IEF 16650

Hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd, wel merkinbreuk en misleiding

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 maart 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx) Modellenrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Auteursrecht. Pasoda ontwikkelt en verkoopt hair extensions van menselijk haar onder de naam Flip-In Hair. Zij is houdster van EU-Merkrechten, en twee Gemeenschapsmodellen en voor een hair extension. Hair Workxx is houdster een Gemeenschapsmodel voor een hair extension. Partijen zijn een distributieovereenkomst aangegaan. Het modelrecht is ingeschreven op de inmiddels gefailleerde vennootschap FIH. Hair extensions zijn niet auteursrechtelijk beschermd, de doorzichtige bevestigingsdraad van de hair extensions is zozeer technisch dan wel functioneel bepaald dat het geen persoonlijk stempel draagt. Flip in hair is niet verworden tot soortnaam, er is sprake van merkinbreuk. Door folders zo te laten lijken, is er sprake van auteursrechtinbreuk. De slogan 'Look good in the hair you wear' is niet beschermd. Er is sprake van misleiding middels een vrijwel identieke verpakking en er dient te worden gerectificeerd. Merkinbreuk door flipinhair.us niet aangenomen, omdat alleen op EU-merken beroep wordt gedaan.

- modellen
4.9.
Hair Workxx heeft er terecht op gewezen dat de door Pasoday c.s. ingeroepen modellen niet op haar naam staan ingeschreven in het register maar op naam van de inmiddels gefailleerde vennootschap FIH. De voorzieningenrechter gaat er gelet op het bepaalde in de artikelen 17 en 28 GModVo vanuit dat de FIH rechthebbende is op de modellen. Pasoday c.s. heeft weliswaar onweersproken gesteld dat [eiseres sub 2] de hair extensions zoals die als model zijn gedeponeerd, heeft ontworpen. Daarmee heeft zij niet onderbouwd dat die modellen die zijn ingeschreven op naam van FIH thans niet meer toebehoren aan diens boedel maar zijn overgedragen aan Pasoday dan wel [eiseres sub 2] . Pasoday c.s. komt zodoende in deze procedure geen beroep toe op de modellen.

- auteursrecht
4.13.
In navolging van het verweer van Hair Workxx verwerpt de voorzieningenrechter die stelling. De bevestigingsdraad van de hair extensions is zozeer technisch dan wel functioneel bepaald dat daarin geen persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen. Dat bij het ontwerp van de bevestigingsdraad creatieve keuzes zijn gemaakt, heeft Pasoday c.s. niet gesteld. Zij heeft juist de functie en het technische effect van de bevestigingsdraad benadrukt, te weten dat de draad voldoende stevig moet zijn om het haarstukje mee op het hoofd te bevestigen zonder dat dit afbreuk doet aan het draagcomfort en dat de draad niet zichtbaar dient te zijn onder het eigen haar. Dat effect wordt bereikt door het gebruik van de doorzichtige draad die middels ringetjes aan de uiteinden van het haarstukje op het hoofd kan worden bevestigd. Dat in de hair extensions andere auteursrechtelijke beschermde trekken zijn te onderscheiden dan wel dat de auteursrechtelijke bescherming gelegen zou zijn in de combinatie van afzonderlijke (niet beschermde) elementen heeft Pasoday c.s. niet aangevoerd.

- slaafse nabootsing
4.14.
Voor een verbod op grond van slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten, of anders gezegd onderscheidend vermogen bezit. Hair Workxx heeft er terecht op gewezen dat Pasoday c.s. onvoldoende heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat aan dat vereiste is voldaan. Dat betekent dat het beroep op slaafse nabootsing evenmin slaagt.

Merkinbreuk door gebruik van de tekens Flip-In en Flip-In Hair
4.23. Voor het slagen van het beroep van Hair Workxx op de nietigheid van de door Pasoday c.s. ingeroepen merken wegens verworden tot soortnaam, is dat echter niet voldoende. Ook is vereist dat het merk de gebruikelijke benaming is geworden door toedoen of nalaten van de merkhouder. Dat daarvan sprake is, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk geworden.

Domeinnamen
4.37. Merkinbreuk door gebruik van de domeinnaam flipinhair.us wordt niet aangenomen, gelet op feit dat Pasoday c.s. zich uitsluitend beroept op haar merken met gelding in de Europese Unie.