IEF 18071

Afwijzing vordering VWS tot verlening inzage bescheiden Ventraco door eerdere inzage zelfde stukken

Hof Den Haag 23 oktober 2018, IEF 18071; ECLI:NL:GHDHA:2018:2706 (VWS tegen Ventraco) en ECLI:NL:GHDHA:2018:2707. Octrooirecht. Procesrecht. Zie eerder [IEF 16926]. De voorzieningenrechter heeft op verzoek van VWS verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag. In incident vordert VWS inzage in verscheidene stukken van Ventraco. Voor zover de inzage in het kort geding is toegewezen, moeten de vorderingen worden afgewezen in incident, omdat VWS onvoldoende belang heeft bij het dubbel toewijzen van haar vorderingen met betrekking tot hetzelfde bewijsmateraal.

4.3. Voor zover de inzage in het kort geding is toegewezen, moeten de vorderingen worden afgewezen in dit incident, omdat VWS onvoldoende belang heeft bij het dubbel toewijzen van haar vorderingen met betrekking tot hetzelfde bewijsmateriaal. Dat VWS in dit incident ‘rechtstreekse afgifte door Ventraco’ vordert, maakt dat niet anders. Feit blijft dat in het kort geding op vordering van VWS een maatregel is toegewezen waarmee is beoogd VWS toegang te verschaffen tot het bewijsmateriaal.