IEF 18633

Spoedeisend belang bij vordering nu faillissement dreigt

Rechtbank Den Haag 19 juli 2019, IEF 18633; ECLI:NL:RBDHA:2019:7376 (Nirea tegen Z&P Expat) Handelsnaam. Merkenrecht. Boete. Spoedeisend belang. Nirea exploiteert een onderneming onder de handelsnaam Expatise. Nirea houdt in deze hoedanigheid enige merken. Z&P is ook een onderneming gaan drijven onder deze naam. Nirea heeft bij brief gesommeerd gebruik van deze merknaam te staken. Z&P heeft een onthoudingsverklaring ondertekend, maar gebruikt de term toch nog. Nirea vordert voor de rechter te gebieden gebruik van de handelsnaam te staken en verbeurde boetes te betalen. Dit eerste wordt afgewezen nu Nirea haar activiteiten heeft verhangen naar een andere vennootschap met dezelfde bestuurders, namelijk Z&P Advies. Wel is aannemelijk dat er spoedeisend belang is bij betaling van de boetes nu een faillissement dreigt voor Z&P.

4.7. Als het gaat om het spoedeisend belang bij de vordering tot betaling van de verbeurde boetes heeft Nirea ter zitting aangegeven dat in het overleg tussen partijen voorafgaand aan de dagvaarding het woord “faillissement” van de zijde van Z&P Expat al was gevallen, zodat een snelle actie nodig was om te voorkomen dat zij door een faillissement van Z&P Expat in haar verhaalsmogelijkheden zou worden beperkt. Zeker door de wijze waarop Z&P Expat kort na de dagvaarding is opgehouden te bestaan, geldt nu dat hoe meer tijd verstrijkt, hoe minder kansrijk de verhaalsmogelijkheden worden, aldus Nirea.

4.10. De vordering tot betaling van de verbeurde boetes komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat die wordt toegewezen. Z&P Expat heeft zich immers door ondertekening van de door haarzelf opgestelde onthoudingsverklaring verbonden om, zonder nadere voorwaarden, uiterlijk vanaf 1 mei 2019 het gebruik van het teken EXPATIZE te zullen staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete, waaraan zij niet heeft voldaan. Nirea heeft aan de hand van die onthoudingsverklaring berekend dat Z&P Expat als gevolg daarvan een bedrag van  € 39.000,- aan boetes heeft verbeurd, zodat dat bedrag zal worden toegewezen. De wettelijke rente daarover zal ook worden toegewezen als gevorderd.