IEF 17691

Vertoning beelden Eredivisiewedstrijden moet worden gestaakt

Vzr. Rechtbank Rotterdam 26 april 2018, IEF 17691 (Eredivisie); Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 april 2018; Vzr. Rechtbank Noord-Holland 11 april 2018; Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 april 2018 Auteursrecht. Vier Eredivisie vonnissen van gelijke strekking. De verschillende gedaagden vertoonden ieder beelden van eredivisiewedstrijden in een horecagelegenheid en maken daarmee inbreuk op de auteursrechten van Eredivisie Media c.s. Ieder van de gedaagden wordt beveeld om het uitzenden van wedstrijdbeelden te staken en gestaakt te houden. Zelfs als het initiatief tot het vertonen van deze beelden uitgaat van de klanten, dan neemt dat niet weg dat sprake is van een inbreuk. De gedaagde bepaalt / staat toe wat er op de televisie in zijn onderneming valt waar te nemen. Ook met het voor korte duur vertonen van de wedstrijdbeelden wordt een inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de Eredivisie.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 26 april 2018

4.2 Vaststaat dat gedaagde niet over de licentie beschikt. Dit betekent dat wanneer hij de wedstrijdbeelden in het openbaar vertoont, hij een inbreuk maakt op de auteursrechten van eiseressen. Gedaagde erkent deels dat er live-registraties van de eredivisiewedstrijden zijn vertoond in []. Als het initiatief tot het vertonen van deze beelden niet uitgaat van gedaagde maar van zijn klanten, dan neemt dat niet weg dat sprake is van een inbreuk. Gedaagde is de baas van zijn eigen onderneming. Het is gedaagde die bepaalt/toestaat wat er op de televisie in zijn onderneming valt waar te nemen. Gedaagde kan zijn televisie uitzetten of op een ander kanaal zetten. Gedaagde heeft ter zitting verklaard dat hij het zijn klanten technisch onmogelijk wil gaan maken nog langer wedstrijdbeelden op zijn televisie te laten verschijnen. De voorzieningenrechter heeft er echter onvoldoende vertrouwen in dat de schending zich niet zal herhalen indien de gevorderde voorzieningen niet worden getroffen. Er zijn meerdere overtredingen geconstateerd door de deurwaarder. Ook na het uitbrengen van de onderhavige dagvaarding heeft de deurwaarder nog een overtreding door gedaagde geconstateerd. De voorzieningenrechter ziet geen reden om te twijfelen aan de bevindingen van de deurwaarder. Eiseressen hebben een duidelijk belang dat er een eind komt aan de inbreuk op haar auteursrechten. De vordering zal daarom worden toegewezen.

4.3. Het verweer van gedaagde dat hij maar een kleine onderneming exploiteert terwijl eiseressen een veel grotere onderneming exploiteren zal waarschijnlijk feitelijk juist zijn. Ook grote ondernemingen hebben echter het recht om zich te weren tegen schending van hun rechten. Als gedaagde het abonnement te duur vindt, dan is daarvoor niet de juiste oplossing dat hij niet betaalt, maar dat hij de diensten van eiseressen niet meer afneemt en evenmin toestaat dat zijn klanten deze diensten op zijn televisie in zijn [onderneming] vertonen.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 april 2018

4.3. (…) [] heeft met betrekking tot de waarnemingen van de deurwaarder nog opgemerkt dat deze moeten zijn gedaan terwijl door één van de cafébezoekers werd ‘gezapt’, als gevolg waarvan dertig seconden tot een minuut een eredivisiewedstrijd op het beeldscherm werd vertoond. Dat dit viermaal, precies op de momenten dat de deurwaarder een bezoek bracht aan [], is gebeurd, acht de voorzieningenrechter niet erg waarschijnlijk. Bovendien wordt ook door het korte duur vertonen van de wedstrijdbeelden een inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de Eredivisie. De Eredivisie heeft een duidelijk belang dat er een eind komt aan de inbreuk op haar auteursrechten. De vordering zal daarom worden toegewezen.