Octrooirecht

IEF 20540

Geen rechtsgeldige overdracht van octrooirechten

Rechtbank Rotterdam 28 jan 2022, IEF 20540; ECLI:NL:RBROT:2022:636 (XSP IP tegen Diamond Building en XSP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rechtsgeldige-overdracht-van-octrooirechten

Vzr. Rb Rotterdam 28 januari 2022, IEF 20540; ECLI:NL:RBROT:2022:636 (XSP IP tegen Diamond Building en XSP) XSP is veroordeeld een groot bedrag te betalen aan Diamond Building. Vervolgens is aan Diamond Building verlof verleend om, ten laste van XSP, beslag te leggen op o.a. octrooirechten. XSP IP heeft gesteld dat de beslagen moeten worden opgeheven, omdat de octrooirechten van XSP zijn overgedragen aan XSP IP en dus niet meer in het vermogen van XSP vallen. Diamond Building betwist dat er een rechtsgeldige overdracht van de octrooirechten heeft plaatsgevonden en weigert de beslagen op te heffen. De rechtbank oordeelt dat uit de activa-overeenkomst niet volgt dat ook de octrooirechten zijn overgedragen. Er wordt dus aangenomen dat XSP nog steeds eigenaar is van de octrooirechten, waardoor Diamond Building met de gelegde beslagen ten laste van XSP geen misbruik maakt van haar bevoegdheid. De vorderingen van XSP IP worden dan ook afgewezen.

IEF 20529

Geen inbreuk op Europees octrooi van Google

Rechtbank Midden-Nederland 26 jan 2022, IEF 20529; (Google tegen Sonos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-europees-octrooi-van-google

Rb Midden-Nederland 26 januari 2022, IEF 20529; C/16/519479 / HL ZA 21-94 (Google tegen Sonos) Zie [IEF 19876]. Google is houder geworden van onder andere het Europese octrooi EP 621 met als titel ‘Domain-based digitalrights management system with easy and secure device enrollment’. Google vordert Sonos te verbieden op enige wijze inbreuk te maken op het octrooi EP 621 in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Finland. De rechtbank is van oordeel dat Sonos geen inbreuk maakt op het octrooi van Google. Kenmerk 9.1.2 van het octrooi vereist dat een apparaat domeininformatie ontvangt van een (ander) apparaat. Sonos betwist dit door aan te voeren dat de Sonos-app, die de household ID verzendt, niet kan worden aangemerkt als een device in de zin van het octrooi. Nu Google heeft nagelaten te stellen dat dit wel zo is, gaat de rechtbank mee met het verweer van Sonos. Niet alle rechtsfeiten die nodig zijn om een inbreuk vast te stellen zijn gesteld door Google. Om deze reden voldoet de dagvaarding niet aan de eisen van artikel 111 lid 2 sub d Rv. De rechtbank oordeelt dat Sonos geen inbreuk maakt op het octrooi van Google en wijst daarom de vorderingen van Google af.

IEF 20525

Octrooi keramische dakpan niet nieuw en inventief

Octrooicentrum 28 mei 2021, IEF 20525; (Solarti tegen Wienerberger), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-keramische-dakpan-niet-nieuw-en-inventief

OCNL 28 mei 2021, IEF 20525; ORE/2011398/L169 (Solarti tegen Wienerberger) Wienerberger is rechthebbende op een Nederlands octrooi voor een ‘werkwijze voor het vervaardigen van een van een uitsparing voorziene keramische dakpan en van een van een zonnepaneel voorziene dakpan’. Conclusie 1 van het octrooi ziet op de eerste werkwijze die gaat over de uitsparing en conclusie 2 van het octrooi ziet op de werkwijze met betrekking tot het zonnepaneel. Octrooihoudster Wienerberger heeft ook een hulpverzoek omvattende vier conclusies ingediend. Verzoekster, Solarti B.V., betwist zowel de geldigheid van het octrooi als de toelaatbaarheid en geldigheid van het hulpverzoek. Het octrooi zou volgens haar vernietigbaar zijn, omdat het een gebrek kent aan nieuwheid en inventiviteit.

