IEF 19784

Turntoestellen mogen niet meer worden verhandeld

Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19784, ECLI:NL:RBDHA:2021:973 (JFS tegen Taishan) JFS c.s. is wereldwijd actief op de markt voor producten voor wedstrijdturnen en bewegingsonderwijs, waaronder turntoestellen. De Taishan-groep is actief op het gebied van de ontwikkeling, productie en verhandeling van sportmaterialen voor onder meer de turnsport. JFS c.s. claimt dat vijf van zijn turntoestellen onrechtmatig worden verhandeld door Taishan c.s. binnen de EU. De rechtbank verklaart dat Taishan met drie van haar producten inbreuk maakt op het auteursrecht van JFS c.s. Daarnaast maakt zij zich schuldig aan slaafse nabootsing (het stichten van nodeloos verwarringsgevaar) met het op de markt brengen van de andere twee producten. Taishan zal om die redenen per direct moeten stoppen met het aanbieden en verhandelen van de turntoestellen.

6.58. Bij de beoordeling of sprake is van nodeloze verwarring, dienen alle relevante omstandigheden te worden betrokken. Zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt (directe verwarring), als wanneer het meent dat de betrokken producten ook als de producten niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn (indirecte verwarring), is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden, zodat tegen beide vorming van verwarring bescherming wordt geboden. Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. Tot slot geldt, net als bij auteursrecht (zie 6.16), dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken niet steeds onrechtmatig is, hetgeen niet uitsluit dat dit onder bijkomende omstandigheden wel onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt.

6.82. De slotsom van het voorgaande is dat Taishan c.s. in Nederland met de Taishan-springtafel, de Taishan-springplank en de Taishan-herenbrug inbreuk maakt op het auteursrecht van JF Sports op de Pegases, de JFS-springplank en de JFS-herenbrug. Ook maakt zij met de Taishan-springtafel inbreuk op het Benelux-model van [eiser 2]. Taishan c.s. handelt voorts onrechtmatig jegens JFS c.s. in Nederland door met de Taishan-evenwichtsbalk en het volledig zilvergrijze Taishan-turntoestel, slaafse nabootsingen van de corresponderende JFS-turntoestellen op de markt te brengen dan wel aan te bieden.