Slaafse nabootsing

IEF 17835

Vernietiging verstekvonnis: aangedragen stellingen wijzen onvoldoende op A als aanbieder

Rechtbank Den Haag 21 mrt 2018, IEF 17835; ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 (Ross-Tech tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-verstekvonnis-aangedragen-stellingen-wijzen-onvoldoende-op-a-als-aanbieder

Rechtbank Den Haag 21 maart 2018, IEF 17835; ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 (Ross-Tech tegen A) Verzet. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Ross-Tech heeft het product VCDS ontwikkeld, dat bestaat uit software met een bijbehorende koppeling om verbinding te kunnen leggen tussen een computer en autobesturingssysteem. Vanaf 2012 zijn via Marktplaats nagemaakte VCDS-producten aangeboden. A is bij verstek veroordeeld voor inbreuk op de auteursrechten van Ross-Tech en slaafse nabootsing van het VCDS-product. Bij de verzetdagvaarding vordert A dat het verstekvonnis wordt vernietigd, omdat de dagvaarding onjuist is betekend. Voorts betwist A dat hij de persoon is die de nagemaakte VCDS-producten heeft aangeboden. De dagvaarding wordt niet nietig verklaard, want A is niet onredelijk in zijn belangen geschaad. De door Ross-Tech aangedragen stellingen zijn echter onvoldoende om haar vorderingen te dragen. De aangedragen gegevens wijzen onvoldoende duidelijk op A als aanbieder. Het verstekvonnis wordt vernietigd. De vorderingen worden alsnog afgewezen.

IEF 17829

Geen auteursrechtinbreuk: vrachtwagenblokkeringssysteem met macaron-vorm noodstop voldoende voor ander totaalindruk

Rechtbank Den Haag 11 jul 2018, IEF 17829; ECLI:NL:RBDHA:2018:8428 (Stertil tegen Loading Systems International ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-vrachtwagenblokkeringssysteem-met-macaron-vorm-noodstop-voldoende-voor-ande

Rechtbank Den Haag 11 juli 2018, IEF 17829 (Stertil tegen LSI). Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Beide partijen zijn aanbieders van producten die het veilig laden en lossen van vrachtwagens faciliteren. De producten waar het in deze zaak om gaat, voorkomen dat een vrachtwagen tijdens het laden en lossen bij een laadperron van een distributiecentrum vroegtijdig wegrijdt. Stertil heeft octrooien voor verschillende uitvoeringsvormen voor een hydraulisch wielblokkeringssysteem. Ze hebben in 1994 een vrachtwagenblokkeringssysteem 'Combilok' op de markt gebracht. In 2016 heeft LSI de Powerlock op de markt gebracht. Stertil vordert verbod om Powerlock te vervaardigen en/of te verhandelen. LSI heeft redelijkerwijze alles gedaan wat mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen door de macaron-vorm terug te laten komen en te integreren in de buis van de deblokkeerarm. Er is geen sprake van verwarringsgevaar want de Powerlock oogt als één geheel terwijl de de Combilok de voor- en achterkant verschillend zijn vormgegeven. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17730

Openschalengrijpers zijn slaafs nagebootst en auteursinbreuk op gebruikershandleiding

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, IEF 17730; ECLI:NL:GHARL:2018:4647 (Mollen c.s. tegen Bakker Hydraulic Products), http://www.ie-forum.nl/artikelen/openschalengrijpers-zijn-slaafs-nagebootst-en-auteursinbreuk-op-gebruikershandleiding

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, IEF 17730; ECLI:NL:GHARL:2018:4647 (Mollen c.s. tegen Bakker Hydraulic Products) Slaafse nabootsing. Auteursrecht. Bakker vervaardigt uitrustingsstukken voor autolaadkranen en grondverzetmachines, waaronder openschalengrijpers. De openschalengrijper RBOX van Bakker heeft een eigen plaats op de markt en de openschalengrijper Y-Grab 1 van Mollen c.s. is een slaafse nabootsing van de RBOX. Mollen c.s. hebben ook het auteursrecht van Bakker op de handleiding van de openschalengrijpers geschonden. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (IEF 14568). Mollen c.s. moet het gebruik van de gebruikershandleiding staken en Y Sales moet €20.000 aan Bakker betalen ter zake van verbeurde dwangsommen. Het auteursrechtelijke aspect is in deze zaak zo ondergeschikt, dat het hof de proceskostenveroordeling zal vaststellen op basis van het geliquideerde tarief.

IEF 17712

Verschillende totaalindruk door andere poten onder stoel

Hof Amsterdam 15 mei 2018, IEF 17712; ECLI:NL:GHAMS:2018:1617 (Diwar c.s. tegen 4Udesigned), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschillende-totaalindruk-door-andere-poten-onder-stoel

