Publicaties & Noten

IEF 16341

Bas Kist - Trump voor rechter om bakje snoepjes

Het zit Trump en de zijnen ook niet mee. Eerst zijn er die slechte peilingen en dan worden ze nu ook nog eens voor de rechter gesleept vanwege een bakje snoep. Een bakje snoep? Ja, een wit kommetje met gekleurde snoepjes van het merk Skittles.

Tweet met foto In 2010 schoot fotograaf David Kittos een plaatje van de snoepjes, gaf het de titel ‘White Bowl of Candy’ en plaatste het op Flikr. In september van dit jaar besloot Donald Trump jr – de zoon van – de foto op Twitter te plaatsen ter ondersteuning van de campagne van zijn vader. „Als ik een kom Skittles had en ik zou je vertellen dat er drie in zaten waar je dood aan zou gaan, zou je dan een handje nemen? Dat is ons Syrische vluchtelingenprobleem.”, aldus de tweet van junior.

IEF 16326

Noot Hugenholtz onder Reprobel

HvJ EU Reprobel, NJ 2016/370, p. 4962-4964,m.nt. Hugenholtz. In dit arrest beantwoordt het Hof van Justitie [IEF 15411] vragen van uitleg over het ‘reprorecht’, de auteursrechtelijke beperking en vergoeding voor het fotokopiëren (‘reprograferen’) van werken. In Nederland is het reprorecht geregeld in de art. 16h-16m van de Auteurswet. Op grond van deze bepalingen is de ‘reprografische verveelvoudiging’ van artikelen of kleine gedeelten van boeken (of van gehele boeken indien deze niet meer in de handel zijn) toegestaan, ‘mits voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald’ ( art. 16h lid 1 Aw). Anders dan de thuiskopieregeling is deze wettelijke beperking van het auteursrecht niet beperkt tot het kopiëren voor privégebruik [zie daarover: noot Hugenholtz onder HR 7 maart 2014 (Staat/NORMA), HvJ EU 10 april 2014 (ACI Adam) en HvJ EU 5 maart 2015 (Copydan Båndkopi), NJ 2016/184-86 ]. In Nederland kan iedere onderneming en overheidsinstelling van deze kopi- eervrijheid gebruik maken, mits aan rechthebben- den een vergoeding wordt betaald. (...)

IEF 16091

IE-inbreuk aanpakken via verhuurder markthal

Merkhouders en houders van andere IE-rechten kunnen de verhuurder van een markthal dwingen om nieuwe IE-inbreuken te voorkomen. Deze week gaf het Hof van Justitite van de EU groen licht voor deze route. De uitspraak volgt op een actie van o.a. Tommy Hilfiger, Lacoste en Burberry tegen Delta Center, de huurder van een Praagse markthal. Delta Center verhuurde kraampjes onder aan telkens wisselende partijen, die op hun beurt namaak merkkleding verhandelden. Zodra de merkhouders in actie kwamen, was de onderhuurder met de noorderzon vertrokken. De volgende dag zat er een andere (of dezelfde) onderhuurder met min of meer dezelfde voorraad.

IEF 16090

De louter beschrijvende maar niet gebruikelijke handelsnaam

Pre-publicatie noot Berichten IE juli 2016; Dirk Visser; Rechtspraak Handelsnaamrecht Nr. 29 Rechtbank Den Haag 15 juni 2016, IEF 16003, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475 (Parfumswinkel tegen ANS Trading)
Dit vonnis is noot-waardig. Ten eerste omdat de recht- bank het ‘Artiestenverloningen-criterium’ van toe- passing acht op een geschil over twee beschrijvende handelsnamen. En ten tweede omdat zij dat criterium naar de mening van de annotator vervolgens onjuist, althans onbegrijpelijk toepast. Ten derde omdat het een mooie aanleiding is om te bepleiten dat het begrij- pelijker en eleganter is om officieel te erkennen dat enig onderscheidend vermogen voor handelsnaam- rechtelijke bescherming vereist is.

In het Artiestenverloning-arrest (ECLI:NL:HR:2015:3554) is door de Hoge Raad overwogen (r.o. 3.4.4.): (...)

