Woord- en of beeldmerk

IEF 17057

Stichting STOPhersentumoren.nl is geen auteursrechthebbende op logo en SV3 heeft oudere merkinschrijving

Rechtbank Den Haag 23 aug 2017, IEF 17057; ECLI:NL:RBDHA:2017:9703 (SSH tegen SV3 c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stichting-stophersentumoren-nl-is-geen-auteursrechthebbende-op-logo-en-sv3-heeft-oudere-merkinschrij

Rechtbank Den Haag 23 augustus 2017, IEF 17057; ECLI:NL:RBDHA:2017:9703 (SSH tegen SV3 c.s.) Merkenrecht. Auteursrecht. Zie eerder [IEF 15161; IEF 15246; IEF 15804]. Stichting STOPhersentumoren.nl (hierna: SSH) organiseert sinds 2010 het evenement “a Ride for Hope”. Voor de organisatie werd gebruik gemaakt van de domeinnaam ventoux3.nl. Stichting Ventoux 3 (hierna: SV3) is in 2012 opgericht omstreeks de eerste editie van het evenement en heeft het SV3 Merk geregistreerd. SV3 laat “Ventoux3” en “RideForHope” registreren. SHH vordert zonder succes staking merkinbreuk “Ventoux3” en “RideForHope”. Het SV3 merk is te goeder trouw gebruikt door gedaagde. SSH komt geen auteursrecht toe op de naam Ventoux3 en het logo, doordat gedaagde X als maker beschouwd kan worden. Ook de stellingen in conventie dat SSH auteursrechthebbende is, slagen niet en spitsten zich toe op de juridische kwalificaties van het ie-creatie proces: ‘leiding en toezicht’  (art. 6 Auteurswet), eerste openbaarmaking (art. 8 Aw), mede-auteursrecht (art. 26 Aw), houden voor een ander (art. 3:110 BW), een merk indienen door een ander lastgeving (art. 7:414 BW). In reconventie wordt geoordeeld dat, nu SV3 zich op haar oudere merkinschrijving en auteursrechten kan beroepen, de vordering tot staking van het gebruik van domeinnaam met teken ‘ventoux3’ toegewezen kan worden. Staking auteursrechtinbreuk Ventoux3 logo komt eveneens toe aan SV3 c.s..

IEF 17024

AU CHATEAU MAGIQUE en LASER MAGIQUE zijn beschrijvend

Belgische gerechten 30 jun 2017, IEF 17024; (Au Château Magique tegen OBPI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/au-chateau-magique-en-laser-magique-zijn-beschrijvend

Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017 en Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017, IEFbe 2303 (Au chateau magique tegen BBIE) Benelux merkenrecht. Uitspraken alleen beschikbaar in het Frans. Au chateau magique is houdster de woordmerken AU CHATEAU MAGIQUE en LASER MAGIQUE. AU CHATEAU MAGIQUE bestaat uitsluitend uit beschrijvende tekens en is daarom beschrijvend in de zin van art. 2.11.1.c. BVIE, voor de attracties van een themapark in de vorm van een kasteel en tevens betreffende diensten van pretparken met een kasteelthema. Nu het teken beschrijvend is, blijft onderzoek naar het onderscheidend vermogen achterwege.

Het teken LASER MAGIQUE geeft niet de indruk dat het voldoende afwijkt van de samenvoeging van de woordelijke bestanddelen waaruit het bestaat, het is niet meer dan de som der delen. De consument zal het teken herkennen als een term ontworpen voor een product dat dient om lichtstralen te versterken met buitengewone effecten. De registratie van het teken is terecht geweigerd voor klasse 9. Het teken is beschrijvend voor de soort en kwaliteit van het product.

