Naburige rechten

IEF 16573

Opgave SENA, RTL en TEL SELL zit er 824.747 minuten naast

Rechtbank Den Haag 8 feb 2017, IEF 16573; ECLI:NL:RBDHA:2017:1111 (All Music Publishing tegen SENA; vrijwaringszaken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opgave-sena-rtl-en-tel-sell-zit-er-824-747-minuten-naast

Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, IEF 16563;  ECLI:NL:RBDHA:2017:1111 (All Music Publishing tegen SENA; vrijwaringszaken) Naburige rechten. Collectief beheer. AMP is muziekuitgever, exploiteert muziek van o.a. componist J. Zij zijn bij SENA aangesloten. TEL SELL heeft de compositie met titel "Lolly" met toestemming gebruikt. Na toepassing van fingerprinting-technologie bleek dat er voor meer tijd gebruik is gemaakt van deze compositie door RTL. Er is geen sprake van afgerekende 375 minuten, maar van een totale gebruiksduur van (afgerond) 824.747 minuten. De rechtbank veroordeelt SENA om de vergoeding aan hen uit te keren voor het daadwerkelijk gebruik, zoals vastgesteld door fingerprinting gegevens van Soundaware en Tunesat. In de vrijwaringszaak verklaart de rechtbank voor recht dat RTL tekort is gekomen in het contract voor een zo nauwkeurig mogelijke playlist en veroordeelt RTL tot schadevergoeding aan SENA. In de ondervrijwaring verklaart de rechtbank voor recht dat Top Shop tekortschoot in opgave doen aan RTL en veroordeelt Top Shop schade te vergoeden die RTL aan SENA moet betalen.

IEF 16550

Ex parte verbod tegen streaming via Facebook Live Bioscoop

Rechtbank Rotterdam 25 jan 2017, IEF 16550; (Stichting Brein tegen Live Bioscoop), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-streaming-via-facebook-live-bioscoop
Facebook Live Bioscoop

Ex parte Rechtbank Rotterdam 26 januari 2017, IEF 16550 (Stichting Brein tegen Live Bioscoop) Auteursrecht. Streaming. Live Bioscoop is een Facebook-pagina die volgers werft met de slogan: "Kijk naar de beste films op Live Bioscoop direct in HD, met ondertiteling gratis!" Via deze pagina worden de door gerekwestreerde aangeboden films openbaar gemaakt door deze te streamen. Gerekwestreerde heeft een winstoogmerk, de dienst bevat advertenties en roept op om geld te doneren. Er is een uitzendschema en het publiek wordt geïnformeerd door Live Bioscoop te 'volgen'. Door te volgen krijgen de mensen automatisch bericht als een film wordt uitgezonden; dat waren op het moment van het opstellen van het verzoekschrift ruim 25.000. De film Fantastic Beasts and Where to Find Them is al getoond, maar draait nog in de Nederlandse bioscopen. Het ex parte verbod wordt gegeven voor het openbaarmaken van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken van de bij Stichting BREIN aangesloten rechthebbenden op last van een dwangsom van €2.000 voor ieder(e) dag(deel).

IEF 16535

HvJ EU: Voor de BTW-richtlijn verrichten reproductierechthouders geen dienst ten behoeve van producenten en importeurs van blancodragers

HvJ EU 18 jan 2017, IEF 16535; ECLI:EU:C:2017:22 (SAWP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-voor-de-btw-richtlijn-verrichten-reproductierechthouders-geen-dienst-ten-behoeve-van-producen

HvJ EU 18 januari 2017, IEF 16535; IEFbe 2066; C‑37/16; ECLI:EU:C:2017:22 (SAWP) Auteurs, uitvoerend kunstenaars en andere rechthebbenden verrichten geen dienst in de zin van artikel 24, lid 1, en artikel 25, aanhef en onder a), van de btw-richtlijn ten behoeve van producenten en importeurs van bandrecorders en vergelijkbare inrichtingen en van blanco dragers bij wie collectieve beheersorganisaties voor rekening van de rechthebbenden, maar in eigen naam, bij de verkoop van deze inrichtingen en dragers een heffing innen.

 

IEF 16446

Ex parte bevel tegen forum-beheerder die zijn usenet-uploads deelt

Rechtbank Noord-Nederland 2 dec 2016, IEF 16446; (Stichting BREIN tegen Basf1), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-bevel-tegen-forum-beheerder-die-zijn-usenet-uploads-deelt
basf1

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 2 december 2016, IEF 16446 (Stichting BREIN tegen Basf1) Auteursrecht. Usenet. Ex parte. Op het usenet uploadt en maakt gerekwestreerde inbreuk op honderden auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde films en maakt deze beschikbaar via door hem beheerd Basf1.net-forum. Beheerder start een forum-topic en plaatst daaronder de verschillende NZB websites die het bestand bevatten. De voorzieningenrechter gebiedt ex parte de staking onder last van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

IEF 16433

Vragen aan HvJ EU: Is er slechts “nadeel berokkenend bij de mededinging” indien de benadeelde onderneming de capaciteit niet heeft of invloed op winstgevendheid

HvJ EU 13 jul 2016, IEF 16433; (MEO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-er-slechts-nadeel-berokkenend-bij-de-mededinging-indien-de-benadeelde-ondernemi