IEF 16062

Quick scan van octrooien - “native traits” (“natuurlijke eigenschappen”) in de plantenveredeling

native traits Wageningen UR

Wageningen UR Technische Intellectuele eigendomsrechten en “native traits” (“natuurlijke eigenschappen”) in de plantenveredeling. Een “quick scan” van octrooien m.b.t. voortbrengselen van conventionele plantenveredeling, Bijlage bij kst-27428-331.
Voor intellectuele eigendomsbescherming (IPR) in de plantenveredeling bestaan naast elkaar een IPR systeem speciaal ontwikkeld voor plantenrassen, kwekersrecht, en een generiek IPR systeem voor uitvindingen, octrooirecht. Voor kwekersrecht is het nodig dat een plantenras onderscheidbaar, uniform en stabiel is. Veredelaars in Europa zijn gewend rassen onder kwekersrecht te kunnen gebruiken voor verdere veredeling (op basis van de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht). Voor een octrooi zijn de eisen nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. De bescherming hangt af van de toegekende claims.

IEF 16049

Mark Buijnsters-Popquiz: wat hebben Madonna en Kraftwerk gemeen?

Beide iconen zijn betrokken (geweest) bij langlopende procedures over muzikale sampling. De uitkomst hiervan heeft hiphop-producenten en dj’s in Duitsland en de VS weer wat ademruimte gegeven. Een korte beschouwing (of ‘sample’ - zo u wilt).

Componisten en platenmaatschappijen versus hiphop-producten: wie wint? Vooral in de hiphop-scene worden vanouds veel samples gebruikt; fragmentjes die geknipt worden uit andere auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde songs. Het is cruciaal om daarbij een balans te vinden tussen muziekrechten en artistieke vrijheid. Vaak zal het hier overigens wel gaan om naburige rechten, en niet om auteursrechten. Tenzij de sample zelf zó onderscheidend is (‘I can’t go for that’ - Hall & Oates?), zal het niet zo snel zijn dat dat ene stukje op zichzelf voldoet aan de werktoets. En geen beschermd werk betekent natuurlijk ook geen auteursrechtinbreuk.

IEF 16032

Bas Kist - Geen M&M voor de Zweden

Als u dol bent op m&m’s dan moet u deze zomer niet op vakantie naar Zweden, want daar zijn deze gekleurde chocolaatjes sinds kort niet meer verkrijgbaar. Op 2 juni verbood de rechter in Stockholm de verkoop van m&m’s.

M-logo Kraft | Volgens de rechter lijkt het merk, dat eigendom is van Mars, teveel op het M-logo dat concurrent Kraft gebruikt voor de snoepjes van het merk Marabou. De kwestie kent een lange geschiedenis. Al vroeg in jaren 80 botsten beide chocoladengiganten over deze merken in Scandinavië. Kraft bezit daar de oudste rechten: het M-merk wordt al sinds 1957 op de Zweedse markt verkocht. In 1989 sloten de partijen een deal, waarin bepaald werd dat Mars zijn m&m’s niet in Scandinavië op de markt zou brengen. Deze overeenkomst liep af in 1998.

IEF 16018

Dirk Visser - Geen auteursrecht op het leven zelf

Robert Moszkowicz verzet zich tegen een film die gebaseerd zou zijn op zijn autobiografie “De Straatvechter, mijn verhaal”. De voorzieningenrechter in Groningen (ECLI:NL:RBNNE:2016:2521) staat inzage toe in een scenario waar beslag op is gelegd om vast te stellen of een bepaalde bedscène daarin voorkomt:

“Terzake van de ‘bedscène’ overweegt de voorzieningenrechter dat deze scène – gelet op de thans bekende gegevens – een zodanige gelijkenis vertoont met de relevante passage uit het boek dat eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een (dreigende) auteursrechtelijke inbreuk. Immers, de in het boek beschreven passage sluit op belangrijke elementen aan op de scène zoals beschreven in de verklaringen van de figuranten die aan deze scène hebben meegewerkt. Zo is de hoofdpersoon in de scène een op eiser gebaseerd personage die samen met zijn vriendin op haar initiatief voor het eerst heroïne aanbiedt. Deze elementen komen ook voor in de desbetreffende passage uit het boek. Bovendien vindt de scène, net als in het boek, plaats in de slaapkamer. Ten aanzien van deze gegevens is niet gebleken dat deze gegevens - anders dan uit het boek van eiser - publiekelijk bekende gegevens zouden zijn”.

Deze redenering van de voorzieningenrechter lijkt mij niet juist.