Naburige rechten

IEF 18569

Prejudiciële vragen aan HvJ EU: wanneer vervalt recht van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen op uitkering billijke vergoeding?

HvJ EU 1 jun 2019, IEF 18569; (Atresmedia tegen AGEDI en AIE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-aan-hvj-eu-wanneer-vervalt-recht-van-uitvoerende-kunstenaars-en-producenten-van

Tribunal Supremo (Spanje) 1 juni 2019, IEF 18569; C-147/19 (Atresmedia tegen AGEDI en AIE) Via MinBuza: AGEDI beheert de intellectuele eigendomsrechten van producenten van fonogrammen. AIE beheert de intellectuele-eigendomsrechten van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Op 29.07.2010 stelden de organisaties een vordering in tegen Atresmedia, dat eigenaar is van verschillende televisiezenders. AGEDI en AIE vorderden betaling van een schadevergoeding  wegens de mededeling van voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogrammen (of van reproducties daarvan) aan het publiek. AGEDI en AIE stelden hiertegen beroep in. De rechter in tweede aanleg vernietigde de uitspraak van de rechter in eerste aanleg en wees de vordering in haar geheel toe. Atresmedia heeft daartegen cassatieberoep ingesteld.

IEF 18187

Conclusie AG: Verbod toepassing regels die zoekmachines verbieden fragmenten persproducten aan te bieden zonder voorafgaande toestemming uitgever

HvJ EU 13 dec 2018, IEF 18187; ECLI:EU:C:2018:1004 (VG Media tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verbod-toepassing-regels-die-zoekmachines-verbieden-fragmenten-persproducten-aan-te-bie

Conclusie AG 13 december 2018, IEF 18187; IEFbe 2699; IT 2806; C-299/17; ECLI:EU:C:2018:1004 (VG Media tegen Google) Auteursrecht. Naburig recht. Via het persbericht. In 2013 heeft Duitsland een naburig recht van het auteursrecht ingevoerd voor uitgevers van perspublicaties, zonder de ontwerpwetgeving aan de Commissie mee te delen. In de nieuwe bepalingen wordt vastgesteld dat commerciële exploitanten van een internetzoekmachine (en commerciële dienstenaanbieders die content bewerken) – anders dan andere gebruikers, waaronder commerciële gebruikers – zonder passende toestemming geen fragmenten – behalve losse woorden of zeer korte tekstfragmenten – van bepaalde content in de vorm van tekst, afbeeldingen of video verstrekt door uitgevers van perspublicaties mogen aanbieden. VG Media is een Duitse organisatie voor collectief beheer die auteursrechten en naburige rechten in naam van, onder andere, uitgevers van perspublicaties beheert. VG Media heeft namens haar leden een schadevordering tegen Google ingesteld bij het Landgericht Berlin (rechter in eerste aanleg van Berlijn) met betrekking tot het gebruik dat Google sinds 1 augustus 2013 maakt van tekstfragmenten, afbeeldingen en video’s uit door leden van VG Media geproduceerde pers- en mediacontent, zonder daarvoor een vergoeding te betalen. Lees verder.

IEF 18184

Bernt Hugenholtz in AMI: "De naburige rechten hebben hun tijd gehad"

, IEF 18184; http://www.ie-forum.nl/artikelen/bernt-hugenholtz-in-ami-de-naburige-rechten-hebben-hun-tijd-gehad

AMI 2018/6. We zijn er de afgelopen 25 jaar geleidelijk aan gewend geraakt, maar laten we er in dit herdenkingsnummer geen doekjes om winden: er is veel mis met de naburige rechten. Allereerst natuurlijk de naam: ‘naburige‘ rechten, droits ‘voisins’, ‘related’ rights. Rechten die kennelijk zo weinig identiteit hebben dat ze slechts door hun verwantschap met een ander recht – het auteursrecht – kunnen worden aangeduid. Andere IE-rechten dragen trots hun eigen naam: het octrooirecht, het modellenrecht, het merkenrecht, zelfs het databank(en)recht. ‘Naburige’ rechten; dat kon natuurlijk nooit wat worden... Lees verder.

IEF 18165

Bjorn Schipper over ghostwriting en -producing in Muziekwereld

, IEF 18165; http://www.ie-forum.nl/artikelen/bjorn-schipper-over-ghostwriting-en-producing-in-muziekwereld

Muziekwereld 3, 2018. Een veelgehoord gezegde binnen de elektronische muziek is dat een dj ook zelf zijn of haar eigen muziekproducties moet maken om zogenaamd credible te zijn. Los van dat hiermee de draaikunst van dj’s geweld wordt aangedaan – dj’s die geen eigen muziek produceren kunnen nog steeds draaikunstenaars zijn die dansvloeren in vervoering brengen – vormt dit gezegde een belangrijke verklaring voor de opkomst en het succes van ghostwriting en -producing in de elektronische muziek. In dit artikel bespreek ik de juridische positie van ghostwriters en -producers. Lees verder.