IEF 16881

Bewijslast m.b.t. uitputting merk ligt mogelijk bij merkhouder zelf

Rechtbank Den Haag 20 jun 2017, IEF 16881; ECLI:NL:RBDHA:2017:6675 (TrendyHair c.s. tegen Shops4youonline c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijslast-m-b-t-uitputting-merk-ligt-mogelijk-bij-merkhouder-zelf

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 juni 2017, IEF 16881 (TrendyHair c.s. tegen Shops4youonline c.s.) Vonnis in kort geding. Merkenrecht. Farouk produceert en verhandelt haarverzorgingsproducten en is houdster van de Farouk-merken. De volgende Uniewoordmerken vallen hier onder: BIOSILK, CHI, CHI INFRA en DEEP BRILLIANCE. TrendyHair importeert deze producten en distribueert ze vervolgens. Shops4youonline verkoopt haarverzorgingsproducten. TrendyHair c.s. vorderen dat Shops4youonline c.s. de merkinbreuk staken. De merkinbreuk is niet aannemelijk nu TrendyHair c.s. geen stukken in het geding gebracht hebben waaruit het gestelde merkinbreuk zou kunnen volgen. Bewijslast ligt bij TrendyHair c.s.. Het is onvoldoende zeker dat de bodemrechter de bewijslast van uitputting van de merkrechten bij Shops4youonline c.s. zal leggen, nu aannemelijk is dat reëel gevaar bestaat dat de handelspraktijken van TrendyHair c.s. de nationale markt afschermen. De Rechtbank wijst de vorderingen af.

IEF 16623

Heksen en witte wieven zijn beide bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie

Hof Den Haag 28 feb 2017, IEF 16623; ECLI:NL:GHDHA:2017:1943 (Levola tegen Fanofinefood), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heksen-en-witte-wieven-zijn-beide-bovennatuurlijke-magische-vrouwelijke-verschijningen-met-een-negat
witte wieven heksen

Beschikkingen Hof Den Haag 28 februari 2017, IEF 16623; ECLI:NL:GHDHA:2017:1943 (Levola tegen Fanofinefood) [red. woord/beeld/verpakkingsbeeldmerk] Merkenrecht. Levola voert oppositie op basis van haar merk HEKSENKAAS tegen de inschrijving van het woord-/beeld-/verpakkingsbeeldmerk WITTE WIEVENKAAS. Deze wordt afgewezen. In beroep beslist het Hof Den Haag anders en het Benelux-depot wordt geweigerd en niet ingeschreven voor alle klassen waarvoor het is gedeponeerd. Er is begripsmatige overeenstemming tussen 'heks' en 'wit wief'; beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/ verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming.

IEF 16613

Licentievergoeding voor schadeberekening gebruik WE ALL LOVE-beeldmerk

Rechtbank Amsterdam 22 feb 2017, IEF 16613; (We all love), http://www.ie-forum.nl/artikelen/licentievergoeding-voor-schadeberekening-gebruik-we-all-love-beeldmerk
wealllove809000

Rechtbank Amsterdam 22 februari 2017, IEF 16613 (Berns Holding en We All Love tegen Vibe Entertainment) Merkenrecht. We All Love houdt zich bezig met evenementen We all love 80's & 90's & 00's in clubs en uitgaansgelegenheden. Ze is houdster van een beeldmerk. Vibe exploiteert en boekingskantoor en heeft dit beeldmerk op bekendeartiestboeken.nl vermeld. Vibe heeft toegelicht dat hij het teke van het internet heeft gehaald en in januari 2014 op zijn website heeft gezet, en hij er zich niet bewust van was dat het teken gelijk was aan het beeldmerk van Berns. Het teken is identiek aan het beeldmerk. De schade is begroot overeenkomstig 2.21 lid 2 onder b BVIE; een licentievergoeding. Vibe betwist dat er schade is geleden, omdat het nooit tot een boeking heeft geleid - dat speelt geen rol. Van de 2.500 pagina's met acts, stond er bij slechts één dit teken. De schadevergoeding stelt de rechtbank vast op €1.750.

