IEF 16528
  • Rechtbank Den Haag
    23 nov 2016
  • Eurest en Compass tegen Stichting Reprorecht

Schoonmaak- en cateringorganisaties hebben reprorechtvergoedingen niet onverschuldigd betaald

euresst compass reprorecht

Rechtbank Den Haag 23 november 2016, IEF 16528 (Eurest en Compass tegen Stichting Reprorecht) Auteursrecht. Reproductie. Collectief beheer. Eurest levert interieurreinigings- en facilitaire diensten. Compass exploiteert restaurants en bars inclusief automatencatering. Op grond van de (Introductie)Regeling Reprorecht Bedrijfsleven zijn aan haar facturen gezonden. Door Eurest en Compass zijn de bedragen €25.416 en €31.646 voldaan, deze worden nu teruggevorderd vanwege onverschuldigde betaling. Het bereiden en serveren van etenswaren laten zich net zo min als schoonmaakwerkzaamheden verenigen met het maken van auteursrechtelijk beschermde kopieën. Het rapport Eerlijk Auteursrecht heeft echter onderzoek gedaan binnen de Holding, en dat is een andere entiteit. Het uitvoerend personeel heeft dan wel geen toegang tot internet, maar vestigingsmanagers/beheerder hebben wel verbinding met de server van het hoofdkantoor en beschikken over een printer. Zij raadplegen zaken als voedselveiligheid en op de site van Compass staan artikelen uit vaktijdschriften. De vorderingen worden afgewezen.

4.3. Het verweer van Stichting Reprorecht slaagt. De rechtbank stelt vast dat uit het Rapport niet blijkt dat de rapporteurs feitelijk onderzoek hebben gedaan naar de werkzaamheden binnen Eurest en Compass. In de inleiding wordt aangegeven dat is “vastgesteld” dat het uitvoerend personeel van deze organisaties geen toegang heeft tot internet en/of externe content. Hoe dat is vastgesteld, blijkt echter niet uit het Rapport. Bovendien wordt erkend dat de vestigingsmanagers/beheerders van deze organisaties wel verbinding hebben met de server van het hoofdkantoor en beschikken over een printer. Waarop de conclusie is gebaseerd dat dat ook die geen auteursrechtelijk beschermde kopieën maken, blijkt niet uit het Rapport. Vervolgens gaat het Rapport uitsluitend in op het onderzoek dat is gedaan naar het gebrtiik binnen Compass Holding, terwijl de vraag naar de verschuldigdheid van de door die vennootschap betaatde reprorechten in deze procedures niet aan de orde is en bovendien tijdens de comparitie het standpunt is ingenomen dat Compass Holding wel reprorecht verschuldigd is.

4.4. Dat de aard van de werkzaamheden van de werknemers van Eurest en Compass met zich brengen dat geen auteursrechteljk beschermde kopieën worden gemaakt, is door Stichting Reprorecht gemotiveerd betwist. Zij heeft in dat verband aangevoerd dat uit onderzoek van Veldkamp, een gecertifïceerd onderzoeksbureau, blijkt dat ook in de markt waarin Eurest en Compass opereren, reprorechtplichtige kopieën worden gemaakt. Bovendien kan het niet anders dan dat in ieder geval vestigingsmanagers auteursrechtelijk beschermde informatie omtrent zaken als voedselveiligheid raadplegen en staan op de website van Compass auteursrechtelijk beschermde artikelen uit vaktijdschriften, zo stelt Stichting Reprorecht.

Van de inzender:

Stichting Reprorecht is op grond van artikel 16l Auteurswet door de Minister van Justitie aangewezen als de rechtspersoon die exclusief belast is met de inning en verdeling van reprorechtvergoedingen.

Eiseressen, Eurest Services B.V. en Compass Group Nederland B.V., zijn actief in de facilitaire dienstverlening en catering. Zij stellen dat zij  ten onrechte reprorechtvergoedingen betaald hebben omdat zij in het geheel geen reprorechtplichtige kopieën zouden hebben gemaakt en vorderen op die grond restitutie van de reeds betaalde bedragen. Zij baseren zich daarbij op een rapport van de organisatie Eerlijk Auteursrecht.

De rechtbank oordeelt dat uit het onderzoek van Eerlijk Auteursrecht niet blijkt dat de rapporteurs daadwerkelijk onderzoek hebben gedaan naar de werkzaamheden binnen Eurest en Compass. Ook kent de rechtbank groot gewicht toe aan het verweer van Stichting Reprorecht dat uit onderzoek van Bureau Veldkamp, een gecertificeerd marktonderzoeksbureau, blijkt dat in de markt waarin Eurest en Compass opereren wel degelijk reprorechtplichtige kopieën worden gemaakt. De rechtbank wijst de vorderingen van eiseressen integraal af, met veroordeling van Eurest en Compass in de proceskosten.