IEF 18673

Verbod achtergrondmuziek Color Hair

Rechtbank Den Haag 23 augustus 2019, IEF 18673; ECLI:NL:RBDHA:2019:8724 (Buma tegen Color Hair) Auteursrecht. Naburige rechten. Buma is de enige collectieve organisatie in Nederland en beheert het auteursrechtelijk beschermde muziekrepertoire. Buma sluit tegen betaling licentiecontracten af met de openbaarmakers van muziekwerken. Color Hair voert een kappersbedrijf en exploiteert twee vestigingen. Buma heeft aan Color Hair een licentieovereenkomst aangeboden onder de voorwaarde dat Color Hair de factuur met betrekking tot een licentie voor achtergrondmuziek zou betalen. De factuur is onbetaald gebleven, waarna Buma haar relatiemanager opdracht heeft gegeven Color Hair te controleren op openbaarmaking van muziek als bedoeld in artikel 12 Aw en artikel 7 lid 1 WNR. Buma vordert onder meer Color Hair te verbieden om in haar bedrijfsruimten in het kader van de beroepsuitoefening of bedrijfsvoering enig muziekwerk behorende tot het Buma-repertoire ten gehore te brengen of openbaar te maken. De vorderingen worden toegewezen.

4.3. Op de voortgezette behandeling ter zitting van 26 juli 2019 heeft Buma c.s. gesteld dat de creditfactuur is verstuurd omdat er een administratieve fout was gemaakt in de oorspronkelijke factuur van 10 september 2018. Wat daarvan zij, het beroep op verrekening met de creditfactuur gaat volgens Buma c.s. alleen al niet op omdat Color Hair de oorspronkelijke factuur (voor het adres [adres 2] ) ten bedrage van € 390,36 niet heeft betaald (vergelijk onder 2.9.). Color Hair heeft dat ter zitting erkend, waarmee vastgesteld kan worden dat haar aanvankelijk gevoerde verweer niet slaagt: er valt immers niets te verrekenen. Color Hair heeft vervolgens nog betoogd dat zij een aantal jaar geleden een procedure tegen Buma c.s. heeft gevoerd en dat zij uit dien hoofde nog bedragen tegoed heeft. Dit verweer, dat Buma c.s. overigens betwist, heeft zij op geen enkele manier gemotiveerd onderbouwd zodat het al om die reden wordt verworpen.

4.4. Nu de verweren van Color Hair tegen de vorderingen van Buma c.s. niet slagen, liggen de vorderingen voor toewijzing gereed, in zoverre dat het verbod enkel zal worden opgelegd met betrekking tot de vestiging [adres 1] aangezien dit de enige vestiging is waar de stellingen van Buma c.s. op zien.