IEF 19383

Zwendel in de voedingsmiddelenindustrie

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 30 juli 2020, IEF 19383; ECLI:NL:RBOBR:2020:3739 (Foodlink tegen Gedaagden) Kort geding. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Foodlink is slachtoffer geworden van een zwendelpraktijk. Haar handelsnaam en logo zijn door derden gebruikt. Foodlink vordert derhalve een verbod op het gebruiken van haar handelsnaam en merk. De voorzieningenrechter oordeelt dat Foodlink de IE-inbreuken en onrechtmatige daden voldoende heeft onderbouwd en gebiedt gedaagden het gebruik van het Benelux-merk en de handelsnaam van Foodlink te staken en gestaakt te houden.

4.4. Vordering I die ziet op de inbreuken op de merkenrechten en het handelsnaamrecht van Foodlink ligt voor toewijzing gereed. Foodlink heeft gemotiveerd gesteld en met stukken onderbouwd dat [gedaagden] deze IE-inbreuken en onrechtmatige daden hebben gepleegd, althans daarbij materieel betrokken zijn (geweest) en deze hebben gefaciliteerd door het ter beschikking stellen van beschikkingsmacht over meerdere op hun naam gestelde bankrekeningen. [gedaagde sub 2] heeft ten aanzien van deze vorderingen geen verweer gevoerd en zich gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter.