Naburige rechten

IEF 17565

Conclusie AG: zaak Stichting BREIN tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay moet over

Hoge Raad 16 mrt 2018, IEF 17565; ECLI:NL:PHR:2018:202 (Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-zaak-stichting-brein-tegen-ziggo-en-xs4all-over-het-blokkeren-van-the-pirate-bay-moet-o

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17565; IT 2513; ECLI:NL:PHR:2018:202(Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL) Auteursrecht. Na HvJ EU 'Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan publiek' IEF 16859. Rechtspraak.nl: De zaak van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay (TPB) moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Van Peursem de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. In deze zaak eist Stichting BREIN dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de toegang tot de ‘torrentsite’ The Pirate Bay (TPB) voor hun abonnees blokkeren. Via TPB kunnen gebruikers onderling grote mediabestanden zoals van films en muziek zonder toestemming van rechthebbenden gratis uitwisselen. BREIN heeft in een eerdere procedure een verbod van TPB afgedwongen maar dat leidde er niet toe dat TBP uit de lucht ging. De rechtbank wees de door BREIN gevraagde blokkade toe; het hof deed dat in hoger beroep niet, voornamelijk omdat die maatregel volgens het hof niet effectief zou zijn. BREIN had ook aangevoerd dat The Pirate Bay inbreuk maakte op auteursrechten door onder meer afbeeldingen van cd- en dvd-hoezen te tonen. Die inbreuk was volgens het Hof niet vergaand genoeg om de blokkade van de site te rechtvaardigen. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof ging Stichting BREIN in cassatie bij de Hoge Raad.

 

IEF 17178

Collectieve vergoeding 'hoofdmakers' voor video on demand afgerond

Arbitrage 24 jul 2017, IEF 17178; (RODAP tegen Stichting Lira, Vevam & Norma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/collectieve-vergoeding-hoofdmakers-voor-video-on-demand-afgerond

NAI Arbitrage 24 juli 2017, IEF 17178 (RODAP tegen Stichting Lira, Vevam & Norma) VOD-vergoeding. Het scheidsgerecht oordeelt dat RODAP onvoldoende heeft toegelicht op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat ook andere kosten direct verband houden met het genereren van hogere opbrengsten bij de exploitatie van filmwerken via een EMS platform, in die zin dat zij rechtstreeks van invloed zijn op de lopende exploitatie van de EMS diensten. Het debat tussen partijen heeft zich vooral toegespitst op de kosten van content en op de platform en/of technische kosten. De kosten van content vormen in feite de uitgaven die gemoeid zijn met de aanschaf van de filmwerken. Die uitgaven kunnen niet worden aangemerkt als kosten voor de exploitatie van die filmwerken. Ook de platform- en/of technische kosten kunnen niet als aftrekbare kosten in de zin van het tussenvonnis worden aangemerkt. Het gaat hier vooral om kosten die exploitatie van EMS diensten mogelijk maken, deze kosten staan in onvoldoende rechtstreeks verband met hogere opbrengsten uit lopende exploitatie.

IEF 17123

Voorlopige blokkade The PirateBay voor abonnees Ziggo en XS4ALL

Rechtbank Den Haag 22 sep 2017, IEF 17123; ECLI:NL:RBDHA:2017:10789 (The PirateBay), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorlopige-blokkade-the-piratebay-voor-abonnees-ziggo-en-xs4all