IEF 20516

Anti-anti suit injunction wordt toegewezen

Rechtbank Den Haag 4 okt 2021, IEF 20516; ECLI:NL:RBDHA:2021:15544 (Ericsson tegen Apple), http://www.ie-forum.nl/artikelen/anti-anti-suit-injunction-wordt-toegewezen

Vzr. Rb Den Haag 4 oktober 2021, IEF 20516, IT 3816; ECLI:NL:RBDHA:2021:15544 (Ericsson tegen Apple) Ericsson is leverancier van telecommunicatienetwerken en houdster van veel essentiële octrooien met betrekking tot de 4G en 5G standaarden. Apple verhandelt mobiele apparaten die hier gebruik van maken. Er zijn discussies tussen de partijen over de vernieuwing van de FRAND licentie van Ericsson die Apple gebruikt. Hierin moet nog voortgang worden gemaakt. Ericsson is bang dat Apple een wereldwijde anti-suit injunction (ASI) zal aanspannen tegen haar, waarbij het Ericsson tevens zou worden verboden om een anti-ASI te vorderen. Ericsson vordert dan ook een anti-ASI tot en met de datum van de mondelinge behandeling waarbij Apple wordt gehoord. Dit wordt door de voorzieningenrechter toegewezen. In de hierop volgende uitspraak oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen reële dreiging tot ASI bestaat [IEF 20255].

IEF 20513

Geen inbreuk op PrecisionPoint-octrooi

Rechtbank Den Haag 3 feb 2022, IEF 20513; (Corbin Clinical Resources tegen Advance Medical Designs c.s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-precisionpoint-octrooi

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 februari 2022, IEF 20513, LS&R 2024; C/09/619229 / KG ZA 21-974 (Corbin Clinical Resources tegen Advance Medical Designs c.s) Kort geding. Corbin beroept zich op haar octrooi EP 3 125 811 dat een opzetstuk (naaldhouder) bestemd om geplaatst te worden op een transrectale sonde voor het verrichten van transperineale biopsies, onder bescherming stelt. Volgens Corbin maakt Advance Medical Designs c.s.  (AMD) inbreuk op het Nederlandse deel van haar octrooi door vervaardiging en/of verhandeling van de SureFire, De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Corbin af. Van indirecte octrooi-inbreuk is geen sprake, nu de toegangsnaald geen structureel onderdeel is van de conclusie. Ook honoreert het Gillette-verweer van AMD c.s.: van directe inbreuk is geen sprake, nu het SureFire-apparaat (dus zonder de toegangsnaald) overeenstemt met een apparaat uit de stand van de techniek, de BK UA 1232 naaldgeleider. Als het SureFire-apparaat directe inbreuk zou maken op conclusie 1 van  EP811, dan wordt conclusie 1 volledig geanticipeerd door het BK UA1232-apparaat en is deze dus nietig wegens gebrek aan nieuwheid.

IEF 20505

Octrooi EP 187 (NL) nietig wegens gebrek aan inventiviteit

Rechtbank Den Haag 26 jan 2022, IEF 20505; ECLI:NL:RBDHA:2022:494 (Insud Pharma tegen Galenicum Health), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-ep-187-nl-nietig-wegens-gebrek-aan-inventiviteit

Rb Den Haag 26 januari 2022, IEF 20505, LS&R 2022; ECLI:NL:RBDHA:2022:494 (Insud Pharma tegen Galenicum Health) Galenicum is een wereldwijd opererende onderneming die onder andere actief is in de farmaceutische sector. Ze is houdster van een Europees octrooi voor ‘Stable pharmaceutical compositions containing sitagliptin in the form of immediate release tablets’. Het octrooi EP 187 geldt onder andere in Nederland. Insud vordert dat de rechtbank EP 187 (NL) vernietigt. Zij stelt daartoe dat het octrooi nietig is omdat het niet nieuw is, inventiviteit ontbeert, dan wel toegevoegde materie bevat. Er bestaat een ander soortgelijk octrooi dat ziet op directe compressie in plaats van droge granulatie.

IEF 20503

Onrechtmatig beslag op octrooi door geldige overdracht

Rechtbank Oost-Brabant 21 jan 2022, IEF 20503; ECLI:NL:RBOBR:2022:248 (Eiseres tegen MR Holding en geëxecuteerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-beslag-op-octrooi-door-geldige-overdracht

Vzr. Rb Oost-Brabant 21 januari 2022, IEF 20503; ECLI:NL:RBOBR:2022:248 (Eiseres tegen MR Holding en geëxecuteerde) Voordat de enig bestuurder van MR Holding het bedrijf MR Holding had opgericht, heeft hij geld geleend aan geëxecuteerde. Deze vordering heeft hij later gecedeerd aan MR Holding. Ter verzekering van haar vordering tot terugbetaling uit hoofde van de geldleningsovereenkomst heeft zij conservatoir beslag gelegd op het octrooi van geëxecuteerde. Bij vonnis heeft rechtbank Limburg geëxecuteerde veroordeeld tot betaling aan MR Holding. Het conservatoire beslag is overgegaan in een executoriaal beslag. MR Holding wil het octrooirecht uitwinnen door het online te verkopen. Eiseres is de besloten vennootschap die is opgericht door de BV waarvan geëxecuteerde enig bestuurder is.