IEF 17855

Voorschot schadevergoeding afgewezen: geen concrete aanwijzingen dat HR vordering zal toewijzen

Rechtbank Midden-Nederland 18 jul 2018, IEF 17855; ECLI:NL:RBMNE:2018:3359 (Voorschot schadevergoeding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorschot-schadevergoeding-afgewezen-geen-concrete-aanwijzingen-dat-hr-vordering-zal-toewijzen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 18 juli 2018 IEF 17855; ECLI:NL:RBMNE:2018:3359 (Journalist tegen oud-rechter) Onrechtmatige daad. Mediarecht. Procesrecht. Journalist heeft een boek geschreven over de Schipholbrandzaak. Gedaagde was destijds rechter en heeft twee procedures in verband met de Schipholbrand voorgeten. In het boek is een citaat vermeld over de gedaagde. Gedaagde heeft een bodemprocedure tegen de journalist aanhangig gemaakt en schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad geeist. Dit is afgewezen. Daarna heeft de journalist een bodemprocedure tegen de gedaagde aanhangig gemaakt en schadevergoeding geeist o.g.v. misbruik van procesbevoegdheid door de bodemprocedure van hiervoor te voeren. Dit is afgewezen en de journalist is in hoger beroep gegaan. Het hoger beroep is doorverwezen naar het gerechtshof en zij hebben een tussenarrest gewezen. Er kan sprake zijn van misbruik van procesrecht. De oud-rechter heeft tussentijds cassatieberoep ingesteld. In dit kort geding vordert de journalist een voorschot op de schadevergoeding. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de Hoge Raad de vordering zal toewijzen. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17854

Matte look in een donkere kleurstelling tafelgashaard en een ‘houtlook’ is een verschillende totaalindruk

Rechtbank Den Haag 18 jul 2018, IEF 17854; ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 (Happy Cocooning tegen Arpe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/matte-look-in-een-donkere-kleurstelling-tafelgashaard-en-een-houtlook-is-een-verschillende-totaalind

Rechtbank Den Haag 18 juli 2018, IEF 17854; ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 (Happy Cocooning tegen Arpe) Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Zie eerder IEF 17515. HCC is een onderneming die zich onder meer toelegt op de verkoop van tafelgashaarden. Zij voert sinds 2009 de zogeheten ‘Cocoon Tables’ in haar assortiment, daarvoor zijn gemeenschapsmodellen ingeschreven. Arpe drijft een groothandel in tuinartikelen en zij verkoopt een tafelgashaard met de naam ‘Thyone’. HCC heeft in september 2015, tijdens de vakbeurs Spoga in Keulen voor het eerst geconstateerd dat Arpe de Thyone aanbood. Model 2 van HCC is geldig, want het is nieuw en heeft een eigen karakter. Er is sprake van een andere totaalindruk van de twee tafelgashaarden. De Thyone maakt geen inbreuk maakt op Model 2. Voor de auteursrechtelijk beschermde elementen van Model 2, zijn de verschillen dusdanig groot dat de totaalindrukken niet overeenstemmen. Hiervoor zijn de matte look in een donkere kleurstelling ten opzichte van een ‘houtlook’ in aanzienlijke mate bepalend. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk, noch slaafse nabootsing. Het ontwerp van de Thyone neemt voldoende afstand van de Model 2, waardoor geen sprake kan zijn van verwarring bij het in aanmerking te nemen publiek.

IEF 17853

Geen informatieverstrekking, vordering gaat termsheet te buiten, Company Sublicense Agreement biedt geen basis

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 jul 2018, IEF 17853; 200.211.220 (Noviotech / Secmatix), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-informatieverstrekking-vordering-gaat-termsheet-te-buiten-company-sublicense-agreement-biedt-ge

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 juli 2018, IEF 17853 (Noviotech / Secmatix) Octrooirecht. Contractrecht. Secmatix stelt dat NovioTech in strijd met de CSA en termsheet PIC heeft laten produceren en voor welke toepassing(en) vertrouwelijke informatie aan Novioponics en Syncom heeft verstrekt met voor de productie van PIC’s. Ze vorderen nakoming van CSA en termsheet. De rechtbank heeft de vorderingen van Secmatix afgewezen. In hoger beroep vordert Secmatix dat NovioTech alsnog zal gelasten haar verplichting uit de CSA en termsheet na te komen. Het hof bekrachtigt het vonnis [IEF 16568] waarvan beroep.

