IEF 17258

Vanwege forumkeuzebeding is de Rechtbank Stuttgart exclusief bevoegd

Rechtbank Amsterdam 8 november 2017, IEF 17258; ECLI:NL:RBAMS:2017:7391 (Daimler tegen Bsur). Auteursrecht. Incident. Daimler hanteert in haar algemene voorwaarden een forumkeuze voor de rechtbank Stuttgart. Bsur stelt in de hoofdzaak, welke is aangebracht in Stuttgart, dat Daimler inbreuk maakt op haar auteursrecht. De rechtbank in Stuttgart heeft vastgesteld dat het forumkeuzebeding rechtsgeldig is overeengekomen en dat zij bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Deze bevoegdheid is, gelet op het forumkeuzebeding, exclusief, dus de rechtbank Amsterdam zal zich onbevoegd verklaren.

2.1. Bsur stelt in de hoofdzaak dat Daimler – kort gezegd – inbreuk maakte op auteursrecht op teksten die onderdeel uit zouden gaan maken van een reclamecampagne en die in het kader van een “pitch” met Daimler zijn gedeeld. Daimler hanteert in haar algemene voorwaarden een forumkeuze voor de rechtbank Stuttgart. Het geschil in dit incident betreft de vraag of het forumkeuzebeding ziet op de vorderingen van Bsur en rechtsgeldig is overeengekomen. Daimler heeft Bsur gedagvaard voor het Landgericht Stuttgart en vordert in dit incident dat de rechtbank (i) de procedure aanhoudt totdat de rechtbank te Stuttgart heeft beslist over de geldigheid en het bereik van de forumkeuze en (ii) zich onbevoegd verklaart. Het geschil bij het Landgericht Stuttgart ziet op de vraag of Daimler inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Bsur. In het tussenvonnis van 6 april 2016 is de procedure aangehouden totdat het Landgericht Stuttgart zou hebben beslist over de geldigheid en toepasselijkheid van het forumkeuzebeding.

2.2. [..] Dat wil zeggen dat het Landgericht heeft vastgesteld dat het forumkeuzebeding rechtsgeldig is overeengekomen en dat het zich bevoegd heeft verklaard kennis te nemen van het geschil. Die bevoegdheid is (gelet op het forumkeuzebeding) exclusief. De rechtbank Amsterdam is daarom niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Bsur tegen Daimler. De vordering (ii) in het incident moet daarom worden toegewezen en de rechtbank zal zich in de hoofdzaak onbevoegd verklaren.