Mediarecht

IEF 18483

Vragen in interview Linda niet misleidend of suggestief

Rechtbank Midden-Nederland 22 mei 2019, IEF 18483; ECLI:NL:RBMNE:2019:2286 (Linda), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-in-interview-linda-niet-misleidend-of-suggestief

Rechtbank Midden-Nederland 22 mei 2019, IEF 18483; ECLI:NL:RBMNE:2019:2286 (X tegen Mood for Magazines) Eiser heeft in 2011 een televisieprogramma gewonnen en geniet sindsdien landelijke bekendheid. Hij heeft met A een relatie gehad. In 2018 is hij in hoger beroep veroordeeld voor onder meer mishandeling van A. Gedaagde Mood For Magazines is uitgeefster van het magazine Linda. In Linda mei 2019 is een interview gepubliceerd met A over haar relatie met eiser. De publicatie van dit interview is niet onrechtmatig. Vorderingen tot rectificatie en betaling van schadevergoeding worden afgewezen. Er is voldoende duidelijk gemaakt dat de publicatie geen verslag is in het kader van onderzoeksjournalistiek. Het verhaal van A is opgetekend in de vorm van een interview. Er wordt visueel duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vraag en het antwoord. De vragen zijn niet leidend of suggestief van aard.

IEF 18479

Uitlatingen in media over St Jansdal Ziekenhuis niet onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 21 mei 2019, IEF 18479; ECLI:NL:RBGEL:2019:2226 (X tegen St Jansdal), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-media-over-st-jansdal-ziekenhuis-niet-onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 21 mei 2019, IEF 18479, LS&R 1709; ECLI:NL:RBGEL:2019:2226 (X tegen St Jansdal) Eiseres exploiteert drie klinieken die zich bezig houden met het verlenen van behandelingen op het gebied van plastische chirurgie. Voor haar behandelingen maakte ze onder meer gebruik van ruimte van MC IJsselmeerziekenhuizen. Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen zijn alle activa en de bedrijfsvoering van MC IJsselmeerziekenhuizen aan St Jansdal overgedragen. Eiseres vordert dat St Jansdal stopt met het benaderen van haar patiënten om de overstap naar St Jansdal te maken. Daarnaast wilde zij een rectificatie op de website van gedaagde. Gedaagde op haar beurt eiste een rectificatie door eiseres, die onrechtmatige uitlatingen in de media zou hebben gedaan. Alle vorderingen worden afgewezen. De uitlatingen van eiseres in de media waren niet onrechtmatig. Het is juist dat zij een procedure is begonnen waarin zij de afgifte van patiëntendossiers vordert alsmede het staken van benaderen van patiënten door St Jansdal.

IEF 18468

Parool mag artikelen over vastgoedhandel gewoon publiceren

Gerechtshoven 14 mei 2019, IEF 18468; ECLI:NL:GHAMS:2019:1610 (X tegen het Parool), http://www.ie-forum.nl/artikelen/parool-mag-artikelen-over-vastgoedhandel-gewoon-publiceren
Het Parool

Gerechtshof Amsterdam 14 mei 2019, IEF 18468; IT 2779, ECLI:NL:GHAMS:2019:1610 (X tegen het Parool) Mediarecht. Privacyrecht. Het Parool heeft artikelen gepubliceerd over de kopers van politiepanden op de Wallen en hun banden met criminelen. De betrokken kopers vorderen te verklaren dat publicatie van de artikelen onrechtmatig is. Tevens vorderen zij het offline halen van de artikelen, een rectificatie in de krant en vergoeding van immateriële schade. Publicatie van de artikelen was niet onrechtmatig volgens de rechtbank. Nu wordt geoordeeld dat één bewering in het laatste artikel onrechtmatig was wegens het ontbreken van nuancering en/of wederhoor. De artikelen worden verder rechtmatig bevonden. Plaatsing van een rectificatie bij het laatste artikel in het digitale archief volstaat. De overige vorderingen zijn niet toewijsbaar.

IEF 18461

NRC mag naam hoogleraar UvA niet publiceren nu dit niet bijdraagt aan #MeToo debat

Rechtbanken 13 mei 2019, IEF 18461; ECLI:NL:RBAMS:2019:3451 (X tegen NRC Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nrc-mag-naam-hoogleraar-uva-niet-publiceren-nu-dit-niet-bijdraagt-aan-metoo-debat

Rechtbank Amsterdam 13 mei 2019, IEF 18461; IT 2778, ECLI:NL:RBAMS:2019:3451 (X tegen NRC Media) Privacyrecht. Mediarecht. Eiser is hoogleraar geweest aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Wegens een onderzoeksrapport waarin hem grensoverschrijdend gedrag wordt verweten besluit hij ontslag te nemen. Hierover was NRC van plan een artikel te publiceren. Eiser stelt dat dit artikel onrechtmatig is, omdat het onvoldoende steun vindt in het feitenmateriaal. Hierna moeten dus het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer tegen elkaar worden afgewogen. Het artikel draagt bij aan het publieke debat. Daarnaast is eiser een publieke figuur. Ook is zijn voorgespiegelde gedrag zodanig geweest dat hieraan het waardeoordeel ‘grensoverschrijdend gedrag’ mag worden verbonden. Echter is hier onvoldoende bewijs voor, en zal een dergelijke publicatie grote gevolgen hebben. Ook zal het noemen van de naam van eiser niets bijdragen aan het publieke debat. Derhalve wordt NRC Media verboden de voor- en/of achternaam van eiser te noemen, en veroordeeld in de proceskosten.

IEF 18405

Gemeente Kerkrade moet beveiligingsbeelden van journalist van website halen

Rechtbank Limburg 17 apr 2019, IEF 18405; ECLI:NL:RBLIM:2019:3553 (Journalist tegen Gemeente Kerkrade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeente-kerkrade-moet-beveiligingsbeelden-van-journalist-van-website-halen
Besloten raadsvergadering burgemeestersbenoeming Gemeente Kerkrade

Vzr. Rechtbank Limburg 17 april 2019, IEF 18405; ECLI:NL:RBLIM:2019:3553 (journalist tegen Gemeente Kerkrade) Beveiligingscamerabeelden. Eigenrichting. Rectificatie en Dwangsom. Via Rechtspraak.nl: Een journalist heeft in de gangen van het raadshuis van de gemeente Kerkrade vertrouwelijke informatie uit een besloten vergadering met betrekking tot de burgermeesterbenoeming gehoord. Hierover heeft hij een dag later in de krant een artikel gepubliceerd. Dit heeft tot commotie geleid. De gemeente heeft aangifte van afluisteren dan wel lekken van vertrouwelijke informatie gedaan. Het OM heeft vervolgens geconcludeerd dat de journalist niets strafbaars heeft gedaan en zag dus geen aanleiding tot strafrechtelijke vervolging. De gemeente heeft daarop beveiligingscamerabeelden waarop de journalist in de gang(en) van het raadhuis is te zien (zijn gezicht is onherkenbaar gemaakt) op haar website geplaatst. De journalist vindt dat de gemeente Kerkrade onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de camerabeelden openbaar op haar website te plaatsten, ook al is zijn gezicht onherkenbaar gemaakt. Hij vordert in kort geding het offline halen van de beelden en het plaatsen van een rectificatie.

IEF 18403

Telegraaf Media Group heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens Stichting Loterijverlies

Gerechtshoven 9 apr 2019, IEF 18403; ECLI:NL:GHAMS:2019:1200 (X tegen TMG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/telegraaf-media-group-heeft-niet-onrechtmatig-gehandeld-jegens-stichting-loterijverlies

Hof Amsterdam 9 april 2019, IEF 18403; ECLI:NL:GHAMS:2019:1200 (X tegen TMG) Mediarecht. X is de oprichter van Stichting Loterijverlies. TMG is de holdingmaatschappij van het TMG concern, waarvan o.a. de uitgever van De Telegraaf onderdeel uitmaakt. De Telegraaf heeft een aantal uitlatingen over X gedaan. X vordert dat de Telegraaf deze uitlatingen rectificeert, de uitlatingen verwijdert van het internet, en een verbod deze nog te openbaren. De rechtbank oordeelt dat de vorderingen dienen te worden afgewezen. Ook nu is er geen aanleiding om de vorderingen toe te wijzen, nu geen van de grieven daartoe aanleiding geeft.

IEF 18397

Billijke vergoeding voor uitzending Lolly-opname is rechtsgeldig

Hof Den Haag 12 mrt 2019, IEF 18397; ECLI:NL:GHDHA:2019:739 (Sena/RTL tegen AMP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/billijke-vergoeding-voor-uitzending-lolly-opname-is-rechtsgeldig

Hof Den Haag 12 maart 2019, IEF 18397; ECLI:NL:GHDHA:2019:739 (SENA en RTL tegen AMP) Naburige rechten. Eerder heeft SENA al met succes gevordert RTL en ook LM in vrijwaring op te roepen (zie IEF 13810). Producenten hebben een naburig recht op hun fonogrammen, dat zijn opnamen van geluiden (artikel 1.c WNR). SENA behartigt de belangen van uitvoerend kunstenaars en producenten met betrekking tot de uitoefening en handhaving van hun naburige rechten. AMP is een fonogramproducent en muziekuitgever van muziek van artiesten en componisten. In TEL SELL-programma’s uitgezonden bij RTL zijn uitvoeringen/opnamen van ‘Lolly’ als achtergrondmuziek gebruikt. AMP heeft met Tel Sell afgesproken dat de billijke vergoeding voor uitzending van hun ‘Lolly’-opname het aan hen betaalde bedrag is. Het uit deze afspraak voortvloeiende recht om die opname zonder verdere vergoeding te mogen blijven gebruiken voor homeshopping programma’s is overgegaan op Suerte./LM Products. Vordering tot betaling door SENA wordt afgewezen. Zie ook de eerder uitspraak van de rechtbank Den Haag in deze zaak (IEF 16573).

IEF 18379

CvdM legt boete op vanwege tonen filmpje commercieel fitnessapparaat in Jinek

CvdM 12 mrt 2019, IEF 18379; dossiernr. 712585/716769 (CvdM tegen KRO-NCRV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvdm-legt-boete-op-vanwege-tonen-filmpje-commercieel-fitnessapparaat-in-jinek

CvdM 12 maart 2019, IEF 18379; dossiernr. 712585/716769 (CvdM tegen KRO-NCRV) Mediarecht. Het Commissariaat voor de Media legt KRO-NCRV een boete op van 20.000,- euro wegens een overtreding van de Mediawet in het programma Jinek. De overtreding vond plaats in de uitzending van 19 juli 2018, waarin Erland Galjaard te gast was en uitvoerig over een commercieel product werd gesproken. Ook werd een filmpje getoond waarin Galjaard het product gebruikte. De overtreding betrof een zogeheten vermijdbare uiting. Uit artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 volgt dat het niet is toegestaan dat het media-aanbod van de publieke mediadiensten vermijdbare uitingen bevat die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd. Het Commissariaat is van oordeel dat hier in de betreffende uitzending van Jinek sprake van was.