; (Ribattuta), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-depot-te-kwader-trouw-ouder-merk-ribatutta-ensemble

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 27 november 2018, IEF 18148 (Ribattuta) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Auteursrecht. Oneerlijke handelspraktijken. Eiser stelt o.a. dat er inbreuk is gepleegd op het Benelux woordmerk "Ribatutta ensemble", die 8 juni 2018 geregistreerd is. Drie dagen later heeft gedaagde hiernaast afgebeelde Benelux beeldmerk geregistreerd. Merkenrechtelijk beschouwd geldt dat eiser een ouder merkrecht heeft en dat hij dit eerdere recht ook tegenover gedaagde kan inroepen. Een beroep op art. 2.20 lid 1 onder a BVIE slaagt niet omdat het woordmerk niet gelijk is aan de gebruikte tekens door gedaagde. Een beroep op art. 2.20 lid 1 onder b BVIE slaagt niet omdat gedaagde de benaming Ribatutta Musica al sinds 2016 te goeder trouw gebruikt en dat het merkdepot door eiser van het woordmerk moet worden aangemerkt als een depot te kwader trouw. Vorderingen afgewezen.

IEF 18134

Vorderingen toegewezen, Finaxe maakt handelsnaaminbreuk op Finext

Rechtbanken 30 nov 2018, IEF 18134; ECLI:NL:RBDHA:2018:14182 (Finext tegen Finaxe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-toegewezen-finaxe-maakt-handelsnaaminbreuk-op-finext

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 november 2018, IEF 18134; ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2018:14182 (Finext tegen Finaxe) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Finext is ingeschreven in het handelsregister en heeft Beneluxmerkinschrijvingen geregistreerd. Zij houdt zich bezig met adviseren van organisaties om de financiele functie te verbeteren. Finaxe is in het handelsregister ingeschreven als uitzendbureau. Zij heeft het woordmerk FINAXE & TALENT voor klasse 35 bij het BOIP gedeponeerd. In oktober 2017 is Finext op de hoogte geraakt van het bestaan van Finaxe, naar aanleiding van een vraag van één van haar klanten of Finaxe een nieuwe tak van Finext is. De handelsnaam FINEXT is een niet bestaand woord zonder zelfstandige betekenis. Uitgaande van de Engelse uitspraak van beide handelsnamen, is er een grote mate van auditieve overeenstemming. Het enige klankverschil is de letter 't'. De visuele overeenstemming is minder groot maar biedt onvoldoende tegenwicht. Beide partijen zijn actief in de financiele sector en het kan voorkomen dat partijen dezelfde klanten bedienen. Finaxe handelt daarom in strijd met art. 5 Hnw. Gelet op de bevestiging van Finext dat geen belang bestaat bij beoordeling van de merkenrechtelijke grondslag indien de primaire vorderingen op grond van het handelsnaamrecht zullen worden toegewezen, komt de voorzieningenrechter aan een beoordeling van die grondslag niet toe. Vorderingen toegewezen.

IEF 18125

Johnnie Walker ontbreekt in domeinnaam advertentie Bol.com en is daarmee niet in strijd met RvA

RCC 12 nov 2018, IEF 18125; (Aanbieding Johnnie Walker Red Label Bol.com), http://www.ie-forum.nl/artikelen/johnnie-walker-ontbreekt-in-domeinnaam-advertentie-bol-com-en-is-daarmee-niet-in-strijd-met-rva

Vzr. RCC 12 november 2018, IEF 18125; RB 3254; dossiernr. 2018/00743 (Aanbieding Johnnie Walker Red Label Bol.com) Voorzittersafwijzing. RvA. Domeinnaam. De uiting betreft de aanbieding van Johnnie Walker Red Label whisky op de website van bol.com. De klacht. Bol.com adverteert op haar website met sterk alcoholische drank en faciliteert het proces waarin deze drank kan worden besteld. Op grond van artikel 25 van de code (Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) 2014) moet op de website een agecheck actief zijn waarbij de bezoeker zijn geboortedatum ingeeft, aldus klager. Dat is bij de website van bol.com niet het geval. Klager kon sterke drank bestellen zonder ook maar ergens zijn geboortedatum te hoeven invullen. Klager legt ter onderbouwing screenshots over van het bestelproces van vier flessen Johnnie Walker whisky.