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 13 juli 2016. IEF 16433; IEFbe 2018; C-525/16 (MEO) Auteursrecht. Mededingingsrecht. Verzoekster is aanbieder van elektronische communicatiediensten. Zij heeft in 2014 een klacht ingediend bij verweerster (de Portugese mededingingsAutoritieit ‘PMa’) tegen GDA, een organisatie zonder winstoogmerk voor collectief beheer van naburige rechten van artiesten (en de enige die in Portugal op dat gebied actief is) die zij misbruik van machtspositie verwijt. GDA biedt in het bijzonder diensten aan degenen die gebruik willen maken van werken van het repertoire van de aangesloten leden. Het gaat om ‘wholesale’diensten voor de collectieve exploitatie van naburige rechten waarbij GDA een monopoliepositie inneemt, en in deze zaak met name om de ‘retail’dienst voor abonnementen op televisiesignalen waar verzoekster aanbieder van is: zij heeft het grootste marktaandeel op het gebied van contracten met consumenten voor pakketten. Verzoekster verwijt GDA verschillende tarieven voor haar diensten op haar en haar directe concurrenten toe te passen.

IEF 16377

HvJ EU: Collectieve vertegenwoordiging voor out-of-print books moet auteursrechten respecteren zonder formaliteiten

HvJ EU 16 nov 2016, IEF 16377; C-301/16 (Soulier en Doke), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-collectieve-vertegenwoordiging-voor-out-of-print-books-moet-auteursrechten-respecteren-zonder
books

HvJ EU 16 november 2016, IEF 16377; IEFbe 1995; IT 2172; C-301/15 (Soulier en Doke) Auteursrecht en naburige rechten. Exclusief reproductierecht. Wettelijke collectieve vertegenwoordiging voor out-of-print books. Uit het persbericht: The copyright directive precludes national legislation authorising the digital reproduction of out-of-print books in breach of the exclusive rights of authors. National legislation must guarantee the protection accorded to authors by the directive and ensure, in particular, that they are actually informed of the envisaged digital exploitation of their work, while being able to put an end to it without formalities.

 

 

IEF 16359

HvJ EU: er is geen verschil tussen uitlening van een papieren boek en de uitlening van e-book

HvJ EU 10 nov 2016, IEF 16359; (VOB tegen Stichting Leenrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-er-is-geen-verschil-tussen-uitlening-van-een-papieren-boek-en-de-uitlening-van-e-book
e-books

HvJ EU 10 november 2016, IEF 16359; IEFbe 1992; C-174/15; (VOB tegen Stichting Leenrecht) Auteursrecht. Naburige rechten. De rechtbank Den Haag heeft vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over het uitlenen van e-books. Kort samengevat is de vraag of openbare bibliotheken e-books mogen uitlenen tegen betaling van de wettelijke leenrechtvergoeding. Er wordt ook (voorwaardelijk) een vraag gesteld over of de verkoop van een  e-book leidt tot uitputting van het distributierecht.
HvJ EU: De rechters van het Europese Hof beslisten op 10 november dat er geen verschil is tussen een uitlening van een papieren boek en de uitlening van  e-book. Het HvJ volgt hiermee de conclusie van de A-G.

IEF 16289

InfoSocrichtlijn verzet zich tegen regeling die enkel de eindgebruiker van apparaten thuiskopieheffing kan laten terugvragen

HvJ EU 22 sep 2016, IEF 16289; ECLI:EU:C:2016:717; C‑110/15 (Microsoft voorheen Nokia tegen SIAE e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/infosocrichtlijn-verzet-zich-tegen-regeling-die-enkel-de-eindgebruiker-van-apparaten-thuiskopieheffi

HvJ EU 22 september 2016, IEF 16289; IEFbe 1945; IT 2144; ECLI:EU:C:2016:717; C‑110/15 (Microsoft voorheen Nokia tegen SIAE e.a.) Auteursrecht en naburige rechten. Uitsluitend reproductierecht. Uitzonderingen en beperkingen. Zie eerder IEF 15922; IEF 14904. Artikel 5, lid 2, onder b). Beperking voor privékopieën – Billijke compensatie. Privaatrechtelijke overeenkomsten voor de vaststelling van de criteria voor vrijstelling van de heffing van de billijke compensatie. Verzoek om terugbetaling beperkt tot de eindgebruiker onterecht.

Het recht van de Europese Unie, met name artikel 5, lid 2, onder b)[InfoSocRichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling, zoals die aan de orde in het hoofdgeding, die vrijstelling van de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik voor producenten en importeurs van apparaten en dragers die duidelijk bestemd zijn voor een ander gebruik dan het kopiëren voor privégebruik, afhankelijk stelt van het sluiten van overeenkomsten tussen een organisatie die een wettelijk monopolie heeft voor het behartigen van de belangen van de auteurs van werken, enerzijds, en de betalingsplichtigen of hun brancheorganisaties, anderzijds, en die voorts bepaalt dat enkel de eindgebruiker van deze apparaten en dragers kan verzoeken om terugbetaling van een dergelijke vergoeding in geval deze ten onrechte is betaald.