Gepubliceerd op vrijdag 19 juni 2020
IEF 19279
Rechtbank Den Haag ||
15 jun 2020
Rechtbank Den Haag 15 jun 2020, IEF 19279; (Maytronics tegen ECG), https://www.ie-forum.nl/artikelen/ongeoorloofde-verkoop-van-dolphin-zwembadrobots

Uitspraak ingezonden door Gregor Vos, Brinkhof.

Ongeoorloofde verkoop van DOLPHIN-zwembadrobots

Rechtbank Den Haag 15 juni 2020, IEF 19279; C/09/589150/ (Maytronics tegen ECG) Kort geding. Maytronics is actief op het gebied van automatische zwembadreiniging. Zij produceert zwembadrobots en verhandelt deze onder het merk DOLPHIN. ECG exploiteert diverse websites waarop zij robotproducten met verschillende toepassingen aanbiedt, waaronder een breed scala aan DOLPHIN-producten. Maytronics hanteert sinds het voorjaar van 2019 binnen de Europese Unie een selectief distributiestelsel: alleen detailhandelaren die aan bepaalde objectieve kwalitatieve criteria voldoen en die zijn geautoriseerd door Maytronics, mogen haar zogenaamde Programma Producten op de markt brengen.

Door het aanbieden en verkopen van de producten buiten het selectieve distributiesysteem om, maakt ECG inbreuk op de merkrechten van Maytronics. Ook kondigt ECG de wederverkoop van de producten van Maytronics niet aan op de wijze zoals in de bedrijfssector gebruikelijk. De negatieve online-uitlatingen van klanten over met name de dienstverlening en klantvriendelijkheid van ECG, die zich al gedurende enige tijd manifesteren, raken niet alleen ECG, maar vanwege haar aanbod van producten waaraan de merken verbonden zijn ook Maytronics.
ECG moet onder meer de inbreuk op de aan Maytronics toekomende merkrechten staken en gestaakt houden en een door de rechtbank opgestelde tekst op de homepages plaatsen van alle websites waarop zij onrechtmatig DOLPHIN-producten heeft aangeboden.


4.14.       ECG heeft de hiervoor onder 2.6 en 2.7 weergegeven slechte recensies over haar onderneming  niet weersproken.  Uit deze recensies en uit het feit dat er zelfs een Facebookpagina is opgericht met de titel 'STOP ECG NEDERLAND'  zoals getoond onder 2.8, leidt de voorzieningenrechter voorshands een onmiskenbaar groot ongenoegen bij consumenten af over de wijze
waarop ECG met haar klanten omgaat, met name in de fase  na de aankoop van een product. Deze negatieve uitlatingen over met name de dienstverlening en klantvriendelijkheid van ECG, die zich al gedurende enige tijd manifesteren,  raken niet alleen ECG, maar vanwege haar aanbod van producten waaraan de Merken verbonden zijn ook Maytronics. Dit geldt te meer omdat ECG de  Merken op nogal prominente wijze op haar websites gebruikt, onder meer door het tonen van diverse DOLPHIN-producten en door op de openingspagina te vermelden dat zij importeur en distributeur is van (onder andere) DOLPHIN-producten (zie hiervoor onder 2.4). Daarmee wekt ECG ten onrechte de suggestie dat er een economische  band bestaat tussen haar en merkhouder Maytronics, meer in het bijzonder dat ECG tot het distributienetwerk van Maytronics behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen  bestaat. Dit levert een gegronde reden op in de zin van artikel 15 lid 2 UMVo respectievelijk 2.23 lid 3 BVIE. De omstandigheid  dat er wellicht ook over de geautoriseerde distributeurs van Maytronics niet enkel lovende recensies te vinden zijn, doet aan het voorgaande onvoldoende af, al omdat ECG op afstand (veel) negatiever te boek staat.
 

.16.       Al met al is duidelijk dat ECG de wederverkoop van de producten  van Maytronics niet aankondigt op de wijze zoals in de bedrijfssector gebruikelijk en deloyaal handelt jegens merkhouder Maytronics. Nu er - voorlopig oordelend -  sprake is van gegronde redenen als bedoeld in artikel  IS lid 2 UMVo respectievelijk 2.23 lid 3 BVIE, is er sprake van merkinbreuk zodat de
daarop betrekking hebbende verbodsvordering en daarbij behorende  nevenvorderingen, zowel voor wat betreft de Programma  Producten als de producten van Maytronics die niet onder het Programma vallen, worden toegewezen. De overige argumenten  van partijen ten aanzien van de merkinbreuk  behoeven, gelet op de toewijzing op deze grondslag, geen bespreking meer.