4.10 De conclusie is dat de vorderingen van Secmatix, die zijn gericht op verstrekking van documenten als bedoeld in Exhibit C (zie rov. 4), niet toewijsbaar zijn: deels omdat Noviotech de informatie heeft verstrekt die zij diende te verstrekken, deels omdat de vordering in het kader van de verplichtingen op bais van de NBT/Exhibit C te buiten gaan. Volledigheidshalve merkt het hof nog op dat in de CSA geen basis kan worden gevonden voor de hiervoor besproken vorderingen, nu het hierbij niet gaat om de verstrekking van informatie over innovaties of ontwikkelingen bij de toepasssing van de techniek buiten het gebied van de Life Sciences, waarop CSA betrekking heeft.

IEF 17850

Ex-bestuurder van chocoladefabrikant noemt zich ten onrechte oprichter op LinkedIn

Rechtbank Midden-Nederland 13 jul 2018, IEF 17850; ECLI:NL:RBMNE:2018:3349 (Creative Cloud Company en Ligoon tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-bestuurder-van-chocoladefabrikant-noemt-zich-ten-onrechte-oprichter-op-linkedin

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2018, IEF 17850; ECLI:NL:RBMNE:2018:3349 (Ligoon en CCC tegen gedaagde) Auteursrecht. Concurrentiebeding. Communicatiebeding. Ligoon houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van chocoladetruffels. Ze zijn een samenwerking aangegeaan met Creative Cloud Company (CCC), zijnde medeaandeelhouder van Ligoon. In de vaststellingsovereenkomst is onder meer een concurrentie- en communicatiebeding opgenomen. Gedaagde was tot 2017 bestuurder van Ligoon. CCC stelt dat de gedaagde het concurrentiebeding heeft geschonden door het ontwikkelen en op de markt zetten van chocoladeproducten die vrijwel identiek zijn. Gedaagde zou tijdens een festival bonbons hebben geserveerd en daarmee actief zijn in de chocoladebranche. Dit is onvoldoende om aan te nemen dat hij activiteiten uit het het concurrentiebeding schendt. Het communicatiebeding is geschonden doordat gedaagde zich op LinkedIn en op zijn website als oprichter van Ligoon presenteert, LinkedIn en zijn website kunnen ook door derden worden gezien.

.

IEF 17852

HagaZiekenhuis niet verantwoordelijk voor auteursrechtinbreuk vakgroep Gynaeocologie & Verloskunde

Rechtbank Den Haag 11 jul 2018, IEF 17852; ECLI:NL:RBDHA:2018:8344 (Making a Difference tegen Hagaziekenhuis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hagaziekenhuis-niet-verantwoordelijk-voor-auteursrechtinbreuk-vakgroep-gynaeocologie-verloskunde

Rechtbank Den Haag 11 juli 2018, IEF 17852; ECLI:NL:RBDHA:2018:8344 (Making a Difference tegen Hagaziekenhuis) Auteursrecht. Making a Difference houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitgeven van patiëntenvoorlichtingsmaterialen in gedrukte en elektronische vorm. Ze gebruiken o.a. de domeinnaam gyn-care.nl. De vakgroep Gynaeocologie & Verloskunde van Haga heeft op hun website afbeeldingen gebruikt afkomstig van gyn-care.nl. Making a Difference vordert Haga te veroordelen tot betaling van schadevergoeding wegens inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten. Haga kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik van afbeeldingen op de website omdat de vakgroep een afzonderlijke entiteit is. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17827

Commissie Plagiaat: melodie leader 'Westenwind' vrijwel exact overgenomen van leader 'Nieuwslijn'

Overig 6 jun 2018, IEF 17827; (Nieuwslijn tegen Westenwind), http://www.ie-forum.nl/artikelen/commissie-plagiaat-melodie-leader-westenwind-vrijwel-exact-overgenomen-van-leader-nieuwslijn

Vaste Commissie Plagiaat 6 juni 2018, IEF 17827 (Nieuwslijn tegen Westenwind) Auteursrecht. Klagers zijn van mening dat het werk 'Westenwind' gelijkenis vertoont met het door hen gecomponeerde leader voor 'Nieuwslijn'. Ze stellen dat het eerste en meest herkenbare deel van de leader van de serie 'Westenwind' exact is overgenomen van de leader van programma 'Nieuwslijn'. Het notenbeeld toont aan dat niet alleen de melodie vrijwel geheel overeenkomstig is, maar ook dat de keuze voor een modulatie door beklaagden is overgenomen. De klacht is gegrond verklaard omdat de compositorische keuzes zijn overgenomen en ze destijds kennis hebben genomen van de 'Nieuwslijn' leader.

