Gepubliceerd op woensdag 20 juli 2022
IEF 20852
Rechtbank Amsterdam ||
1 jun 2022
Rechtbank Amsterdam 1 jun 2022, IEF 20852; ECLI:NL:RBAMS:2022:3111 (Digital Revolution tegen Google c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/reclames-via-google-shopping-zijn-niet-misleidend-of-ongeoorloofd-vergelijkend-1

Reclames via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend

Rb. Amsterdam 1 juni 2022, IEF 20852, RB 3677; ECLI:NL:RBAMS:2022:3111 (Digital Revolution tegen Google c.s.) Digital Revolution (ook wel bekend als 123inkt) is een internetonderneming gespecialiseerd in de verkoop van printerbenodigdheden en kantoorartikelen. Google Ltd. en Google LLC worden samen aangeduid als Google c.s.. Google c.s. is houdster van domeinnamen waarop zij Google Shopping aanbiedt. Digital Revolution meende dat Media Concept zich met haar prijsbeleid schuldig maakte aan misleidende reclame, misleidende vergelijkende reclame en misleidende (oneerlijke) handelspraktijken. De voorzieningenrechter wees de vorderingen van Digital Revolution af. Het hof wees de vorderingen eveneens af en bekrachtigde het vonnis van de rechtbank [IEF 19027]. Ook de Hoge Raad heeft het beroep van Digital Revolution verworpen [IEF 20061]. Digital Revolution heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Media Concept [IEF 20756]. In die zaak heeft een rolvoeging plaatsgevonden met deze zaak tegen Google c.s.. De vorderingen tegen Google LLC zijn ingetrokken dus alleen de vorderingen tegen Google Ltd. zijn beoordeeld. De rechtbank oordeelt dat Google Ltd. haar eigen beleid niet schendt. Ook is de rechtbank van oordeel dat de advertentie van Media Concept niet kan worden aangemerkt als misleidende reclame of als ongeoorloofde vergelijkende reclame. Hierdoor wordt niet toegekomen aan de vraag of Google Ltd. op Google Shopping de vergelijking maakt, of dat Media Concept dat zelf doet. Google Ltd. heeft zich niet schuldig gemaakt aan misleidende reclame of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Ook is niet komen vast te staan dat Google Ltd. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Digital Revolution.

4.12. Digital Revolution stelt verder dat Google Ltd. in strijd met haar eigen Beleid en productspecificatie handelt door de wijze waarop Media Concept adverteert op Google Shopping toe te staan. Ook hierin volgt de rechtbank Digital Revolution niet. Google Shopping biedt de mogelijkheid om aan te geven dat de prijs een aanbieding betreft, maar daarvan is geen sprake. Zoals Google Ltd. heeft aangevoerd kan de advertentie van Media Concept niet als aanbieding worden aangemerkt omdat zij niet is beperkt in tijd. De door Media Concept op Google Shopping gehanteerde prijs is immers de vaste (lagere) prijs voor gebruikers van Google Shopping. Daarnaast geldt ook hier dat de consument op prindo.nl de prijs voor het product betaald zoals die wordt vermeld op Google Shopping. Bij deze stand van zaken is de advertentie van Media Concept niet misleidend en schendt Google Ltd. niet haar eigen Beleid of productspecificatie.

4.16. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de advertentie van Media Concept niet kan worden aangemerkt als misleidende reclame of als ongeoorloofde vergelijkende reclame.

4.17. Bij deze uitkomst komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van de vraag of Google Ltd. op Google Shopping de vergelijking maakt, of dat Media Concept dat zelf doet. Evenmin komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de vraag of Google Ltd. een beroep kan doen op de hosting exceptie van artikel 6:196c lid 4 BW.

4.20. De slotsom is dat Google Ltd. zich niet schuldig maakt aan misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame. Dit brengt met zich mee dat Media Concept zich ook niet schuldig maakt aan misleidende (oneerlijke) handelspraktijken. Niet is komen vast te staan dat Google Ltd. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Digital Revolution. Van wanprestatie door Google Ltd. is evenmin sprake. De vorderingen van Digital Revolution zullen daarom worden afgewezen.