IEF 20805

Syndon moet gebruik merk en handelsnaam staken

Vzr. Rb. Amsterdam 15 juni 2022, IEF 20805; C/13/717211 / KG ZA 22-394 EAM/EB (HMG tegen Syndon) HMG is een producent van bed- en woontextiel. Syndon houdt zich bezig met de import en export van bedtextiel. HMG gebruikt het merk ‘Syndon’ al ruim 20 jaar. Dit merk is echter in 2018 vervallen. HMG geeft aan dat, toen zij erachter kwam dat haar merk vervallen was, zij het merk met spoed weer heeft gedeponeerd. De onderbreking van de merkinschrijving wordt als plausibel beschouwd. In 2022 is Syndon B.V. opgericht. Het is aannemelijk dat X, bestuurder van Syndon, op de hoogte was van het gebruik van het merk ‘Syndon’. Dit levert een depot te kwader trouw op. Aangezien beide partijen op dezelfde markt actief zijn, is het aannemelijk dat het voor het publiek niet duidelijk is door welk van beide partijen een bepaald product op de markt is gebracht. Syndon moet de merkinbreuk daarom staken en gestaakt houden. Daarnaast maakt de handelsnaam ‘Syndon’ inbreuk op het merk van HMG. Syndon moet het gebruik van de handelsnaam daarom ook staken en gestaakt houden en dient de domeinnaam www.syndon.eu aan HMG over te dragen.

5.5. Partijen begeven zich op dezelfde markt, namelijk die van beddengoed. Voorshands is aannemelijk dat voor het publiek niet duidelijk is of een product met de naam 'Syndon’ door HMG op de markt is gebracht of door Syndon. Syndon moet deze merkinbreuk dan ook staken en gestaakt houden en zij zal daartoe worden veroordeeld. Een termijn van een week komt redelijk voor om alles te regelen wat daarvoor nodig is.

5.6. Ook de handelsnaam ‘Syndon' levert een inbreuk, zoals bedoeld in artikel 5a van de Handelsnaamwet, op het oudere merk van HMG op. Syndon zal het gebruik van die handelsnaam eveneens moeten staken en de statutaire namen van Syndon B.V. en Syndon Group B.V. zullen moeten worden aangepast zodat ‘Syndon’ daar niet meer in voor komt. Daarnaast zal Syndon de domeinnaam www.syndon.eu aan HMG moeten overdragen. Ook de hiertoe strekkende vorderingen zullen worden toegewezen, zij het dat de voorzieningen zullen worden beperkt tot de domeinnaam www.syndon.eu en de handelsnaam Syndon. Dat Syndon nog andere handelsnamen of domeinnamen in gebruik heeft met daarin het bestanddeel 'Syndon’ is namelijk gesteld noch gebleken.