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 september 2017, IEF 17123; IT 2351; ECLI:NL:RBDHA:2017:10789 (Stichting Brein tegen Ziggo en XS4ALL) Auteursrecht. Peer-to-peer. Stichting Brein vordert een blokkade van de website The PirateBay voor abonnees van Ziggo en XS4ALL. Op 14 juni 2017 [IEF 16859] heeft het HvJ EU geoordeeld dat het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door een index van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, die gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze te delen onder het begrip "mededeling aan het publiek" valt. Deze uitspraak laat een ander licht op de zaak schijnen en de rechtbank beschouwd de uitspraak van het Hof Den Haag [IEF 13467] als achterhaald. De handelwijze van The PirateBay kan aangemerkt worden als een mededeling aan het publiek. De proportionaliteitsafweging van het Hof is onjuist geweest: onvoldoende gewicht is aan de belangen van Brein gegeven. De voorzieningenrechter beveelt Ziggo en XS4ALL om binnen tien werkdagen de toegang tot de website The PirateBay te blokkeren totdat in de bodemzaak, aanhangig bij de Hoge Raad, is beslist.  

IEF 17122

Martin Garrix - Spinnin' Records en Music Allstars: 2 - 0

Woensdag 20 september 2017 [IEF 17116] werd door de rechtbank een tussenvonnis gewezen in een rechtszaak die door de wereldberoemde DJ Martin Garrix al weer enige tijd geleden was begonnen. Het vonnis is niet alleen goed nieuws voor Garrix, maar zeker ook voor entertainment advocaten. Hoe dat precies zit wordt hieronder uitgelegd.

WARNER MUSIC GROUP
Martin Garrix had in 2012 en 2013 een aantal contracten gesloten met het platenlabel Spinnin’ Records en het managementbureau Music Allstars. Van beide bedrijven was tot zeer recentelijk Eelko van Kooten de oprichter en (mede)eigenaar. Volgens berichten in de media is sinds kort de Warner Music Group voor 100 miljoen dollar eigenaar geworden van het platenlabel Spinnin’ Records. Of het management Music Allstars ook is overgenomen door Warner vertellen de berichten tot nu toe niet. Ook is onduidelijk of Warner een zelfstandig belang heeft gekregen in de uitkomst van de rechtszaak tussen Garrix en Spinnin’ c.s.

IEF 17116

Niet Spinnin Records maar Martin Garrix zelf is aan te merken als fonogrammenproducent

Rechtbank Midden-Nederland 20 sep 2017, IEF 17116; ECLI:NL:RBMNE:2017:4775 (Deejay tegen Spinnin Records), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-spinnin-records-maar-martin-garrix-zelf-is-aan-te-merken-als-fonogrammenproducent

Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2017, IEF 17116; ECLI:NL:RBMNE:2017:4775 (Deejay tegen Spinnin Records) Eiser is een 21-jarige deejay en bracht de track Animals uit dat zorgde voor zijn grote doorbraak. De deejay stelt dat hij met betrekking tot deze en 22 andere tracks de fonogrammenproducent in de zin van de wet op naburige rechten is. De rechtbank oordeelt dat de deejay zelf als fonogrammenproducent is aan te merken, aangezien hij zelf de eerste vastlegging van zijn nummers verzorgd en de kosten daarvan heeft gedragen. Hij deed dat thuis op zijn eigen apparatuur en instrumenten. Met dit gehele opnameproces, de feitelijke vastlegging van het nummer, had Spinnin geen bemoeienis. De productieovereenkomsten 2012 en 2013 zijn vernietigd op grond van dwaling. De overeenkomsten zijn afgesloten op grond van de door Spinnin en MAS in 2012 gewekte indruk dat zij professioneel genoeg waren om op een goede wijze om te gaan met de belangen van de deejay, ook als er een belangenverstrengeling zou voordoen tussen MAS als manager van eiser en Spinnin als platenmaatschappij, deze indruk bleek onjuist.