IEF 18150

Conclusie AG: sampling moet een inbreuk vormen op rechten producent fonogram indien gebruik zonder toestemming

HvJ EU 12 dec 2018, IEF 18150; ECLI:EU:C:2018:1002 (Pelham e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-sampling-moet-een-inbreuk-vormen-op-rechten-producent-fonogram-indien-gebruik-zonder-to

Conclusie AG 12 december 2018, IEF 18150; IEFbe 2800; C‑476/17; ECLI:EU:C:2018:1002 (Pelham e.a.) Naburige rechten. Via het persbericht. Ralf Hűtter en Florian Schneider-Esleben zijn leden van de band Kraftwerk, die in 1977 een fonogram uitbracht met daarop het werk „Metall auf Metall”. Pelham GmbH, een vennootschap naar Duits recht, is producent van een fonogram met het werk „Nur mir”. Hűtter en SchneiderEsleben stellen dat Pelham, Moses Pelham en Martin Haas met behulp van sampling ongeveer twee seconden van een ritmische sequens van „Metall auf Metall” hebben gekopieerd en deze met minieme wijzigingen en op een herkenbare manier in een doorlopende herhaling onder het nummer „Nur mir” hebben gezet. Volgens Hütter en Schneider-Esleben wordt zo inbreuk gemaakt op het naburige recht waarvan zij als producenten van het betrokken fonogram houder zijn, en dus hebben zij met name verzocht om staking van de inbreuk, toekenning van schadevergoeding en afgifte van de fonogrammen met het oog op vernietiging ervan. Advocaat-generaal Szpunar stelt het Hof voor te oordelen dat sampling een inbreuk vormt op de rechten van de producent van een fonogram als er zonder diens toestemming gebruik van wordt gemaakt.   Lees verder.

IEF 18068

CvTA trekt advies en aanwijzing Sena in door formeel gebrek

CvTA 30 okt 2018, IEF 18068; (Besluit intrekking advies en aanwijzing Sena), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvta-trekt-advies-en-aanwijzing-sena-in-door-formeel-gebrek

CvTA 30 oktober 2018, IEF 18068; (Besluit intrekking advies en aanwijzing Sena) Naburige rechten. Op 30 oktober 2018 besloot het CvTA tot het intrekken van het advies aan Sena van 27 oktober 2017 [IEF 17553] en tot het intrekken van de aanwijzing van Sena van 1 oktober 2018 [IEF 18003] met het oog op een mogelijk formeel gebrek in de voorbereiding van de aanwijzing. Tegelijkertijd bracht het CvTA op 30 oktober een nieuw advies uit aan Sena. U kunt het besluit tot intrekking van het advies en van de aanwijzing, inclusief het nieuwe advies aan Sena hier inzien.

IEF 18044

Prejudicieel gestelde vraag over uitzonderingsregeling die exploitatie tussen kunstenaars(collectieven) en instituut regelt

HvJ EU 11 jul 2018, IEF 18044; (INA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vraag-over-uitzonderingsregeling-die-exploitatie-tussen-kunstenaars-collectiev

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 11 juli 2018, IEF 18044; IEFbe 2768; C-484/18 (INA) Naburige rechten. Via Minbuza. Het INA is verantwoordelijk voor het bewaren en tot zijn recht laten komen van het nationale audiovisuele erfgoed. Het bewaart de audiovisuele archieven van de nationale radio- en televisiezenders en draagt bij aan de exploitatie ervan. PG en GF verwijten het INA dat het, zonder hun toestemming, op zijn website videogrammen en een fonogram te koop heeft aangeboden met uitvoeringen door de jazzdrummer waarvan zij de rechthebbenden zijn. Het INA beroept zich op een bijzondere wettelijke regeling op basis waarvan het de archieven kan exploiteren door de uitvoerend kunstenaars een forfaitaire vergoeding te betalen zoals vastgesteld in collectieve overeenkomsten met hun representatieve vakbonden. De rechthebbenden stellen dat die wettelijke regeling strijdig is met de richtlijn. 

IEF 18003

CvTA-aanwijzing Sena om aan openbaarmakingsverplichtingen te voldoen

CvTA 1 okt 2018, IEF 18003; (Aanwijzing Sena), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvta-aanwijzing-sena-om-aan-openbaarmakingsverplichtingen-te-voldoen

CvTA 1 oktober 2018, IEF 18003; (Aanwijzingsbesluit Sena) Naburige rechten. Op 1 oktober 2018 besloot het CvTA tot aanwijzing van Sena om aan haar openbaarmakingsverplichtingen ten aanzien van alle gehanteerde standaardlicentie-overeenkomsten en de normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, te voldoen. Aan de basis van deze aanwijzing ligt een eerder advies van het CvTA en een in opdracht van het CvTA vervaardigde opinie van dhr. prof. mr. P. B. Hugenholtz. U kunt het besluit tot aanwijzing, inclusief de opinie van de heer Hugenholtz, hier inzien.