IEF 18079

Vordering Tomra inzage bewijsbeslag Kiremko toegewezen gelet op doelstelling exhibitie

Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2018, IEF 18079; ECLI:NL:RBMNE:2018:5609 (Tomra tegen Kiremko) Octrooirecht. Procesrecht. Tomra is producent van sorteer- schil en verwerkingsmachines. Zij is houdster van de Europese Octrooien EP 1 289 385 en EP 1 587 379. Kiremko is fabrikant van machines voor de aardappelverwerkende industrie. Een van de machines die zij vervaardigt is de Strata Invicta, die al dan niet kan beschikken over een stoomuitlaat afsluiter die zij Magma Valve noemt. Tomra heeft krachtens verlof van de voorzieningenrechter bewijsbeslag gelegd onder Kiremko op bescheiden betreffende de Strata Invicta en Magma Valve. Krachtens hetzelfde verlof is een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de Strata Invicta en de Magma Valva op de voet van art. 1019d Rv. Tomra vordert toestemming van de rechtbank voor, en een bevel aan Kiremko tot medewerking aan, inzage en afschrift van de informatie die in bewijsbeslag is genomen en de gedetailleerde beschrijving. Ten grondslag ligt inbreuk op conclusies van haar octrooien. Gelet op de doelstelling van de exhibitie, het vergaren van bewijs voor een procedure en de daaraan verbonden voorwaarden, is het verzoek van Tomra om de (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, toewijsbaar.

4.29. Tomra heeft ook een rechtmatig belang bij exhibitie van informatie over de vorm van het Strata Invicta drukvat, alsmede over het technisch functioneren van de afsluiter in de Magma Valve en de krachten die daarop worden uitgeoefend bij blootstelling aan stoomdruk. Zoals uit 4.18 en 4.23 tot en met 4.27 volgt, heeft Tomra die informatie nodig om haar vordering te kunnen onderbouwen.

4.32. Gelet op het bewijsbelang van Tomra, heeft zij echter alleen een rechtmatig belang bij exhibitie van de hiervoor in 4.30 onder a), b) en c opgesomde bescheiden, voor zover deze informatie kunnen bevatten over de vorm van het drukvat van de Strata Invicta en de technische specificaties en werking van de Magma Valve. Gelet op de subsidiariteit heeft Tomra vooralsnog geen belang om inzage te verkrijgen in bedienings- en onderhoudshandleidingen en verkoop- en/of trainingsmaterialen. Voor zover zij daaruit bewijs zou kunnen verkrijgen, zal dat ook verkregen kunnen worden uit technische tekeningen en techische specificaties. Tomra heeft ook recht op exhibitie van 3D tekeningen, omdat die ook aan anderen dan de vakman inzicht gevn over de constructie van de Strate Invicta en de Magma Valve. Dientengevolge kunnen deze tekeningen juist dienen ter onderbouwing van de stellingen van Tomra. 

4.37. Het verzoek van Tomra om de (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, is eveneens toewijsbaar. Gelet op de doelstelling van de exhibitie, het vergaren van bewijs voor een procedure en de daaraan verbonden voorwaarden, ziet de rechtbank geen aanleiding om dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, zoals Kiremko heeft bepleit. De door Kiremko subsidiair nog verzochte zekerheidsstelling bij uitvoerbaar bij voorraad verklaring wordt niet toegewezen, bij gebreke van een concretisering van het daarbij passende bedrag en een motivering van de reden waarom zekerheidsstelling in dit geval nodig is.