Studiedagen

IEF 17188

Het nationaal Mediarecht congres op 16 november in Amsterdam

DeLex organiseert in samenwerking met het Commissariaat voor de Media het Nationaal Mediarecht congres.
Het thema: Mediarecht in tijden van verandering.

Mediarecht experts belichten de (recente) geschiedenis van het mediarecht, bespreken het heden, kijken vooruit én gaan in gesprek over de betekenis voor de dagelijkse praktijk. Zo bespreekt Marcel Boulogne (Head of Sector 'Audiovisual Media Services' - ‎European Commission) over de aanpassing van de audiovisuele mediadiensten richtlijn. Wat staat ons te wachten? Wat is de context waarbinnen de aanpassing van de richtlijn tot stand komt? Hoe loopt het proces (kan er al iets worden gezegd over de triloog)? Wat zijn de doeleinden van de richtlijn? Wat gaat dit betekenen voor de dagelijkse praktijk?

Geef je hier op.

IEF 17169

Congres ‘25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek’ met een workshop over Boek 9 BW

25jaarNBW boek9

Maandag 20 november van 12.00-18.00 uur (met inlooplunch) Locatie: New Babylon Meeting Center, Den Haag. Graag nodigt de sector privaatrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie belangstellenden uit voor het congres ‘25 jaar NBW, met het oog op de toekomst’. Vijfentwintig jaar geleden kwam het Nieuw Burgerlijk Wetboek tot stand. Doel was de rechtsontwikkeling van het burgerlijk recht coherent en kenbaar wettelijk te verankeren. Sinds die tijd is er veel veranderd. Moderne communicatiemiddelen zijn opgekomen. Data en kennis zijn steeds toegankelijker geworden. Drones, zelfrijdende auto’s en het “internet of things” komen op ons af. De wereld is verder geïnternationaliseerd. Wat betekent dit voor het Burgerlijk Wetboek (BW)? Zijn de opvattingen over het burgerlijk recht veranderd? Is het BW klaar voor de toekomst?

 

IEF 16901

De kinderkapperstoel is…

Schrijf en neem gratis deel aan het IE-zomerforum op 13 juli a.s.. Geïnteresseerde studenten en jonge juristen (met minder dan vijf jaar werkervaring in de IE-praktijk) worden uitgenodigd om een stukje te schijven over één van de deel onderwerpen van het IE zomerforum 2017 over modellenrecht en slaafse nabootsing. Alle inzenders van een gemotiveerde en originele bijdrage mogen gratis deelnemen aan het IE zomerforum 2017 (en hun mening geven tijdens de discussie). Hun bijdrage zal (desgewenst) ook worden gepubliceerd op IE-Forum.nl..

Inzendingen mogen tot en met 11 juli a.s. naar de gespreksleider van het zomerforum, Dirk Visser, d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl (lengte stukjes maximaal 350 woorden, exclusief voetnoten. Meerdere inzendingen toegestaan). (Oudere juristen mogen ook meedoen, maar kunnen niet gratis deelnemen). Mogelijke onderwerpen:

IEF 16526

AIPPI-Symposium 2017 - het programma

Het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom vindt plaats op woensdag 15 maart 2017. Ook dit jaar zal er een bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht worden gegeven en zullen in de middag drie debatten worden gehouden. Tijdens het symposium zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt. Nominaties hiervoor zijn welkom tot 27 januari 2017. Aanmelden

IEF 16426

Jurisprudentielunch octrooirecht (15dec2016)

Tijdens de jaarlijks terugkerende jurisprudentielunch laten Willem Hoyng en Simon Dack wederom belangrijke en actuele octrooirechtjurisprudentie uit het afgelopen jaar de revue passeren. In slechts 3 uur bent u volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. Deze cursus biedt verdieping en de verbreding voor de specialist met voorkennis. BESTELLEN

IEF 16419

IViR-symposium: Harmonizing European Intermediary Liability in Copyright (14 jan)

Saturday 14 January 2017, 9.30-17.00; University of Amsterdam, Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229-231, 1012 EX Amsterdam, The Netherlands. The IViR is organising an academic symposium on European intermediary liability entitled ‘Harmonising European Intermediary Liability in Copyright’. In view of the new EU copyright reform package, the symposium will examine the issues surrounding intermediary liability in copyright in Europe. Moving beyond the current safe harbour regime, it will explore avenues towards the adoption of a substantive European system. Draft programme

IEF 16413

Everything you always wanted to know about plant variety protection but were afraid to ask

Kwekersrecht in ontwikkeling symposium ter gelegenheid van het afscheid van mr. dr. P.A.C.E. (Paul) van der Kooij van de Universiteit Leiden; Leiden (exacte locatie nader bekend te maken), 19 januari 2017.

14.00 Welkom en inleiding door prof. mr. D.J.G. (Dirk) Visser – hoogleraar Intellectuele Eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden, advocaat in Amsterdam, tevens middagvoorzitter
14.15 De rol van Nederland in de veredelingssector, Mr. C.J.A. (Kees Jan) Groenewoud - Secretaris Raad voor Plantenrassen

IEF 16350

BIE-Symposium Tien jaar Handhavingsrichtlijn

Donderdag 8 december 2016 organiseert deLex met de redactie van het tijdschrift Berichten Industriele Eigendom een symposium over: ‘Tien jaar Handhavingsrichtlijn.’ Met onder andere :
Jhr.mr. J.L.R.A. Huydecoper over de inzagevordering
Mr. dr. R.W. de Vrey over de proceskostenveroordeling
Mr. W.J.G. Maas over het bewijsbeslag
Prof.mr C.J.J.C van Nispen (tevens dagvoorzitter) over het verbod tegen de tussenpersoon in de fysieke wereld
Mr. E.F. Brinkman over het ex parte verbod