Mediarecht

IEF 18379

CvdM legt boete op vanwege tonen filmpje commercieel fitnessapparaat in Jinek

CvdM 12 mrt 2019, IEF 18379; dossiernr. 712585/716769 (CvdM tegen KRO-NCRV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvdm-legt-boete-op-vanwege-tonen-filmpje-commercieel-fitnessapparaat-in-jinek

CvdM 12 maart 2019, IEF 18379; dossiernr. 712585/716769 (CvdM tegen KRO-NCRV) Mediarecht. Het Commissariaat voor de Media legt KRO-NCRV een boete op van 20.000,- euro wegens een overtreding van de Mediawet in het programma Jinek. De overtreding vond plaats in de uitzending van 19 juli 2018, waarin Erland Galjaard te gast was en uitvoerig over een commercieel product werd gesproken. Ook werd een filmpje getoond waarin Galjaard het product gebruikte. De overtreding betrof een zogeheten vermijdbare uiting. Uit artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 volgt dat het niet is toegestaan dat het media-aanbod van de publieke mediadiensten vermijdbare uitingen bevat die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd. Het Commissariaat is van oordeel dat hier in de betreffende uitzending van Jinek sprake van was.

IEF 18340

CvdM legt AVROTROS boete op vanwege t-shirt in Gorts Wijnkwartier

CvdM 26 feb 2019, IEF 18340; dossiers. 712584/716346 (CvdM tegen AVROTROS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvdm-legt-avrotros-boete-op-vanwege-t-shirt-in-gorts-wijnkwartier

CvdM 26 februari 2019, IEF 18340; dossiernr. 712584/716346 (CvdM tegen AVROTROS) Mediarecht. Via CvdM: Het Commissariaat voor de Media legt AVROTROS een boete op van 10.000,- euro wegens overtreding van de Mediawet in het programma Gorts Wijnkwartier. In de uitzending van 16 juni 2018 droeg presentator Ilja Gort een T-shirt dat ook in de webshop van de heer Gort te koop was. Daarmee was er sprake van een vermijdbare uiting. Uit artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 volgt dat het niet is toegestaan dat het media-aanbod van de publieke mediadiensten vermijdbare uitingen bevat die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd. Door het dragen van een T-shirt dat in de webshop van de presentator verkrijgbaar was, ontstond een vermijdbare uiting.

IEF 18365

Openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de vastgoedontwikkeling Heerlen niet onrechtmatig

Rechtbanken 22 jan 2019, IEF 18365; ECLI:NL:RBLIM:2019:515 (Metroprop tegen Socialistische partij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/openbaar-en-publiek-uitvechten-van-verschillende-politieke-visies-over-de-vastgoedontwikkeling-heerl

Vzr. Rechtbank Limburg 22 januari 2019, IEF 18365, IT 2736; ECLI:NL:RBLIM:2019:515 (Metroprop tegen Socialistische partij) Mediarecht. Metroprop is eigenaar van diverse onroerende zaken in Heerlen. Gedaagde is onder andere fractievoorzitter van de SP in Heerlen. Op een initiatief van SP Heerlen is een website online gezet met kritiek op de staat van panden van Metropop. De uitingen op de website (en Facebookpagina’s) zijn niet onrechtmatig. Het betreft een openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de (vastgoed)ontwikkeling van Heerlen in welk kader partijen meer dienen te tolereren dan privépersonen. Het is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden “op de man” spelen of onrechtmatige uitingen jegens eisers buiten het toelaatbare in het kader van het publieke en politieke debat hebben gedaan. Het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in het onderhavige geval weegt zwaarder dan het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers.

IEF 18358

Margriet moet artikel “Geen contact meer met je ouders” rectificeren

Rechtbanken 27 feb 2019, IEF 18358; ECLI:NL:RBAMS:2019:2298 (X tegen Sanoma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/margriet-moet-artikel-geen-contact-meer-met-je-ouders-rectificeren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 maart 2019, IEF 18358; ECLI:NL:RBAMS:2019:2298 (X tegen Sanoma) Mediarecht. Uit het persbericht: Weekblad Margriet moet een artikel met als onderwerp “Geen contact meer met je ouders” rectificeren. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. In het artikel staat het persoonlijke verhaal van een vrouw die zegt te hebben gebroken met haar inmiddels overleden moeder. De zus van de vrouw kon zich in dit verhaal helemaal niet vinden. Zij en tal van familieleden, vrienden en kennissen van de overleden moeder hebben een veel positiever beeld van haar. In zo’n geval is het zorgvuldig dat daaraan ook ruimte wordt geboden. Daartoe is een rectificatie geboden, zeker nu Margriet al eerder had toegezegd dit recht te zetten.

