Gepubliceerd op dinsdag 3 mei 2022
IEF 20692
Hof Den Haag ||
1 mrt 2022
Hof Den Haag 1 mrt 2022, IEF 20692; ECLI:NL:GHDHA:2022:636 (LONgi tegen Hanwha Solutions), https://www.ie-forum.nl/artikelen/invoer-zonnepanelen-verboden-vanuit-nederland

Invoer zonnepanelen verboden vanuit Nederland

Vzr. Hof Den Haag 1 maart 2022, IEF 20692; ECLI:NL:GHDHA:2022:636 (LONgi tegen Hanwha Solutions) In een zaak betreffende zonnepanelen is het octrooi in dit onderhavige geval in 16 landen actief, maar niet in Nederland. Hanwha vraagt aan de Nederlandse rechter om een grensoverschrijdend verbod uit te spreken op de invoer van de vermeend inbreukmakende zonnepanelen van LONGi in de landen waarin dit octrooi geldig is. De rechtbank acht zich in eerste aanleg niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen [IEF 20219]. Het hof acht zich daarentegen wel bevoegd om kennis te nemen van de zaak en oordeelt dat het octrooi geldig is en dat LONGi daarop inbreuk maakt, dan wel dreigt te maken. De vorderingen tot een verbod op de invoer van de inbreuk makende zonnepanelen worden dus in het hoger beroep van dit kort geding toegewezen. Zie in conventie [IEF 20112].

6.70 Daarenboven bevat de siliciumnitridelaag in de Producten van LONGi een overmaat aan waterstof, wat niet nodig zou zijn als die laag geen passiveringsfunctie zou hebben, maar uitsluitend vanwege de reflecterende eigenschappen zou zijn aangebracht. Voor de stelling dat die waterstof aanwezig zou zijn als gevolg van het productieproces van de siliciumnitridelaag en de stelling dat die waterstof geen rol zou spelen bij de passivering in de Producten van LONGi ontbreekt iedere onderbouwing en wordt niet ondersteund in een van de vele deskundigenrapporten die LONGi heeft overgelegd. Integendeel. Volgens Sundqvist wordt bij de Producten van LONGi de incomplete passivering door (beperkt aanwezig) zuurstof in de zeer dunne tussenlaag aangevuld met waterstofatomen die aanwezig zijn in de Aluminiumoxidelaag. Hij gaat er daarbij echter aan voorbij dat de in die laag aanwezige waterstofatomen wel afkomstig zijn van de waterstofhoudende siliciumnitridelaag. De waterstofatomen diffunderen immers door de aluminiumoxidelaag om een verbinding met de dangling bonds aan te gaan, zoals ook is beschreven in Hoex 2006 en welk mechanisme mede ten grondslag ligt aan het met de zonnecel volgens het octrooi bereikte passiveringseffect. Aldus vervullen de in de siliciumnitridelaag aan de achterzijde van de Producten aanwezige waterstofatomen wel degelijk een passiveringsfunctie.

6.76 De primaire vordering van Hanwha is gericht op een aan LONGi op te leggen verbod om inbreuk te maken op het octrooi in alle landen waar dat van kracht is. Naar voorlopig oordeel staat als niet weersproken vast dat LONGi haar Producten heeft aangeboden en verkocht aan een distributeur in Frankrijk en haar Producten aldaar heeft laten afleveren (zie par. 24 MvA Inc). Zowel verkoop als het bedrijfsmatige gebruik en verdere verkoop van die Producten leveren in Frankrijk inbreuk op het Franse deel van het octrooi op. Gelet op artikel 28 lid 1(a) Trips verdrag zullen dat eveneens verboden handelingen zijn in de andere landen waar het octrooi van kracht is. LONGi heeft niet bestreden dat zij de positie van LONGi GmbH als distributeur voor de Europese markt heeft overgenomen. In het marketingmateriaal van LONGi wordt vermeld dat het Europese distributiecentrum in Rotterdam is gevestigd. Over de positie van LONGi wordt daarin gezegd dat de vestiging in Nederland zal uitgroeien tot een logistiek centrum en daarmee een belangrijke pijler zal worden van LONGi’s activiteiten in Europa. Dit levert voldoende dreiging op van inbreuk om een grensoverschrijdend verbod op te leggen voor die landen waar het octrooi van kracht is en Hanwha als octrooihouder is geregistreerd, te weten België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Liechtenstein, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.