Octrooirecht

IEF 20617

Markttoetreding door Mylan voor octrooiverlening van Novartis niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2022, IEF 20617; ECLI:NL:RBDHA:2022:2490 (Novartis tegen Mylan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/markttoetreding-door-mylan-voor-octrooiverlening-van-novartis-niet-onrechtmatig

Vzr. Rb Den Haag 22 maart 2022, IEF 20617, LS&R 2043; ECLI:NL:RBDHA:2022:2490 (Novartis tegen Mylan) Novartis heeft de octrooiaanvrage EP 894 ingediend bij het EOB, maar het octrooi is nog niet officieel verleend. In deze zaak vordert Novartis dat Mylan octrooirechtinbreuk op EP 894 staakt. Novartis stelt hiertoe dat het octrooirecht materieel gezien al werking heeft vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Mylan betwist dat haar toetreding tot de markt voordat verlening van een octrooi op aanvraag EP 894 heeft plaatsgevonden een onrechtmatige daad kan zijn, dat het vaststaat dat en wanneer er octrooi verleend zal worden op aanvraag EP 894 en dat haar toetreding in de omstandigheden van dit geval onrechtmatig is.

IEF 20594

Octrooirechtinbreuk op dakpanhaak

Rechtbank Den Haag 2 mrt 2022, IEF 20594; ECLI:NL:RBDHA:2022:1737 (Ossenberg tegen ESC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooirechtinbreuk-op-dakpanhaak

Rb Den Haag 2 maart 2022, IEF 20594; ECLI:NL:RBDHA:2022:1737 (Ossenberg tegen ESC) Ossenberg fabriceert klemmen ter bevestiging van dak- en gevelbekledingen. Dit worden stormklemmen of panhaken genoemd. Ossenberg is houdster van een Nederlands octrooi (NL 003) voor een stormklem. ESC biedt panhaken te koop aan in Nederland. Volgens Ossenberg maakt ESC hiermee inbreuk op NL 003.

IEF 20566

Directe octrooi-inbreuk

Hof Den Haag 1 mrt 2022, IEF 20566; (LONGi tegen Hanwha), http://www.ie-forum.nl/artikelen/directe-octrooi-inbreuk

Hof Den Haag 1 maart 2022, IEF 20566; 200.301 .081/01 (LONGi tegen Hanwha) Deze zaak gaat over de vraag of LONGi met door haar verhandelde zonnepanelen inbreuk maakt op een Europees octrooi van Hanwha. Net als de voorzieningenrechter Rotterdam [IEF 20219] oordeelt het hof dat LONGi onrechtmatig handelt, nu ook op grond van directe octrooi-inbreuk. Het in eerste aanleg gegeven grensoverschrijdende verbod wordt verder uitgebreid met extra landen waar Hanwha’s octrooi inmiddels is geregistreerd. De nevenvorderingen en volledige proceskostenvorderingen worden eveneens toegewezen.

IEF 20564

HR: Wiko tegen Philips

Hoge Raad 25 feb 2022, IEF 20564; ECLI:NL:HR:2022:294 (Wiko tegen Philips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-wiko-tegen-philips-1

HR 25 februari 2022, IEF 20564; ECLI:NL:HR:2022:294 (WIKO SAS tegen Koninklijke Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde octrooien. In dit arrest gaat het over het Europese octrooi voor mobiele communicatie EP 511. Het octrooi EP 511 heeft tot doel om, met regelmiddelen in het mobiele station, het probleem op te lossen dat data bij een slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog vermogen wordt verzonden. [IEF 18415] en [IEF 18562]. De Hoge Raad houdt het arrest van het hof Den Haag overeind waarin de geldigheid van het octrooi en de inbreuk daarop door WIKO werd bevestigd.
Zie ook [IEF 20558] en [IEF 20556].

