IEF 18292

Zelfde zzp'er is geen overtreding concurrentiebeding

essential aesthetics amsterdam aesthetics

Hof Amsterdam 5 maart 2019, IEF 18292 (Essential Aesthetics tegen Amsterdam Aesthetics). Contract. Essential Aesthetics houdt zich bezig met medische diensten op het gebied van plastische, reconstructieve en anti-aging behandelingen. Partners zijn persoonlijk en zakelijk uit elkaar gegaan middels aandelenoverdracht aan de een. Voorzover er geen is handelsnaaminbreuk en auteursrecht inbreuk, heeft Essential Aesthetics gesteld dat ook zonder IE-inbreuk de (niet inbreukmakende gelijkenissen) in combinatie met het inhuren op ZZP-basis van dezelfde artsen, een onrechtmatige daad opleveren jegens Essential Aesthetics. Het inhuren van (deels) dezelfde artsen en plaatsen daarvan op de website zou onrechtmatig zijn omdat het bij zou dragen aan (onrechtmatige) verwarring. De voorzieningenrechter (IEF 17610) verbiedt Amsterdam Aesthetics om gebruik te maken van e-mailadressen en andere contactgegevens van klanten van Essential Aesthetics en gedurende 2 jaar contacten te onderhouden in de zin van de vaststellingsovereenkomst. 

Het hof vindt het niet aannemelijk (...) dat de inzet van een zzp-arts bij Amsterdam Aesthetics heeft geleid tot een verminderende inzetbaarheid bij Essential Aesthetics. Er zijn klanten die zich hebben gewend tot Aesthetics maar het initiatief daarvoor is niet uitgegaan van Amsterdam Aesthetics of de zzp-arts. De omstandigheid dat de zzp-arts het gezicht was van Essential Aesthetics en nu ook van Amsterdam Aesthetics acht het hof als eerderbedoelde bijkomstigheid onvoldoende. Aesthetics voert bij het hof aan geen kopie te hebben van het klantenbestand van Essential Aesthetics en daarvan dus geen gebruik kan hebben gemaakt. Het hof acht de vordering tot veroordeling van Amsterdam Aesthetics tot het betalen van boetes wegens de emailcontacten en de aanwezigheid van verweerder op een evenement waar veel klanten van de eiser komen niet toewijsbaar. Het hof vernietigt het vonnis, en wijst de vorderingen van beide partijen af. 

3.5 Het is tussen partijen niet in geschil dat Amsterdam Aesthetics bij een extern bureau 7.000 ´leads´ heeft gekocht. (...) Het hof acht niet op voorhand ondenkbaar en evenmin onaannemelijk dat tot dat bestand een aantal klanten van Essential Aesthetics behoorde en dat Amsterdam Aesthetics met gebruikmaking van dat bestand onbedoeld die klanten van Essential Aesthetics heeft benaderd. 

3.6 Essential Aesthetics stellen bij memorie van antwoord in incidenteel beroep dat verweerder hoe dan ook in strijd heeft gehandeld met het contactverbod door het enkele feit dat klanten van Essential Aesthetics zijn benaderd en verweerder kennelijk heeft nagelaten het aangekochte bestand nader te controleren. (...) Het hof stelt vast dat Essential Aesthetics aldus een aanzienlijke ruimere uitleg geeft aan de desbetreffende bepalingen van de vaststellingsovereenkomst dan zij eerder had gedaan. Eerder sprak zij immers van het verkrijgen en gebruik van vertrouwelijke gegevens, van onrechtmatig verkregen persoonsgegevens en van bewust handelen van Amsterdam Aesthetics.