Auteursrecht

IEF 17563

Het argument dat gratis reclame is gemaakt, faalt omdat de naam van de maker niet is vermeld

Rechtbank Den Haag 12 mrt 2018, IEF 17563; (SP Networks tegen Ozdemir Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-argument-dat-gratis-reclame-is-gemaakt-faalt-omdat-de-naam-van-de-maker-niet-is-vermeld
Regio15 illustratie ter bespreking vonnis

Ktr. Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, IEF 17563 (SP Networks tegen Ozdemir Advocaten) Auteursrecht. SP is houder van actualiteitenwebpagina Regio 15 en creëert foto's van actualiteiten in de regio Haaglanden, waaronder bij de artikelen "Eigenaren restaurant krijgen cel voor brandstichting" en "Neergeschoten taxichauffeur". Advocatenkantoor Ozdemir heeft deze foto's op de website opgenomen zonder toestemming. Het argument van Ozdemir, dat zij gratis reclame heeft gemaakt, faalt omdat zij de naam van de maker niet had vermeld, dus zij geen reclame voor de maker maakte, nog daargelaten dat sowieso de toestemming van de maker nodig is. Schadevergoeding €285,00 per foto en 100% vergoeding daar bovenop voor niet vermelden van haar naam; totaal €1.140,00. en €3.288,13 voor de proceskosten.

IEF 17546

Nog geen overeenkomst voor licentie op fotobehang Nelson Mandela

Kantonrechter 21 feb 2018, IEF 17546; ECLI:NL:RBMNE:2018:719 (Nelson Mandela-foto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nog-geen-overeenkomst-voor-licentie-op-fotobehang-nelson-mandela

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 21 februari 2018, IEF ; ECLI:NL:RBMNE:2018:719 (Nelson Mandela-foto) Totstandkoming overeenkomst. Eiseres exploiteert een online databank met meer dan 30 miljoen beelden. Eiseres stelt dat zij op verzoek van gedaagde een licentie heeft bedongen bij de rechthebbende op een foto van Nelson Mandela en deze foto inclusief licentie aan gedaagde heeft geleverd. Gedaagde heeft interesse getoond, daarbij heeft ze kenbaar gemaakt de foto te gebruiken voor fotobehang voor een wand, ze vraagt hoe eiseres het beeld aanlevert en geeft de aanleverspecificaties voor de fotowand. Deze vraag staat nog open op het moment dat het bestand wordt toegestuurd. Ook staat de vraag nog open naar de prijs. Partijen hadden weliswaar overeenstemming bereikt over een (maximale) prijs van € 1.250,00 en gedaagde had aan eiseres al haar gegevens gestuurd ten behoeve van de facturatie, maar daaruit kan op zichzelf geen wil tot aanvaarding van het aanbod worden afgeleid.

IEF 17540

Videma maakt misbruik van machtspositie door niet billijke tarieven vertoning en doorgifte Nederlandse tv-programma's in ziekenhuizen

Rechtbank Rotterdam 21 feb 2018, IEF 17540; ECLI:NL:RBROT:2018:1037 (NVZ ziekenhuizen tegen Videma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/videma-maakt-misbruik-van-machtspositie-door-niet-billijke-tarieven-vertoning-en-doorgifte-nederland

Rechtbank Rotterdam 21 februari 2018, IEF 17540; ECLI:NL:RBROT:2018:1037 (NVZ ziekenhuizen tegen Videma) Auteursrecht. NVZ vordert een verklaring voor recht dat de hoogte en de toepassing van de door Videma gehanteerde tarieven voor vertoning en doorgifte van Nederlandse tv-programma’s in ziekenhuizen niet billijk zijn. In een tussenvonnis is de Geschillencommissie Auteursrechten als deskundige benoemd. Uit het deskundigenbericht blijkt dat de tarieven niet billijk zijn. De rechtbank oordeelt dat de hoogte en toepassing van de tarieven niet billijk zijn en dat Videma derhalve misbruik maakte van een machtspositie. NVZ-leden hebben aanspraak op een schadevergoeding van Videma. 

IEF 17539

Karakteristieke uiterlijke kenmerken van de lampen komen één op één terug

Rechtbank Oost-Brabant 1 mrt 2018, IEF 17539; ECLI:NL:RBOBR:2018:1000 (Ontwerper tegen Bellino), http://www.ie-forum.nl/artikelen/karakteristieke-uiterlijke-kenmerken-van-de-lampen-komen-n-op-n-terug
Auteursrecht lampen bijgesneden

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2018, IEF 17539; ECLI:NL:RBOBR:2018:1000 (Ontwerper tegen Bellino) Auteursrecht. Eiser stelt een aantal lampen te hebben ontworpen die door Bellino worden verkocht. Wat betreft Habitam lampen is van inbreuk geen sprake, daar onvoldoende aannemelijk is dat Bellino is overgegaan tot productie van de lampen. Met productie van de Rainbow lampen maakt Bellino wel inbreuk op het auteursrecht van de ontwerper. De karakteristieke uiterlijke kenmerken van deze lampen komen één of één terug in de door eiser ontworpen lampen. De vorderingen die zien op de auteursrechtinbreuk van de Rainbow lampen worden voor Nederland toegewezen.