IEF 17851

Artikel over 'hack' bij Kaspersky rectificeren op de voorpagina van zaterdageditie De Telegraaf

Rechtbank Amsterdam 16 jul 2018, IEF 17851; ECLI:NL:RBAMS:2018:5033 (Kaspersky Lab tegen Telegraaf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-over-hack-bij-kaspersky-rectificeren-op-de-voorpagina-van-zaterdageditie-de-telegraaf
Telegraaf Kaspersky

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2018 IEF 17851; ECLI:NL:RBAMS:2018:5033 (Kaspersky Lab tegen De Telegraaf) Rectificatie. Kaspersky Lab is een in Utrecht gevestigd Russische securityleverancier. De Telegraaf heeft een artikel geplaatst waarin wordt gesteld dat een 'wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf' in Utrecht is gehackt via de bedrijfs-WiFi. Volgens Kaspersky Lab is, na eigen onderzoek, daar geen sprake van. Kaspersky vordert rectificatie. De vraag is of De Telegraaf onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kaspersky door publicatie in de Telegraaf van 3 februari 2018. De journalisten hebben niet controleerbaar gemaakt wat tegenover hen is verklaard terwijl dit gemakkelijk had gekund. Er is ook geen verder onderzoek geweest door de Journalisten. Rectificatie wordt bevolen op de homepage en op voorpagina van de eerstvolgende zaterdageditie van de papieren krant.

IEF 17847

Rectificatie artikel over directeur Directie Volksgezondheid

Antilliaanse Gerechten 12 jul 2018, IEF 17847; ECLI:NL:OGEAA:2018:440 (Eiser tegen Arubiano F.B. Production), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-artikel-over-directeur-directie-volksgezondheid

Vzr. Gerecht in Eerst Aanleg van Aruba 12 juli 2018, IEF 17847; ECLI:NL:OGEAA:2018:440 (Eiser tegen Arubiano F.B. Production) Rectificatie. Eiser is de directeur bij Directie Volksgezondheid (DVG). Arubiano F.B. Production publiceert een website genaamd earubianonews.com samen met een facebookpagina met dezelfde naam. Op 25 mei 2018 is er een artikel geplaatst over de eiser. Eiser laat per brief weten dat het artikel negatieve, ongefundeerde verwijten en feitelijk onjuistheden bevat. Hij vordert rectificatie te plaatsen op de website en facebookpagina. Er is geoordeeld dat het niet vast staat dat de feiten uit het artikel waar zijn, er geen deugdelijk onderzoek is verricht en onvoldoende inspanning is geleverd om de eiser een weerwoord te geven. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17842

MSD heeft aanzienlijk belang om gegevens niet te delen met derden, dus veroordeling moet gepreciseerd worden

Rechtbank Noord-Holland 26 aug 2016, IEF 17842; ECLI:NL:RBNHO:2016:11554 ( Merck Sharp & Dohme tegen Ono Pharmaceutical), http://www.ie-forum.nl/artikelen/msd-heeft-aanzienlijk-belang-om-gegevens-niet-te-delen-met-derden-dus-veroordeling-moet-gepreciseerd

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 augustus 2016, IEF 17842; LS&R 1630; ECLI:NL:RBNHO:2016:11554 (Merck Sharp & Dohme tegen Ono Pharmaceutical) Executiegeschil. MSD en Ono ontwikkelen geneesmiddelen en brengen die op de markt. Ono is houdster van Europees octrooi EP 878 voor ‘immunopotentiating compositions’. Het octrooi is verleend op 22 september 2010 en is onder meer van kracht in Nederland. MSD stelt dat het vonnis berust op een cruciale feitelijke misslag en dat deze misslag van dien aard is dat Ono geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij de tenuitvoerlegging, hetgeen meebrengt dat deze geschorst dient te worden. Het is echter niet evident dat het dictum onjuist is, zodat aan de vereisten voor schorsing niet is voldaan. Ono heeft wel degelijk een te respecteren belang, omdat zij het vonnis mede wil gebruiken als drukmiddel om MSD aan de onderhandelingstafel te krijgen met het oog op het maken van afspraken omtrent een licentie. Het uitwisselen van commercieel gevoelige informatie is volgens MSD een inbreuk op het mededingingsrecht. De mogelijkheid hiervan is echter onvoldoende onderbouwd. MSD heeft wel een aanzienlijk belang om gegevens niet te delen met derden. De veroordeling van de bodemrechter moet gepreciseerd worden dat zij ook tussen partijen kan fungeren op een wijze die recht doet aan doel en stekking van de veroordeling.

IEF 17843

Bedrog door Trademark Office want gebruiken verkooptruc bij telefonische acquisitie

Rechtbank Oost-Brabant 12 jul 2018, IEF 17843; ECLI:NL:RBOBR:2018:3291 (Trademark Office tegen Gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bedrog-door-trademark-office-want-gebruiken-verkooptruc-bij-telefonische-acquisitie

Rechtbank Oost-Brabant 12 juli 2018, IEF 17843; RB 3164; ECLI:NL:RBOBR:2018:3291 (Trademark Office tegen Gedaagde) Trademark Office B.V. heeft een overeenkomst gesloten met betrekking tot het leveren van een TLD Domeinnaam. De verzochte domeinnaam is geleverd, maar het factuur is niet betaald. Gedaagde stelt dat er sprake is van een verkooptruc. Hij was door Trademark Office gebeld met het verhaal dat een andere onbekende partij de domeinnaam had geclaimd en dat ze de naam voor hem veilig wilde stellen. Gedaagde heeft toen toestemming gegeven om de domeinnaam vast te leggen voor hem. Trademark Office heeft niet weersproken dat er sprake is van een verkooptruc. Het is tegenwoordig van algemene bekendheid dat er veel fraude in het kader van telefonische acquisitie plaatsvindt. Er wordt dan naar aanleiding van een onjuiste mededeling een aanbod gedaan om een overeenkomst te sluiten. Er wordt slechts een bandopname gemaakt van het akkoord gaan door het slachtoffer met het aanbod. Dat heet bedrog. De overeenkomst wordt vernietigd. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17849

EHRM: Vrijheid van meningsuiting geschonden van Pussy Riot tijdens optreden in Kathedraal

EHRM 17 jul 2018, IEF 17849; ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD003800412 (MARIYA ALEKHINA AND OTHERS v. RUSSIA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-vrijheid-van-meningsuiting-geschonden-van-pussy-riot-tijdens-optreden-in-kathedraal

EHRM 17 juli 2018, IEF 17849; IEFbe 2662; Application no. 38004/12 (Pussy Riot tegen Rusland) Vrijheid van meningsuiting. Mediarecht. Uit het persbericht: de zaak betrof een veroordeling van drie leden van de Pussy Riot-punkband omdat ze in 2012 één van hun protesliederen in de Kathedraal in Moskou uitvoerden. De rechtbanken oordeelden met name dat hun uitvoering aanstootgevend was. En verbood de toegang tot video-opnamen omdat ze 'extremistisch' waren. Het Hof oordeelde dat een schending van gedragsregels in een religieuze plaats (Kathedraal) gerechtvaardigd was maar ze veroordeelden de bandleden tot een gevangenisstraf omdat ze felgekleurde kleding aanhadden, met hun armen en benen zwaaiden en grof taalgebruik hadden. Het EHRM oordeelde dat er een overtreding van de vrijheid van meningsuiting van de bandleden. Het Hof heeft nagelaten om de tekst of de context van het lied te analyseren.

