IEF 17167

Resultaten Europese evaluatie Databankenrichtlijn (96/9/EC) bekendgemaakt

EC

EC, Summary report of the public consultation on the evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, 6 oktober 2017. De Europese Commissie heeft de resultaten van de openbare evaluatie van richtlijn 96/9/EC (Databankenrichtlijn) openbaar gemaakt. Hieronder een vertaling van de belangrijkste (voorlopige) vindingen van deze openbare raadpleging.

  • Meer dan de helft van de respondenten is van oordeel dat de oorspronkelijke doelstellingen van de richtlijn nog steeds in lijn zijn met de behoeften van de EU. De opvattingen zijn echter wel verdeeld over de vraag of de richtlijn haar doel heeft bereikt om een ​​breed scala aan databases te beschermen.
  • Wat het sui generis-recht betreft, is meer dan de helft van de respondenten van oordeel dat investeringen in de oprichting, bijwerking en onderhoud van databases adequaat beschermt worden. De meningen zijn echter verdeeld wat betreft de vraag of het huidige toepassingsgebied van het sui generis-recht nog steeds bevredigend is. De ontvangen bijdragen hebben onder meer betrekking op de vraag of het recht van sui generis meer rechtszekerheid voor databasemakers en gebruikers heeft geboden (met name in welke gevallen databases zijn beschermd en in welke gevallen de handelingen van gebruikers zijn toegestaan).
  • De meningen zijn ook verdeeld over de vraag of de richtlijn een goed evenwicht weet te vinden tussen de rechten en belangen van rechthebbenden en gebruikers. Meningen over de impact van het sui generis recht op het hergebruik van gegevens zijn net zo verdeeld.
  • Ten slotte is er geen duidelijke consensus over welke aanpak de voorkeur zou moeten krijgen met betrekking tot het vinden van een evenwichtige balans tussen de rechten van databankhouders en gebruikersbehoeften. Een aantal respondenten is voorstander van het overwegen om het sui generis-recht te wijzigen, terwijl anderen van mening zijn dat er geen beleidswijziging voorgesteld hoeft te worden.