IEF 17527

Vragen aan HvJ EU over "tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft" bij inschrijving in breed palet aan warenklassen

HvJ EU 12 feb 2018, IEF 17527; C-21/18 (Textilis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-tekens-die-uitsluitend-bestaan-uit-de-vorm-die-een-wezenlijke-waarde-aan-de-w

Prjudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 12 februari 2018, IEF 17527; IEFbe 2487; C-21/18 (Textilis) Merkenrecht. Auteursrecht. Via Minbuza:
Geïntimideerde (Aktiebolag) handelt onder meer in meubels, textiel en andere producten voor de inrichting van huizen en andere gebouwen. Begin jaren dertig ging hij samenwerken met de architect J. J heeft diverse patronen voor stoffen ontworpen; één daarvan is het patroon dat bekend staat als Manhattan. Geïntimideerde verhandelt en verkoopt onder meer stoffen met door J ontworpen patronen, waaronder een stof met het Manhattan-patroon. Volgens geïntimideerde zijn de door J ontworpen stofpatronen artistieke werken in de zin van de auteurswet, waarvan de onderneming het auteursrecht bezit. 

IEF 17526

Verbod op tentoonstelling brieven Otto Frank alsnog toegewezen

Hof Amsterdam 6 feb 2018, IEF 17526; ECLI:NL:GHAMS:2018:395 (Anne Frank Stichting tegen Anne Frank-Fonds), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-tentoonstelling-brieven-otto-frank-alsnog-toegewezen

Hof Amsterdam 6 februari 2018, IEF 17526; ECLI:NL:GHAMS:2018:395 (Anne Frank Stichting tegen Anne Frank-Fonds) Auteursrecht. Het Anne Frank-Fonds is auteursrechthebbende van drie brieven van Otto Frank (de vader van Anne Frank). De Anne Frank Stichting heeft de drie brieven tentoongesteld in het Anne Frank Huis. De rechtbank [IEF 15025] heeft voor recht verklaard dat de Stichting inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van het Fonds door de drie brieven zonder toestemming ten toon te stellen, maar het verbod tot tentoonstelling afgewezen. In hoger beroep wordt het tentoonstellingsverbod alsnog toegewezen. Het belang bij uitoefening van vrijheid van informatie van Anne Frank Stichting weegt niet zwaarder dan belang Anne Frank Fonds bij handhaving auteursrecht. De Stichting had vooraf om toestemming kunnen vragen. Het vonnis wordt in zoverre vernietigd.

IEF 17520

Buma heeft beheer muziekauteursrechten componist Eftelingmuziek deugdelijk uitgevoerd

Rechtbank Amsterdam 21 feb 2018, IEF 17520; ECLI:NL:RBAMS:2018:964 (X tegen Buma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/buma-heeft-beheer-muziekauteursrechten-componist-eftelingmuziek-deugdelijk-uitgevoerd

Rechtbank Amsterdam 21 februari 2018, IEF 17520; ECLI:NL:RBAMS:2018:964 (X tegen Buma) Auteursrecht. Componist X en Buma hebben een exploitatieovereenkomst gesloten. X heeft door de jaren heen in opdracht van themaparken de Efteling, Toverland en het Duitse Europa-Park muziek gecomponeerd. Buma heeft voor het muziekgebruik in de Efteling en Toverland een licentie verleend en GEMA heeft een licentieovereenkomst gesloten met Europa-Park. X stelt dat Buma het beheer van zijn muziekauteursrechten ondeugdelijk uitvoert waardoor hij schade heeft geleden en stelt Buma daarvoor aansprakelijk. X vordert dat de door hem gecomponeerde muziek wordt afgerekend volgens andere tarieven. De rechtbank oordeelt dat onvoldoende is gebleken dat Buma het beheer van de auteursrechten van X ondeugdelijk heeft uitgevoerd en toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de exploitatieovereenkomst. De vorderingen van X worden afgewezen.

IEF 17515

Verschillen tussen tafelgashaarden springen meer in het oog dan overeenkomsten

Hof Den Haag 20 feb 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GHDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschillen-tussen-tafelgashaarden-springen-meer-in-het-oog-dan-overeenkomsten

Hof Den Haag 20 februari 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC) Modellenrecht. In principaal beroep concludeert Arpe tot vernietiging van het bestreden vonnis [IEF 15897] en afwijzing van de vorderingen van HCC. Omdat de overeenkomsten tussen de tafelgashaarden meer 'gewone' elementen betreffen en de verschillen juist in het oog springen, is het hof van oordeel dat Arpe met de Thyone geen inbreuk maakt. Daar de totaalindrukken van de tafelgashaarden niet zodanig overeenstemmen, is van auteursrechtinbreuk geen sprake. Een beroep op slaafse nabootsing slaagt ook niet, omdat HCC onvoldoende heeft onderbouwd dat haar tafelgashaard een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt.