IEF 16475

Geen provisioneel verbod of rectificatie vanwege oudere handelsnaam VAN RUYSDAEL uit faillissement

van ruysdael

Rechtbank Den Haag 21 december 2016, IEF 16475; ECLI:NL:RBDHA:2016:15823 (NBG Monuglass tegen Miro M) Incident. In de hoofdzaak vordert NBG Monuglass een verbod op de merk- en handelsnaaminbreuk op 'Van Ruysdael'. Bij wege van provisionele voorziening vordert ze een gebruiksverbod, dat Miro haar relaties een rectificatie stuurt en een rectificatie in vakbladen. Miro heeft de activa van VRI overgenomen. Op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE kan NBG Monuglass zich dus niet verzetten tegen het gebruik van de oudere handelsnaam door Miro. De vordering wordt afgewezen. Tegen de .fr-domeinnaam kan NBG zich niet verzetten op basis van het Benelux-merkenrecht, vanwege de territoriale beperking. De zaak komt op de rol voor conclusie van antwoord.

5.7. Uit niets blijkt dat de handelsnaam (mede) door de Stichting is gevoerd en evenmin dat deze door de Stichting is overgedragen aan NBG Monuglass. De door NBG Monuglass overgelegde akte van overdracht vermeldt slechts overdracht van het Benelux-merk. De handelsnaam wordt niet genoemd. Het standpunt van NBG Monuglass dat de handelsnaam, als annex aan het merkrecht, door de overdracht van het merkrecht eveneens aan NBG Monuglass is overgedragen, moet worden verworpen omdat niet is in te zien op welke rechtsregels deze opvatting is te baseren.

5.10. NBG Monuglass voert, naar zij stelt, de handelsnaam Van Ruysdael sinds november/december 2015. De door Miro van de boedel van VRI overgenomen handelsnaam is dus ouder. Gelet hierop kan NBG Monuglass zich naar voorlopig oordeel ten opzichte van Miro niet beroepen op een oudere handelsnaam

Inbreuk op het Benelux-merk door Miro
5.11. Voor zover NBG Monuglass zich op grond van haar Benelux-merk verzet tegen de door Miro in Nederland gevoerde handelsnaam, moet dat verzet worden verworpen omdat Miro een terecht beroep doet op de uitzondering van artikel 2.23 lid 2 BVIE. De aan Miro toekomende handelsnaam is immers een ouder recht als in die bepaling bedoeld.

5.13. NBG Monuglass kan ten slotte geen bezwaar maken tegen gebruik van het teken Van Ruysdael in Frankrijk omdat de aan het Benelux-merk verbonden rechten beperkt zijn tot het Benelux grondgebied. (...)

5.14. Nu onvoldoende aannemelijk is dat Miro en/of [A] inbreuk hebben gemaakt op de merk- en/of handelsnaamrechten van NBG Monuglass dienen het provisionele inbreukverbod en de op de gestelde inbreuken gestoelde rectificatie te worden afwezen.