IEF 18134

Vorderingen toegewezen, Finaxe maakt handelsnaaminbreuk op Finext

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 november 2018, IEF 18134; ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2018:14182 (Finext tegen Finaxe) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Finext is ingeschreven in het handelsregister en heeft Beneluxmerkinschrijvingen geregistreerd. Zij houdt zich bezig met adviseren van organisaties om de financiele functie te verbeteren. Finaxe is in het handelsregister ingeschreven als uitzendbureau. Zij heeft het woordmerk FINAXE & TALENT voor klasse 35 bij het BOIP gedeponeerd. In oktober 2017 is Finext op de hoogte geraakt van het bestaan van Finaxe, naar aanleiding van een vraag van één van haar klanten of Finaxe een nieuwe tak van Finext is. De handelsnaam FINEXT is een niet bestaand woord zonder zelfstandige betekenis. Uitgaande van de Engelse uitspraak van beide handelsnamen, is er een grote mate van auditieve overeenstemming. Het enige klankverschil is de letter 't'. De visuele overeenstemming is minder groot maar biedt onvoldoende tegenwicht. Beide partijen zijn actief in de financiele sector en het kan voorkomen dat partijen dezelfde klanten bedienen. Finaxe handelt daarom in strijd met art. 5 Hnw. Gelet op de bevestiging van Finext dat geen belang bestaat bij beoordeling van de merkenrechtelijke grondslag indien de primaire vorderingen op grond van het handelsnaamrecht zullen worden toegewezen, komt de voorzieningenrechter aan een beoordeling van die grondslag niet toe. Vorderingen toegewezen.

4.8. Voor zover Finaxe heeft betoogd dat de naam FINEXT onderscheidend vermogen mist vanwege de beschrijvendheid van de naam en daaraan de conclusie verbindt dat de naam FINEXT geen zelfstandige bescherming als handelsnaam toekomt, faalt dat betoog, al omdat de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat ‘FINEXT’ geen beschrijvende handelsnaam is. De handelsnaam FINEXT is, zo heeft Finaxe ook erkend, een niet bestaand woord zonder zelfstandige betekenis. Volgens beide partijen is het eerste deel van dat woord ‘FIN’ een verwijzing naar ‘iets op financieel vlak’. Zo al tot de naam FINEXT is gekomen door het element ‘NEXT’ (en niet ‘EXT’) aan het element ‘FIN’ toe te voegen, zoals Finaxe heeft aangevoerd maar Finext heeft gesteld noch beaamd, voegt dat element niets concreets toe. ‘NEXT’ is weliswaar het Engels woord voor ‘volgende’, dat volgens Finaxe kan verwijzen naar ‘iets vernieuwends en van deze tijd’, maar dat zegt niets over de inhoud van de diensten van Finext.

4.11. Uitgaande van die Engelse uitspraak is er een grote mate van auditieve overeenstemming tussen beide handelsnamen. Het enige klankverschil is immers de letter ‘t’ op het einde van de naam ‘FINEXT’, maar doordat de klemtoon op de eerste lettergreep ligt en het gaat om de laatste letter achter de sterke klank ‘X’, valt deze slot-‘t’ nagenoeg weg in de uitspraak van de naam. Dat brengt mee dat de betekenis die na uitspreken aan beide namen zal worden toegedicht ook hetzelfde zal zijn. Zowel ‘FINEXT’ als ‘FINAXE’ bergen immers volgens partijen een verwijzing naar – zie r.o. 4.8 – ‘iets op financieel vlak’ in zich en de klank (rekening houdend met het wegvallen van de ‘t’) ‘eks’ voegt daar niets aan toe. Deze mate van auditieve overeenstemming legt gewicht in de schaal nu Finext onweersproken heeft gesteld dat mond-tot-mond reclame een belangrijke bron van marketing voor haar is.

4.12. De visuele overeenstemming is weliswaar minder groot door het verschil in het tweede deel van de namen ‘(N)EXT’/’(N)AXE’, maar dit biedt onvoldoende tegenwicht aan de nagenoeg volledige auditieve overeenstemming. De Engelse klanken die beide woordbeelden oproepen en die zullen blijven hangen, blijven naar voorlopig oordeel immers (nagenoeg) identiek.

4.14. Hoewel tussen partijen niet in geschil is dat zij voor een groot deel andersoortige diensten aanbieden (Finext is vooral een adviesbureau en Finaxe richt zich vooral op het in- en uitlenen van personeel), zijn beide ondernemingen actief in de financiële sector en werken zij – onder meer via hun websites – door heel Nederland met finance professionals voor, zo blijkt uit het overzicht van referenties dat door Finext is overgelegd, een breed scala aan middelgrote en grote ondernemingen. Zoals ter zitting door Finaxe is bevestigd, kán het voorkomen dat partijen dezelfde klanten bedienen. Voor zover de door partijen aangeboden diensten betrekking hebben op de interim inzet en/of freelance bemiddeling van finance professionals, alsook op traineeships voor diezelfde professionals, zijn de aangeboden diensten zelfs concurrerend. Doordat het aanbod van diensten deels complementair en deels concurrerend is en gelet op het feit dat partijen zich mede door middel van hun websites met sterk gelijkende domeinnamen profileren bij (potentieel dezelfde) klanten in heel Nederland, is naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring door het publiek, zowel de potentiële klanten als finance professionals, te duchten. Het verschil in vormgeving van de namen maakt dit niet anders.