IEF 18907

Geen inbreuk Primark Dr. Martens

Rechtbank Amsterdam 20 december 2019, IEF 18907, IEFbe 3013; ECLI:NL:RBAMS:2019:9724 (Airwair tegen Primark) Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Airwair brengt schoenen op de markt met de naam “Dr. Martens”. De kenmerkende bestanddelen van het merk liggen in de schoenzool. Primark brengt soortgelijke schoenen op de markt. Airway vordert iedere inbreuk op haar merk- en auteursrechten te staken. Primark hoeft niet te stoppen met verkoop schoenen. Airwair heeft zich niet beroepen op het woordmerk “Dr. Martens”, maar op haar gedeponeerde vormmerken. Daarvan is niet aannemelijk gemaakt dat ze bekend zijn. Ook is verwarringsgevaar van de Primark schoenen met de ingeroepen vormmerken niet aannemelijk. Voor zover de Airwair schoenen auteursrechtelijke bescherming genieten, hebben ze een andere totaalindruk dan de Primark schoenen. De gevraagde voorziening wordt afgewezen. Slaafse nabootsing is niet aannemelijk gemaakt.

Merkinbreuk
4.8. Airwair heeft dat onvoldoende aannemelijk gemaakt. Primark heeft er terecht op gewezen dat het daarbij niet gaat om de bekendheid van ‘Dr. Martensschoenen’, met de meer of minder kenmerkende eigenschappen daarvan, waarop hierna nader zal worden ingegaan. Het gaat in dit verband om de vraag of de vormmerken, zoals hiervoor in 2.2 weergegeven, zonder toevoeging van de merknamen, bekend zijn bij het relevante publiek en door dat publiek worden geassocieerd met de onderneming waarvan de ‘Dr. Martensschoenen’ afkomstig zijn.

Auteursrecht inbreuk
4.13. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Blijkens rechtspraak van het HvJEU moet het gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk”. Bij de hantering van beide criteria geldt dat ter beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp, dient te worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van het beweerd inbreuk makende werk en het beweerd bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. Anders gezegd gaat het in dit verband erom of met het beweerd inbreukmakende werk voldoende afstand wordt genomen van het beweerd nagebootste werk.

4.18. Maar juist de meest in het oog springende elementen die het eigen karakter en de originaliteit van Dr. Martens schoenen bepalen – de opvallende, bijna altijd gele, stiksels, de grote stoffen hiellus met de tekst Airwair, het verschil in kleur van de buitenzool en het bijzondere patroon van de onderzolen – ontbreken in de Primarkproducten, of verschillen daarvan in belangrijke mate. Dit brengt mee dat de totaalindruk van de Primarkproducten een andere is dan van de schoenen van Airwair, en dat met de Primarkproducten voldoende afstand wordt genomen van de schoenen van Airwair. Het feit dat ook de Primarkproducten – met uitzondering van de auteursrechtelijk niet beschermde Chelsea-boot veterlaarzen met dikke zolen en acht veterogen zijn, maakt dat niet anders omdat dit al langer in de markt gangbare en tot op zekere hoogte functioneel bepaalde karakteristieken zijn. Ofschoon niet valt uit te sluiten dat de Dr. Martensschoenen een inspiratiebron zijn geweest voor de Primarkproducten, is dus geen sprake van ongeoorloofde nabootsing in auteursrechtelijke zin. Ook op basis van het auteursrecht is daarom onvoldoende grond aanwezig voor ingrijpen in de door Airwair gevorderde zin.

Slaafse nabootsing
4.19. Ook hierin wordt Airwair niet gevolgd. Bij de beoordeling van deze grondslag van de vordering dient tot uitgangspunt dat, als de vormgeving van een product niet, of niet langer wordt beschermd door een IE-recht, het de concurrenten is toegestaan dit product na te maken. In dit verband is voorts van belang dat Primark, zoals hiervoor is overwogen, voldoende afstand heeft genomen tot de kenmerkende elementen van de Airwairschoenen. Bovendien wordt, zoals hiervoor in 4.9 is overwogen, verwarringsgevaar wat betreft de herkomst van de verschillende producten onvoldoende aannemelijk geacht.