IEF 18356

Geen sekspop Patricia Paay, geen toewijzing openlijke excuses

Rechtbanken 16 jan 2019, IEF 18356; ECLI:NL:RBOBR:2019:49 (Sekspop Patricia Paay), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sekspop-patricia-paay-geen-toewijzing-openlijke-excuses

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 16 januari 2019, IEF 18356; ECLI:NL:RBOBR:2019:49 (Sekspop Patricia Paay) Mediarecht. Portretrecht. Aantasting eer en goede naam van een bekende Nederlander door in de media het voornemen bekend te maken een sekspop van haar op de markt te brengen. Gedaagde heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin Paay na verspreiding van de plasseksvideo verkeerde, uitsluitend met het doel om zijn eigen commerciële belang en publicitaire doel te dienen. Er komt geen sekspop, "nu blijft het prototype in ieder geval in de doos". Schadevergoeding is bedoeld om het leed dat is aangedaan, enigszins te verzachten, en niet zozeer punitief van karakter. Er is een vonnis aangehaald waarbij € 30.000 aan schadevergoeding is toegekend, daar was echter sprake van een aanmerkelijk grovere inbreuk. Een bedrag van € 2.000,00 wordt als billijke schadevergoeding vastgesteld. Gevorderde openlijke excuses wordt afgewezen, excuses geven uiting aan persoonlijke gevoelens van spijt, welke naar hun aard niet bij vonnis kunnen worden afgedwongen.

IEF 18355

HR: toepassing 81 RO voor het houden van domeinnaam ok.nl met beroep op sub d

Hoge Raad 21 dec 2018, IEF 18355; ECLI:NL:HR:2018:2362 (OK OLIECENTRALE B.V., als rechtsopvolger van Fuelplaza tegen Gaos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-toepassing-81-ro-voor-het-houden-van-domeinnaam-ok-nl-met-beroep-op-sub-d

HR 21 december 2018, IEF 18355; ECLI:NL:HR:2018:2362 (OK OLIECENTRALE B.V., als rechtsopvolger van Fuelplaza tegen Gaos) Art. 81 lid 1 RO. Merkenrecht. Domeinnaam. Art. 2.20 lid 1 onder d BVIE (ander gebruik). Domeinnaam. Centraal in dit hoger beroep staat de vraag of het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos is aan te merken als gebruik waartegen Fuelplaza op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE kan optreden. Het Hof [IEF 16821]: Jarenlang niets doen met domeinnaam ok.nl is geen onrechtmatig gebruik. De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering. Proceskosten: 90% van werkzaamheden had betrekking op de IE-grondslag. Indicatietarieven in IE-zaken 2017 is het maximumsalaris €20.000, dus gevorderde €8.634,52 wordt toegewezen.

IEF 18343

Van der Spek mag beelden gemaakt met verborgen camera niet uitzenden

Gerechtshoven 26 mrt 2019, IEF 18343; ECLI:NL:GHAMS:2019:981 (X tegen Simpel Media B.V.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/van-der-spek-mag-beelden-gemaakt-met-verborgen-camera-niet-uitzenden

Hof Amsterdam 26 maart 2019, IT 2731; ECLI:NL:GHAMS:2019:981 (X tegen Simpel Media B.V.) Mediarecht. Opnames met verborgen camera; verbod tot gebruik beeld- en/of geluidmateriaal waarin appellant zichtbaar en/of hoorbaar is in het programma 'Van der Spek ontmaskert' over pedofilie en/of een kinderprostitutienetwerk in de Filipijnen en/of in dat programma te refereren bij naam, woonplaats en/of beroep aan appellant. Nu Simpel Media B.V. niet de volledige beelden en geluidsfragmenten ter beschikking heeft gesteld is onvoldoende aannemelijk dat adequate maatregelen zijn genomen om in toereikende mate tegemoet te komen aan de belangen van appellant. Derhalve wordt het vonnis in eerste aanleg vernietigd, en mogen de beelden niet worden uitgezonden.

IEF 18329

Verwerping cassatie onjuiste publicatie op voorpagina Arubaans dagblad

Hoge Raad 22 mrt 2019, IEF 18329; ECLI:NL:HR:2019:402 (Centrale bank van Aruba tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwerping-cassatie-onjuiste-publicatie-op-voorpagina-arubaans-dagblad

HR 22 maart 2019, IEF 18329;  ECLI:NL:HR:2019:402 (Centrale bank van Aruba tegen gedaagde). Art. 81 lid 1 RO. Caribische zaak. Is publicatie op voorpagina dagblad over (onjuist gebleken) mededeling anonieme bron dat geld zou zijn verdwenen uit kluis Centrale Bank onrechtmatig? De rechter concludeerde in eerste aanleg [IEF 16220] dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen, nu de betreffende journalist zich gehouden heeft aan de algemeen aanvaarde journalistieke code van hoor en wederhoor. De conclusie van de Advocaat-Generaal op 26 februari 2019 [ECLI:NL:PHR:2019:94] strekt tot verwerping van het cassatieberoep. De Hoge Raad volgt deze conclusie. De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden, geen motivering ex art. 81 lid 1 RO.