IEF 20238

Vervolg in zaak over zonnepanelen

Gerechtshof Den Haag 17 september 2021, IEF 20238; ECLI:NL:GHDHA:2021:1739 (LONGi tegen Hanwha) LONGi Nederland maakt onderdeel uit van een concern dat zich onder meer toelegt op de productie en verkoop van zonnepanelen, net als Hanwha. Het geschil draait om Europees octrooi EP 2 220 689. Partijen verschillen van mening wanneer het gaat over het recht tot inbeslagname op grond van een buitenlands octrooirecht [zie IEF 20112]. LONGi kan aantonen dat tienduizenden beslagen zonnepanelen zijn bestemd voor afnemers in landen waar het octrooi niet geldt. Dat alle overige beslagen zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers in de gevalideerde landen is onvoldoende aannemelijk. Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter dat er onvoldoende grond is voor opheffing van het bewijsbeslag. Dit kan immers relevant zijn voor de beoordeling van de door Hanwha gestelde inbreuken. Die dreiging is voldoende om de beslaglegging niet op te heffen. 

4.11. De gestelde (dreiging van) inbreuk of onrechtmatig handelen door LONGi Nederland is ook voldoende aannemelijk voor het niet-opheffen van het bewijsbeslag. Hanwha heeft daarvoor voldoende feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd met het voorhanden bewijsmateriaal. Het voorgaande oordeel over het afgiftebeslag staat daar niet aan in de weg. Voor het bewijsbeslag hoeft namelijk niet aannemelijk te zijn dat voorbehouden handelingen worden verricht of dreigen te worden verricht met de beslagen zonnepanelen. Het volstaat dat aannemelijk is dat LONGi Nederland met enige zonnepanelen voorbehouden handelingen heeft verricht en dat dat zo is, staat niet ter discussie. LONGi Nederland heeft bijvoorbeeld niet bestreden dat zij zonnepanelen heeft verkocht aan een afnemer in Frankrijk. Daar komt bij dat de beoordeling van de deugdelijkheid van de grondslag voor de beslagen niet kan geschieden los van de wederzijdse belangen. Omdat het afgiftebeslag ingrijpender is voor LONGi Nederland dan het bewijsbeslag, moet de drempel voor opheffing van het bewijsbeslag hoger liggen.