Hof Amsterdam 15 mei 2018, IEF 17712; ECLI:NL:GHAMS:2018:1617 (Diwar tegen 4Udesigned) Geen auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing. Diwar c.s. maakt de Jim stoel en 4Udesigned maakt de Carlito Wood stoel. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van auteursrechtinbreuk en geen slaafse nabootsing (IEF 16397). Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. De totaalindrukken van beide stoelen verschillen dusdanig dat van auteursrechtinbreuk niet kan worden gesproken. Het verschil in de totaalindruk wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het verschil in poten. De houten poten van de Carlito Wood passen in de Scandinavische stijl, terwijl de glimmende metalen poten van de Jim stoel aansluiten bij de Italiaanse stijl van de jaren '50. Bij deze vergelijking laat het hof, anders dan de rechtbank, het verschil in bevestiging van de poten aan de kuip (voor zover deze niet zichtbaar is als de stoelen zich in staande positie bevinden) buiten beschouwing. De stoelen moeten immers worden beoordeeld in reguliere stand, bij normaal gebruik: staande op poten. Voor slaafse nabootsing is vereist dat de Jim stoel een zeker onderscheidend vermogen en een eigen plaats op de markt heeft. Dat de Jim stoel op grond van haar vormgeving/uiterlijk (in voldoende mate) aan deze criteria voldoet, hebben Diwar c.s. onvoldoende feitelijk toegelicht.

IEF 17515

Verschillen tussen tafelgashaarden springen meer in het oog dan overeenkomsten

Hof Den Haag 20 feb 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GHDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschillen-tussen-tafelgashaarden-springen-meer-in-het-oog-dan-overeenkomsten

Hof Den Haag 20 februari 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC) Modellenrecht. In principaal beroep concludeert Arpe tot vernietiging van het bestreden vonnis [IEF 15897] en afwijzing van de vorderingen van HCC. Omdat de overeenkomsten tussen de tafelgashaarden meer 'gewone' elementen betreffen en de verschillen juist in het oog springen, is het hof van oordeel dat Arpe met de Thyone geen inbreuk maakt. Daar de totaalindrukken van de tafelgashaarden niet zodanig overeenstemmen, is van auteursrechtinbreuk geen sprake. Een beroep op slaafse nabootsing slaagt ook niet, omdat HCC onvoldoende heeft onderbouwd dat haar tafelgashaard een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt. 

IEF 17480

Geen nodeloze verwarring tussen De Scheveninger en De Scheveningsche Courant

Rechtbank Den Haag 30 jan 2018, IEF 17480; ECLI:NL:RBDHA:2018:895 (De Scheveningsche Courant tegen De Scheveninger), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-nodeloze-verwarring-tussen-de-scheveninger-en-de-scheveningsche-courant

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 januari 2018, IEF 17480; ECLI:NL:RBDHA:2018:895 (De Scheveningse Courant tegen De Scheveninger) Slaafse nabootsing. HKM is uitgever van "De Scheveningsche Courant". Op 11 mei 2017 is gedaagde ontslagen als directeur van HKM. Op 3 juli 2017 heeft gedaagde zijn eenmanszaak laten registreren in het handelsregister, waarvan de activiteiten onder andere bestaan uit het uitgeven van een huis aan huiskrant in Scheveningen. HKM stelt dat het blad van gedaagde vrijwel identiek is aan De Scheveningsche Courant, terwijl gedaagde structureel de adverteerders in de Scheveningsche Courant beweegt over te stappen naar De Scheveninger. HKM beroept zich onsuccesvol op onrechtmatige concurrentie en slaafse nabootsing. De overeenstemmende naam en inhoud van De Scheveninger brengt geen nodeloze verwarring met zich mee. De vorderingen worden afgewezen. 

IEF 17461

Geen inbreuk of slaafse nabootsing verkoopmeubel babykleding

Rechtbank Rotterdam 1 dec 2017, IEF 17461; ECLI:NL:RBROT:2017:9479 (Texant tegen Cetex Fashion), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-of-slaafse-nabootsing-verkoopmeubel-babykleding

Vzr. Rechtbank Rotterdam 1 december 2017, IEF 17461; ECLI:NL:RBROT:2017:9479 (Texant tegen Cetex Fashion) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Texant verkoopt babytextiel van het merk 'Very Important Baby'. Zij biedt haar afnemers de mogelijkheid aan om haar producten aan te bieden in een door Texant te leveren verkoopmeubel. Een andere verkoper van babytextiel, Cetex Fashion, biedt haar afnemers een zelfde mogelijkheid aan. Texant stelt dat het verkoopmeubel van Cetex Fashion een inbreuk op het auteursrecht van Texant oplevert. Texant maakt niet aannemelijk dat zij als maker van het verkoopmeubel is aan te duiden en kan zich niet beroepen op het auteursrecht. Van slaafse nabootsing is ook geen sprake, omdat Cetex Fashion het verkoopmeubel reeds voor de oprichting van Texant al op de markt heeft gebracht.

IEF 17379

Ook hof acht vormmerk CAPRI-SUN technisch bepaald, dus nietig

Hof Amsterdam 19 dec 2017, IEF 17379; ECLI:NL:GHAMS:2017:5281 (Capri Sun tegen Riha Wesergold), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-hof-acht-vormmerk-capri-sun-technisch-bepaald-dus-nietig

Hof Amsterdam 19 december 2017, IEF 17379; ECLI:NL:GHAMS:2017:5281 (Capri Sun tegen Riha Wesergold) Vormmerk. Slaafse nabootsing. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Het hof is met de rechtbank Amsterdam [IEF 14511] van oordeel dat alle wezenlijke elementen van het stazakje technisch bepaald zijn, zodat het vormmerk nietig is. Mede door het voorgaande faalt een beroep op slaafse nabootsing. Het betreft immers kenmerken die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Tevens wijst het hof op de prominent in beeld gebrachte merknaam op het zakje van Riha.