IEF 18408

Alle vorderingen met betrekking tot miniwallet en cardprotector toegewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 april 2019, IEF 18408; ECLI:NL:RBDHA:2019:3684 (New-Bring) Secrid tegen twee gedaagden die kaarthouders van het merk New-Bring op de markt brengen. Gedaagde 1 stelt dat niet hij maar CGIW (gedaagde 2) achter het aanbieden van de producten zit. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer en is van voorlopig oordeel dat minst genomen dreigende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Secrid c.s. en onrechtmatig handelen jegens Secrid c.s. door X aannemelijk is. Alle vorderingen (octrooien, model, auteursrechten en slaafse nabootsing, zowel met betrekking tot de miniwallet als de cardprotector) worden toegewezen.

4.6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat X niet heeft betwist dat er inbreuk wordt gemaakt op de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten van Secrid c.s. door het aanbieden en verhandelen van de New-Bring kaarthouders en dat er onrechtmatig jegens Secrid c.s. wordt gehandeld zoals door Secrid c.s. is gesteld.

4.7. X verweert zich echter tegen de vorderingen met de stelling dat hij geen producten heeft verhandeld die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Secrid c.s., althans daar niet bij betrokken of verantwoordelijk voor was. X stelt dat niet hij maar CGIW achter het aanbieden van de producten zit. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer en is van voorlopig oordeel dat minst genomen dreigende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Secrid c.s. en onrechtmatig handelen jegens Secrid c.s. door X aannemelijk is. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.8. Ten eerste is voldoende aannemelijk uit het DNS Belgium uittreksel dat ten tijde van dagvaarden de website www.new-bring.be op naam stond van (de eenmanszaak van X) New-Bring. Dit strookt ook met de op die website vermelde identiteit van de ondernemer: New-Bring, gevestigd op het woonadres van X onder vermelding van het KvK-nummer van de eenmanszaak van X.’2 Daarbij is tevens het emailadres van X opgegeven. Onder die omstandigheden is aan te nemen dat X in elk geval voor het aanbod en de verhandeling op die website verantwoordelijk is te achten. De verder niet onderbouwde betwisting van X dat de website www.new-bring.be niet op zijn naam zou (hebben ge)staan moet in dit licht worden gepasseerd.

4.9. Ten tweede heeft X niet weersproken dat de links in het emailbericht van 12 oktober 201$ van Secrid c.s. aan X leiden naar pagina’s op www.bol.com waar kaarthouders van New-Bring worden aangeboden. De schermprints van 22 oktober 201 $13 tonen dat de kaarthouders werden aangeboden door CHEAP PC, de voormalige handelsnaam van X. In de adresbalk is een reeks cijfers opgenomen (...), welke reeks cijfers overeenstemt met het accountnummer waarvan X heeft erkend dat hij met zijn eenmanszaak onder dit accountnummer wederverkoper van bol.com is.

4.10. Ten derde blijkt uit een door Secrid c.s. overgelegde productie dat New-Bring sinds 6 september 201$ actief is op bol.com en onder meer creditcardhouders verkoopt. Bij de bedrijfsinformatie staat als handelsnaam ‘New-Bring’ vermeld, welke handelsnaam gevoerd wordt door X. Dat het niet een andere entiteit betreft dan de eenmanszaak van X, volgt uit het feit dat bij het correspondentieadres het woonadres van X is opgegeven en uit het feit dat het bol.com-account van New-Bring is gekoppeld aan het KvK-nummer van de eenmanszaak van X.

4.12. Op grond van voorgaande omstandigheden acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat X, zo hij al niet zelf heefi gehandeld, hij minst genomen dreigt te handelen in producten die inbretik maken op de intellectuele eigendomsrechten van Secrid c.s. en jegens Secrid c.s. onrechtmatig dreigt te handelen.