IEF 17848

Verschil in dikte van tafelpoten niet voldoende voor andere totaalindruk van Piet Hein Eek look tafel van Restoric

Rechtbank Amsterdam 16 jul 2018, IEF 17848; C/13/648821 (Piet Hein Eek tegen Schrijf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschil-in-dikte-van-tafelpoten-niet-voldoende-voor-andere-totaalindruk-van-piet-hein-eek-look-tafe
Piet Hein Eek Schijf Restoric

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2018, IEF 17848 (Piet Hein Eek tegen Schijf Restoric) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Piet Hein Eek ontwerpt, vervaardigt en verhandelt onder meer meubels, waaronder meubels van sloophout zoals Kantinetafels (ontwerp 1 en 2). Schijf Restoric hebben een eettafel vervaardigd (Tafel A) die inbreuk maakt op het ontwerp 1 van Eek (de Kantinetafel uit 1998), alsmede een tafel die vanaf 2018 onder de benaming 'Piet Hein Eek (look) eettafel' (Tafel B) te koop werd aangeboden en inbreuk maakt op ontwerp 2 van Eek (de Kantinetafel in sloophout 2001). Eek vordert met succes de verdere inbreuk op zijn auteursrecht en slaafse nabootsing te staken en gestaakt te houden. Er wordt geoordeeld dat in de tafels van Schijf dermate veel beschermde trekken zijn overgenomen dat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Het enige waarneembare verschil is een verschil in dikte van de poten, waarbij de voeten van de poten van de tafels van hek minder schuin oplopen dan bij die van de tafels van Schijf Restoric. Dat verschil is van zodanig ondergeschikte betekenis dat het niet afdoet aan de overeenstemmende totaalindrukken van de tafels. De andere door Schijf Restoric opgevoerde verschillen (gebruik andere houtdelen, het al dan niet toepassen van de parkettechniek en het al dan niet afwerken met lak) maken, als ze al bestaan —wat hier niet kan worden vastgesteld- de totaalindrukken van de tafels evenmin anders.

IEF 17846

Vordering afgewezen omdat destijd de overeenkomst al rechtsgeldig was ontbonden

4 jul 2018, IEF 17846; ECLI:NL:RBNHO:2018:5536 (Drukkerij Inktvis tegen TNR Software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-afgewezen-omdat-destijd-de-overeenkomst-al-rechtsgeldig-was-ontbonden

Rechtbank Noord-Holland 4 juli 2018, IEF 17846; IT 2605; ECLI:NL:RBNHO:2018:5536 (Drukkerij Inktvis tegen TNR Software) Contractenrecht. Dwaling. Inktvis is op enig moment op zoek gegaan naar een softwarepakket ten behoeve van haar financiële en boekhoudkundige processen. Op 30 juni 2016 is een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het softwarepakket Multipress tot stand gekomen tussen Inktvis en TNR. Later blijkt dat Multipress niet voldoet aan de eisen van Inktvis en is daardoor onbruikbaar. Inktvis vordert dat de overeenkomst tussen partijen primair vernietigt en subsidiair ontbindt wordt omdat het tot stand is gekomen wegens dwaling. De kantonrechter oordeelt dat TNR tekort is geschoten in de nakoming. Er is geen sprake van dwaling omdat het niet vastgesteld kan worden dat er geen koppeling  mogelijk is tussen de softwaresystemen. De vordering wordt afgewezen omdat Inktvis destijds al rechtsgeldig het contract heeft ontbonden.

IEF 17845

Voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf wegens opzetten illegale cardsharingsystemen

Rechtbank Noord-Holland 16 jul 2018, IEF 17845; ECLI:NL:RBNNE:2018:2779 (Cardsharing ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorwaardelijke-gevangenisstraf-en-taakstraf-wegens-opzetten-illegale-cardsharingsystemen

Rechtbank Noord-Nederland 16 juli 2018, IEF 17845; ECLI:NL:RBNNE:2018:2779 (cardsharing) Strafrecht. Cardsharing. De verdachte wordt verdacht van het opzetten van een illegaal cardsharingsysteem. De rechtbank heeft ook zogenoemde dreamboxen (gemodificeerde apparatuur) inbeslaggenomen. Dit zijn voorwerpen waarmee het strafbare feit is begaan dan wel die tot het begaan van het feit zijn bestemd en deze toebehoren aan verdachte. Deze voorwerpen zijn op zichzelf legaal. Indien de dreamboxen worden voorzien van gemodificeerde software waarmee cardsharing wordt gepleegd, is het wel illegaal. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden en legt een taakstraf van 240 uur op. [vgl. met medeplichtigheid in deze zaak IEF 17844]

 

IEF 17844

Medeplichtigheid bewezen wegens aanbrengen cardsharingsystemen

Rechtbank Noord-Holland 16 jul 2018, IEF 17844; ECLI:NL:RBNNE:2018:2763 (Medeplichtigheid cardsharing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/medeplichtigheid-bewezen-wegens-aanbrengen-cardsharingsystemen

