IEF 20219

Grensoverschrijdend verbod in octrooigeschil zonnepanelen

Vzr. Rechtbank Rotterdam 1 oktober 2021, IEF 20219; ECLI:NL:RBROT:2021:9551 (LONGi tegen Hanwha) Kort geding. Zie beslissing op geschil in conventie [IEF 20112]. Octrooigeschil tussen eiser in reconventie Hanwha en gedaagde in reconventie LONGi Nederland. Beide partijen houden zich bezig met de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van zonnepanelen. Er wordt een grensoverschrijdend verbod opgelegd aan LONGi Nederland, op grond van onrechtmatige daad en niet (ook) op grond van octrooi-inbreuk, terwijl het Europese octrooi in kwestie niet in Nederland is gevalideerd.

4.23. De belangen van Hanwha zijn, ook afgewogen tegen die van LONGi Nederland, voldoende zwaarwegend om een beperkt verbod te rechtvaardigen. Gelet op het voorgaande zal de voorzieningenrechter een verbod opleggen als gevorderd onder 2, doch in beperkte vorm als na te noemen.

4.24. Een algemene rechtsplicht van LONGi Nederland jegens Hanwha om inbreuk op octrooien van Hanwha te voorkomen bestaat naar Nederlands recht niet, en de voorzieningenrechter gaat ervan uit dat die ook naar het in voorkomend geval toepasselijke vreemde recht in algemene vorm niet bestaat. Zij handelt dus in zoverre niet onrechtmatig en voor een verbod is geen plaats.

4.25. De vorderingen onder 1, 3 en 4 worden afgewezen, nu deze passen bij een octrooiinbreuk en LONGi Nederland geen inbreuk maakt.