IEF 20558

Problem solution approach door het hof

Hoge Raad 25 feb 2022, IEF 20558; ECLI:NL:HR:2022:163 (Philips tegen Wiko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/problem-solution-approach-door-het-hof

HR 25 februari 2022, IEF 20558, IT 3837; ECLI:NL:HR:2022:163 (Philips tegen Wiko) In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat EP 659, een octrooi van Philips, nietig is wegens gemis aan inventiviteit [IEF 18916]. Hiermee heeft het hof destijds het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het eerste middel van Philips in cassatie betoogt dat het hof de eerste verschilmaatregel ten onrechte afzonderlijk heeft beschouwd en dus geen oordeel heeft gegeven over de combinatie van verschilmaatregelen. Het hof heeft ter beoordeling van de inventiviteit van het octrooi volgens Hulpverzoek II in navolging van partijen de problem solution approach (PSA) gehanteerd. Bij toepassing hiervan wordt het objectieve technische probleem vastgesteld aan de hand van het technische effect zoals dat blijkt uit de verschilmaatregelen die duidelijk worden door een vergelijking tussen het in het octrooi geclaimde en de meest nabije stand van de techniek. Het in de octrooiaanvraag vermelde probleem wordt wel gebruikt als startpunt, maar kan zo nodig worden geherformuleerd. Volgens de Hoge Raad stond het het hof vrij het objectieve technische probleem te herformuleren. Het beroep van Philips wordt verworpen.

IEF 20556

HR: Wiko tegen Philips

Hoge Raad 25 feb 2022, IEF 20556; ECLI:NL:HR:2022:296 (Wiko tegen Philips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-wiko-tegen-philips

HR 25 februari 2022, IEF 20556, IT 3838; ECLI:NL:HR:2022:296 (Wiko tegen Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde octrooien. Philips is houder van een SEP octrooi, dat voorkomt dat data bij een slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog vermogen worden verzonden. Een SEP moet onder FRAND-voorwaarden in licentie worden gegeven. WIKO heeft de vernietiging van het octrooi gevorderd, wegens gebrek aan inventiviteit. Ook voldoet volgens WIKO het licentie-aanbod van Philips niet aan de FRAND-voorwaarden. De P-G concludeert, dat WIKO niet heeft kunnen aantonen dat en waarom Philips misbruik maakt van haar machtspositie en dat de door Philips verleende licentie onder FRAND-voorwaarden discriminatoir is. Volgens het hof  - en de P-G Van Peursem onderschrijft dit - zijn vergelijkbare gevallen niet zonder meer gelijk en kunnen er met verschillende afnemers verschillende FRAND-voorwaarden worden afgesproken. WIKO heeft daarnaast niet voldaan aan haar stel- en bewijsplicht [IEF 20065]. De Hoge Raad volgt de conclusie van de P-G en verwerpt het beroep.

IEF 20553

Geen profile state transition matrix

Hof Den Haag 22 feb 2022, IEF 20553; (ASSIA tegen KPN en Nokia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-profile-state-transition-matrix

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20553; C/09/571729 HA ZA 19-364 (ASSIA tegen KPN en Nokia) Hoger beroep op [IEF 19696]. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat het octrooirecht van ASSIA niet wordt geschonden door KPN en Nokia. ASSIA vordert in hoger beroep vernietiging van het bestreden vonnis en alsnog toewijzing van het door haar gevorderde. Partijen verschillen in het bijzonder van mening over de uitleg van onder meer de begrippen ‘profile state transition matrix’ (PSTM) en ‘reported and estimated data’.

IEF 20544

Geen inbreuk op octrooi

Rechtbank Den Haag 16 feb 2022, IEF 20544; ECLI:NL:RBDHA:2022:1081 (Basic tegen Afire), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-octrooi

Rb Den Haag 16 februari 2022, IEF 20544; ECLI:NL:RBDHA:2022:1081 (Basic tegen Afire) Basic is houdster van een Europees octrooi met als titel ‘Artificial Fireplace’ (EP 941). Afire brengt diverse branders en haarden op de markt, waaronder een serie elektrische waterdamphaarden onder de naam ‘Afire Water’ (de AW-sfeerhaarden). Basic stelt dat Afire hiermee inbreuk maakt op haar octrooirecht. Volgens Afire is EP 941 ongeldig en mocht het octrooi wel geldig zijn, stelt zij hierop geen inbreuk te maken. De rechtbank oordeelt dat het octrooi ziet op een bed met meerdere openingen en niet met slechts één opening. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden geconcludeerd dat de AW-sfeerhaard met één sleuf onder de beschermingsomvang valt van onafhankelijke conclusie 1. Afire maakt daarom geen inbreuk op het Nederlandse deel van EP 941.