IEF 16500

Verwarring door gebruik mesologie-zwolle brengt niet ondenkbeeldig risico op bijvoorbeeld lekken persoonsgegevens

mesologie zwolle

Vzr. Rechtbank Overijssel 12 december 2016, IEF 16500 (Mesologie Zwolle tegen Praktijk Complementaire Geneeskunde) Mesologie is een relatief nieuw specialisme binnen de gezondheidszorg, waarbij reguliere medische kennis en alternatieve geneeswijzen worden gecombineerd en vooral naar de patiënt als geheel wordt gekeken. Domeinnaam MesologieZwolle.nl is van eiser en gedaagde heeft mesologie-zwolle.nl (met koppelteken) geregistreerd. “Mesologie Zwolle” is beschrijvend, maar de domeinnamen van partijen zijn niet slechts deels overeenstemmend zijn, maar volledig identiek. Verwarring heeft zich al vijfmaal gerealiseerd en er is een niet ondenkbeeldige risico dat er persoonsgegevens lekken, misverstanden ontstaan en communicatie wordt verstoord, met alle mogelijk schadelijke gevolgen van dien. In dit geval sprake is van bijkomende omstandigheden en gebruik van de handelsnaam en domeinnaam en mailadres @mesologie-zwolle.nl moet worden gestaakt.

4.5. [gedaagde] heeft terecht aangevoerd dat een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een adres van de domeinnaamhouder. Echter, [gedaagde] heeft niet betwist dat zij de aanduiding “Mesologie Zwolle” op haar website niet alleen als domeinnaam gebruikte, maar ook als handelsnaam voor haar activiteiten (zie productie 5 bij dagvaarding). Daarmee “kleurt” zij die domeinnaam als handelsnaam. Zoals ook het Gerechtshof Amsterdam in het door [gedaagde] aangehaalde arrest heeft overwogen, is deze zozeer met het gebruik van “Mesologie Zwolle” als handelsnaam verweven dat het gebruik van die domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik, waardoor [gedaagde] handelt in strijd met de handelsnaamrechten van [eiseres] . Dat [gedaagde] inmiddels een aantal aanpassingen op haar website heeft gedaan (de handelsnaam Mesologie Zwolle is verwijderd), doet daar niet aan af. Het primaire verweer van [gedaagde] faalt dus.

4.7. De voorzieningenrechter overweegt dat de aanduiding “Mesologie Zwolle” beschrijvend is voor de diensten die [eiseres] en [gedaagde] leveren en tevens een aanduiding waar die diensten worden verleend. Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot artikel 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). Bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477).

4.8. Met [eiseres] is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit geval sprake is van bijkomende omstandigheden als hiervoor bedoeld die meebrengen dat het gebruik van de domeinnaam mesologie-zwolle.nl door [gedaagde] jegens [eiseres] onrechtmatig is. [eiseres] heeft terecht erop gewezen dat de domeinnamen van partijen niet slechts deels overeenstemmend zijn, maar volledig identiek. Ditzelfde geldt voor de aard en de plaats van vestiging van beide ondernemingen. Voorts heeft [eiseres] voldoende aannemelijk gemaakt dat het verwarringsgevaar zich inmiddels tot vijfmaal toe heeft gerealiseerd en op verschillende gebieden, dat ook na doorvoering van de wijzigingen in de website van [gedaagde] , de verwarring voortduurt (door [eiseres] omschreven als nawerking), omdat daarmee het online gebruik van de handelsnaam Mesologie Zwolle niet volledig is gestaakt, en dat het door [gedaagde] veroorzaakte verwarringsgevaar het bepaald niet ondenkbeeldige risico meebrengt dat er persoonsgegevens lekken, misverstanden ontstaan en communicatie wordt verstoord, met alle mogelijk schadelijke gevolgen van dien. De enkele blote betwisting van [gedaagde] van hetgeen [eiseres] in dit verband ter onderbouwing heeft overgelegd (zie productie 9 t/m 11, 23 en 26 van [eiseres] ) is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende om de door [eiseres] gevorderde staking van ieder gebruik van de handelsnaam Mesologie Zwolle af te wijzen.