Gepubliceerd op donderdag 10 maart 2022
IEF 20586
Rechtbank Midden-Nederland ||
9 mrt 2022
Rechtbank Midden-Nederland 9 mrt 2022, IEF 20586; (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor), https://www.ie-forum.nl/artikelen/te-duchten-verwarringsgevaar-zorgt-voor-handelsnaaminbreuk

Uitspraak ingezonden door Sjors van der Hoeven, Lawfox.

Te duchten verwarringsgevaar zorgt voor handelsnaaminbreuk

Vzr. Rb Midden-Nederland 9 maart 2022, IEF 20586; C/16/534409 / KL ZA 22-12 (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor) Het RecruitingKantoor vordert Recruitment Kantoor te gebieden de inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam <recruitmentkantoor.nl> aan haar over te dragen. De voorzieningenrechter oordeelt dat verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Dit is voldoende om een handelsnaaminbreuk aan te nemen. Vervolgens is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen grondslag bestaat voor de overdracht van de domeinnaam van Recruitment Kantoor aan Het RecruitingKantoor. Daarnaast heeft Het RecruitingKantoor hier ook geen belang bij nu Recruitment Kantoor het gebruik van de domein- en handelsnaam gestaakt moet houden.

4.9. Gelet op de sterke overeenstemming tussen de handelsnamen, de aard van de dienstverlening van beide ondernemingen en het feit dat beide ondernemingen landelijk actief zijn, is, ondanks dat de handelsnaam van Het RecruitingKantoor beschrijvend is en daardoor de beschermingsomvang gering is, verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen te duchten.