IEF 16025

Weigering van eiswijzigingen en vermeerderingen in langlopende Wodkamerkenzaak

wodkamerken

Hof Den Haag 14 juni 2016, IEF 16025; ECLI:NL:GHDHA:2016:2617 (Spirits tegen FKP Sojuzplodoimport)
Beroep na IEF 14795. Wodkamerken. Sinds 2003 twisten partijen in de kern genomen over de vraag aan wie een viertal Benelux-merkrechten betreffende de wodkamerken "Moskovskaya", "Stolichnaya" en "Na Zdorovye" toekomen (hierna: de VO-merkrechten). Overgang tijdens uiteenvallen Sovjet-Unie. FKD heeft haar vorderingen "verduidelijkt, gewijzigd en vermeerderd". Het hof weigert de wijzigingen (van de grondslag) en vermeerdering van de eis voor zover de vervallenverklaring van het Benelux merkregistratie vanwege non-usus (onder b en meer subsidiair) is gevorderd en voor zover het onrechtmatig handelen te staken (onder c), en opgave van nauwkeurig overzicht van afnemers en data van ontvangst van wodka door derden (onder g, sub a en b). De overige wijzigingen (van de grondslag) worden toegestaan.

Leestip: r.o. 16 en volgende