IEF 19360

Vervolg uitspraak DOLPHIN-zwembadrobots

Rechtbank Gelderland 5 augustus 2020, IEF 19360 (ECG Nederland tegen Maytronics) Merkenrecht. Vervolg op IEF 19279, waarin werd geoordeeld dat ECG de inbreuk op de aan Maytronics toekomende merkenrechten moest staken en gestaakt moet houden en een door de rechtbank opgestelde tekst op de homepages moest plaatsen van alle websites waarop zij onrechtmatig DOPLHIN-producten heeft aangeboden. ECG hield zich niet aan dit vonnis, waardoor Maytronics ter waarde van €300.000 aan verbeurde dwangsommen opeiste. Later heeft Maytronics beslag gelegd op de volledige bedrijfsinventaris van ECG. ECG is een executiegeschil gestart. In dit vonnis stelt de rechter Maytronics in het gelijk.

4.6. […] Ze zijn naar oordeel van de voorzieningenrechter zodanig zichtbaar en zodanig frequent voorkomend dat daarmee van overtreding van het Vonnis sprake is. Met genoemde screenshots heeft Maytronics voldoende aannemelijk gemaakt dat ECG in ieder geval van 17 juni 2020 tot en met 8 juli 2020, derhalve 17 dagen, in strijd heeft gehandeld met de in het Vonnis neergelegde verplichting om ieder gebruik van het merk DOLPHIN op haar websites te staken. Dat levert een hoger bedrag aan verbeurde dwangsommen op (namelijk 6 x 17 x € 5.000,-) dan de bij Vonnis maximaal opgelegde dwangsom van €150.0000,-. Die is derhalve verbeurd. 

Dwangsommen verbeurd; publicatie van de rectificaties op de websites van ECG
4.9. […] Uit de door Maytronics overgelegde screenshots van <ecgnederland.com> blijkt dat op 28 juli 2020 om 09:02 uur nog geen rectificatie op de homepage van die website was geplaatst. Gelet hierop had het op de weg van ECG gelegen om in het kader van de betwisting daarvan en haar stelling dat zij reeds op 17 juli 2020 in de avond een rectificatie op de website <ecgnederland.com> heeft geplaatst, dat te onderbouwen met bijvoorbeeld screenshots. Dat heeft ECG nagelaten. De enkele verwijzing naar een WhatsApp bericht van een medewerker van het de door haar gecontracteerde ICT bedrijf die bevestigt dat de rectificatie "online is gezet" is hiervoor onvoldoende. Derhalve dient geconcludeerd te worden dat ECG het onder 5.3 van het Vonnis genoemde bevel niet heeft nageleefd en wel gedurende een zodanige periode dat zij als gevolg daarvan ook de onder 5.4 van het dictum aan niet-naleving van dit bevel verbonden maximale dwangsommen, derhalve een bedrag van € 150.000-, heeft verbeurd.