IEF 16111

MEXICANO vormmerk - de rechter heeft op de bijgevoegde briefjes moeten spieken

Rechtbank Oost-Brabant 11 jul 2016, IEF 16111; ECLI:NL:RBOBR:2016:3653 (MEXICANO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mexicano-vormmerk-de-rechter-heeft-op-de-bijgevoegde-briefjes-moeten-spieken
mexicano

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 11 juli 2016, IEF 16111; IEFbe 1869; ECLI:NL:RBOBR:2016:3653 (De Vries en Bakx Foods)
Merkenrecht. De Vries is producent van Mexicano-vleessnack en is houdster van diverse woordmerken en vormmerk. Bakx is de producent van vleessnacks die in april 2016 in hypermarktketen in Noord-Frankrijk heeft aangetroffen in verpakkingen met het opschrift MEXICANO ESCALERO. Hoewel qua vorm niet identiek is er hoge mate van visuele overeenstemming. "(De voorzieningenrechter) zelf heeft ter zitting de hulp van partijen nodig gehad en op de bijgevoegde briefjes moeten spieken om de hem ter zitting voorgeschotelde snacks van partijen uit elkaar te houden." Het vormmerk heeft te weinig onderscheidend vermogen en snacks van andere grote aanbieders wekken eenzelfde totaalindruk. Geen inbreuk op vormmerk, wel inbreuk op woordmerk.

Mexicano is niet beschrijvend voor 'pittig gekruid vlees', dat komt in veel buitenlandse keukens voor. Het is niet verworden tot soortnaam. Het is goed voorstelbaar dat de consument dat de betrokken waren als van dezelfde onderneming afkomstig zijn als de onderneming die de MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL op de markt brengt.

IEF 16109

EAGLE woordmerk wint het van jonger beeldmerk met toevoeging sport of supply

Rechtbank Rotterdam 13 jul 2016, IEF 16109; ECLI:NL:RBROT:2016:5406 (eisers tegen Eagle cs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eagle-woordmerk-wint-het-van-jonger-beeldmerk-met-toevoeging-sport-of-supply

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2016, IEF 16109; IEFbe 1868; ECLI:NL:RBROT:2016:5406 (eisers tegen Eagle cs)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eisers hebben een internationale onderneming voor recreatie- en sportproducten en daarvoor het woordmerk EAGLE. Eagle BV registreert beeldmerken en domeinnamen. Er is inbreuk op het Benelux woordmerk EAGLE in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE. De enkele toevoeging van de beschrijvende woorden sport, sport supply of wheels aan het woord EAGLE, dat ziet op merkfunctie en dominerend bestanddeel van de gebruikte tekens is, heft verwarringwekkende overeenstemming niet op. Gebruik handelsnaam/domeinnamen doet afbreuk aan onderscheidend vermogen merk. Merk EAGLE is van oudere datum dan de gevoerde handelsnaam gedaagde, zodat gebruik daarvan geen geldige reden op kan leveren (ex 5a Hnw).

IEF 15936

Conclusie AG: EUIPO en rechtbanken verplicht rekening houden met verknochte onherroepelijke beslissingen

HvJ EU 13 apr 2016, IEF 15936; ECLI:EU:C:2016:250 (Pink Lady), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-euipo-en-rechtbanken-verplicht-rekening-houden-met-verknochte-onherroepelijke-beslissin

Conclusie AG HvJ EU 13 april 2016, IEF 15936; IEFbe 1794; ECLI:EU:C:2016:250; C-226/15 P (Pink Lady)
Merkenrecht. Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion zijn samen houder van drie gemeenschapsmerken voor Pink Lady-appels. Zij hebben twee procedures ingesteld om het gebruik van het woordteken „English pink” door Carolus te verhinderen. Ten eerste hebben zij oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordteken „English pink” als gemeenschapsmerk, die Carolus bij het EUIPO, voorheen het BHIM, had aangevraagd. Ten tweede hebben zij tegen Carolus een vordering wegens inbreuk op hun gemeenschapswoordmerk „Pink Lady” ingesteld bij een rechtbank voor het gemeenschapsmerk bij de Rechtbank van Koophandel in Brussel. Deze respectievelijke procedures hebben geleid tot twee verschillende beslissingen over het gevaar voor verwarring van het oudere gemeenschapswoordmerk „Pink Lady” met het woordteken „English pink”. In deze hogere voorziening is, naast andere zaken, één belangrijke principiële vraag aan de orde: in hoeverre is het EUIPO, wanneer het beslist in een procedure inzake oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, gebonden aan een onherroepelijke beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk na een vordering wegens inbreuk op een eerder ingeschreven gemeenschapsmerk?