IEF 16997

Fresh FM werkte mee aan webcasting zonder licentie

Hof Amsterdam 25 jul 2017, IEF 16997; (Stichting COEZH tegen Buma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/fresh-fm-werkte-mee-aan-webcasting-zonder-licentie

Hof Amsterdam 25 juli 2017 en Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2016, IEF 16997 (Stichting COEZH tegen Buma) Naburig recht. Scoezh heeft een omroepvergunning voor een niet-landelijk commercieel radiostation Fresh FM. De Omroepproducent verzorgt daadwerkelijk de webcasting, maar is een aparte rechtspersoon dan Scoezh. De sterke verwevenheid tussen Omroepproducent, directeur en dat Scoezh blijkt ook uit de domeinnaamregistratie op naam van Scoezh dat zij wist en meewerkte aan webcasting. Er was geen licentie voor webcasting of een vorm van openbaarmaken via de website. Hoewel Scoezh erkent een bedrag van tenminste €76.506 verschuldigd te zijn, maar niet heeft betaald of aangeboden te betalen, kan Buma in redelijkheid toestemming/licentie voor nieuwe uitzendingen weigeren totdat daadwerkelijk is betaald. Het Hof bekrachtigt het vonnis.

IEF 16641

Ex parte: aanbod van hyperlinks naar streams op Place2use achter een pay-wall is IE-inbreuk

Rechtbank Noord-Nederland 14 feb 2017, IEF 16641; (Place2use.net), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-aanbod-van-hyperlinks-naar-streams-op-place2use-achter-een-pay-wall-is-ie-inbreuk
Place2use.net

Ex parte Rechtbank Noord-Nederland 14 februari 2017, IEF 16641; IT 2242(Place2use.net) Auteursrecht. Piraterij. Place2use verkoopt op grote schaal toegang tot ongeautoriseerde streams van films en TV-films die ongeautoriseerd op internet zijn geüpload. Dagelijks worden nieuwe links aangeboden onder meer zeer recent uitgebrachte films. Er zijn diverse soorten accounts waar gebruikers uitsluitend toegang toe krijgen na betaling van een bedrag. Er zijn 8.500 geregistreerde gebruikers, 2.000 gebruikers bezoeken de website dagelijks. De streamingdienst heeft tenminste 200 betalende gebruikers. In de ingebouwde player zit tevens een download-knop. Het aanbieden van streams met een winstoogmerk is inbreuk op auteurs- en naburige rechten. Omdat de streams-omgeving uitsluitend te bereiken is nadat een gebruiker betaling heeft gedaan, wordt er inbreuk gepleegd (red. GS Media). Openbaarmaken van de filmposters en DVD-hoezen is eveneens inbreukmakend.

 

IEF 16573

Opgave SENA, RTL en TEL SELL zit er 824.747 minuten naast

Rechtbank Den Haag 8 feb 2017, IEF 16573; ECLI:NL:RBDHA:2017:1111 (All Music Publishing tegen SENA; vrijwaringszaken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opgave-sena-rtl-en-tel-sell-zit-er-824-747-minuten-naast

Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, IEF 16563;  ECLI:NL:RBDHA:2017:1111 (All Music Publishing tegen SENA; vrijwaringszaken) Naburige rechten. Collectief beheer. AMP is muziekuitgever, exploiteert muziek van o.a. componist J. Zij zijn bij SENA aangesloten. TEL SELL heeft de compositie met titel "Lolly" met toestemming gebruikt. Na toepassing van fingerprinting-technologie bleek dat er voor meer tijd gebruik is gemaakt van deze compositie door RTL. Er is geen sprake van afgerekende 375 minuten, maar van een totale gebruiksduur van (afgerond) 824.747 minuten. De rechtbank veroordeelt SENA om de vergoeding aan hen uit te keren voor het daadwerkelijk gebruik, zoals vastgesteld door fingerprinting gegevens van Soundaware en Tunesat. In de vrijwaringszaak verklaart de rechtbank voor recht dat RTL tekort is gekomen in het contract voor een zo nauwkeurig mogelijke playlist en veroordeelt RTL tot schadevergoeding aan SENA. In de ondervrijwaring verklaart de rechtbank voor recht dat Top Shop tekortschoot in opgave doen aan RTL en veroordeelt Top Shop schade te vergoeden die RTL aan SENA moet betalen.