Rechtbank Noord-Nederland 16 juli 2018, IEF 17844; ECLI:NL:RBNNE:2018:2763 (medeplichtigheid cardsharing) Strafrecht. Medeplichtig aan cardsharing. De verdachte wordt verdacht van het medeplegen van het aanbrengen van illegale cardsharingsystemen. Het oordeel van de rechtbank is dat hij bij in ieder geval 22 abonnees door middel van cardsharing op illegale wijze een televisiesignaal heeft aangebracht. Zijn rol daarbij was sterk ondergeschikt aan de rol van de medeverdachte, die het systeem heeft opgezet en uitgedacht (zie ECLI:NL:RBNNE:2018:2779). De rechtbank veroordeelt de verdachte voor medeplichtigheid en legt een taakstraf van 150 uur op. [vgl. met de hoofdverdachte in deze zaak IEF 17845]

 

IEF 17841

Embedded live-streamen sportwedstrijden op gokwebsite is auteursrechtinbreuk

Antilliaanse Gerechten 19 jun 2018, IEF 17841; ECLI:NL:OGHACMB:2018:118 (1xCorp tegen IMG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/embedded-live-streamen-sportwedstrijden-op-gokwebsite-is-auteursrechtinbreuk

Gem. Hof 19 juni 2018, IEF 17841; ECLI:NL:OGHACMB:2018:118 (1xcorp tegen IMG) Auteursrecht. IMG is op grond van (sub)licenties gerechtigd tot exclusieve worldwide live streaming rights for betting purposes van Snooker, Tennis, Basketbal, voetbal en badmintonwedstrijden. 1xbet.com legt zich toe op aanbieden van online sports en gambling services plaatst op haar website embedded links. Het GiEA beveelt de staking [IEF 17065]. Het is voldoende aannemelijk dat 1XCorp ook na het bestreden vonnis stelselmatig en op grote schaal inbreuk is blijven maken op de auteursrechten van IMG. Nergens blijkt uit dat 1XCorp ook maar enige inspanning heeft geleverd om de schending van de rechten van IMG te staken of terug te dringen. 1XCorp heeft er tot nu toe voor heeft gekozen om, met doelbewuste veronachtzaming van de rechten van IMG en zonder zich iets aan te trekken van het bestreden vonnis, haar eigen financiële belangen na te jagen. Staking wordt bevolen op last van een dwangsom van NAf 100.000 per overtreding met een maximum van NAf 25.000.000.

IEF 17840

Berichtgeving over 'misstanden' bij ouderenbond ANBO niet onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 12 jul 2018, IEF 17840; ECLI:NL:RBAMS:2018:4895 (ANBO tegen Omroep Max en Follow The Money), http://www.ie-forum.nl/artikelen/berichtgeving-over-misstanden-bij-ouderenbond-anbo-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 juli 2018, IEF 17840; ECLI:NL:RBAMS:2018:4895 (ANBO tegen Omroep Max en Follow The Money) Mediarecht. De ANBO is een belangenorganisatie voor senioren. In de uitzending van Meldpunt! van 1 november 2017 op Oproep Max is aandacht besteed aan deze organisatie. De bestuurder van ANBO heeft een uitnodiging om in de uitzending te verschijnen niet geaccepteerd. Verder worden op de websites van Follow The Money (FTM) drie artikelen geplaatst over de ANBO. Er moet een belangenafweging plaatsvinden tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van de goede naam. Een belangrijke omstandigheid die meeweegt is dat Omroep Max de ernst van de misstand en het maatschappelijk belang daarvan aan de kaak stelt. De uitzending is niet onrechtmatig. Tevens is het artikel van FTM van 1 november 2017 niet onrechtmatig, want de ANBO wordt er niet in gevolgd dat er feitelijke onjuistheden staan in het artikel. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd. Zowel Omroep Max als FTM hoeven hun berichtgeving over ‘misstanden’ bij de ouderenbond niet te rectificeren of te verwijderen.

IEF 17839

Seksueel expliciet beeldmateriaal op internet zetten is onrechtmatig: immateriële schadevergoeding € 35.000 toegewezen

Hof Amsterdam 10 jul 2018, IEF 17839; ECLI:NL:GHAMS:2018:2382 (Onrechtmatig verspreid beeldmateriaal), http://www.ie-forum.nl/artikelen/seksueel-expliciet-beeldmateriaal-op-internet-zetten-is-onrechtmatig-immateri-le-schadevergoeding-35

Hof Amsterdam 10 juli 2018, IEF 17839; ECLI:NL:GHAMS:2018:2382 (Onrechtmatig verspreid beeldmateriaal) Geïntimeerde heeft van 1999 tot en met 2008 een affectieve relatie gehad met Appellant. Partijen hebben in 2008 video-opnamen gemaakt van hun seksleven. Geïntimeerde heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat het beeldmateriaal in haar huis blijft en strikt privé dient te blijven. Op enig moment in 2008 heeft Appellant het beeldmateriaal uit het huis van Geïntimeerde ontvreemd en op een website geplaatst, voorzien van de voor- en achternaam van Geïntimeerde, haar professie en woonplaats. Het beeldmateriaal is veelvuldig gekopieerd en gedeeld. In eerste aanleg heeft Appellant niet betwist dat hij onrechtmatig heeft gehandeld en de omvang van de immateriële schadevergoeding van € 35.000,- niet betwist. Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd. Er wordt overwogen dat Appellant doelbewust heeft gehandeld en dat het voor hem voorzienbaar was dat het beeldmateriaal zich verder zou verspreiden op het internet. Geïntimeerde ondervindt ook na 2014 nog steeds de gevolgen van het handelen van Appellant. Er is geen grond hem voor deze gevolgen niet aansprakelijk te houden. Al met al wordt het door de rechtbank toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding passend geacht. De grieven falen.

IEF 17838

Nieuwe medewerkers...

oscar smit merle hafkamp

CHARLOTTE'S LAW KRIJGT VERSTERKING... Vanaf 16 juli 2018 is Oscar Smit als derde jurist verbonden aan het kantoor. Hij heeft de master Informatierecht aan de UvA afgerond en zal zich bij Charlotte's Law met name gaan richten op auteursrecht en telecommunicatierecht. We zijn bij Charlotte's Law erg blij met Oscar als nieuwe aanwist. Door deze uitbreiding kunnen we de groeiende vraag naar laagdrempelig, praktisch en eerlijk juridisch advies over intellectuele eigendom en privacy weer aan.

Advocaat Merle Hafkamp sluit zich aan bij Deikwijs... Per 1 juni 2018 is Merle Hafkamp bij ons in dienst getreden als advocaat. Merle heeft in de afgelopen 11 jaar haar sporen verdiend als IE-advocaat. Ze is gespecialiseerd in het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht, waarover zij regelmatig procedeert en adviseert. Merle heeft veel kort geding procedures op haar naam staan over merkinbreuk, namaak en oneerlijke handelspraktijken.

IEF 17837

HR: De beschreven kenmerken van witte wieven zijn niet bekend bij iemand die niet bekend is met 'witte wieven'

Hoge Raad 13 jul 2018, IEF 17837; ECLI:NL:HR:2018:1214; ECLI:NL:HR:2018:1215; ECLI:NL:HR:2018:1217 (Fanofinefood tegen Levola), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-de-beschreven-kenmerken-van-witte-wieven-zijn-niet-bekend-bij-iemand-die-niet-bekend-is-met-witte

HR 13 juli 2018, IEF ; ECLI:NL:HR:2018:1214 (Fanofinefood tegen Levola); ECLI:NL:HR:2018:1215; ECLI:NL:HR:2018:1217 Merkenrecht. Benelux-depot van het woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS. Het BBIE wijst oppositie op grond van de Benelux-inschrijving van het woordmerk HEKSENKAAS af. Het Hof Den Haag [IEF 17464] acht overeenstemming en verwarringsgevaar aanwezig, vernietigt de beslissing van het Bureau, wijst de oppositie alsnog toe en weigert de inschrijving. Klachten over (beoordeling van) overeenstemming en verwarringsgevaar. De klacht over de motivering van het oordeel dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven’, is succesvol. Zonder nadere toelichting valt evenmin in te zien waarop het hof zijn oordeel grondt dat ook iemand die niet bekend is met de beschreven kenmerken die de ‘witte wieven’ in volksverhalen bezitten, op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. De Hoge Raad vernietigt de beschikking en wijst het geding terug naar het Hof Den Haag.