IEF 18099

Aviodome wekt verwarring door auditieve overeenstemming en soortgelijke diensten Aviodrome

Rechtbanken 12 nov 2018, IEF 18099; ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (Libéma tegen Teka), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aviodome-wekt-verwarring-door-auditieve-overeenstemming-en-soortgelijke-diensten-aviodrome

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 november 2018, IEF 18099; ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (Libéma tegen Teka) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum huisvestte in een geodetische koepel op Schiphol en werd gedreven onder de naam Aviodrome. Zij verhuisde naar Lelystad Airport. De koepel is niet mee verhuisd. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum ging failliet en de Libéma-groep heeft onder de naam Aviodrome gedreven onderneming en haar bezittingen en rechten uit dit faillissement overgenomen. Libéma is houdster van Benelux-merken Aviodrome met inschrijvingsnummers 0729120 en 1031434, klasse 43 (o.a. zalenverhuur). Teka, die zich richt op exploitatie van evenementenlocaties in Nederland, heeft de koepel gekocht. Zij heeft de naam Aviodome als handelsnaam ingeschreven en de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com geregistreerd. In reactie op een brief van Libéma waarin zij stelt dat Teka inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht, heeft Teka de domeinnaam uit de lucht gehaald en www.hetaviodome.nl en www.hetaviodome.com geregistreerd, en de inschrijving uit het handelsregister verwijderd. Doordat Aviodrome en Aviodome auditief overeenstemmen en beide ondernemingen soortgelijke diensten verrichten, is er sprake van merkinbreuk. Teka voert ondanks uitschrijving uit het handelsregister nog steeds feitelijk de handelsnaam Aviodome. Libéma heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek die gebruik wenst te maken van de koepel zich zal verwarren met het Aviodrome. Vorderingen toegewezen. 

IEF 18086

Overdracht domeinnaam colohouse.nl toegewezen: gebrek aan belang behoud

Kantonrechter 1 okt 2018, IEF 18086; ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (Colohouse c.s. tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overdracht-domeinnaam-colohouse-nl-toegewezen-gebrek-aan-belang-behoud

Vzr. Rechtbank Gelderland 1 oktober 2018, IEF 18086; ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (Colohouse c.s. tegen gedaagde) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Nauwe samenwerking tussen Colohouse Holding LLC, actief in de VS, en Netrouting. Gedaagde heeft voor Netrouting de domeinnaam colohouse.nl geregistreerd. Colohouse Holding LLC heeft Netrouting overgenomen. Colohouse B.V. is opgericht, zij vordert medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam. Gedaagde heeft namelijk geen enkel belang omdat de website niet wordt gebruikt. Vanwege het feit dat eiser 2 ter zitting is verschenen, en tijdens die zitting heeft aangevoerd dat niet gedaagde maar hijzelf houder is van de domeinnaam, vordert Colohouse voor dat geval ook veroordeling van eiser 2 tot meewerking van de overdracht. Gedaagde heeft aangevoerd dat hij de domeinnaam aan eiser 2 heeft verkocht, waaruit kan worden geconcludeerd dat hij geen belang (meer) heeft bij behoud van de domeinnaam. Eiser 2 stond ondanks de koopovereenkomst met gedaagde bij SIDN niet officieel als houder van de domeinnaam geregistreerd. Gezien Colohouse de handelsnaam Colohouse in Nederland in het handelsregister heeft ingeschreven, is aannemelijk dat eiser 2 na een officiele registratie bij SIDN als houder de domeinnaam niet in gebruik zal kunnen nemen zonder dat verwarring is te geduchten bij het publiek o.g.v. art. 5 Hnw. Belang van eiser 2 voor behouden van de domeinnaam ontbreekt, terwijl Colohouse vanwege haar naar Nederland uitgebreide werkzaamheden wel belang heeft bij verkrijging van de domeinnaam, die volledig overeenstemt met haar handelsnaam. Vorderingen toegewezen.