IEF 16918

NBG moet inbreuk op grond van auteurs- en merkrechten Miro staken

Rechtbank Den Haag 28 juni 2017, IEF 16918 (NBG tegen Miro M) Zie eerder IEF 16475. Vonnis in incident. Miro vordert NBG te gebieden het gebruik van het teken "Van Ruysdael" in de Benelux te staken, iedere inbreuk op de auteursrechten van Miro te staken, iedere inbreuk op de merkrechten van Miro in Frankrijk te staken en NBG te verbieden om uitlatingen te doen met de strekking dat zij "Van Ruysdael" heeft overgenomen. Hof stelt dat Miro zich kan beroepen op een oudere handelsnaam en zich met recht kan beroepen op het arrest Eurotype. Miro is auteursrechthebbende en inbreuk door NBG moet gestaakt worden. Het gebruik van het teken Van Ruysdael in Frankrijk is inbreuk o.g.v. artikel 5 lid 1 sub a en b Merkenrichtlijn.


Leestip: r.o. 4.5, 4.6, 4.11, 4.15, 4.16 en 4.19.