IEF 20469

Zorgplicht van niet-professionele partij

Ktr. Rechtbank Rotterdam 10 april 2020, IEF 20469; ECLI:NL:RBROT:2020:13344 (Sint en Piet foto’s) Gedaagde en zijn vader treden op als Sint en Piet. Van hun bezoekjes aan gezinnen en de lokale intocht worden vaak foto’s gemaakt en vragen zij om de foto’s naar hen toe te sturen. Dat is ook nu gebeurd en zij hebben de foto’s waarvan eiser stelt dat het zijn foto’s zijn, door iemand toegezonden gekregen. Gedaagde heeft deze foto’s online gebruikt voor het genereren van boekingen. Eiser vordert dat de kantonrechter de gedaagde veroordeelt tot betaling van € 4000 voor de inbreuken op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Gedaagde voert als verweer aan dat de foto’s geen oorspronkelijk karakter bezitten zodat op die foto’s geen auteursrechtelijke bescherming rust. Verder staat volgens hem niet vast dat eiser auteursrechthebbende is van de foto’s. De vordering tot betaling van schadevergoeding door gedaagde wordt afgewezen omdat gedaagde niet thuis is in de wereld van de auteursrechten. Hij heeft aan aanwezigen bij het evenement verzocht hem foto’s toe te sturen. Het is niet onlogisch dat gedaagde erop vertrouwde dat de mensen die de foto’s toestuurden daarmee toestemming gaven voor het opnieuw openbaar maken van de betreffende foto’s, omdat hij de foto’s expliciet voor dat doel had opgevraagd. Daarmee heeft gedaagde voldaan aan de op hem rustende zorgplicht. Zie ook de uitspraak van het hof op 26 oktober 2021 [IEF 20441].

3.7. [gedaagde] is iemand die niet thuis is in de wereld van de auteursrechten. Hij heeft niet zelf een foto van internet “geplukt” en deze openbaar gemaakt. Hij heeft aan aanwezigen bij het evenement verzocht hem foto’s toe te sturen. Het is niet onlogisch dat [gedaagde] erop vertrouwde dat de mensen die de foto’s toestuurden daarmee toestemming gaven voor het opnieuw openbaar maken van de betreffende foto’s, omdat hij de foto’s expliciet voor dat doel had opgevraagd. Daarmee heeft [gedaagde] voldaan aan de op hem rustende zorgplicht, aan welke zorgplicht in geval van een niet-professionele partij als [gedaagde] niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. De kantonrechter merkt op dat de door [gedaagde] in het geding gebrachte foto’s gemaakt door andere aanwezigen – niet zijnde professionele fotografen – qua persoonlijk karakter of oorspronkelijkheid niet te onderscheiden zijn van de foto’s waarvan [eiser] stelt dat het zijn foto’s zijn. Daaruit hoefde [gedaagde] dus ook niet af te leiden dat nader onderzoek naar makerschap van de foto’s noodzakelijk was.